Patenty so značkou «implantát»

Tekutá kompozícia vhodná na použitie v implantáte, jej použitie a tuhý implantát

Načítavanie...

Číslo patentu: 287528

Dátum: 16.12.2010

Autori: Garrett John, Ravivarapu Harish, Chandrashekar Bhagya, Dunn Richard

MPK: A61K 38/09, A61K 47/34, A61K 9/00...

Značky: vhodná, kompozícia, použitie, implantát, implantáte, tuhý, tekutá

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná tekutá kompozícia vhodná na použitie ako implantát s kontrolovaným uvoľňovaním. Tekutá kompozícia zahŕňa biodegradovateľný termoplastický polyester, ktorý je nerozpustný vo vodnom médiu alebo telových tekutinách. Tekutá kompozícia tiež obsahuje biokompatibilné polárne aprotické rozpúšťadlo. Biokompatibilné polárne aprotické rozpúšťadlo miesiteľné až dispergovateľné vo vodnom médiu alebo telových tekutinách. Tekutá kompozícia tiež...

Kovový implantát

Načítavanie...

Číslo patentu: U 4982

Dátum: 05.02.2008

Autori: Sochová Jarmila, Hrušák Daniel, Petruželka Jiří, Dluhoš Luděk

MPK: A61C 8/00, A61C 13/00, A61C 13/225...

Značky: implantát, kovový

Text:

...ktorá je sprevádzaná zvýšením drsnosti (hrubosti) ako pri čistom titáne. Povrch po úprave je viac zmáčavý, neobsahuje iné prvky v množstve väčšom ako 2 hmotnostné a vykazuje vyššiu priľnavosť buniek a vyššiu rýchlosť rastu buniek. Pre účely tohto úžitkového vzoru je nutné chápať, že časticami sú zmá.lmplantabilná časť A kovového implantátu je opatrená povrchovou úpravou, ktorá vznikne napríklad oxidačným pôsobením vodného roztoku...

Implantát a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20991

Dátum: 28.02.2007

Autori: Johnsson Anette, Axelsson Robert, Fosse Erik, Johansson Martin, Edwin Bjorn

MPK: A61F 5/445, A61M 39/02

Značky: výroby, implantát, spôsob

Text:

...príruba.0011 Trubicový implantát s prírubou vystupujúci zproximálneho konca je známy z U.S. patentu č. 4 217 664. Tento implantát je používaný ako permanentná, uzatváratelná stóma a obsahuje pružné, ohybné trubicové puzdro zbiokompatibilného, mäkkého, sieťového materiálu, napr. polypropylénu. Jeden koniec trubicového puzdra je rozdelený na dve rozdelené časti. Jedna rozdelená časť je pripojená, napríklad tepelným spájaním, k vnútrajšku...

Extraokulárny epiretinálny implantát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18181

Dátum: 02.06.2006

Autori: Zehnder Thomas, Tiedtke Hans-jürgen

MPK: A61N 1/36, A61F 9/08

Značky: epiretinálny, extraokulárny, implantát

Text:

...voveľkej miere flexibilne k sebe navzájom.-3 0010 Ďalej spisy US 5,935,155 A, WO 03/039661 A 1, WO 03/061537 A 1, EP 1 386 636 A 2, W 0 02/40095 A 1 a W 0 96/39221 A zakaždým opisujú zariadenia alebo implantáty,predovšetkým retinálne implantáty, na podporu umelej schopnosti videnia.0011 Spis US 5 935 155 A zahŕňa zrakovú protézu podľa predvýznakovej časti nároku l. 0012 Úloha predloženého vynálezu teda spočíva V navrhnutí zrakovej protézy...

Implantát na transforaminálnu interkorporálnu fúziu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7886

Dátum: 28.01.2005

Autor: Weiland Peter

MPK: A61F 2/00

Značky: implantát, fúziu, transforaminálnu, interkorporálnu

Text:

...opatrený závitovým čapom. Tento závitový čap môže byť uvedený do záberu so závitovým otvorom telesa v tvare puzdra, aby sa toto vo vopred určenej polohe vložilo medzi dve susedné chrbticové telesá v priestore existujúceho chrbticového0009 Z dokumentu US 2004/0153065 A 1 je známy implantát s nasadzovacím zariadením, ktorý má približne tvar kosáčika a na jednom konci implantátu je nadstavec. Tento nadstavec je opatrený priechodnými...

