Patenty so značkou «indikácie»

3,4-Dihydropyrazíno[2,3-b]pyrazín-2(1H)-ónové zlúčeniny ako MTOR kinázové inhibítory pre onkologické indikácie a ochorenia spojené s MTOR/P13K/AKT dráhou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 21012

Dátum: 27.10.2009

Autori: Riggs Jennifer, Mortensen Deborah, Sankar Sabita, Papa Patrick, Elsner Jan, Xu Weiming, Sapienza John, Tehrani Lida, Parnes Jason, Madakamutil Loui, Lee Branden, Narla Rama, Packard Garrick, Fultz Kimberly Elizabeth, Shevlin Graziella, Perrin-ninkovic Sophie, Zhao Jingjing, Harris Roy

MPK: A61P 25/28, A61P 29/00, A61K 31/4985...

Značky: inhibitory, onkologické, dráhou, ochorenia, indikácie, spojené, 3,4-dihydropyrazíno[2,3-b]pyrazín-2(1h)-ónové, kinázové, zlúčeniny

Text:

...aktívnej kinázovej aktivite, ako je napr. akútna myeloidná Ieukémia a gastrointestinálne nádory, (3) dereguláciou kinázovej aktivity aktiváciou onkogénov alebo stratou nádorových supresorových funkcií, napríklad pri rakovinách s onkogénnou RAS, (4) dereguláciou kinázovej aktivity nadexpresiou, ako je tomu v prípade EGFR a (5) ektopickou expresiou rastových faktorov, ktorá môže prispieť k vývoju a udržiavaniu neoplastického fenotypu. Fabbro et...

Spôsob automatickej indikácie zmeny smeru jazdy pred rozjazdom motorového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 286175

Dátum: 07.04.2008

Autori: Szitas Anton, Kuš Ľubomír

MPK: B60Q 1/34

Značky: spôsob, indikácie, změny, automatickej, jazdy, rozjazdom, vozidla, motorového, směru

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob automatickej indikácie zmeny smeru jazdy pred rozjazdom motorového vozidla spočíva v tom, že indikátor zmeny smeru jazdy sa automaticky zopne pri naštartovanom motore, zaradenom rýchlostnom stupni umožňujúcom uvedenie vozidla do pohybu a po vytočení volantu do určeného uhla najmenej 10 °, výhodne 15 °, od priameho smeru osi vozidla. Indikátor zmeny smeru sa automaticky vypne po prekročení rýchlosti vozidla nad 30 km/hod a/alebo vyradení...

Spôsob indikácie zmeny druhu kvapalnej fázy a zariadenie na vykonávanie tohoto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266110

Dátum: 14.11.1989

Autori: Jaroš Alois, Gabarík Milan, Šebeň Štefan

MPK: B01J 19/00

Značky: druhu, zariadenie, změny, spôsobu, tohoto, indikácie, vykonávanie, spôsob, fázy, kvapalnej

Text:

...napätia - generátora Ä. Vyhodnocovací člen g vyhodnocuje dva základné stavy elektródového páru stav zapnutia, ked medzi elektrôdami je elektricky vodivá fázaa stav rozopnutia, ked medzi elektrödami je elektricky nevodivá fáza. optickú alebo elektroakusticku signalizáciu druhu kvapalnej fázy v určitej častí zariadenia resp. potrubnej trasy zabezpečuje zosilňovací člen 4 s funkčnými spínacimi obvodmi, ktorý je pripojený na vyhodno covaci...

Spôsob indikácie látok inhibujúcich fotosyntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258721

Dátum: 16.09.1988

Autori: Bátora Roman, Varkonda Štefan, Kúš Ludovít, Rešetka Milan, Kováč Jozef

MPK: G01N 23/04

Značky: spôsob, látok, fotosyntézu, indikácie, inhibujúcich

Text:

...sa topikálne nanesú roztoky indikovaných substancii, tieto» sa vložia do fotosyntetickej komory, kde sa za pôsobenia rádioaktivneho C 02 podrobia svetelnej expozícii. Listy sa potom umiestnia do autorádiografickej kazety s filmom, kde pôsobením žiarenia C zabudovanêho počas expozície do biomasy listu rastliny sa objavia po vyvolaní filmu na miestach naneseněho herbicidu priehľadné zóny na tmavom pozadí.Výhoda spôsobu indikácie látok...

Zapojenie indikácie dvoch aktívnych stavov ovládaných jednopólovým spínačom

Načítavanie...

Číslo patentu: 257490

Dátum: 16.05.1988

Autor: Brunner Anton

MPK: G09G 3/12

Značky: dvoch, ovládaných, zapojenie, spínačom, indikácie, aktívnych, jednopólovým, stavov

Text:

...sa nelíši od zapojenia na obr.-1. zapojenie indikácia dvoch aktívnych stavov ovládaných jednopölovým spínačom je vyznačené tým, že jednopólový spínač § je jedným koncom zapojený na zdroj napätia Q, pričom druhý koniec je zapojený do uzlu rezistorov l, 3, Q, kde prvý rezistor l je zapojený druhým koncom na druhú svorku napájacieho zdroja Q, kam je pripojený kolektor prvého tranzistoru 5 a emitor druhého tran zistoru Q cez štvrtý rezistor 3,...

