Patenty so značkou «impregnační»

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory s teplotním rozsahem minus 55 až plus 125 stupňů C

Načítavanie...

Číslo patentu: 270641

Dátum: 12.07.1990

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 4/20

Značky: mínus, elektrolytické, teplotním, impregnační, elektrolyt, rozsahem, stupňů, kondenzátory

Text:

...tsplotä plus 125 C Jsou dostatečně stabilní - nepoeobi korozivně na Al slektrody, nsrozrušuji dislsktriokou kyeličnikovou vrstvu, maji dob rou foruovaci schopnost. sls jiekřici napětí vhodné pouze pro kondenzátory s provoznim napětin 6 až 100 V.Tento nedostatok - nízká jiskřici napětí - při zachování ostatních přednosti - je odstraněn impregnačnim elsktrolytem podle vynálezu, jehož podstatou Je, že se skládá z 70 až 92 hmotnostnich dilů...

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory s hliníkovými elektrodami

Načítavanie...

Číslo patentu: 269133

Dátum: 11.04.1990

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 13/04

Značky: kondenzátory, elektrolyt, elektródami, hliníkovými, impregnační, elektrolytické

Text:

...jsou dány vlastnostmi a koncentraci přidaných sloučenin obsahujícich ionogeny k vhodnému organlckému rozpouštědlu.Nedostatky - úzké teplotni rozmezi a nestabilita při vysokých teplotách - uvedené u elektrolytů na bázi etylenglykolu s kyselinou boritou nebo s kyselinou adipovou jsou odstraněny impregnačnim elektrolytem na bázi dimetylformamidu dle vynálezu, který se skládá z 68 až 93 hmotnostnich dilů dimetylŕormamidu, 5 až 25 hmotnostnich...

Impregnační směs pro výrobu papírových dekoračních fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 267957

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mencl Jaromír, Kubík Přemysl, Fořtová Jana, Prutká Doubravka, Studnička Alexandr, Houžvíček Václav

MPK: C08G 73/02

Značky: impregnační, papírových, fólií, výrobu, směs, dekoračních

Text:

...IV .20 až 55 jĺ luznot. Voda 10 až L 0 Š lunot. łíočovina 0,5 až 7 fĺ hmot. Katalyzátor polykondenzace podle popisu V 0,2 až 2 fĺ Imot, Vhodnou zuninoplastowwu pryskyřioi se niniI. I-Iočovinoformaldolnydová pryskyřico připravená trojstupňovou kondonzaci s Iztolárnímpoznčron výchozioh složek močovina 1,0melamín 0,05 až 0,10 a. obsahom xotělzavých složek H 5 už 55 7 L, lzlĺsítohlostí s vodou nin. 17 a roruztivitou 2 Io až 300 s.II....

Impregnační a laminační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 262845

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bartášková Pavla, Spousta Eduard, Elefantová Dagmar, Čiernik Ján, Šťastný Milan

MPK: C08L 61/10, C08G 8/10, C09D 3/54...

Značky: impregnační, laminační, prostředek

Text:

...mícháu ní.Je vhodné roztok fi 1 trovat,nebot kondenzační produkt obsahuje menší množství katalyzátoru (soli zinku),které se v těchto rozpouštědlech nerozpouští.Charakter kondenzátu umožňuje přípravu koncentrátů obsahujících kondenzát,emulgátor,případně organické rozpouštědlq a malé množství vody,ze kterých se potom vhodná emulse připraví před použitím zředěním vodou.Jako emulgačních prostředků lze použít různé typy...

Impregnační elektrolyt pro elektrolytické kondenzátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 260892

Dátum: 12.01.1989

Autor: Bubeníček Milan

MPK: H01G 9/02

Značky: kondenzátory, elektrolytické, elektrolyt, impregnační

Text:

...čpavku a anilinfosfátu, který sestava z10 hmotnostních dílů směsi kyseliny jantarove a kyseliny adipové, přičemž jejich vzájomný poměr je 11 až 7 3, 73 hmotnostních dílů etylénglykolu, 8,3 - 10,9 hmotnostních dílů čpavku, 0,5 - 0,8 hmotnostních dílů anilinfostátu, 1 hmotnostního dílu kyseliny octové, 4 - 26 hmotnostních dílů vody,1 - 6 hmotnostních dílů octanu amonného.Elektrolyt tohoto složení vykazuje nizký specifický odpor,...

