Patenty so značkou «impulzné»

Impulzné generovanie aerosólu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20028

Dátum: 29.08.2008

Autori: Keeler David, Nichols Walter, Tucker Christopher

MPK: A61L 9/03, A61L 9/14

Značky: generovanie, impulzné, aerosolů

Text:

...25 mm. Kapilárny kanálik je výhodne vnútro kapilámej rúrky z nehrdzavejúcej ocele, ako napríklad nehrdzavej ocele číslo 304, ktoré slúži ako ohrievač pomocou elektrických prívodov pripevnených naň pre prechod jednosmerného alebo striedavého prúdu po dĺžke rúrky. Takto sa rúrka z nehrdzavejúcej ocele ohrieva odporovým ohrevom. Rúrka z nehrdzavejúcej ocele má výhodne kruhový prierez. Rúrka môže byť podkožná ihla rôznych kalibrov. Napríklad...

Systém modulovania osteochondrálneho vývoja pomocou terapie využívajúcej impulzné elektromagnetické pole

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19572

Dátum: 30.05.2006

Autori: Ganey Timothy, Gordon Stephen, Kronberg James

MPK: A61N 1/32, A61N 1/40

Značky: systém, vývoja, využívajúcej, terapie, pomocou, impulzné, osteochondrálneho, modulovania, elektromagnetické

Text:

...na vyššiu frekvenciu, komplikovanejšiesignály často bez čistej jednosmemej zložky.0009 Nanešťastie sa väčšina teraz dodávaných elektroterapeutických zariadení spolieha na priamu implantáciu elektród, alebo celé elektronické balíky, alebo na induktívnu väzbu cez kožu pomocou cievok, ktoré generujú časovo premenlivé magnetické polia, čím sa vyvolávajú slabé vírivé prúdy v tkanivách tela, ktoré neefektívne zabezpečujú signál do tkanív a takto...

Elektromagnetický obvod najmä pre impulzne regulovaný zdroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 260189

Dátum: 15.12.1998

Autori: Heczková Jarmila, Župa Ján, Križko Dušan

MPK: H01F 5/02

Značky: najmä, zdroj, obvod, impulzné, regulovaný, elektromagnetický

Text:

...plošných spojov s plošnými cievkami sú zanedbatelné v porovnani -so znížením výrobných nákladov. Plošné cievky platované na doskách plošných spojov majú v porovnaní s vinutýml cievkami lepšiu reprodukovatelnosť, vyššiu mechanickú odolnosť a lepší odvod tepla do okolia, čím je ichmožné navrhovať s vyššou jprúdovou hustotou. Priamym spájaním vývodov- cievok s okolím, bez prídavných vodičov, sa minimalizujú parazitné vplyvy, ako napríklad...

Impulzne regulovaný zdroj prúdu

Načítavanie...

Číslo patentu: 276298

Dátum: 13.05.1992

Autor: Adamec Peter

MPK: H03K 17/12

Značky: impulzné, prúdu, regulovaný, zdroj

Impulzná komora zariadenia pre impulzné čistenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 263199

Dátum: 11.04.1989

Autori: Machava Jan, Gubčo Vladimír

MPK: F28G 13/00

Značky: komora, zariadenia, impulzná, čistenie, impulzné

Text:

...impulzná komora zariadenia pre impulzné čistenie osadená elektrickými zapalovecími sviečkami a spltnou klapkou pre vyrovnávania tlaku podľa vynálezu, ktorej podstata spočíva v tom, že jej spodná časť je vytvorená difúzorom V pozdĺžnej osi hmmlzuej komory, kde nad difúzorom vo vzdialenosti rovnej polovine priemeru impulznej komory je umiestnená dierovaná prepážka.Takéto riešenie impulznej komory zaručí pomocou difñzora u dierovacej prepážky...

