Patenty so značkou «indikáciu»

Výveva s prostriedkami na indikáciu tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 287307

Dátum: 21.05.2010

Autori: Witteveen Eelco Jan Gerardus, Van De Braak Bart Lambertus Theodorus Johannes, Kerkhof Patrick Lambertus

MPK: B65B 31/04

Značky: indikáciu, prostriedkami, výveva, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Výveva na použitie pretlaku alebo podtlaku v nádobe je vybavená doštičkovou súčasťou (15), ktorá reaguje na tlakový rozdiel medzi nádobou a prostredím. Táto súčasť (15) môže prednostne mať dve stabilné polohy a zmena je signalizovaná. Túto zmenu môže vyvolať zvuk vytvorený ako výsledok prevrátenia doštičkovej súčasti (15). Intenzita zvuku podobne môže byť ovplyvnená usporiadaním doštičkovej súčasti (15) v dutom pieste a jeho vybavením otvormi...

Uzáver na indikáciu integrity balíčka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7953

Dátum: 03.08.2007

Autori: Weber Jeffrey Thomas, Sierra-gomez Gladys Odette, Cole Carole Anne, Mcdermott Elizabeth

MPK: B65D 77/00, B65D 75/00

Značky: integrity, balíčka, indikáciu, uzáver

Text:

...vrstvou. Prvá odtrhávacia línia vytvorená do prvej fóliovej vrstvy definuje prvý panel pre poskytnutie prístupového otvoru cez prvú fóliovú vrstvu po oddeleni od prvej fóliovej vrstvy pozdĺž prvej odtrhávacej línie a druhú odtrhávaciu líniu vytvorenú v prvej vrstve a končiacu na prvej odtrhávacej línii, aby takto definovala druhý panel na indikáciu prveho otvorenia uzáveru, kedy je druhý panel oddelený od prveho panelu pozdĺž...

Zariadenie na meranie a indikáciu času

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3806

Dátum: 04.05.2004

Autor: Kovaľ Štefan

MPK: F23D 23/00, G04B 45/00

Značky: zariadenie, času, meranie, indikáciu

Text:

...a svetelným efektom rozhorí celá kompozícia dvanástich zápalíek. Zažíhanie zápaliek a presnosť zážihov bude zabezpečené elektronickým zariadením. Výtvarný ako aj pocitový zážitok divákov bude o to väčší, že počas zážihov trvajúcich niekoľko minút sa budú môcť zhromažďovat a pohybovať priamo vjadre kompozície, keďže kovové zápalky sa rozhoria v dostatočnej výškc nad ich hlavami.Zápalky sa budú svojim tvarom od seba odlišovať a to tak, že prvá...

Signalizačné svetlo a zariadenie na indikáciu usporiadané v puzdre tvorenom časťou karosérie vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1750

Dátum: 21.07.2003

Autori: Simon Laurent, Trebouet Marcel

MPK: B60Q 1/30, B60Q 1/26

Značky: usporiadané, zariadenie, časťou, signalizacné, karosérie, vozidla, indikáciu, puzdre, tvorenom, světlo

Text:

...pomáhalo vodičovi pri parkovaní, a ktoré používa svetelný zdroj s premenlivou geometriou osvetľovanie, usporiadaný pri prednom alebo zadnom skle vozidla. Dokument US 6 089 230 opisuje zariadenie zahrňujúcesignalizačné svetlo a zariadenie na osvetľovanie vnútrajška kabíny vozidla sospoločným držiakom pre obe svetlá. Dokument FR 2 722 154 opisuje usporiadanie, ktoré umožňuje zamedziť únikom svetla zo signalizačného svetla usporiadaného v...

Spôsob a zariadenie na indikáciu sústrednosti otočnej riadiacej rúrky vzhľadom k jej osi otáčania v hlave dávkovača

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1705

Dátum: 28.05.2003

Autor: Gerber Stephen

MPK: C03B 7/00

Značky: vzhľadom, sústrednosti, otáčania, otočnej, indikáciu, riadiacej, dávkovača, rúrky, zariadenie, spôsob, hlavě

Text:

...regulujúcej prúdenie skloviny Vzhľadom k jej osi otáčania na nosnom ráme V sklárskom tvarovacom systéme V súlade s tretím aspektom tohto vynálezu zahrnuje upevnenie základne k nosnému rámu a umiestenie posúvača na základňu do radiálneho záberu s vonkajším povrchom rúrky regulujúcej prúdenie skloviny. Táto rúrka sa otáča vzhľadont k rámu, zatiaľ čo sa posúvač udržuje V radiálnom zábere s vonkajšínn povrchom rúrky. Indikácia excentricity...

