Patenty so značkou «indikátoru»

Zapojení indikátoru tendence signálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 267971

Dátum: 12.02.1990

Autor: Lysenko Vladimír

MPK: G01K 3/04

Značky: tendence, signálu, indikátoru, zapojení

Text:

...spočivó v umožnčni sledování jak velikosti změny velikosti výstupniho signálu, tak na základě směru výchylky odečitąné na zabudovaném výstupnim měřidle i pola ritu změny. Principiálni zapojeni indikátoru tendence signálu podle vynálezu je znázorněno na obr.1. obr, 2 graficky zobrazuje způsob vytváření tendence signálu.zdroj 3 výstupniho signálu je jednim pôlem připojen na spoločnou svorku gěł jednopôlového přepínače g, jehož prvni vývod...

Zapojení indikátoru bezpečného stavu tryskacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 263970

Dátum: 12.05.1989

Autori: Novák Otto, Švácha Miroslav, Burda Zdeněk

MPK: B24C 9/00

Značky: stavu, bezpečného, stroje, indikátoru, zapojení, tryskacího

Text:

...zkraouje dobu potřebnou pro snížení otáček metacího kola a umožňuje prodl-oužení provozní doby tryskacího stroje.Príklad provedení vynálezu je sohematíoky znázorněn na výkrese. Obr. 1 představuje uspořádání hlavních částí tryskacího stroje s aplikací zapojení indikätoru bezpečného stavu tryska-cího stroje ,a na obr. 2 je schéma zapojení indikátoru bezpečného stavu tryskacíh-o stroje.Metací kol-o ti tryskacího stroje 10 je poháněno ąmotorem...

Zapojení aperiodického digitálního indikátoru hloubky amplitudové modulace vysílačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 262990

Dátum: 11.04.1989

Autori: Kilian Pavel, Kouba Jiří

MPK: G01R 29/06

Značky: indikátoru, digitálního, aperiodického, amplitudové, vysílačů, modulace, hloubky, zapojení

Text:

...obvodem L, přepínačem g se vstupem pro amplitudově modulovaný signál, jehož výstup je připojen na první špičkový detektor 3 s následující prepustí 39, jejíž výstup je připojen jednak přes první kondenzátor 4 na první oddělovecí stupeň Ž, jednak přes druhý kondenzátor 2 na první stupeň komparátoru lg. Jehozszamm výstup je spojen přes oddělovací stupeň ll s prvním zesilovačem gg. Jeho výstup-je jednak spojen s druhým vstupem prvního...

Zařízení kombinovaného indikátoru opotřebení a polohy závěru zámku kabiny řidiče

Načítavanie...

Číslo patentu: 259034

Dátum: 16.09.1988

Autori: Wetzel Wilhelm, Linkelmann Norbert

MPK: B62D 33/06

Značky: opotřebení, kabiny, závěru, řidiče, indikátoru, zámku, polohy, zařízení, kombinovaného

Text:

...nxayopa Hsuoca npkxonr B C 0 npHKOCHOBeHHe,C KHonoqHuM mynóm.Bonee nopoöno HSOÓDBTBHHG noacuaewcn na npHMepe ero ocymecrnneaua.Ha ornocnmeucn K 3 ToMy qepreme noxasano0 Hr.l - Ycwpoňcwno KOMĎHHHPOBSHHOPO Hnnnxawopa Hsaoca H nonomeHHH sanopa H 8 sauxax xaônnu sonnrenx. ~Koaueaoň nuxnwuawenb 3 c Knonoumuu mynou 3 b H Keumoä npHcoeHHeHHn 3 a Hann Kaunu ycwanonnen nnyrpn sauna npn noMomH Kpenemnoä raäxu 4 na Kpenemnon peö pe 9, KOT 0 pOe mecwxo...

Zapojení elektronického indikátoru přetížení

Načítavanie...

Číslo patentu: 254763

Dátum: 15.02.1988

Autori: Straka Jiří, Šimeček Vladimír, Hirt Lubomír, Šandera Josef

MPK: B66C 13/50

Značky: zapojení, přetížení, elektronického, indikátoru

Text:

...Akustícký blok je spojen s akustickým výstupom- 3 254 753 čítečs, jehož informační vstup je spojen s čítačovým výstupom řídícího mikropočítače. Hodinový výstup čítače je spojen s hodinovým vstupem výkonového bloku, jehož výstup je spojen se signalizačním blokem. Optický vstup výkonového bloku je spojen s optickým výstupem logického bloku, jehož čítačový výstup je spojen s ŕídícím vstupem čítače. Zobrazovací výstup logického bloku je spojen se...

Zařízení k provádění průběžného samočinného nastavení ručního indikátoru trhlin

Načítavanie...

