Patenty so značkou «hypertermii»

Koaxiální aplikátor pro hypertermii

Načítavanie...

Číslo patentu: 265654

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vrba Jan, Borovička Martin, Lapeš Miroslav, Novotný Zdeněk, Tykal Pavel, Bouček Jiří

MPK: A61N 5/04

Značky: hypertermii, koaxiální, aplikátor

Text:

...tekutiny.Výhodou uvedeného-řešení je rovnoměrný ohřev nádoru na požadovanou hypertermickou tep 1 otu.Tvarováním průběhu měrného útlumu podél aplikátoru kuželových zářičů docílíme rovnoměrné rozložení ztraceného výkonu, který je absorbován tkání a tím i rovnoměrného rozložení teploty s odstraněním možnosti vzniku horkých skvrn, ve kterých naetává přehřátí a tím i poškození tkaněo Volbou dielektrického prostředí lze pro danou frekvenci měnit...

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s detektorem ionizujícího záření

Načítavanie...

Číslo patentu: 265652

Dátum: 14.11.1989

Autori: Vrba Jan, Bouček Jiří

MPK: A61N 5/04

Značky: aplikátor, detektorem, elektromagnetickou, záření, hypertermii, ionizujícího

Text:

...jednotku. Detektor může být umístěn V sondě. Použitím kolimace detektoru se docílí nejvhodnější tvardetekčního pole z nádorové tkáně. Pro snížení dolního mezního kmi točtu lze těleso aplikátoru vyplnit dielektrikem, které má v ose tohoto tělesa otvor pro snížení absorbce radioaktivního záření v dielektriku.Vyšší účinek vyné 1 ezuse projevuje nejen v jednoduchosti mechanického uspořádání, ale také v možnosti použít menší sodnu s detektorem...

Aplikátor pro elektromagnetickou hypertermii s teplotním čidlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 243098

Dátum: 15.11.1987

Autori: Janok Jan, Hradský Ernest

MPK: G01J 5/10

Značky: elektromagnetickou, teplotním, hypertermii, čidlem, aplikátor

Text:

...má průměr 5 až 1 U mm a je umístěno v držáku v místě nulových povrchových proudů V ose tělesa aplikátoru. Teplotní čidlo je umístěno v hloubce,kde jeho směrová charakteristika je překryta plochou maąximálního ohřevu aplikátoru, to je buď v ploše zadní stěny tělesa aplikátoru, nebo uvnitř držaku v hloubce rovné maximálně trojnas-obku průměru teplo-tníhuo čidla.Vyšší účinek vynálezu se projevuje nejen v jednoduchosti snímaní teploty a ve...

Zařízení pro řízenou lokální hypertermii tkáňových povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252654

Dátum: 17.09.1987

Autori: Karásek Josef, Rynda Josef

MPK: A61B 17/38

Značky: tkáňových, zařízení, hypertermii, povrchu, řízenou, lokální

Text:

...zařízení podle vynálezu spočívají V tom, že zařízení vyvoláva kontrolovanou lokální hypertermii kontaktem s tkání a současně v malé míře i sáláním (konvekcí). Zařízení zajišťuje stabilní vyhřívání aplikační části, která je v kontaktu s tkání. Je toho dosaženo použitím snímače teploty, umístěným v aplikační části zařízení tak, aby snímal teplotuV místě kontaktu vyhřívací plošky s tkání. Další výhodou zařízení podle vynálezu je...

Aplikátor pro kontaktní mikrovlnnou hypertermii

Načítavanie...

Číslo patentu: 251556

Dátum: 16.07.1987

Autori: Bouček Jiří, Raab Miloslav, Vrba Jan

MPK: A61N 5/02

Značky: kontaktní, aplikátor, hypertermii, mikrovlnnou

Text:

...to výhodu práce s qenerátorem, pracujícím přibližně s konstantní hodnotou vyzařované energie, nebot chlazením povrchu tkáně je možno účinné regulovat teplotní rozložení a také časový nárůst teploty. Použití kontaktních aplikátorů s cirkulací nebo průtokem chladicího média umožní navíc snížit účinně rozptyl elektromagnetické energie na úroveň povolenou hygienickými předpisy a tím zvýšit bezpečnost práce při hypertermíí. Tato bezpečnost...