Patenty so značkou «identifikace»

Způsob identifikace typu a stanovení obsahu forem přítomnosti uhlíku v anorganických a organických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 264877

Dátum: 12.09.1989

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 25/46

Značky: identifikace, způsob, uhlíku, materiálech, anorganických, přítomnosti, obsahu, organických, forem, stanovení

Text:

...uvedeném způsobu je analyzovaný vzorek o hmotnosti cca 0,005-l g, umístěný V křemenné trubici, postupně zahříván v proudu kyslíku v rozmezí teplot 60 až 1 400 °C po dobu 3 až 20 minut a reakcí vzniklé plyny, C 02 respektive C 0, jsou v závislosti na teplotě kontinuálně detekovány metodou měření infračervené absorpce. Daným způsobem lze analyzovat pevné vzorky i vzorky kapalné. Výzkumem bylo zjištěno, že jednotlivé formy uhlíku v...

Způsob identifikace vadných průhledných skleněných obalů a výrobních forem vadných průhledných skleněných obalů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 261643

Dátum: 10.02.1989

Autori: Voršilka Libor, Skrbek Jan, Balatka Josef, Komeštík Václav, Nosek Jaroslav

MPK: G02B 27/02, G01D 5/28, G07C 3/00...

Značky: způsob, sklenených, zařízení, obalů, identifikace, vadných, průhledných, tohoto, provádění, výrobních, forem, způsobu

Text:

...kanálu. Dále je možné ze zpracovaných signálů získat i kód čísla formy, Vyrábějící vadný sklenený obal.Druhá část způsobu podle vynálezu, tedy způsob ide-ntifi-kace vlýrobních forem vadných průhledných skleněných obalů probíhá tak, že po vyřazení vodného průhledného skleněného obalu 5 kontrolní linke-u kod výrobní formy, vytvořený podle popisu vpředchozím odstavcí, je snímán a zpracován rovněž .podle předchozího odstavce a je příveden...

Způsob identifikace typu a stanovení obsahu oxidických fází v anorganických materiálech

Načítavanie...

Číslo patentu: 259067

Dátum: 17.10.1988

Autori: Borek Pavel, Čížek Zdeněk

MPK: G01N 33/20

Značky: stanovení, anorganických, obsahu, způsob, materiálech, identifikace, oxidických, fázi

Text:

...reakce. Z uvedeného zjištění vyplývá, že dosavadnim způsobem ana 1 ýzyoxidickýoh fázi pomoci stâvajícich typů zařízení nelze spolehlivě ana lyzovat různé kovové i další anorganické materiály, nebot výsledky analýz jsou zatíženy velkou principiálni chybou metody, dosahujici často i mnoho desítek relativních procent, a některé typy oxidických fází nelže dosavadním způsobem vůbec identifikovat. Uvedený nedostatek odstraňuje způsob...

Způsob identifikace a semikvantitativního stanovení monoethylenglykolu v motorovém oleji

Načítavanie...

Číslo patentu: 258160

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vejrostová Marie, Nováček Vladimír

MPK: G01N 33/30, G01N 30/90

Značky: identifikace, oleji, semikvantitativního, způsob, v, stanovení, monoethylenglykolu, motorovém

Text:

...rozpuštěným v benzenu, poté se tato směs nenese na destíčku s tenkou vrstvou sorbentu a vedle standardní roztok, tvorený monoetylenglykolem, rozpuštěným v etanolu a smíchaným s čínidlem v benzsnu. Poté se destička s tenkou vrstvou sorbantu podrobí působení mobilní fáze tvorené směsi hexan-etylacetát v poměru 32, a po časovém úseku se provede porovnání skvrn u měli a standardního roztoku.základní výhoda spůsobu podle vynálezu spočívá v...

Způsob důkazu a identifikace 2-hydroxy-6-pyridonového seskupení v azobarvivech

Načítavanie...

Číslo patentu: 243592

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sýkora Tomáš Brno, Jízdný Oldoich

MPK: C09B 29/036, C07D 213/16

Značky: 2-hydroxy-6-pyridonového, důkazu, identifikace, způsob, azobarvivech, seskupení

Text:

...a je charakteristické pro z-hydroxy-ô-pyrídonové seskupení. Vyvíjení modře zbarveného produktu probíhá podle schématutakto získaná směs se přenese na filtrační papír za vzniku modrého vyharvení, popřípadě se uvedená reakční směs chromatografuje na papíře V soustavě l-propanol-voda v poměru 21 a porovnáva se odstin a Rf-hodnota se standardem.Výsledky papírové Chromatografia barevných produktů jsou sestaveny v následující tabulceZ tabelovaných...

Zapojení pro úpravu přijímaného datového signálu v modemu a úpravu signálu identifikace nosné frekvence

Načítavanie...