Číslo patentu: 253676

Dátum: 17.12.1987

Autori: Šnajberk Jaroslav, Šacha Jiří

MPK: G01N 27/24

Značky: zařízení, trhlin, samočinného, průběžného, indikátoru, ručního, provádění, nastavení

Text:

...členem Ž. Druhý vstup komparátoru A jespojen s pamětovým obvodem §a se vstupem genmátoru § periodicky rostoucího napětí, výstup komparátoru 5 je pak rovněž spojen s generátorem É periodicky rostoucího napětí. Na obr. 2 je znázorněn časový průběh jedné periody, v níž po dobu nastavovacího cyklu tno trvání asi 1 ms napětí roste do maxima, na kterém je udržovánopo dobu měření tm, trvající asi 1 s. Na obr. 3 je pak znázorněn celkový průběh...

Zapojení aperiodického digitálního indikátoru hloubky amplitudové modulace vysílačů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253534

Dátum: 12.11.1987

Autori: Kilian Pavel, Kouba Jiří

MPK: G01R 29/06

Značky: zapojení, digitálního, amplitudové, modulace, indikátoru, hloubky, vysílačů, aperiodického

Text:

...logaritmický zesilovsč 1, na první vstup prvního kompsrátoru §. Výstup dolní pásmové propusti gg je připojon jednak na první vstup druhého komperátoru 19 jednak přes druhý kondenzátor 2 na druhý vstup druhého komperátoru lg. Jeho výstup je spojen jednakpřes druhý logaritmioký zesilovač 11 na druhý vstup prvního komparátoru §. Jeho výstup je spojen přes první delogaritmující stupeň lg na vstup anslogového převodníku 13. Jeho výstupy jsou...

Zapojení indikátoru kovových materiálů v ocelárenských struskách

Načítavanie...

Číslo patentu: 238529

Dátum: 01.11.1987

Autori: Kröhn Miloš, Honzák Miroslav, Žwak Rudolf

MPK: G01V 3/11

Značky: ocelárenských, struskách, kovových, indikátoru, zapojení, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení zajišťuje odlišení kompaktních kovových materiálů magnetických i nemagnetických od ocelárenské strusky s velkým obsahem oxidů kovů a drobně rozptýleného kovu. Zařízení sestává ze snímače, který se skládá z paralelního LC obvodu a testovacího vinutí a dále z elektroniky, která vyhodnocuje pokles indukčnosti cívky snímače, který vyvolává kompaktní kovový materiál v jeho blízkosti. Proudový generátor o konstantní frekvenci napájí snímač,...

Zapojení vyhodnocovacího obvodu indikátoru nuly

Načítavanie...

Číslo patentu: 241400

Dátum: 15.09.1987

Autori: Divoký Jaroslav, Zdráhal Zdenik

MPK: G01R 19/00

Značky: zapojení, indikátoru, vyhodnocovacího, obvodů

Text:

...Vyvážená poloha je určena dotykom případně částečným překrytĺm dvou přimek.vynález blíže objasní přiložený výkres,kde je uvedeno zapojení vyhodnocovaoího obvodu indlkátoru mily.Indikátor nuly je tvořen měřicím kanálem1, referenčním kanálem 2 a zobrazovací jednotkou 3. Vstupní svorka i je spojene se vstupem měřicího kanálu 1, jehož výstup je spojen s vertikálním vstupem zobrazovací jednotky 3. Referenční svorka 7 je spojena se vstupem...

Zapojení indikátoru směru proudění plynů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245392

Dátum: 15.09.1987

Autor: Lányi Štefan

MPK: G01W 1/04

Značky: proudění, směru, indikátoru, zapojení, plynů

Text:

...směru proudění podle vynálezu a~na obr. 2 je znázorněn příklad kruhového uspořádání indikačních prvků.Žapojení indikatoru na obr. 1 obsahuje snímač 3 směru proudění se směrovkou l,převodník 3 směru proudění na číelicový signál pamet 1. dekodér 5, samostatný indikační prvek Q a kruhově uspořâdané indikační prvky 1. ze snímače 3 směru prouděni přicházejí elektrické signály na vstup převodníku 3. Na výstupu tohoto převodníku 3 je pak v...

Zapojení indikátoru jalového proudu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240219

Dátum: 15.06.1987

Autori: Schäfer Harald, Rulewic Gerhard

MPK: G01R 19/06

Značky: zapojení, proudu, indikátoru, jalového

Text:

...komparatory 42,43 a rozsvěcují zbývající luminiscenční diody 63, 64 zobrazovací jednotky 6. Ve funkci synchrodetektoru 3 může být použito fázového diskriminátoru.Převoclník 5 kódu, tvořený čtyřmi hradly NAND, má výstup z prvního komparátoríi 41 připojen na první vstup druhého hradla 52, výstup z druhého komparátoru 42 při pojen na první vstup třetího hradla 53,.př«ľ-,čemž výstup z třetího komparátoru 43 je připojen na jediný vstup čtvrtého...

