Patenty so značkou «imunoglobulíny»

Multivalentné imunoglobulíny modifikované v oblasti štrukturálnej slučky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18858

Dátum: 26.06.2007

Autori: Himmler Gottfried, Wozniak-knopp Gordana, Rüker Florian

MPK: C07K 16/28, C07K 16/46, C07K 16/00...

Značky: imunoglobulíny, štrukturálnej, slučky, modifikované, oblastí, multivalentné

Text:

...reťazca varíabilnej domény.Slučky, ktoré nie sú CDR-slučkami v natívnom imunoglobulíne, alebo nie sú súčasťou antigén viažuceho žliabku ako je určené CDR slučkami, nemajú antigénovú väzbu alebo epitop viažucu špeciñckosť, ale prispievajú k správnemu zbaleniu celej molekuly imunoglobulínu a/alebo jej efektora alebo k ďalším funkciám, a sú preto nazvané štrukturálnymi slučkami na účely tohtovynálezu. Dokumenty z doterajšieho stavu techniky...

Nové multivalentné imunoglobulíny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11411

Dátum: 26.06.2007

Autori: Wozniak-knopp Gordana, Himmler Gottfried, Rüker Florian

MPK: C07K 16/00, C07K 19/00, C12N 15/62...

Značky: nové, multivalentné, imunoglobulíny

Text:

...pozostáva zo slučiek, ktoré spájajú vlákna B-C,C-C a F-G ľahkého reťazca variabilnej domény a vlákna B~C, C-C a F -G ťažkého reťazca variabilnej domény.Slučky, ktoré nie sú CDR-slučkami v natívnom imunoglobulíne, alebo nie sú súčasťouantigén viažuceho žliabku ako je určené CDR slučkami, nemajú antigénovú väzbu aleboepitop viažucu špeciñckosť, ale prispievajú k správnemu zbaleniu celej molekuly imunoglobulínu a/alebo jej efektora alebo k...

Imunoglobulíny proti NOGO

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12548

Dátum: 14.12.2006

Autori: Hamblin Paul Andrew, Kopsidas George, Prinjha Rabinder Kumar, Ellis Jonathan Henry, Mcadam Ruth, Germaschewski Volker, Clegg Stephanie Jane

MPK: C07K 16/22

Značky: imunoglobulíny, proti

Text:

...č. AJ 251384), a kratší zostrihový variant, NOGO-C, ktorý tiež neobsahuje zvyšky 186 až 1004 a má aj menšiu, altamatlvnu amino-koncovú doménu (GenBank prístupové č. AJ 251385) (Prinjha a spol (2000) vyššie).0014 lnhiblcia CNS inhibičných proteínov. ako napríklad NOGO. môže poskytnúť určitý terapeutický prostriedok na zmierňovanie neurologického poškodenia a podporovať obnovu neurónov a ich rast a tak napomáhat zotavovaniu z...

Imunoglobulíny neutralizujúce Nogo-A na liečenie neurologických ochorení

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6516

Dátum: 20.12.2004

Autori: Plumpton Christopher, Grundy Robert Ian, Mcadam Ruth, Eon-duval Alexandre, Ellis Jonathan Henry, Wilson Paul Alexander, Hussain Farhana, Prinjha Rabinder Kumar

MPK: A61P 25/00, C07K 16/18

Značky: liečenie, neurologických, ochorení, nogo-a, neutralizujúce, imunoglobulíny

Text:

...na jednom konci variabilnú doménu a za nimi nasleduje určitý počet konštantných domén. Každý ľahký reťazec má na jednom konci variabilnú doménu a na druhom konci má konštantnú doménu. variabilná doména ľahkého reťazca je zosúladená svariabllnou doménou ťažkého reťazca. Konštantná doména ľahkého reťazca je zosúladená s prvou konštantnou doménou ťažkého reťazca. Konštantné domény v ľahkých a ťažkých reťazcoch sa priamo nepodieľajú na viazaní...

Prípravok obsahujúci imunoglobulíny a stabilizátor

Načítavanie...

Číslo patentu: 254672

Dátum: 15.01.1988

Autori: Stachý Alfréd, Bulík Jozef, Banda Imrich

MPK: A61K 37/04

Značky: imunoglobulíny, obsahujúci, stabilizátor, prípravok

Text:

...znižuje stupeň agregácie imunoglobulínových moiekúi,čo ,má vplyv na bezpečnosť prípravku z hľadiska recipienta. Good R. A. Intravenous gamma glvobuiin therapy. I. Clin. Immunoi. 1982 Apr., V 01. 2/2 Spupl/, str. 485,. Fernandes P. M., Lundblad . L. Preparation of a stabiie intravenous gammaglobulin process desing and scale up., Vox. Sang. 1980 Aug.,Vol. 39/2/, str. 101 112, Ochs H D., ot al. Safety and pacient acceptabiiity of intrave 4nous...