Zapojenie na indikáciu dotyku elektródy s hladinou kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260176

Dátum: 15.12.1998

Autori: Rusina Viktor, Ondriš Lubomír, Zorbach Ralf

MPK: G01F 23/26

Značky: elektrody, hladinou, zapojenie, indikáciu, kvapaliny, dotyku

Text:

...kvapaliny.Na pripojenom výkrese je znázornená blokové zapojenie na indikáciu dotyku elektródy s hladinou kvapaliny.Zapojenie na indikáciu dotyku elektródy s hladinou »kvapaliny .pozostáva zo zosilňovača 1, ktorého vstup je spojený s prvýmvývodom výstupnej dvojice vývodov spätnoväzobného štvorpólu 2 a druhý vývod výstupnej dvojice vývodov spätnoväzobného štvorpólu 2 je spojený s výstupom zosilňovača 1. Na výstup zosilňovače 1 sú pripojené...

Kontrolný systém na indikáciu úniku obsahu kontajnera

Načítavanie...

Číslo patentu: 280767

Dátum: 05.02.1997

Autori: Ossinger Fritz, Pinterich Hans, Nemecek Johann

MPK: G01M 3/22, B65D 90/50

Značky: obsahu, kontajnera, kontrolný, systém, úniku, indikáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Kontrolný systém na indikáciu úniku obsahu kontajnera, najmä na skladovacie kontajnery a na produkty z minerálnych olejov, ktorý obsahuje nad najmenej jedným otvorom (4) v dne (3) kontajnera (1), spočívajúcom na základe (2), usporiadaný, proti vnútrajšku kontajnera vydutý, s dnom (3) tesniaco spojený kryt (5), pričom medzi dnom (3) a základom (2) je v oblasti bezprostredne hraničiacej s otvorom (4) usporiadaný najmenej jeden dištančný kus (12)....

Zariadenie na indikáciu poruchy elektrického prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 280437

Dátum: 05.02.1997

Autor: Schmidt Walter

MPK: H01T 4/08, H01T 1/12

Značky: indikáciu, prístroja, poruchy, elektrického, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie (3) slúži na indikáciu poruchy elektrického prístroja, najmä zvodiča (1) prepätia. Je vybavené snímačom vo forme ohmického odporu (10) na zisťovanie chybného prúdu tečúceho prístrojom, plynotesným izolačným telesom (6) a indikačným elementom (16). Izolačné teleso (6) je obklopené dvojdielnym kovovým krytom (4) nesúcim indikačný element (16). Snímač a izolačné teleso (6) sú súčasťou spínacieho elementu (5), ktorý pri vzniku chybného...

Zariadenie na snímanie žiarenia, najmä na indikáciu denného svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: U 161

Dátum: 11.08.1993

Autor: Líbal Pavel

MPK: G01J 1/12

Značky: indikáciu, žiarenia, najmä, snímanie, denného, zariadenie, světla

Text:

...plastů lze použít i kompozitních materiálů. Veškeré materiály lze navíc opatřit nátérem různé barvy výhodné zpevñujícím.Štěrbinou se rozumí otvor různé tvarovaný V závislosti na okolních součástech, jimiž jsou zejména okraj pouzdra a clona. Výhodné štérbina pokračuje otvorem, který je uzavřen proti prachu průhlednou zátkou, která může být vytvořena z prúhlednénebo anorganického skla a dalších průhledných materiálů a to zejména zalitim...

Optické signalizačné zariadenie na indikáciu brzdenia vozidiel

Načítavanie...

Číslo patentu: U 76

Dátum: 07.07.1993

Autor: Stross Miloslav

MPK: B60Q 1/44

Značky: zariadenie, optické, indikáciu, signalizacné, brzdenia, vozidiel

Text:

...zda řidić přijíždčjícího vozidla již začal brzdit čí ne. Taktéž při manévru brzdční v jedoucí koloně vozidel je vpředu jedoucí řidič informován 0 reakci řidiče vozidla jedoucího zaním, čímž může daleko lépe sám reagovat.Přehled obrázků na výkresechTechnické řešení bude blíže popsáno pomocí výkresu, kde je schematicky znázornčno optickú signalizační zařízení pro indikaciZdroj elektrické energie L, například akumulátor, je přes pojistku 2...

Zapojenie fotoelektrického snímača pre presnú indikáciu prítomnosti predmetov

Načítavanie...