Zapojení třístavového indikátoru vodivého spojení

Načítavanie...

Číslo patentu: 240198

Dátum: 01.06.1987

Autor: Mazanko Anatolij Fedorovie

MPK: G01D 7/00

Značky: zapojení, spojení, indikátoru, vodivého, třístavového

Text:

...připojeném výkresu je nakreslen příklad zapojení třístavového indikátoru vodivého spojení podle vynálezu. zkoušený prvek 9 zapojený do série se světelnou diodou i s nižším napětím v propustném směru a světelná dioda g s vyšším napětím v propustném směru zapojená do serie s přechodem kolektor-emitor tranzistoru 3 jsou paralelně připojeny ke zdroji § stejnosměrného napětí přes společný omezovací rezistor Z, přičemž báze tranzistoru g je přes...

Zapojení indikátoru požáru ohříváku vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234199

Dátum: 01.04.1987

Autori: Enžl Jiří, Okleštek Evžen

MPK: G08B 13/18

Značky: ohříváku, zapojení, indikátoru, vzduchu, požáru

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je signalizace jak lokálního požáru, tak požáru celých teplosměnných plyn. Vynález bez dosavadních složitých zařízení toho dociluje tím, že signál za zesilovačem je zapojen současně přes první diodu na vstup komparátoru a na vstupní obvod integrátoru, přičemž výstup integrátoru je zapojen před druhou diodou taktéž na vstup komparátoru.

Zapojení světelného indikátoru poklesu napětí se svítivou diodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 234937

Dátum: 15.01.1987

Autor: Matouš Jan

MPK: G01R 19/00

Značky: indikátoru, diodou, poklesu, zapojení, světelného, napětí, svítivou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení světelného indikátoru poklesu napětí se svítivou diodou. Dosud známá zapojení s malým počtem součástí indikují i krátkodobé poklesy napájecího napětí, takže reagují na rušivé impulsy a indikují i po vypnutí napájecího napětí v době, než se vybijí kondenzátory ve zdroji. Novost vynálezu spočívá v tom, že do známého obvodu zapojení je připojen další kondenzátor. Při poklesu napětí pod příslušnou mez obvod neindikuje...

Zařízení k ovládání špičkových indikátorů stereomagnetofonů

Načítavanie...

Číslo patentu: 239315

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mlejnek Zdenik, Eermák Stanislav, Eervenka Zdenik, Doubravský František

MPK: G11B 27/34

Značky: indikátoru, ovládání, stereomagnetofonů, špičkových, zařízení

Text:

...mama noncoezmnena qepea nec-aim pesncrop x sumrepy nnruąmaroro rpaxsncropa n coemuzena repas umenHue uacaenonarenao onmmamzarnn n nneuannaruñ pesncmopu c ROJIJIGICTOPDM Luenaworo rpanancmopa, a orpnnarenbaaa mmm nmramm coemxxena c smra-epou rpnaannaroro rpaasncropa qepes BIUIIHBHHHG .nooaenonareusuo vrpznąmamun n łernpxąuuaruň peancropu. odme Torma RDTOpHX uoncoennnexa qepes nnraąuuawañ pésncmop x amnwrepy nneuąnuatvoro rpanancu-opa. -~ . Ha...

Integrální měnič indikátoru magnetofonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239314

Dátum: 15.11.1986

Autori: Krmoliš Vladislav, Tesao Václav, Hájek Karel, Žilka Miloslav

MPK: G11B 27/34

Značky: integrální, měnič, magnetofonu, indikátoru

Text:

...uurerpannuun npeodpa 239314Hpennoneunun.nurerpaunnuü upeo 6 paaonareuL.conepn ompnuamensnyn many I uurannn, nonmnnqeuuyn K anurrepal nepnoro, xwoporo u rpemLero 4 panancmopon 2, 3 u 4. 0 puuamenbnaa muua I nurannn coennnena uepea napsal, nropoñ u rpemnü peancropu 5, 6 H 7 c alurrepalu uełneproro. naroro M mecworo mpanaucmopon 8, 9 n I 0. . .Hpennoxennuü Mnrerpgnmmun npeoüpaaonazens conaplnl BKIS nonoxnrenLnyn.muay II nuranua,...

Zapojení indikátoru ve zdroji s třísvorkovým stabilizátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 230825

Dátum: 15.06.1986

Autor: Zeman Petr

MPK: G01D 1/18

Značky: stabilizátorem, třísvorkovým, indikátoru, zdroji, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení je vhodné pro indikaci mimoprovozního stavu zdrojů s monolitickými stabilizátory, jejichž vypínací proud leží v oblasti pracovních proudů zdroje. Zapojení umožňuje indikovat pokles výstupního napětí i překročení zvolené meze proudu. Sestává z komparátoru se třemi tranzistory, který je řízený jednak výstupním napětím zdroje, jednak úbytkem napětí na snímacím odporu, určeným výstupním proudem. Režim mimoprovozního stavu je indikován...