Impregnační lázeň na bázi směsi disperzních akrylátových kopolymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258373

Dátum: 16.08.1988

Autori: Walter Otokar, Lobaz Roman, Buchar Josef, Koudelka Zdeněk

MPK: D06M 16/285, D06M 15/263

Značky: bázi, kopolymerů, impregnační, lázeň, akrylátových, disperzních, směsi

Text:

...alkoxymetylakrylamidu anebo alkcxymetylmetakrylamidu a druhý disperzní akrylátový kopolymer obsahuje vedle dalších olefínicky nenasycených monomerú 1 až l 5 hmotnostních kyseliny akrylové anebo metakrylové,dále až 1 až 15 hmotnostních hydroxyalkylakrylátu anebo hydroxyalkymetakrylátu, dále 1 až 15 hmotnostních alkoxymetylakrylamidu anebo alkoxymetylmetakrylamidu, kde alkyl je metyl, etyl anebo propyl a alkoxyskupina je metoxy, etoxy,...

Impregnační roztok

Načítavanie...

Číslo patentu: 254094

Dátum: 15.01.1988

Autor: Chládek Miloslav

MPK: C14C 9/00, C14C 9/02

Značky: impregnační, roztok

Text:

...vlastností usní, hlavně jejích odolnosti proti vodě, se spodkové usně impregnují disperzemi uměu lých pryskyřic, lněným olejem a jinými prostředky. Tyto impregnační roztoky sice zajišřují určitou odolnost usní proti pronikání vlhka, avšak nepůsobi současně na odolnost proti otěru,aby tak současně přispívaly ke zvýšení jejich životnosti.Tuto nevýhodu odstraňuje impregnační roztok podle vynálezu, který je vytvořen z 60 - 80 objemových dílů...

Impregnační pojivová kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 236190

Dátum: 01.12.1987

Autori: Svoboda Bohumil, Ambrož Vladimír, Bartušek Tomáš, Marek Vojtěch, Dobáš Ivan

MPK: B43K 8/02

Značky: impregnační, kompozice, pojivová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší složení kompozice, určené pro impregnaci svazku textilních vláken při výrobě psacích vláknových hrotů do popisovačů. Kompozice sestává z reaktivního pojiva, obsahujícího epoxidovou pryskyřici dianového typu o epoxidovém ekvivalentu 0,40 až 0,59 a trvdidlo na bázi produktu kondenzace fenolu a/nebo jeho ortho,- substituovaných alkylderivátu s formaldehydem a s alifatickými a/nebo cykloalifatickými polyamidy. Jako rozpouštědlo...

Impregnační nádoba pro impregnaci porézních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253332

Dátum: 12.11.1987

Autori: Vavřinec Ladislav, Poláček Josef, Komora František, Přikryl Petr, Brechtl Juraj

MPK: B27K 3/10

Značky: porézních, materiálů, impregnační, impregnaci, nádoba

Text:

...pro dopravu impregnační látky, možnost její oxidace a spotřebą energie pro její přepravu jsou minimální.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné provedení impregnační nádoby podle vynálezu, kde obr. l představuje částečný řez v nárysu, obr. 2 příčný řez před čelem impregnační komory a obr. 3 příčný řez impregnační komorou.K válcovému plášti l je pevně připojeno dno ll a víko g připojené a odnímatelné pomocírychlouzávěru...

Impregnační prostředek

Načítavanie...

Číslo patentu: 240579

Dátum: 15.08.1987

Autori: Pržedickij Boris Markovie, Bredin Viktor Alexejevie, Šestirkin Nikolaj Grigorjevie, Nikrasov Jurij Ivanovie, Semjonov Alexadd Nikolajevie, Gelbrecht Aifred Gergardovie, Sveekopalov Anatolij Petrovie, Stogov Sergej Nikoljevie

MPK: C08G 8/10

Značky: impregnační, prostředek

Text:

...chloroioríííu, trichloretylénu a jejich směsích. Vlastnosti tohoto odpadního produktu se dá výhodné využít při praktické aplikaci. lmpregnaci odpadním kondenzátem lze provést ve formě roztoku, nejlépe v alkoholu, nebo taveniny, například šopováním,mačením v tavenině a podobné. Povrchy materiálů upraveíić tímto kondenzáteiíi jsou hladké, lesklé, mechanicky i povětrnostně velmi odolné, průhledné. Průhlednost dovoluje využít povlaky tam,...

