Patenty so značkou «impregnaci»

Dráha stroje pro impregnaci papírových kelímků

Načítavanie...

Číslo patentu: 270642

Dátum: 12.07.1990

Autori: Nový Bohumír, Pavlovič Jaroslav, Květoň Jan, Smitka Josef

MPK: B65G 47/02, B65G 47/22

Značky: stroje, kelímků, impregnaci, papírových, dráha

Text:

...na dolní dráhu. Do dráhová mezery zapadá těleso, jehož bok navazuja na šikmou dráhu. Těleso je na rámu spořádáno přestavitelně.Oddělením obou drah dràhovoucmezerou je umožněno spolu s temperecí impregnečního prostředku temperovat současně i rotační nástroje za klidu stroje po dobu technologicky nezbytnoou Přestavěním teleso pak volíme buč trvalý ponor rotačních nástrojů při tempereci, nebo pracovní cyklus, při kterém nosiče jsou vodeny...

Nízkoviskózní epoxidové kompozice pro vakuoinjekční impregnaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 269289

Dátum: 11.04.1990

Autori: Dobáš Ivan, Patev Nikolaj, Lachmann Zdeněk

MPK: C08L 63/00

Značky: kompozice, nízkoviskozní, vakuoinjekční, impregnaci, epoxidové

Text:

...a łlm-diglycidylderivátąrprimámíoh e/nebo eekundárníoh mind obeehujícíoh Jeden nebo více tématických kruhu. Arometiolqý kruh může být dále eubstítuovún napr. elkylekuzpinami e počtom uhlíků 1 až 5, hąlogenovými etomy, elkoxyekupinami s počtom uhlíků l až 5 nebo hydroxylovými aku» » pinemi. Jekovpŕíkled použitých glyoidylderivetů lze uvćet mll-diglyoidylenilin, NJł-di i glyoídyl-p-toluidin, MJC-diglyoidyl-o-snisídin,...

Způsob úpravy dřeva před impregnací obtížně impregnovatelných dřevin

Načítavanie...

Číslo patentu: 268339

Dátum: 14.03.1990

Autor: Stojčev Alexandr

MPK: B27K 3/02

Značky: způsob, drevín, dřeva, úpravy, před, obtížně, impregnaci, impregnovatelných

Text:

...čpavek ze dřeva a takto upravená dřevní hmota se ímpregnuje známým způsobem roztoky iapregnačních láťek.Vyšší náklady na provedení úpravy před impregnací podle vynálezu jsou mnohonásob ně vyváženy možností úplné impregnace 1 obtížné ímpregnovatelných dřevín jako smrk nebo borovíce.1. Dřevní hmota o vlhkosti 30 až 70 Z se vloží do autoklávu, do kterého se napustí plynný čpavek tlake- 0,2 MPa při teplotě 60 °C na dobu 4 až 6 hodín do...

Impregnační nádoba pro impregnaci porézních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253332

Dátum: 12.11.1987

Autori: Brechtl Juraj, Vavřinec Ladislav, Poláček Josef, Komora František, Přikryl Petr

MPK: B27K 3/10

Značky: nádoba, materiálů, impregnaci, impregnační, porézních

Text:

...pro dopravu impregnační látky, možnost její oxidace a spotřebą energie pro její přepravu jsou minimální.Na přiloženém výkrese je schematicky znázorněno příkladné provedení impregnační nádoby podle vynálezu, kde obr. l představuje částečný řez v nárysu, obr. 2 příčný řez před čelem impregnační komory a obr. 3 příčný řez impregnační komorou.K válcovému plášti l je pevně připojeno dno ll a víko g připojené a odnímatelné pomocírychlouzávěru...

Směs solí pro impregnaci vyzdívek tavicích a udržovacích pecí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253171

Dátum: 15.10.1987

Autori: Zamarský Vítězslav, Klika Zdeněk, Uher Antonín, Burian Josef, Havrlant Stanislav

MPK: C04B 35/66, C04B 35/68

Značky: tavicích, vyzdívek, impregnaci, solí, udržovacích, směs, pecí

Text:

...nepropuatnou pro taveninu a strusku a nalepený kov a struska se pri pravidelném čištěnípece lehce od vyzdívky odloupne a nedochúzi k poškozování vyzdívky. Prodlouží se tak životnost pecí a sníží ee pracnost a namáhavost při čištění pecí. Sniží se náklady na údržbu.Směs solí pro impregnaci vyzdívek tavicíoh a udržovacích pecí obsahuje v nosné složce chlorid draselný a chlorid sodný a v doplñkové složce kryolit a fluorid Vápenatý. Hmotnostních...

Způsob zpracování podkladového papíru pro impregnaci taveninami

Načítavanie...

Číslo patentu: 235754

Dátum: 01.12.1986

Autori: Skalický Čestmír, Lébr František, Rodová Nataša

MPK: D21F 5/02

Značky: papíru, impregnaci, způsob, taveninami, zpracování, podkladového

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu zpracování zušlechtěných papírů, zejména pro obalovou techniku, ale i pro jiné použití. Účelem vynálezu je snížení spotřeby tavného impregnantu při zachování vlastností výrobku. Uvedeného účinku se dosahuje zpracováním papíru na papírenském stroji v nedosušeném stavu tlakem mezi dvěma válci.

Zařízení pro impregnaci důlní tyčoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225072

Dátum: 01.12.1984

Autori: Churý Miroslav, Hůlek Ivo

Značky: důlní, impregnaci, tyčoviny, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro impregnaci důlní tyčoviny určeného zejména pro hlubinné doly. Dosud známá zařízení pro impregnaci důlní tyčoviny jsou řešena tak, že důlní tyčovina musí být do nich z dopravních nádob přeložena a po ukončení impregnačního procesu znovu do dopravních nádob naložena. Práce spojené s touto manipulací jsou značná zdlouhavé a představují nejen zvýšenou pracnost, nýbrž i poměrně nízkou produktivitu práce, která nepříznivě...