Patenty so značkou «imobilizácie»

Spôsob imobilizácie buniek na živici

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7220

Dátum: 15.03.2006

Autori: Monciardini Simone, Zuffi Gabriele

MPK: C12N 15/70, C12P 19/00, C12N 11/00...

Značky: imobilizácie, živici, buniek, spôsob

Text:

...medzi pyrimidínovým nukleozidom apurínovou bázou alebo medzi purínovým nukleozidom a pyrimidínovou bázou alebo medzi pyrimidínovým nukleozidom a pyrímidínovou bázou, ktorá sa líši od bázy prítomnej V uvedenom pyrimidínovom nukleozide alebo nakoniec medzi purínovým nukleozidom a purínovou bázou, ktorá sa líši od bázy prítomnej vuvedenom purínovom nukleozíde, pričom táto reakcia prebieha za prítomnosti buniek produkujúcich UPázu abuniek...

Sposob imobilizácie sírovodíka a sírouhlíka pri regenerácii celulózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 257486

Dátum: 16.05.1988

Autori: Berek Dušan, Daško Ľubomír, Hasmannová Mária, Pour Ladislav

MPK: C08B 16/00

Značky: imobilizácie, spôsob, sírovodíka, regenerácii, sírouhlíka, celulózy

Text:

...mikropartikulovej celulôzy na sorpčné účely, kde prípadná oxidácia a znižovanie polymerizačného stupňa celulózy v priebehu regenerácia nie sú na závadu.Koagulačný roztok obsahuje 200 ml vody, 20 ml 96 hmot. kyseliny sírovej a 40 ml 32 obj. peroxidu vodíka. Po pridaní 5 g roztoku xantogenátu celulözy, ktorý obsahuje 8 celulözy, 6 hmot. hydroxidu sodného a 2,67 hmot. zmesi sírovodíka a sírouhlikaVo výške 15 mm nad hladinou sa odoberala...

Spôsob imobilizácie biopolymérov a buniek

Načítavanie...

Číslo patentu: 232642

Dátum: 15.12.1986

Autori: Zemek Jiří, Kuniak Ľudovít

MPK: C12N 11/08

Značky: imobilizácie, spôsob, buniek, biopolymérov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka oboru biochémie, polymérnej chémie, mikrobiológie a biotechnológie. Vynález rieši spôsob imobilizácie biopolymérov, predovšetkým proteinov peptidov, enzýmov a celých mikrobiálnych buniek. Uvedeného účelu sa dosiahne tým, že príslušné biopolymérne látky, resp. celé mikrobiálne bunky sa rozpustia alebo suspendujú v roztoku polyetylénimínu tak, aby koncentrácia polyetylénimínu bola v roztoku 15 až 25 % hmotnostných a koncentrácie...

Spôsob vysokokapacitnej imobilizácie proteínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 218702

Dátum: 01.06.1985

Autori: Zemek Jiří, Gemeiner Peter

Značky: vysokokapacitnej, imobilizácie, proteínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu vysokokapacitnej imobilizácie proteínov. Podstata vynálezu, v ktorom sa v prvom stupni pektín alebo vodorozpustná soľ kyseliny pektovej zosieťuje v alkalickom prostredí 2-chlórmetyloxiránom spočíva v tom, že sa v druhom stupni aktivujú karboxylové skupiny karbodiimidmi, hydrazín hydrátom či hydrazín hydrátom a potom dusitanom sodným v prítomnosti kyseliny soľnej a v treťom stupni sa využitím známych metód prevedie...