Patenty so značkou «imunoglobulinů»

Spôsob purifikácie imunoglobulínu G (IgG), kvapalný IgG produkt a jeho použitie na výrobu lieku

Načítavanie...

Číslo patentu: 288128

Dátum: 09.09.2013

Autori: Laursen Inga, Teisner Borge

MPK: A61P 31/12, A61K 39/395, A61P 43/00...

Značky: lieku, imunoglobulinů, produkt, igg, purifikácie, použitie, kvapalný, spôsob, výrobu

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob purifikácie IgG zo suspenzie hrubej frakcie plazmatických bielkovín, ktorý zahŕňa prípravu supernatantu IgG precipitáciou veľkej časti bielkovinových zložiek suspenzie okrem IgG, filtráciu supernatantu cez do série zapojenej anexovej a katexovej živice, vymytie bielkovinových kontaminantov a elúciu IgG, dia/ultrafiltráciu eluátu s IgG, inaktiváciu vírusov v eluáte, ďalšiu filtráciu eluátu cez anexovú živicu a potom katexovú živicu,...

Činidlá viažuce Fc receptory konštantnej oblasti imunoglobulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20728

Dátum: 30.05.2008

Autori: Block David, Strome Scott, Olsen Henrik, Schulze Dan

MPK: C07K 16/00, A61P 43/00, A61K 39/395...

Značky: imunoglobulinů, konštantnej, receptory, viažúce, oblastí, činidla

Text:

...z oblastí obsahujúca najmenej jednu Fc doménu, ktoráje schopná viazať sa na Fcy receptor, obsahuje IgG 1 záves, IgG 1 CH 2 doménu a IgG 1 CH 3 doménu.0014 Tento vynález taktiež poskytuje kompozíciu, farmaceutickú kompozícíu akompozície na použitia ako sú definované v nárokoch.0015 Tento opis taktiež poskytuje mnoho uskutočnení vynálezu ako sú uvedené nižšie. Pokým ktorékoľvek z uskutočnení vynálezu je mimo nárokov, je ilustračné a časťou opisu...

Spôsob purifikácie neimunoglobulínového proteínu, ktorý zahŕňa doménu podobnú imunoglobulínu (Ig-podobnú)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4189

Dátum: 05.08.2004

Autori: Belzer Ilana, Schwartsburd Boris

MPK: C07K 1/00, C07K 14/435, A61K 38/04...

Značky: purifikácie, proteínu, ktorý, spôsob, doménu, podobnú, imunoglobulinů, neimunoglobulínového, ig-podobnú, zahŕňa

Text:

...ďalší 2001). Receptorový komplex sprostredkúvajúci biologické aktivity IL-ó pozostáva z dvoch odlišných na membránu naviazaných glykoproteínov, 80 kDa rozoznávacej receptorovej podjednotky (IL-GR) a zo 130 kDa signál prenášajúceho elementu (gp 130, CD 130). Expresia gpl 30 je všadeprítomná, a na rozdiel od toho je bunková distribúcia 1 L-6 R obmedzená na hepatocytové a leukoxytové subpopulácie a prevažne sa týka iba týchto populácii. Okrem na...

Zmes ceruloplazmínu, transferínu, sekretorických IgA a sérových imunoglobulínů IgG, IgA a IgM pre aplikáciu na sliznice gastrointestitálneho traktu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260162

Dátum: 15.12.1998

Autori: Barla Ivan, Stachý Alfréd, Banda Imrich, Lučanský Anton, Bulík Jozef, Pastierik Ladislav

MPK: A61K 39/395

Značky: aplikáciu, transferinu, imunoglobulinů, sliznice, sekretorických, sérových, traktu, gastrointestitálneho, ceruloplazmínu

Text:

...IgG, IgA, IgM imunogl-obulínov pre intrevenóznu, intraperitoneálnu a intratekalnu aplikáciu, ktorú používame u septických ochorení v. dutine brušnej, pri zápalových »ochoreniach centrá-lneho nervového systému, kde .ako vyvolávatel stoja v popredí aeróbne mikroorganizmy. U Čs. AD 242 310 ide o ochranu zmesi IgG-7 S ralebo IgG, IgA, IgM pre vonkajšie použitie, ktorá je vhodná v liečbe hnisavých popálenín, bercvových vredov, chronických...

Prípravok špecifického hyperimúnneho anticytomegalovírusového imunoglobulínu na intravenóznu aplikáciu a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 278869

Dátum: 08.04.1998

Autori: Stachý Alfréd, Šipoš Ján

MPK: A61K 39/245, A61K 39/42, C07K 16/08...

