Patenty so značkou «in-1,6-diolu»

Spôsob stanovenia látok pri selektívnej hydrogenácii 3,7-dimetyl-9-/2´,6´,6-trimetyl-1´-cyklohexén-1´-yl/-2,7-nonadién-4- in-1,6-diolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 224916

Dátum: 01.11.1984

Autori: Bašňák Ivan, Karabinošová Eva

Značky: in-1,6-diolu, stanovenia, spôsob, látok, hydrogenácii, selektívnej

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stanovovania látok pri selektívnej hydrogenácii 3,7-dimetyl-9-/2´,6´,6-trimetyl-1´-yl/-2,7-nonadién-4-ín-1,6-diolu vzorca I na 3,7-dimetyl-9-/2´,6´,6-trimetyl-1´-cyklohexén-1-yl/-2,4,7-nonatrién- 1,6-diol vzorca II vyznačujúci sa tým, že analyzovaná vzorka reakčnej zmesi sa pôsobením hexametyldisilazánu a trimetylsilylchloridu v pyridíne v objemových pomeroch 1:1:1 až 10:1:10 kvantitatívne prevedie na zmes odpovedajúcich...