Impregnační roztok močovinoformaldehydové pryskyřice s obsahem katalyzátoru na výrobu dekorační fólie

Načítavanie...

Číslo patentu: 252283

Dátum: 13.08.1987

Autor: Čermák František

MPK: C08G 12/12, C08L 97/02

Značky: roztok, impregnační, výrobu, obsahem, katalyzátoru, močovinoformaldehydové, pryskyřice, dekorační, fólie

Text:

...katalyzátoru, kterým je aměs 50 až 98 hmotnoatních sloučeniny etanolaminů s anorganickou nebo organickou kyselinou jako mravenčí, octovou, foaforečnou, chlorovodíkovou, sírovou,p-toluensulfonovou a 2 až 50 hmotnostních hexametylentetraminu. Takto připraveny impregnační roztok se vyznačuje dobrou stabilitou tj. minimálním vzestupem viekozity až do teploty 30 °C po dobu minimálně 12 hodin, což je jedna ze základních technologických...

Impregnační směs pro výrobu olepovacích dekoračních fólií

Načítavanie...

Číslo patentu: 241756

Dátum: 10.08.1987

Autori: Vrba Kamil, Vilimec Ladislav

MPK: D06N 7/06

Značky: směs, impregnační, fólií, výrobu, dekoračních, olepovacích

Text:

...pryskyřioe určuje vlastnosti főlie z hlediska Jejítvrdosti a křshkosti. Použitá moöovinoformaldehydová pryskyřioemusí být dostatečně mísitelná s ąkrylátovou disperzí, musí být po přidání katąlyzátoru po 1 ykondenzaoedostatečně raaktivn a v impregnaění směsi stálá. Požadovaná reaktivita, t.J, rychlost (čas) vo kterém dojde ke zgelování impregnaöní směsi.při urěitétapiotě se dooiluje přidáním různých typů katalyzátorůvpolykondanmaoe, Jejiohä...

Způsob přípravy impregnační hmoty pro výrobu lešticí folie

Načítavanie...

Číslo patentu: 251354

Dátum: 16.07.1987

Autori: Houžvička Jindřich, Mokrý Jozef

MPK: B24B 13/02

Značky: přípravy, hmoty, způsob, výrobu, impregnační, fólie, lešticí

Text:

...hó-hexaadiol, etylandianin, nuanotylendinnin, totranatylnn-dianin, etanolania, aiatanolania, propanolanin a pod., ala i aronaty, jako například difcnylnatandianin.Jako kotalynatoru lao le poulít triotwlondienlnu ll, H-dinotylcyklehoqíanina,trietanolaninu, IA-dinatylpiparaninu. Polyurotanový alnatonar jo u noino nadifikovat inokyanuxitovýni kruhy. ktore vznikají aoubllnl n polyurotanovou reakcí působení tri-v nerizočních katalynatonl Jako...

Impregnační a izolační hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 250506

Dátum: 15.04.1987

Autor: Jiří Novák

MPK: C08L 63/00

Značky: impregnační, hmoty, izolační

Text:

...s alifatickymi glycidylěterv. Podle stupně snížení funkcie-nehty se zís» kají více či méně pružné hmoty. Podobné tvrdidla lze připravit i z alifatckycli a cykloalifaticlsých polyamiunů. je mtžzé pCužit i směsi tvrndidel.Vyhodou řešení podle vynálezu je snížení kontaktu až vyloučení se zdravotné nebezpečnými modifikačuími činřdly u pracovníků, kteří impregnaci prováudějí. Dále zlepšení skladovatelnosti vynecháním nebo...