Spôsob indikácie ekvimolárneho pomeru reakčných komponent pri príprave Grignardovej zlúčeniny 3-metylpentén-2-ín-4-olu-1

Načítavanie...

Číslo patentu: 257108

Dátum: 15.04.1988

Autori: Cvíčela Ladislav, Karabinoš Jozef, Bošanský Miloš, Hanke Stanislav, Hanák Stanislav, Gömöry Juraj, Valašík Tibor, Kacina Roman

MPK: G01N 30/02

Značky: 3-metylpentén-2-ín-4-olu-1, zlúčeniny, reakčných, ekvimolárneho, spôsob, přípravě, poměru, komponent, indikácie, grignardovej

Text:

...1 -yl-nonadién 2,7-Ín-4-dio 1 u-1,6.Podstatou vynálezu je indikácia ekvimolámeho pomeru reakčných komponent pri príprave Grignardovej zlúčeniny 3-metylpentěn-2-in-4-woiu-l metódou chromatografie na tenkej vrstve a plynovej Chromatografia. Odobratá vzorka reakčného roztoku sa nechá zreagovat s prebytkom 2-mety 1-4-2,6,6-trimetylcyklohexén-j 1-y 1-butén-2 aalu-lj alebo acetaldehydu. Vo vzorke prítomný...

Spôsob indikácie a kvantitatívneho hodnotenia herbicídnej účinnosti látok inhibujúcich fotosyntézu

Načítavanie...

Číslo patentu: 256197

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bátora Roman, Kúš Ludovít, Varkonda Štefan, Kováč Jozef, Rešetka Milan

MPK: G01N 23/04

Značky: účinnosti, indikácie, herbicídnej, fotosyntézu, látok, hodnotenia, kvantitatívneho, inhibujúcich, spôsob

Text:

...zariadenia na fotosyntézu. je aj membránové čerpadlo 10 na recirkulovenir) ovzdušia fottnsynletickej komory ž a alvszcrber 11. na absorpciu neasimilovanelio 14002.Uvedené príklady iluslrujú, ale nooíniiettzujú predmet vynálezu.Rádiometrícká indikácia Íllllĺlĺiĺlüľľw Tototyniézy na báze nuočovinových triazíuových,diazínových a karbamátových herbícidov.Zariadenie automatický kvapalný scintílačný merač rádioakdvity Rack-Beta LKB...

Sposob indikácie koncového bodu titrácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252377

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dzurov Ján, Berčík Juraj

MPK: G01N 27/42

Značky: titrácie, koncového, indikácie, spôsob

Text:

...titrovateľnosti umožňuje spôsob ílndikácie podľa vynálezu, ktorého podstata je v tom, že indikačna elektróda sa polarizuje napätovými impulzami ktorých aplitúda je určená rovnovážnym poteanciálom a zvolelným vnúteným potelnciálom pričom koncový bod titrácie je indikovaný zmenou polarity taradayickej i nefaradayickej zložky prüdovej odozvy indiknalčnej elektródy.Výhoda tohto spôsobu indikácia spočívav tom, že na indikáciu koncového bodu...

Spôsob indikácie homogenity zmesí a zariadenie na jeho reaiizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 239356

Dátum: 15.06.1987

Autor: Bobovnický Jozef

MPK: G06D 11/13, G01N 15/02

Značky: spôsob, zmesí, homogenity, indikácie, reaiizáciu, zariadenie

Text:

...platničkou,napr. z teflóiítt. Tangenciáhíe toky suroviny túto platničku nepoškodzitjú a vplyvy normálovýclí zložiek tokov by boli na závadu len pri poškodení vnútra antény, proti čomu anténu možno chrániť vložením clo pažnice.Pomocou vynálezu sa získa Libjektívny údaj o stupni homogenity zmesi s prakticky lubovolnou presnosťou, závisiacou od vlnovej dĺžky použitého elektromagnetického žiarenia a od vyhodnocovacích pristrojov....

Spôsob ultrazvukovej indikácie hladiny kvapaliny a zariadenie k vykonávaniu tohto spôsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 233258

Dátum: 01.04.1987

Autor: Figura Zdenko

MPK: G01F 23/28

Značky: ultrazvukovej, zariadenie, vykonávaniu, kvapaliny, tohto, indikácie, hladiny, spôsob, spôsobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob ultrazvukovej indikácie hladiny kvapaliny sa vykonáva tak, že ultrazvukové vlnenie šíriace sa z vysielaného meniča akustickým vlnovodom s vytvorenými odrazovými plochami sa odrazí od odrazových plôch akustického vlnovodu a dopadne na prijímací menič s intensitou závislou na prostredí obklopujúcom spodný časť vlnovodu a vytvorenými odrazovými plochami. Z prijímacieho meniča sa privádza ultrazvukové vlnenie na vstup zosilňovača, z výstupu...