Značky: hyperimúnneho, intravenóznu, aplikáciu, specifického, anticytomegalovírusového, imunoglobulinů, výroby, spôsob, prípravok

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata navrhovaného spôsobu výroby spočíva v stabilizácii imunoglobulínov oligosacharidmi v dávke 80 až 170 g/l roztoku imunoglobulínov a tepelnej expozícii pri teplote + 4 °C až + 30°C počas 2 až 30 dní. Takto pripravený prípravok obsahuje 10,0 až 100,0 g/l bielkovín (90 % IgG) a 75 až 200 g/l oligosacharidov vybraných zo skupiny glukóza, maltóza a sacharóza.

Způsob izolace imunoglobulinu afinitní chromatografií

Načítavanie...

Číslo patentu: 262555

Dátum: 14.03.1989

Autori: Pokorný Miloš, Beneš Milan, Ulrych Stanislav, Odehnalová Naděžda

MPK: A61K 39/395

Značky: imunoglobulinů, afinitní, chromatografii, způsob, izolace

Text:

...při izolací imunoglobulinu se směsi dalších bílkovin.Tohoto principu využívá způsob izolace imunoglobulinu třídy IgG z krevní plazmy, éra nebo roztoků obsahujících kromě imunoglobulinové frakce směs dalších bílkovin metodou afinitní chromatoqrafie vyznačující se tím, že porázní sféricka celulóza obsahující kovalentně imobilizovaný histidín, lysin, reaktivní žlut 13 GGL nebo 2-(4-aminofenyl)sulfonyletyl skupiny nebo produkty jejich diazotace a...

Způsob stanovení lidského choriového gonadotropinu v preparátech imunoglobulinů připravených z náhradních surovin

Načítavanie...

Číslo patentu: 242621

Dátum: 01.05.1988

Autori: Tenorová Jaroslava, Ládr Ivan, Eech Miloslav, Bedroš Petr, Süsser Václav

MPK: G01N 33/76

Značky: připravených, imunoglobulinů, gonadotropinů, lidského, choriového, stanovení, preparátech, náhradních, způsob, surovin

Text:

...ukončeno. Roztok ze všech jamek byl odstříknut do výlevky a každá jamka destičky byla pufrem 3 x promyta.2/ Do celkem 2 xdevíti jamek /vždy ve dvojicích/ byly do jamek vždy v objemu 0,1 ml aplikovány standardy hCG, do zbývajicich jamek naředěné preparáty imunoglobulinů /ředěni je prováděno geo 3242 521 metrickou řadou 2 0,01 M fosfátovým pufrem 0,14 M Nacl 0,01 merthíolát 0,1 hovězí sérový albumin pH 7,5 /lze použít i jiných vhodných...

Způsob přípravy specifického antitetanického imunoglobulinu z normální polyvalentní lidské plazmy nebo její vhodné mezifrakce

Načítavanie...

Číslo patentu: 256654

Dátum: 15.04.1988

Autori: Pokorný Miloš, Kyselová Marta, Řenčová Jiřina, Odehnalová Naděžda, Beneš Milan, Ulrych Stanislav

MPK: A61K 39/395

Značky: způsob, vhodné, specifického, normální, plazmy, mezifrakce, lidské, polyvalentní, její, imunoglobulinů, přípravy, antitetanického

Text:

.../M. Beneš a spol. Čs. AO 229 010/, /H. Tláskalová Immunochemistry 12,801 (1975). Dále k imobilizaci je užito netoxického a neínfekčního antigenu vyráběného v ČSSR Ústavem sěr a očkovacích látek k přípravě zvířecí očkcvací látky. Předností tohoto anatoxinu je to, že obsahuje malé množství nežádoucích cizích balastních bílkovin.Jako zdroj polyvalentního imunoglobulinu lze užít imunoglobulinovou frakci či mezifrakcivznikající při...

Zmes imunoglobulínu IgG-7S a transferínu pre intravenózne a intraperitoneálne použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 248956

Dátum: 12.03.1987

Autori: Stachý Alfréd, Banda Imrich, Lučanský Anton, Bulík Jozef

MPK: A61K 37/04

Značky: použitie, transferinu, intravenózne, igg-7s, imunoglobulinů, intraperitoneálne

Text:

...je aktuálne zvlášť V urgentných -klinických situáciach u ťažkých bakterialnych infekcií, hlavne vyvolaných gramnegatívnymi baktériami, a to v prípadoch, kde terapia antibi-otikmi a chemoterapeutikami čast zlyhá.Nahrhovaný prípravok zmesi imunoglobulínov a transferínu rieši tento problém tým, že obdobným zložením jednotlivých zložiek ako v ľudskej plazme dosahuje sa žiadaný terapeutický efekt.Technologické zvládnutie zníženia...