Injikovateľný implantát s predĺženým uvoľňovaním obsahujúci jadro z biologicky erodovateľného matrixu a biologicky erodovateľný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7276

Dátum: 26.10.2004

Autori: Guo Hong, Chou Kang-jye, Watson David, Shimizu Robert, Ashton Paul

MPK: A61F 2/00, A61K 9/00

Značky: predĺženým, biologicky, erodovateľného, implantát, obsahujúci, injikovateľný, jádro, erodovateľný, uvoľňovaním, matrixu

Text:

...dodávanie liečiv Obr. 8 zobrazuje injikovateľné zariadenie na dodávanie liečivObr. 9 zobrazuje injikovateľný systém na dodávanie liečiv aObr. 10 zobrazuje rýchlosti uvoľňovania pri určitých zariadeniach.Obr. l l zobrazuje rýchlosť uvoľňovania FA zo zariadenia.Obr. 12 zobrazuje porovnávacie rýchlosti uvoľňovania zo zariadenia a zariadenia podľa stavu techniky.Obr. 13-15 zobrazujú rýchlosť uvoľňovania určitých liečiv zo zariadenia podľa stavuNa...

Injikovateľný implantát s predĺženým uvoľňovaním obsahujúci jadro z biologicky erodovateľného matrixu a biologicky erodovateľný obal

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16886

Dátum: 26.10.2004

Autori: Ashton Paul, Watson David, Shimizu Robert, Guo Hong, Chou Kang-jye

MPK: A61F 2/00, A61K 9/20

Značky: jádro, implantát, injikovateľný, uvoľňovaním, obsahujúci, erodovateľný, erodovateľného, predĺženým, biologicky, matrixu

Text:

...na dodávanie liečiv Obr. 8 zobrazuje injikovateľne zariadenie na dodávanie liečivObr. 9 zobrazuje injikovateľný systém na dodávanie liečiv aObr. 10 zobrazuje rýchlosti uvoľňovania pri určitých zariadeniach.Obr. 11 zobrazuje rýchlosť uvoľňovania FA zo zariadenia.Obr. 12 zobrazuje porovnávacie rýchlosti uvoľňovania zo zariadenia a zariadenia podľa stavu techniky.Obr. 13-15 zobrazujú rýchlosť uvoľňovania určitých liečiv zo zariadenia podľa stavu...

Bioumelý implantát a jeho použitie a spôsob zníženia rizika vytvárania pojivého tkaniva po implantácii

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4226

Dátum: 04.10.2004

Autori: Bruce Lars, Korsgren Olle, Nilsson Bo, Bruce Adam

MPK: A61L 27/00, C12N 11/00, A61F 2/02...

Značky: tkaniva, pojivého, rizika, implantát, zníženia, použitie, spôsob, bioumelý, vytvárania, implantácii

Text:

...sú zložité vo svojej forme a je ťažké ich vyrobiť. Toto je dôvod veriť tomu, že takého okolnosti nevedú k dobre reprodukovateľným implantátom s požadovanými vlastnosťami. Je taktiež dôvod veriť, že vaskularizačná zábrana známych implantatov nie je optimálne efektívna na prevenciu ñbrózy, keďže medzera medzi pojivým tkanivoma zábranou vyplnená tekutinou sa neberie do úvahy.Predmetom vynálezu je poskytnutie takéhoto bioumelého...

Dentálny enosálny implantát na zaskrutkovanie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2625

Dátum: 18.08.2004

Autor: Böttcher Robert

MPK: A61C 8/00

Značky: zaskrutkovanie, enosálny, dentálny, implantát

Text:

...triesok pri zaskrutkovávaní implantátu do kosti, ako aj nie je dané primárne zaistenie proti rotácii. Často sú tiež dimenzované boky závitu ako príliš malé, s tým dôsledkom, že implantát nenachádza v kosti0007 Úlohou vynálezu je vytvoriť enosálny dentálny implantát na zaskrutkovanie druhu uvedeného V úvode, ktorý odstraňuje nevýhody stavu techniky a ktorého priemer proporcionálne nerastie od apikálu ku krestálu a ktorého spodná časť počas...