Číslo patentu: 231021

Dátum: 15.06.1986

Autori: Havlík Jiří, Minařík Jiří, Vihan Jiří, Auersperger Bohumil

MPK: G06K 15/00

Značky: zapojení, úpravu, identifikace, přijímaného, modemu, frekvence, datového, signálu, nosné

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je odstranění nežádoucích poruch na konci vysílání v asynchronním režimu přenosu informace pomocí modemu a odfiltrování startbitů nedostatečné šířky. Uvedeného účinku se dosáhne změnou v přijímači modemu, spočívající ve vložení obvodu zapojeného tak, že výstup z demodulátoru přijímače je zapojen na vstup přídavného posuvného registru, řízeného přesným generátorem pulsů s měnitelným kmitočtem podle zvolené přenosové rychlosti....

Způsob identifikace mikroorganismů pomocí chromatografie

Načítavanie...

Číslo patentu: 227561

Dátum: 01.06.1986

Autori: Häusler Jiří, Richter Vladimír

Značky: pomocí, identifikace, chromatografie, způsob, mikroorganismu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob identifikace mikroorganismů pomocí chromatografie, při kterém se čistá kultura mikroorganismů kultivuje za konstantních podmínek až, do dosažení stacionární fáze růstu, získaná biomasa se oddělí centrifugací, promyje a vysuší, vyznačený tím, že získaný vzorek se hydrolyzuje, například v kyselém prostředí chlorovodíkem, popřípadě esterifikuje, například methylátem sodným a po extrakci se chromatograficky stanoví vzniklé organické...

Způsob identifikace poruch při provozu vulkanizačních lisů plášťů a zapojení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223025

Dátum: 15.03.1986

Autori: Sehnal Petr, Štefka Ladislav

Značky: provádění, identifikace, provozu, způsobu, plastů, lisů, poruch, zapojení, způsob, vulkanizačních, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob identifikace poruch při provozu vulkanizačních lisů plášťů vzniklých mísením vulkanizačních médií při nežádoucím přívodu a/nebo odvodu médií z vulkanizační membrány, kdy jsou tato média do vulkanizační membrány přiváděna potrubím pomocí uzavíracích armatur, vyznačující se tím, že se od počátku provozu vulkanizačních lisů snímá průběh alespoň jedné fyzikální veličiny média, například teploty, přičemž impuls k samočinné signalizaci poruchy...

Způsob vizuální identifikace optických hustot při kinetickém i statickém promítání obrazů

Načítavanie...

Číslo patentu: 225747

Dátum: 15.10.1985

Autor: Hoffmann Zdeněk

Značky: statickém, identifikace, kinetickém, optických, hustot, obrazů, promítání, vizuální, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob vizuální identifikace optických hustot je určen pro kontrolu optických hustot televizních filmů. Cílem je velmi snadno a objektivně identifikovat hledané optické hustoty obrazu. Tohoto cíle se dosáhne tím, že na promítací plochu, na níž optické hustoty filmových obrazů vytvoří odpovídající jasovou strukturu obrazu, dopadá ve směru projekce další, kompenzační osvětlení z frekvenčně modulovaného světelného zdroje o frekvenčním rozmezí 1 až...

Způsob dělení nebo/a identifikace terciárních a kvartérních aminů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218395

Dátum: 15.02.1985

Autor: Ponert Jiří

Značky: identifikace, způsob, dělení, kvartérních, aminu, terciárních

Zhrnutie / Anotácia:

Dělení směsi terciárních a kvartérních aminů se provádí chromatografií na silikagelu vodným roztokem čpavku. Způsob je vhodný i pro jejich identifikaci, s ohledem na úzké rozpětí charakteristických hodnot Rf, nezávisle na celkové struktuře molekuly a přítomnosti dalších funkčních skupin. Postup je vhodný technologicky k získání aminů vysokého stupně čistoty. Možnost použití ve farmaceutickém a chemickém průmyslu.

Zapojení pro stabilizaci identifikace barev

Načítavanie...

Číslo patentu: 214274

Dátum: 01.06.1984

Autori: Hajoš Zoltán, Záruba Jiří

Značky: zapojení, stabilizaci, barev, identifikace

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení pro stabilizaci identifikace barev obsahuje hradlový obvod, na jehož první vstup se přivádí odvozený identifikační signál, kdežto na jeho druhý vstup jsou přiváděny impulsy. Výstup tohoto obvodu je připojen na vstup pásmového filtru, jehož výstup je spojen se vstupem omezovače. Zapojení podle vynálezu zlepšuje stabilitu činnosti řádkové identifikace a tím snižuje rušení barev.

Způsob identifikace stavu fyzikálních vlastností hmotných soustav a zařízení k provádění tehoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223507

Dátum: 01.05.1984

Autori: Tomis Longin, Tesař Vladimír

Značky: hmotných, identifikace, provádění, způsob, tehoto, stavu, způsobu, vlastností, fyzikálních, zařízení, soustav

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu identifikace stavu fyzikálních vlastností hmotných soustav a neřízení k provádění způsobu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že se analyzují rezonanční charakteristicky hmotné soustavy a změna fyzikálních vlastností hmotné soustavy určuje z odchylky rezonanční charakteristiky základního definovaného stavu hmotné soustavy a rezonanční charakteristiky okamžitého stavu hmotné soustavy s výhodou v oblasti akustických kmitočtů.