Číslo patentu: U 44

Dátum: 07.07.1993

Autor: Fojtík Zdeněk

MPK: G08C 19/36, H01H 37/00

Značky: zapojenie, presnú, fotoelektrického, indikáciu, predmetov, snímača, přítomnosti

Text:

...necitli vost obvodů na elektrické a elektromagnetické rušení. U tohotozapojení je použito také známého přivedení vnějšího signáluk simulaci prítomnosti radiačniho zdroje, prispí ejícího pozi tivně ke kontrole správné funkce fotoelektrickéh snímače jakoPřehled obrázků na vvkresechBližší objasnění podstaty technického řešení je provedeno pomocí výkresů na nichž obr. l znázorňuje základní blokove schémazapojení snímače. Obr. 2 je...

Zariadenie na snímanie žiarenia, najmä na indikáciu denného svetla

Načítavanie...

Číslo patentu: 278030

Dátum: 15.07.1992

Autor: Líbal Pavel

MPK: G01J 1/16, G01J 1/20

Značky: světla, snímanie, zariadenie, žiarenia, najmä, indikáciu, denného

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie ako súčasť automatizovaného spínacieho obvodu, napríklad na snímanie osvetlenia, je tvorené snímačom (3) žiarenia, výhodne fotoodporom, uloženým v puzdre (1) a aspoň jednou clonou, uchytenou na puzdre (1) v prestaviteľnej vzdialenosti pomocou nastavovacieho prvku, ktorým je výhodne závit (17). Výhodná je clona v tvare dosky (2) alebo rúrky (5).

Ultrazvuková sonda najmä na indikáciu kvapalín v potrubí a v zásobníkoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 269046

Dátum: 11.04.1990

Autori: Figura Zdenko, Kuník Peter

MPK: G01F 1/66

Značky: najmä, indikáciu, zásobníkoch, ultrazvuková, potrubí, kvapalín, sonda

Text:

...sú elektricky pripojené na kábel 5. Hranolovité piezoelementy l sú ne pružnej podložka 3 zaliate v jeden celokpružnou hmotou 5 napríklad lukoprénom, Funkcia ultrazvukovej sondy na indikáciu kvapalín v potrubí je nasledovná ultrazvuková sonda sa pružnou podložkou 3 priloží na potrubie S na ktorom sa upevaní prostrednictvom spony Z. Elektrický impulz privedený káblom 5 na hrenolovité piezoelemanty l sp 3 šobívychýlenie ich čelnej plošky...

Zapojenie pre riadenie a indikáciu stavu malých mechanizmov s krokovými motormi

Načítavanie...

Číslo patentu: 267772

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novota Ladislav, Prno Dušan, Antala Lubomír, Minárik Miloš, Ivánka Peter

MPK: H02P 8/00

Značky: mechanizmov, indikáciu, motormi, krokovými, malých, zapojenie, stavu, riadenie

Text:

...kanal 35 signalu čaaeveho prerušenia pre oanerator výstupných iapulzov a druhýn vstupom generatora 5 impulzov a svojim druhým výstupom je spojený cez kanál Z 5 sipnalu časoveho preruIania pre radi rełiaov a druhým vstupom cantralneho radiče 5 rałieov. centralny radič 5 režimov as druhý výstup spojený cez kanal já vysielania údajov pre zobrazovanie informacii so vstupom bloku 2 pre riadenie a zobrazovanie informacii, ku ktoreho výstupu je...

Zariadenie na indikáciu koncového bodu titrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 253908

Dátum: 17.12.1987

Autori: Berčík Juraj, Dzurov Ján, Vyskočil Leoš

MPK: G01N 31/16

Značky: indikáciu, zariadenie, koncového, titrácie

Text:

...ovplyvňovanie priebehu titrácie indikačným systémom.Ďalšou výhodou je skutočnosť, že výstupný signál priamo závisí od koncentračných pomerov v- okolí indikačnej elektródy, čo umožňuje využiť popísané zariadenia ako vysokocitlivý elektrochemický detektor, napríklad v kvapalinovej chromatografii a pod.Na pripojených výkresoch sú uvedené dva príklady zapojenia indikačného zariadenia podľa vynalezu, kde na obr. 1 je zapojenie s priamym...

Zariadenie na indikáciu mernej okamžitej rýchlosti vŕtania

Načítavanie...