Způsob výroby imunoglobulinů z kravského mleziva

Načítavanie...

Číslo patentu: 235751

Dátum: 01.12.1986

Autori: Kaláb Dušan, Semotán Karel

MPK: A23C 9/142

Značky: imunoglobulinů, kravského, mleziva, výroby, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby imunoglobulinů z kravského mleziva za použití kvartérní amoniové sloučeniny. Srážení kaseinu a protilátkově neaktivních bílkovin z odtučněného kravského mleziva se provádí 2 %ním roztokem dimethyllaurylbenzylamoniumbromidu, jehož jeden objem se za stálého míchání přidá k jednomu objemu odtučněného kravského mleziva při pH = 7,9 až 8,1 načež se směs zahřeje na teplotu 43 °C až 45 °C a roztok imunoglobulinů se...

Způsob výroby diagnostického séra ke kvantitativnímu stanovení imunoglobulinu třídy A

Načítavanie...

Číslo patentu: 230380

Dátum: 15.11.1986

Autor: Kořínek Jaroslav

MPK: G01N 33/48

Značky: imunoglobulinů, třídy, kvantitativnímu, diagnostického, séra, výroby, způsob, stanovení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby diagnostického séra ke kvantitativnímu stanovení imunoglobulinu třídy A, vyznačený tím, že na lidský imunoglobulin třídy A se působí sérem zvířete injikovaného lyofilizátem obsahujícím alfa-2 termostabilní frakci lidského séra, připraveným z lidské moče, poté se injikuje vzniklá směs zvířatům, popřípadě se 1 až 5 % roztok imunoglobulinu třídy A profiltruje polydextranovým gelem, vzorky frakcí se smísí ve stejných objemových...

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti prasečímu imunoglobulinu G

Načítavanie...

Číslo patentu: 228858

Dátum: 15.08.1986

Autori: Němec Miloš, Viklický Vladimír, Franěk František

MPK: C12N 5/00

Značky: imunoglobulinů, protilátku, proti, prasečímu, hybridom, lymfocytární, myší, produkující

Zhrnutie / Anotácia:

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS PGG-05, produkující monoklonální protilátku podtřídy IgG1 proti prasečímu imunoglobulinu.

Myší lymfocytární hybridom produkující protilátku proti prasečímu imunoglobulinu G

Načítavanie...

Číslo patentu: 228856

Dátum: 15.08.1986

Autori: Franěk František, Viklický Vladimír, Němec Miloš

MPK: C12N 5/00

Značky: hybridom, imunoglobulinů, produkující, proti, myší, prasečímu, protilátku, lymfocytární

Zhrnutie / Anotácia:

Myší lymfocytární hybridom IMG CZAS PGG-02, produkující monoklonální protilátku podtřídy IgG1 proti prasečímu imunoglobulinu.

Způsob výroby imunoglobulinů pro intravenosní použití z lidské krevní plasmy

Načítavanie...

Číslo patentu: 220725

Dátum: 15.12.1985

Autori: Stejskal Aleš, Vaňák Jan

Značky: způsob, krevní, imunoglobulinů, intravenosní, lidské, výroby, plasmy, použití

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší zjednodušený způsob výroby imunoglobulinů z lidské krevní plasmy s přihlédnutím k možnosti použití pro intravenosní aplikaci. Podstatou vynálezu je, že lidská krevní plasma se konvertuje teplem na sérum, ze kterého se adsorpcí na iontoměnič odstraní převážná část sérových bílkovin kromě imunoglobulinů. Zbylý filtrát se suší lyofilisací a získaná sušina imunoglobulinu se rozpustí ve stabilizovaném roztoku lidského albuminu. Roztok...

Způsob výroby specifického imunoglobulinu anti-HBs pro prevenci virové hepatitidy typu B

Načítavanie...

Číslo patentu: 224347

Dátum: 01.07.1984

Autori: Stejskal Aleš, Urbánková Jiřina, Vaňák Jan, Kselíková Marie

Značky: imunoglobulinů, specifického, virové, anti-hbs, hepatitidy, způsob, prevenci, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby specifického imunoglobulinu anti-HBs pro prevenci virové hepatitidy typu B ze sušiny imunoglobulinu anti-Hbs, která se rozpouští v roztoku, obsahující stabilizovaný pasteurizovaný lidský albumin v koncentraci 30 až 150 g/1 a kyselinu aminooctovou v koncentraci 15 až 30 g/l,vyznačující se tím, že tento roztok dále obsahuje chlorid sodný v koncentraci 3 až 9 g/1 a thiomersal v koncentraci maximálně 0,1 g/l, přičemž množství...