Impregnační a izolační hmoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 247979

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novák Jiří, Boehm Bohumil, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/00

Značky: impregnační, izolační, hmoty

Text:

...a z 10 až 40 dílů C 4 až C 10 alkylakrylátů a elifatických polyaminñ nebo eminoemidových pryskyřic v množství 90 až 140 teorie, vztaženo na obsah epoxidových a akrylových skupin ve směsi, při teplote 5 až 40 °C, s výhodou při 15 až 25 °C. Reaktivni kompozice může obsahovat plniva, pigmenty, urycnlovače tvrzení a přísady ovlivňudící mechanické a technologické vlastnosti. kVlastnosti hmot získaných podle vynálezu mohou být měněny...

Impregnační a izolační hmoty, zejména pro stavebnictví

Načítavanie...

Číslo patentu: 247978

Dátum: 15.01.1987

Autori: Novák Jiří, Boehm Bohumil, Wiesner Ivo

MPK: C08L 63/00

Značky: hmoty, stavebnictví, impregnační, izolační, zejména

Text:

...epoxidovým) mívají omezenou životnost. Někdy se beton chrání fluatovňním. celkov lze říci, že problém zemezení průsaku vody e vodných roztoků ve stavebnictví Je velmi kolplikovany e dnešní stav techniky zatím nezná plné řeäení.Nyní jsme zjistili, že podstatné pružnější a houževnotější impregnační a izolační hmoty se sníženou smrětivostí a se zvýšenou životnosti poskytnou houževnatá epoxyakryláty připyevimolné reekcí směsí...

Termoreaktivní protikorozní impregnační prostředky

Načítavanie...

Číslo patentu: 233998

Dátum: 01.12.1986

Autori: Dlasková Marie, Svoboda Bohumil, Tulka Jaromír, Běhal Živan, Drobný František

MPK: C09D 5/08

Značky: impregnační, protikorozní, prostředky, termoreaktivní

Zhrnutie / Anotácia:

Impregnační prostředky jsou na bázi reakčních produktů aminických a/nebo aminoamidových inhibitorů koroze kovů a akrylátových filmotvorných kopolymerů v alifatických alkoholech s počtem uhlíkových atomů 2 až 4 a/nebo glykoletherech s počtem uhlíkových atomů 3 až 6 a o specifikovaném složení, dále obsahují alifatické alkoholy s počtem uhlíkových atomů 2 až 4, případně jejich vodné roztoky s obsahem až 50 % hmot, vody, popř. aditiva ze skupiny...

Vodní impregnační směs na zpevňující papír pro laminování papírů, zejména starých tisků

Načítavanie...

Číslo patentu: 228788

Dátum: 15.04.1986

Autor: Höge Bruno

MPK: B05D 3/10

Značky: papíru, laminování, starých, vodní, papír, tisku, impregnační, zejména, zpevňující, směs

Zhrnutie / Anotácia:

V protikladu k dříve používaným způsobům laminování poškozených nebo zkázou ohrožených dokumentů z papíru termoplastickými nebo samolepicími foliemi, nahrazuje vynález tyto folie tenkým a lehkým zpevňujícím papírem, na který se nanáší speciální impregnační směs. Uvádí proporce složení a způsob přípravy této směsi, kterou tvoří vodná disperze polyvinilacetátu a karboxymetylcelulózy s přídavkem složek, které snižují kyselost a zvyšují desinfekční...

Zalévací a impregnační kompozice

Načítavanie...

Číslo patentu: 224803

Dátum: 01.11.1984

Autori: Vacek Rudolf, Hájek Karel, Pavlíček Vladimír, Matějíček Zdeněk, Kitzler Jaroslav, Richter Petr

Značky: impregnační, zalévací, kompozice

Zhrnutie / Anotácia:

Zalévací a impregnační kompozice na bázi tvrditelných syntetických pryskyřic, iniciátorů, urychlovačů, rozpouštědel a dalších aditiv, vhodné zejména pro úpravu vinutí elektrických motorů, vyznačující se tím, že sestávají ze 100 hmot. dílů epoxakrylátové pryskyřice získané reakcí epoxidových pryskyřic dianového nebo novolakového typu s ?,?-nenasycenými mono- a dikarboxylovými kyselinami či jejich funkčními deriváty v molárních poměrech 1 : 0,1...