Zapojenie pre impulzné napájanie jednosmerného motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246042

Dátum: 15.12.1987

Autor: Tvarožek Vladimar

MPK: H02P 1/18, H03K 3/42

Značky: zapojenie, napájanie, impulzné, jednosmerného, motora

Text:

...póiom zdroja Medzi bazu aemitor tretieho tranzistora 3 je pripojený tretí »odpor 13. Kolektor prvého tranzistora 1 .spolu s kolekt-orom tretieho t-nanzistorua 3 je spojený s prvou svorkou 18 motora 17 a Kolektor štvrtého tranzistora 4 je spojený s kla-dným polom zdroja. Úplne zhodne je zapojená aj druhá vetva zapojenia pre irnpulzné .napájanie jednosmerného motora.Kolektor druhého optoelektronického spojovacieho člena 10 je cez prechod báza-...

Zapojenie impulzne riadeného ovládacieho obvodu elektrického servomotora

Načítavanie...

Číslo patentu: 246023

Dátum: 15.12.1987

Autor: Hrabovec Ladislav

MPK: H02P 7/42

Značky: obvodů, riadeného, ovládacieho, servomotora, impulzné, zapojenie, elektrického

Text:

...elektTÓdJB. druhého .tyristora 14 je zapojená kondenzátorom 15 na katodn tyristora 14 .a cez druhý odpor 17 a druhý spínač 16 na. vkladný pól. Riadiace elektronet prvého tyrisrtora 7 je ešte zapojená cez prvý odpor 18, prvú diódu 22 a tretí spínač 20 na kladný pól RC člena 23 a podobne riadiaca elektróda druhého tyristora 14 je zapojená cez druhý odpor 17, druhú diódu 21, tretí spínač 2 l .na kladný pól RC člena 23. Ovladacia Cievka 5...

Zapojenie prevodníku digitálneho kódu na šírkovo impulzne modulovaný signál

Načítavanie...

Číslo patentu: 238343

Dátum: 01.10.1987

Autori: Lichtenberg Ladislav, Halmo Stanislav

MPK: H03K 7/08

Značky: převodníku, modulovaný, digitálneho, šírkovo, kódu, zapojenie, signál, impulzné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru elektronických obvodov. Predmet vynálezu rieši technický problém prevodu elektrického signálu v digitálnom kóde na šírkovo impulzne modulovaný signál. Podstatou zapojenia je že na vstupy strádača je privedený digitálny kód, výstupy sú vedené na vstupy predvoľby prvého počítadla a jeho výstup prenosu na prvý vstup klopného obvodu. Výstup generátora je vedený na vstupy počítania prvého a druhého počítadla. Výstup vyššieho...

Zapojenie impulznej elektronickej spatnej vazby pre nespojité trojpolohové impulzné elektronické regulátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 238304

Dátum: 01.10.1987

Autori: Petrovič Jozef, Oravec Rudolf

MPK: G05B 11/18

Značky: impulzné, väzby, nespojité, zapojenie, elektronickej, trojpolohové, impulznej, regulátory, elektronické, spätnej

Zhrnutie / Anotácia:

Predmet vynálezu sa týka oboru automatizácie technologických procesov. Vynález rieši nový sposob zapojenia elektronickej spatnej vazby nespojitých trojpolohových elektronických regulátorov. Podstata spočíva v tom, že zapojením elektronickej spatnej vazby podľa priloženej schémy, dosahujú sa na výstupe z regulátora veľmi krátke ovládacie impulsy, pomocou ktorých sa akčný člen prestavuje v mimoriadne krátkych krokoch (impulzoch), čím sa funkcia...

Zariadenie pre impulzné čistenie regeneratívneho ohrievača vzduchu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238878

Dátum: 15.05.1987

Autori: Muráni Ján, Bobovnický Jozef, Dóczy Anton

MPK: F22B 37/00

Značky: regeneratívneho, ohrievača, čistenie, zariadenie, vzduchu, impulzné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku čistenia regeneratívnych ohrievačov vzduchu od nánosov popola impulzným spôsobom. Predmetom vynálezu je riešenie umiestnenia výstupných hubíc usmerňujúcich tlakovú vlnu na rotor regeneratívneho ohrievača vzduchu. Podstata vynálezu spočíva v tom, že rázová rúra sa prostredníctvom rozdeľovacieho kusa rozvetvuje do dvoch impulzovodov zakončených výstupnými hubicami umiestnenými nad a pod...

Zdroj jednosmerného napätia pre štartovanie impulzne regulovaných zdrojov napätí

Načítavanie...