Zapojení indikátoru přebuzení zesilovače

Načítavanie...

Číslo patentu: 222504

Dátum: 15.03.1986

Autor: Novák Josef

Značky: zapojení, indikátoru, přebuzení, zesilovače

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení indikátoru přebuzení zesilovače řeší problém indikace přebuzení zesilovačů s cílem dosažení výrazné indikace přebuzení i při plném využití výkonových schopností zesilovačů. Podstata vynálezu spočívá v dosažení jednak dostatečné výraznosti indikace i při krátkodobém přebuzení přemístěním paměťového obvodu za komparátor, a dále v plném využití výkonových schopností zesilovače úpravou děliče napětí poskytujícího referenční napětí s...

Dusací trn, zejména pro dusání keramických vyzdívek indikátorů pro indukční ohřívací stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 228618

Dátum: 01.01.1986

Autori: Havlík Josef, Kulhánek Ladislav

MPK: H05B 6/02

Značky: keramických, vyzdívek, zejména, dusací, indikátoru, indukční, ohřívací, stroje, dusání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká dusacího trnu, zejména pro dusání keramických vyzdívek induktorů pro indukční ohřívací stroje a řeší problém rozebiratelnosti a zjednodušení dusacího trnu. Účelu se dosahuje tak, že dusací trn je vytvořen z dutého pláště, sestávajícího ze dvou stejně tvarovaných polovin spojených navzájem rozebíratelně pomocí nejméně jednoho spojovacího členu, přičemž mezi styčné polohy polovin pláště jsou vloženy dva klíny, jejichž poloha je...

Zapojení indikátoru feromagnetika

Načítavanie...

Číslo patentu: 220478

Dátum: 15.11.1985

Autor: Roháč Jan

Značky: feromagnetika, indikátoru, zapojení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení indikátoru feromagnetika a řeší úkol kvalitativního i kvantitativního sledování přítomnosti feromagnetických složek v neferomagnetickém materiálu. Zapojení obsahuje měřicí magnetický obvod, jehož součástí je i měřený vzorek, a srovnávací magnetický obvod, v jejichž společné části je snímací cívka. Dále obsahuje zesilovač, generátor a usměrňovač. Harmonický proud tekoucí z generátoru vzbudí ve srovnávacím magnetickém...

Zapojení indikátoru pozice vodičů v kabelech

Načítavanie...

Číslo patentu: 221635

Dátum: 15.05.1985

Autori: Černý Miloš, Fica Ladislav

Značky: pozice, indikátoru, zapojení, kabelech, vodičů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zjišťování polohy vodičů a jejich vzájemného rozlišení v kabelech, zvláště v kabelech plášťových pro termočlánky. K výstupu generátoru střídavého proudu je napojena rozptylová tlumivka magnetickou vazbou spojená se zkoušeným kabelem, k níž je v sérii napojen odpor, přičemž odbočovací uzel mezi rozptylovou tlumivkou a odporem je napojen ke vstupu zesilovače a současně výstup zesilovače je spojen se vstupem detektoru a výstup...

Zapojení indikátoru průchodu zkratového proudu s periodicky opakovaným nulováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 220432

Dátum: 15.04.1985

Autori: Leminger Adolf, Procházka Karel, Heral Jan

Značky: proudu, průchodu, zapojení, nulováním, zkratového, indikátoru, periodicky, opakovaným

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení indikátoru průchodu zkratového proudu s periodicky opakovaným nulováním je určeno pro jednoduchou indikaci porušeného úseku kabelového vedení vysokého napětí mezi stanicemi s transformací z vysokého napětí na nízké a samočinné zrušení indikace a obnovení pohotovostního stavu po odstranění poruchy a zapnutí vedení na napětí. Při dané délce periody nulování a opakováním nulování dociluje zapojení jednoduchými prostředky správnou činnost...

Vodicí systém stojanu indikátoru k úchylkoměru

Načítavanie...

Číslo patentu: 217861

Dátum: 15.11.1984

Autor: Bílý Karel

Značky: vodiči, systém, indikátoru, úchylkoměru, stojanu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález je určen pro kluzné těleso stojanu indikátoru k úchylkoměru pro měření délek a tvaru strojních součástí. Systém umožňuje zhotovit stojan k měření délek v řádově tisícinách mikronů. Podstatou vodícího systému je, že na prizmatické hřídeli jsou dvě podélné protilehlé drážky,do kterých zapadají dvě k sobě přiléhající kuličková ložiska nasunutá na společné hřídeli a upevněná v tělese. Vodicí systém je určen pro stojany indikátoru...