Implantát na úpravu pier

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9589

Dátum: 05.03.2004

Autori: Harris Scott, Raphael Peter

MPK: A61F 2/02

Značky: implantát, úpravu

Text:

...nezverejñuje to, že stredná časť implantátu definuje pár(0009) US patent číslo 6,277,150 opisuje trojrozmerný tvárový priestorový - vypĺňajúci implantát, ktorého aspoň časť je vyrobená z tuhého silikónu. Avšak dokument nezverejñuje to, že implantát má V podstate kruhový prierez, nezverejňuje to, že priemer strednej Časti implantátu je v podstate uniformnýpozdĺž jeho pozdĺžnej osi.(0010) Vynález poskytuje implantát na úpravu pier,...

Vodiaci prvok nesúci elektródy, kochleárny implantát zahŕňajúci vodiaci prvok a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8388

Dátum: 15.12.2003

Autori: Gracia Gaudo Francisco Javier, Manrique Rodr Guez Manuel

MPK: A61N 1/05

Značky: spôsob, kochleárny, zahŕňajúci, vodiaci, výroby, nesúci, implantát, elektrody, prvok

Text:

...nosiča elektród pre kochleárne implantáty zahŕňajúci aspoň dve na sebe ležiace základné bunky, pričom každá zbuniek zahŕňa elektricky izolujúcu základnú vrstvu. Elektricky vodivá vrstva je umiestnená navrchu na týchto vrstvách a tvorí elektródy, dráhy a kontakty.0015 Tieto znaky zachovávajú izoláciu dráh prepájajúcich elektródy s ich kontaktami medzi sebou a umožňujú umiestniť vyšší počet dráh a teda elektród na danú dĺžku vodiaceho prvku...

Implantát pre transport a uvolňovanie farmakologicky účinnej látky a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4498

Dátum: 04.07.2003

Autor: Denk Roman

MPK: A61L 27/00

Značky: výroby, transport, účinnej, implantát, spôsob, farmakologicky, látky, uvoľňovanie

Text:

...642), hydrofilný polyeter (patent US4 798 876), polyuretándiakrylát (patent US 4 424 395) okrem toho sú známe mnohé hydrogély a môžu byť použité pre tento účel. Potenciálne vhodné látky môžu byť rozšírené o polyméry polyvinylpyrrolidónu (PVP), polyvinylalkohol (PVA), polyméry p(polyetylénoxidu) (PEO) a polyhydroxyetylmetakrylát p(HEMA). Okrem toho existujú dokumenty, ktoré popisujú použitie štandardných materiálov, ako je napríklad...

Titánový implantát nahrádzajúci telesný kĺb obsahujúci jedno alebo viac základných telies

Načítavanie...

Číslo patentu: E 944

Dátum: 10.02.2003

Autori: Hermsen Egidius, Zeggel Peter, Melsom Giles, Neumann Hans-georg

MPK: A61F 2/38, A61F 2/30, A61F 2/36...

Značky: obsahujúci, základných, jedno, nahrádzajúci, implantát, telies, titánový, telesný

Text:

...bedrový implantát, a Obr. 2 schematicky zobrazuje prstový implantát.Bedrový implantát podľa obrázku l pozostáva zo základného telesa l, ktoré obsahuje vo svojej proximálnej časti oblasť 2, ktorá má byť pevne ukotvená s kosťou. Táto oblasť má výhodnejšie zdrsnený povrch, ktorý je možné vytvoriť opieskovaním hrubozrnným materiálom alebo titánovým povrstvením. Na iniciovanie rastu kosti je výhodné potiahnuť drsný povrch jednou alebo...

Prietržový implantát

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9654

Dátum: 24.01.2003

Autori: Zätsch Steffen, Schöpf Christoph

MPK: A61F 2/00

Značky: prietržový, implantát

Text:

...menej cudzorodého materiálu a navyše sa ušetria značné náklady. Implantát je ďalej maximálne odolný voči infekciám a vtele necestuje, nakoľko má rovnakú biomechaniku ako samotná brušnástena. Implantát môže byť implantovaný vbezprostrednom kontaktesvnútornostami, bez toho aby spôsobil podráždenie alebo zrast. Prestavba implantátu na väzivové tkanivo prebieha v rámci hojenia rany, takže existuje lenmalé riziko návratu ochorenia.0012 implantát...