Číslo patentu: 249878

Dátum: 15.04.1987

Autor: Podstanický Igor

MPK: H02J 1/04

Značky: impulzné, jednosmerného, zdrojov, štartovanie, zdroj, regulovaných, napätí, napätia

Text:

...prvky. Popísaný štartovací zdroj je .možné zapojit V impulz.ne regulovanom zdroji napätia tak, že po uskutočnení štartu .prestane pracovať .a napätie pre napájanie riadiacich o.bvodov si vyrába sám impuizne regulovaný zdrojPríklad zdroja jednosmerného napätia vhodného .pre štartovanie impulzne-regulovaných zdroj-ov napätí s galvnanicky odizolovaným výstupom je na pripojenom výkrese,ktorý znázorňuje soíhému zapojenia.Ku kladnému polu 2...

Zariadenie pre impulzné zapínanie spojky

Načítavanie...

Číslo patentu: 226629

Dátum: 15.02.1986

Autori: Poláček Jozef, Šatka Augustín

Značky: spojky, zariadenie, impulzné, zapínanie

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie pre impulzné zapínanie spojky, pozostávajúce z motora spojeného cez remenicu s hriadeľom, zo spínacieho systému hnanej a hnacej časti spojky, vyznačujúce sa tým, že vo vŕtaní hriadeľa (2) je posuvné tiahlo (1), ukončené tvarovým vybraním (14), ktorého povrch je v bodovom styku s oblým koncom presuvne hybného čapu (9), pričom druhý koniec čapu (9) svojim zúženým ukončením dosadá na šikmú stenu tlačného krúžku (4), ktorý je vo styku s...

Zapojenie riadiacej časti impulzne napájenej ovládacej cievky elektromagnetu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227626

Dátum: 01.09.1985

Autori: Havránek Zdenko, Brindza Rastislav, Minaroviech Karol

Značky: částí, elektromagnetů, zapojenie, impulzné, napájenej, ovládacej, cievky, riadiacej

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie odstraňuje použitie predradných odporov zaraďovaných do série s ovládacími cievkami elektromagnetov. Podstata zapojenia je v tom, že po príchode ovládacieho signálu ovládací blok blokuje činnosť modulátora, v dôsledku čoho kotva pritiahne a po jej príťahu modulátor udržuje cez ovládaciu cievku prídržný prúd. Zapojenie je zvlášť vhodné na ovládanie stykačov v zariadeniach, ktoré už majú vlastné zdroje napätí pre riadiace a ovládacie...

Zariadenie pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou

Načítavanie...

Číslo patentu: 218163

Dátum: 15.09.1984

Autori: Muráni Ján, Štuller Juraj, Zuzčák Karol, Dóczy Anton, Bobovnický Jozef

Značky: impulzné, kotlov, zariadenie, čistenie, ploch, výhrevných, tlakovou, parných, vlnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru parných kotlov a rieši problematiku čistenia vonkajšieho povrchu rúrok výhrevných plôch. Predmetom vynálezu je riešenie vlastného zariadenia pre impulzné čistenie výhrevných plôch parných kotlov tlakovou vlnou. Podstata vynálezu spočíva v tom, že do zariadenia tvoreného impulznou komorou, rázovou rúrou, impulzovodom a výstupnou hubicou sa privádza cez plynovú a vzduchovú trasu a cez zmiešavací kus výbušná zmes, ktorá sa...

Zapojenie pre digitálne impulzné meranie dĺžky elektrických káblov

Načítavanie...

Číslo patentu: 214483

Dátum: 01.07.1984

Autor: Illés Andrej

Značky: digitálne, zapojenie, dĺžky, impulzné, káblov, meranie, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Predmetom vynálezu je zapojenie pre prevádzkové meranie dĺžky elektrických káblov reflektometricky s indikáciou veľkosti meraného parametra v digitálnej forme. Podstata vynálezu spočíva v tom, že sa meria doba medzi vyslaným a odrazeným impulzom v kábli porovnávaním s prestaviteľným porovnávacím kmitočtom pomocou elektronických logických obvodov so zobrazením meraného parametra na indikátore digitálneho čítača. Zapojenie tvorí spúšťový obvod 1,...