Patenty so značkou «imidazopyrimidíny»

Imidazotriazíny a imidazopyrimídiny ako inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13501

Dátum: 19.11.2007

Autori: Xu Meizhong, Li Yunlong, Qian Ding-quan, Burns David, Zhang Colin, Yao Wenqing, He Chunhong, Metcalf Brian, Zhuo Jincong

MPK: A61K 31/198, A61K 31/519, C07D 487/04...

Značky: imidazotriazíny, kinázy, imidazopyrimidíny, inhibitory

Text:

...stromálnych nádoroch. Pri akútnej myeloidnej leukémii mutácia Fit-3 predpovedá kratšie prežitie bez návratu choroby.Expresia VEGFR, ktorá je dôležitá pre nádorovú angiogenézu, je asociovaná s nižším pomerom prežitia pri rakovine pľúc. Expresia kinázy Tie-1 nepriamo úmerne koreiuje s prežitlm u rakoviny pľúc. Expresia BCR-Abl je dôležitým prediktorom odozvy pri chronickej leukémii a Src tyrozlnkináza je indikátorom zlej prognózy vo...

Imidazotriazíny a imidazopyrimidíny ako inhibítory kinázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20617

Dátum: 19.11.2007

Autori: Yao Wenqing, He Chunhong, Metcalf Brian, Zhang Colin, Qian Ding-quan, Zhuo Jincong, Xu Meizhong, Li Yunlong, Burns David

MPK: A61K 31/519, A61K 31/198, C07D 487/04...

Značky: inhibitory, imidazotriazíny, kinázy, imidazopyrimidíny

Text:

...Src, Fyn, Lck a Fgr. Pre podrobnejšiu diskusiu týchto kináz, pozri Bolen JB. proteínu kinázy.0006 Významný počet tyrozínkináz (receptorové aj nereceptorové) je spojený s nádorom (pozri Madhusudan S, Ganesan TS. Tyrosine kinase inhibitors in nádor therapy. Clin. Biochem. 2004, 37(7)618-35.). Klinické štúdie naznačujú, že zvýšená expresia alebo deregulácia tyrozínkináz tiež môže mať prognostický význam. Napriklad, členovia HER rodiny RTK boli...

Imidazopyrimidíny a triazolopyrimidíny: ligandy benzodiazepínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1739

Dátum: 23.07.2004

Autori: Gao Yang, Maynard George, Shaw Kenneth, Xie Linghong, Han Bingsong, Xu Yuelian, Chenard Bertrand

MPK: C07D 487/00

Značky: triazolopyrimidíny, receptora, imidazopyrimidíny, benzodiazepinového, ligandy

Text:

...tried liečiv, ako je väzbové miesto presteroidy,väzbové miesto pre pikrotoxid a väzbové miesto pre barbituráty. Benzodiazepínové miesto receptora GABAA ješpeciálnym miestom na receptorovom komplexe, ktoré sa nekryjes miestami interakcie pre iné triedy liečiv alebo GABA.Pri klasickom alosterickom mechanizme naviazania liečiva na benzodiazepinové miesto mení afinitu receptora GABA kuschopnosť GABA otvárať kanály receptora GABAA, sú...