Spôsob prípravy tkanivovej implantačnej kompozície, tkanivový implantát, črevná submukóza a proteázová solubilizovaná črevná submukóza

Načítavanie...

Číslo patentu: 282122

Dátum: 17.09.2001

Autori: Voytik Sherry, Demeter Robert, Hiles Michael, Badylak Stephen, Knapp Peter

MPK: A61F 2/02, A61F 2/38, A61F 2/30...

Značky: tkanivový, solubilizovaná, kompozície, implantačnej, spôsob, tkanivovej, přípravy, implantát, proteázová, submukóza, črevná

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob prípravy tkanivovej implantačnej kompozície zahŕňajúcej suspenziu mechanicky spracovaného črevného tkaniva skladujúceho sa z tunica submucosa vo vodnom prostredí alebo proteázou natrávené črevné tkanivo, ktoré je tvorené tunica submucosa vo vodnom nosiči, sa skladá z krokov spracovania črevného tkaniva tvoriaceho črevnú mukózu, na prášok a hydratácie výsledného prášku črevného tkaniva počas vzniku tkanivového implantátu vo forme...

Vnútrodreňový klinec ako implantát na stabilizáciu zlomenín lakťovej kosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2103

Dátum: 12.03.1999

Autor: Braunsteiner Tomáš

MPK: A61B 17/56

Značky: zlomenín, lakťovej, klinec, stabilizáciu, implantát, vnútrodreňový, kosti

Text:

...tvarovo riešený tak, aby podľa možnosti s prihliadnutím na variabilitu tvaru dreñového kanála, naliehal na jeho vnútornú stenu. Horná časť, z pohľadu uloženia po implantácii, je širšia. Postupne sa zužuje a okrúhly prierez sa meni na trojuholníkový. ostré hrany klinca trojuholníkového prierezu od dolnej časti klinca naliehajú na vnútornú stenu dreňového kanála lakťovej kosti a zabezpečujú rotačnú stabilitu úlomkov nad a pod zlomeninou. Na...

Vnútrodreňový priestorovo tvarovaný klinec ako implantát na stabilizáciu zlomenín vretennej kosti

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2102

Dátum: 12.03.1999

Autor: Braunsteiner Tomáš

MPK: A61B 17/56

Značky: klinec, stabilizáciu, vnútrodreňový, priestorovo, implantát, tvarovaný, zlomenín, kosti, vretennej

Text:

...bodom fixácie a druhým bodom fixácie a druhým bodom fixácie a tretím bodom fixácie sú variabilné a prispôsobené anatomickým pomerom vretennej kosti. Koniec dolnej časti implantátu je kopíjovitého tvaru a koniec hornej časti implantátu je zohnutý do pravého uhla čo uľahčuje repozíciu a zavedenie do dreñového kanála druhé ho úlomku. Naviac sa zavádzacínástroj sa dá pevne spojiťVýhodou predmetného technického riešenia je to, že využitie...

Implantát tvaru koreňa

Načítavanie...

Číslo patentu: U 600

Dátum: 05.10.1994

Autori: Schlegel Dieter, Myska Wenzel

MPK: A61C 5/00, A61C 8/00, A61K 6/04...

Značky: implantát, tvaru, koreňa

Text:

...prevedenia môže kostný materiál vrastať do stredového priechodného otvoru celkom zo štyroch strán, takže sa tým môže vytvorit masívne kostné jadro, ktoré sa stará o veĺmi pevné zakotvenie implatátuStredový priechodný otvor môže byt napríklad vytvorený v tvare podlhovastej diery,elebo môže byt pravouhlý alebo aj kruhový a alebo môže mat akýkoĺvek iný tvar. Okrem toho môže byť tiež usporiadaných viacero priechodných otvorov v oblasti kridlových...