Číslo patentu: 246313

Dátum: 15.12.1987

Autori: Biermans Addeas Johannes, Trajin Jean-paul, Simon Nicola-carlo, Dürr Dieter

MPK: E21B 45/00, G01P 3/42

Značky: rychlostí, mernej, zariadenie, indikáciu, vŕtania, okamžitej

Text:

...zariadenia .a následného riadenia procesu.minimalizaciouuvedeného podielu je V tom,že minimálna hodnota tejto veličiny je len čiastknovým ekonomickým kritériom, ktoré zohľadňuje tiež maximálnu životnosť ,nástroja.Nevýhody doposial .používaných zariadení odstraňuje zariadenie na indikáciu mernej okamžitej rýchlosti Vŕtanie, ktoré jepredmetom Vvnálezu. Podstata. Vynalezu spočíva V tom, že zariadenie pozostáva z analógovej funkčnej deličky,...

Zariadenie na meranie a indikáciu preklzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252505

Dátum: 17.09.1987

Autori: Chlebec Ladislav, Šabík Ján

MPK: G01P 3/56

Značky: meranie, preklzu, indikáciu, zariadenie

Text:

...otáčok hnaného kolesa je pri pojený na vratný čítač z hodnoty 100, ktorý je dalej pripojený na pamäť, a že snímač otáčok hnacieho kolesa je pripojený 11 a čítač do hodnoty 100, na ktorý naväzuje derivačný člen pripojený svojim prvým výstupom na pamät a druhým výstupom na vratný čítač.Zariadenie na meranie a indikáciu preklzu podľa vynálezu poskytuje nepretržite informácie o kvalite prenosu ťažnej sily kolies na pôdu, cestu a. pod....

Zariadenie na indikáciu polohy upínacieho stola pinoly

Načítavanie...

Číslo patentu: 242160

Dátum: 15.09.1987

Autor: Hanzlík Vladimír

MPK: B23Q 15/24

Značky: polohy, upínacieho, indikáciu, pinoly, zariadenie, stola

Text:

...zariadenie na indikáciu polohy upínacieho stola pinoly, podstatou ktorého je, že na doske pino-ly je pevne uložený prvý odchýlkomer a druhý odchýlkomer. Na telese pinoly je upevnená horizontálna vačka, ktorá je v» dotyku s palcom prvého odchýlkomera a vertikálne vačka, ktorá je v dotyku s palcom druhého odchýlkomera.zariadením na indikáciu polohy upínacieho stola pinoly sa docieli indikácia polohy stola elektródy V metrických jednotkách voči...

Zapojenie obvodu pre indikáciu pracovnej polohy nástroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 239354

Dátum: 15.06.1987

Autor: Klokner Ladislav

MPK: B23H 7/18

Značky: polohy, indikáciu, nástroja, zapojenie, pracovnej, obvodů

Text:

...je pripojený na jednoduchý vstup 22 bloku 2 zosilňovačov a budičov, ktoreho jednoduchý výstup 24 je pripojený na jednoduchý vstup 32 bloku 3 tvarovacích a prijímacích obvodov, ktorého jednoduchý vstup 33 je pripojený na jednoduchý vstup 42 bloku. 4 pamäte a riadiacich obvodov indikácia, ktorého prvý rozvetvený výstup 43 je pripojený na druhý rozvetvený vstup 52 bloku 5 indikátcrov polohy 5.Pred každým zahájením prenosu aktuálnych dát o...

Zapojenie tranzistorového svetelného snímača pre bezdotykovú indikáciu polohy kmeňa stromu

Načítavanie...

Číslo patentu: 234187

Dátum: 01.04.1987

Autor: Žlnka Ľuboš

MPK: H03K 17/945

Značky: světelného, kmeňa, tranzistorového, stromů, snímača, zapojenie, polohy, indikáciu, bezdotykovú

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie tranzistorového svetelného snímača je určené pre bezdotykovú indikáciu polohy kmeňa stromu, jeho účelom je potlačiť citlivosť snímača na rušivé denné svetlo a zvýšiť citlivosť snímača na riadiace osvetlenie. Toho sa dosahuje zapojením podľa obrázka, kde je prvý fototranzistor (3) umiestnený v prvom nástavci (4) a dopadá naň rušivé denné svetlo a pri neprítomnosti kmeňa stromu aj riadiace osvetlenie zo zdroja riadiaceho svetla (1),...

Zariadenie na indikáciu hradiaceho piesta hydropneumatického akumulátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 231525

Dátum: 15.12.1986

Autor: Zborovjan Gabriel

MPK: F15B 1/04

Značky: akumulátora, hydropneumatického, zariadenie, piesta, hradiaceho, indikáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši bezdotykovú indikáciu polohy hradiaceho piesta hydropneumatického piestového akumulátora. Zariadenie na prevádzanie tejto indikácie je vytvorené tak, že v hradiacom pieste je umiestnený izotopový žiarič, pričom vo veku uzatvárajúcom plášť akumulátora je zo strany plynového priestoru umiestnený snímač napojený na dekóder. Indikácia polohy hradiaceho piesta sa potom, prevádza tak, že sa snímajú a nadväzne dekódujú signály vysielané...

