Patenty so značkou «impregnáciu»

Zariadenie na impregnáciu pásových materiálov tepelne vytvrditeľnou živicou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12271

Dátum: 07.10.2009

Autori: Leitner Paul, Gruber Alois

MPK: D21H 21/16, D21H 19/24, D21H 17/20...

Značky: pásových, vytvrditelnou, materiálov, živicou, tepelně, impregnáciu, zariadenie

Text:

...kúpeľa, nachádzajúceho sa vo výrobnom zariadeni, t.j. najmä v impregnačnejvani. To samozrejme nie je možné tolerovať.0010 Ďalší problém, vyskytujúci sa pri doterajšom stave techniky už pri dnes obvyklej teplote vani najviac okolo 35 °C, spočíva v tom, že pri vysokých hmotnostných prietokoch živice až na 2000 kg kúpeľa/hod musia byť plochy výmenníka tepla impregnačnej vane veľmi horúce, aby sa impregnačný kúpeľ prijatý do impregnačnej...

Zariadenie a spôsob na impregnáciu porézneho materiálu s práškom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11933

Dátum: 19.06.2009

Autor: Marduel Joric

MPK: B29B 15/10

Značky: zariadenie, práškom, impregnáciu, spôsob, porézneho, materiálů

Text:

...maximálnej teploty na elektróde zariadenia zobrázku 1 a vývoja maximálnej teploty na impregnačnej elektróde podľa doterajšieho stavu techniky- Obrázok 4 je schéma analogická k obrázku 1, ktorá znázorňuje dvojicu podzostáv, ktoré môžu nahrádzať podzostavy z obrázku 2 podľa prvej varianty vynálezu a- Obrázok 5 je pohľad zhora na podzostavu, ked dvojica môže nahradiť dvepodzostavy z obrázku 2 podľa druhej varianty uskutočnenia vynálezu.Na...

Kompozícia na impregnáciu vláken, textiílií a sieťovín zabezpečujúca ochrannú aktivitu proti škodcom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10420

Dátum: 21.12.2004

Autori: Thomas John, Schöpke Holger, Bürger Joachim, Karl Ulrich, Heissler Heinz

MPK: D06M 15/263, D06M 15/19, A01N 25/10...

Značky: ochrannú, proti, textiílií, impregnáciu, zabezpečujúca, škodcom, sieťovín, kompozícia, vláken, aktivitu

Text:

...po vysušení a vsuchom stave textilného materiálu zabezpečuje hydrofóbnost insekticídu, a dispergačný prostriedok, ktorý po aplikácii kompozicie na textíliu a pri zmáčaní textílie znižuje hydrofóbnost zabezpečovanú pre insekticid spojivom, aby sa umožnilo obmedzené uvoľňovanie insekticidu. Kopolymérne spojivo sa pripravuje ako kopolymérová emulzia, ktorá sa získa technikou emulznej polymerizácie zmonomérov vybraných najmenej zjednej skupiny z...

Prostriedok pre impregnáciu a konečnú povrchovú úpravu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: U 343

Dátum: 02.02.1994

Autori: Samiec Aleš, Samiec Dariusz

MPK: B27K 3/50, B27K 5/02

Značky: povrchovú, dřeva, impregnáciu, konečnú, úpravu, prostriedok

Text:

...látkami. Najčastejšie sa laky nanášajú na pracovné povrchy striekaním a preto pri spracovaní veľkých plôch vznikajú veľké straty rozstrekom a odparovaním. Odsávacie zariadenia musia byť preto vybavené následným technologickým zariadením pre líkvidáciu škodlivých odpadových látok.Vyšeuvedené nedostatky odstraňuje podľa tohto technického riešenia prostriedok pre impregnáciu a konečnú úpravu dreva, nanášaný na pracovný povrch prednostne...

Zariadenie na impregnáciu dreva

Načítavanie...

Číslo patentu: 267794

Dátum: 12.02.1990

Autori: Poláček Josef, Komora František, Brechtl Juraj

MPK: B27K 3/02

Značky: dřeva, impregnáciu, zariadenie

Text:

...vody od vyaávaněho vzduchu z impmgnočnej komory l so. vykonáva v odlučoveči 8, ktorý je aúčeałou v-ývev-y ž, K vúkuovaolemu systému je paralelne pripojený kondenzátor 9 chladený a temperovaný kondenznčnou chladincou Jednotkou z pre kondenzáoiu pár improgxmaöného prostriedku. Nízka teplota vo vnútri kondenzátora 2 napomáha rýchlemu ekvnpalneniu n zachyteuiu odoávaných pár impregzmčného prostriedku. spotrebované množstvá Lmpregnačnáhc...

Elektroizolačný bezrozpúšťadlový impregnant vhodný pre impregnáciu vinutí elektrických strojov technológoiu zakvapkávania

Načítavanie...

Číslo patentu: 220267

Dátum: 15.02.1986

Autori: Bínová Gabriela, Matulay Dušan

Značky: bezrozpúšťadlový, zakvapkávania, impregnant, vinutí, strojov, technológoiu, impregnáciu, vhodný, elektroizolačný, elektrických

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka odboru výroby elektroizolačných materiálov pre potreby výrobcov elektrického zariadenia, motorov, elektrických strojov, resp. pre opravovne takýchto zariadení. So špecifickým zameraním na potreby impregnácie vinutí technológiou zakvapkávania vynález rieši problematiku bezrozpúšťadlových impregnantov na báze modifikovaných nenasýtených oligoesterimidových živíc, umožňujúcich aplikáciu takéhoto impregnantu v izolačných systémov...