Implantát v podobě kombinované pletené cévní protézy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264926

Dátum: 12.09.1989

Autori: Sládeček Alexander, Podlaha Jiří, Gregor Zdeněk, Procházka Rostislav, Pospíšil Lubomír

MPK: A61F 2/06, D04B 1/22

Značky: pletené, protézy, kombinované, podobě, cévní, implantát

Text:

...jim zaručit zcela vyhovující pomery proudění krve, lišící se při některých aplikacích od přirozeněho proudění.Cíl vynálezu spočíva v odstranění tohoto, z hlediska optimální funkce cévní náhrady nežádoucího jevu cestou zásadní změny konstrukce speciálních cévních protéz s přihlédnutím k požadavkům na lokální nároky v lidském organismu. Ke splnění tohoto vytčeného cíle směřuje implantát, vytvořený z kombinované cévní protézy, jejíž alespoň dva...

Instraokulární předněkomorový optický implantát

Načítavanie...

Číslo patentu: 259498

Dátum: 17.10.1988

Autori: Valášek Jiří, Hrnčiřík Josef, Petlach Jaroslav, Kuběna Karel, Matela Oldřich

MPK: A61F 9/00

Značky: opticky, implantát, instraokulární, předněkomorový

Text:

...podle vynálezu je implantát se čtyřmi symetricky uspořádanými pevnými fixačními elementy,znázorněný v půdorysném pohledu na obr. 1. Fixační elementy g jsou uspořádány do dvou dvojic,ve tvaru zrcadlově obrácených písmen V, umístěných proti sobě ve vertikální ose ll symentrie. Každý fixační element 3, integrálne spojený s čočkou optické části l, vystupuje tedy z této optické části 1 šikmým směrem až do bodu, kdy jeho vnější okraj...

Intraokulární předněkomorový optický implantát

Načítavanie...

Číslo patentu: 254524

Dátum: 15.01.1988

Autori: Petlach Jaroslav, Matela Oldřich, Kuběna Karel, Valášek Jiří

MPK: A61F 2/14

Značky: intraokulární, opticky, předněkomorový, implantát

Text:

...Při tom opěrky těchto fixačních elementů splñují svým tvnrem a velikosti jak požadavek minimálního styku s tkání oka, tak i požadavek minimálního možného tlaku na ni. současně je zajištěna účinná flxace implantátu a splněny i požadavky jednoduché a šetrné implantace.K bližšímu objasněni podstaty vynálezu slouží následující praktické příklady konstrukce implantátu, pro lepší představu znázorněné na přiložených výkresech. Zde představujeobr....

Implantat s krycí vrstvou

Načítavanie...

Číslo patentu: 254101

Dátum: 15.01.1988

Autori: Knöfler Wolfram, Hampel Horst, Bethmann Wolfgang, Starke Manfred, Hamann Claus

MPK: A61F 2/00

Značky: krycí, implantát, vrstvou

Text:

...Tenocnomeun axuenwopa.PÉNGHHG HOCTQBHEHHOŘ SEĽEHH ocruraercx TCM, HTÓ HMHHEHTBT HOKDHT CHOGMHa Hhn ero epnsaros. » Swor aTOM METSHHQ oöecneqnnaew xopomym CBH 3 b Memy umnnanrawom H cnoeu.Hpn swan oxasunaerca önaronpnxrnmn, ecnu STOT aTOMHBnñeTCK sneMeHToM, KoTopwň HMeeTca B nnnnauware 3 neMeHTapHo unn Kąx cnnaa Hnu coennneane. Srnu.nocrnraemcx wo, qmo cnasb Memny nmnnanwawom H choen un ero anreanx sxaun TGHEHO HOBHWQGTCH H...

Stabilizačný implantát v stomatológii

Načítavanie...

Číslo patentu: 231536

Dátum: 15.12.1986

Autor: Gábor Tibor

MPK: A61C 8/00

Značky: stabilizačný, implantát, stomatológii

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru stomatológie a rieši konštrukciu stabilzačného implantátu pre upevnenie zubnej náhrady s dokonalejšou retenciou a stabilitou. Jeho podstata je v tom, že v implantátovom tele sú najmenej dve protiľahlé stabilizačné ramienka a že kŕčok prechádza do prečnievajúceho kŕčkového sedla, pričom implantátové telo je tvarované pod uhlom " v rozmedzí 100° až 130°.