Zapojenie obvodu pre jednorázovú indikáciu číslicového údaja pri batériovom napájaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 228346

Dátum: 15.09.1986

Autor: Zámečník Vlastimil

Značky: obvodů, batériovom, zapojenie, číslicového, údaja, indikáciu, napájaní, jednorázovú

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie obvodu je určené pre jednorázovú indikáciu číslicového údaja pri batériovom napájaní. Tlačidlo obvodu je pripojené na vstup časovača nábehu napájania, ktorého výstup je spojený so vstupom časovača napájania a so vstupom hradla. Výstup časovača napájania je spojený so vstupom tvarovacieho obvodu a so vstupom hradla, ktorého výstup je spojený so zapínacím vstupom zdroja. Na vstup zdroja je privedené napájacie napätie zo svorky...

Zariadenie pre centrálnu kontrolu, indikáciu a ovládanie svetelnej signalizácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 221175

Dátum: 15.03.1986

Autori: Breziansky Ivan, Kožehuba Vladimír, Reguly Alojz, Pintér Jozef

Značky: zariadenie, signalizácie, svetelnej, kontrolu, ovládanie, centrálnu, indikáciu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka zariadenia na centrálnu, lokálnu a prípadne kombinovanú kontrolu, indikáciu a ovládanie svetelnej signalizácie v mestskej dopravnej prevádzke. Podstata zariadenia spočíva v tom, že svetelná signalizácia na mestských komunikáciách pracuje podľa optimálneho svetelného plánu riadeného riadiacím počítačom. V prípade vyskytnutia sa nepredvídaných dopravných situácií v komunikáciách je možné operatívne riadiť svetelnú konfiguráciu...

Zariadenie pre indikáciu zmeny tlakových pomerov v hydraulických obvodoch

Načítavanie...

Číslo patentu: 226631

Dátum: 15.02.1986

Autori: Laco Vojtech, Hladký Viktor, Šustr Ivan

Značky: pomerov, změny, zariadenie, indikáciu, tlakových, hydraulických, obvodoch

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre indikáciu zmeny tlakových pomerov v hydraulických obvodoch pozostávajúce z telesa s pevne pripojeným bezkontaktným snímačom, ďalej z posuvne uloženého piesta v telese a prívodov tlakového prostriedku zo snímanej vetvy vyznačujúce sa tým, že jeden koniec piesta (3) vybavený osadením zasahuje svojím čelom, s vytvorenou krížovou drážkou, do funkčného poľa bezkontaktného snímača (1) a druhý koniec piesta (3) je v styku s pružným...

Zapojenie na indikáciu prerušenia odvíjaného pásu a zastavenie a zablokovánie navíjacieho pohonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227524

Dátum: 01.09.1985

Autori: Biró Karol, Jurík Ján, Kakaš Anton

Značky: zablokovánie, zastavenie, pohonů, odvíjaného, pásu, indikáciu, navíjacieho, zapojenie, prerušenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na indikáciu prerušenia odvíjaného pásu a zastavenie s zablokovanie navíjacieho pohonu pri prerušení odvíjaného pásu, ktorý je umiestnený na bezpohonovú hriadeľ s brzdou, vyznačujúce sa tým, že pozostáva z troch paralelných vetví a to snímacej vetve /1/, spúšťacej vetve /2/ a vyhodnocovacej vetve /3/, ktoré sú pripojené cez spínač /S/ na zdroj rovnosmerného napätia /4/ a kde snímacia vetva /1/ pozostáva z impulzného spínača /Sl/...

Zapojenie na indikáciu otáčok indukčného servomotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 213764

Dátum: 01.05.1984

Autor: Čermák Ján

Značky: zapojenie, otáčok, indukčného, indikáciu, servomotora

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie na indikáciu otáčok indukčného servomotora, v ktorom sú obidve vinutia za pojené na spoločný napájací zdroj a aspoň jedno vinutie je zapojené cez reaktanciu, vyznačujúce sa tým, že medzi bod spojenia reaktancie /Z/ a vinutím servomotora /M/ a prívod od napájacieho zdroja sú pripojené vstupné svorky /1, 2/ prvého usmerňovača /U1/, ktorého výstupné svorky /3, 4/ sú zapojené v sérii s výstupnými svorkami /5, 6/ pomocného druhého...