Patenty so značkou «hydroxylové»

Adičné soli amínov obsahujúce hydroxylové a/alebo karboxylové skupiny s derivátmi kyseliny aminonikotínovej ako inhibítory DHODH

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14856

Dátum: 11.03.2010

Autori: Boix Bernardini Maria Carmen, Carrera Carrera Francesc, Garcia Martin Digna José, Perez Garcia Juan Bautista

MPK: A61P 37/00, C07D 213/80, A61K 31/455...

Značky: derivátmi, kyseliny, dhodh, hydroxylové, obsahujúce, adičné, karboxylové, inhibitory, amínov, skupiny, aminonikotínovej

Text:

...a podobne. Keďje rozpúšťadlom voda, vzniknutým solvátom je hydrát .0018 Autoimunitné ochorenia, ktorým sa môže zabrániť alebo ktoré sa môžu liečiť. zahŕňajú okrem iného nasledujúce reumatoidná artritlda, psoriatická artritlda, systémový Iupus erythematosus, roztržená skleróza,Iupienka, ankylozujúca spondilytida, Wegenerova granulomatóza, polyartikulárna juvenilná idiopatická artritída,zápalové črevné ochorenie, ako je napríklad...

Aromatizované esterové soli polykarboxylových kyselín a spôsob zavedenia arómy obsahujúcej hydroxylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10812

Dátum: 24.07.2008

Autori: Mishra Munmaya, Kellogg Diane, Liu Shengsheng

MPK: A23L 1/22, A24B 15/28

Značky: spôsob, zavedenia, arómy, skupiny, aromatizované, obsahujúcej, esterové, kyselin, polykarboxylových, hydroxylové

Text:

...uvoľňovaní. Výhodnými katiónmi sú katióny kovov, zvlášť katióny alkalických kovov, katióny kovov alkalických zemín. soli sodíka, draslíka, vápnika a horčíka sú výhodné katióny alkalických kovov a kovov alkalických zemín. Pokiaľ viacpočetné karboxylové skupiny tvoria soli, opačný ión vo FES môže byť rovnaký alebo odlišný. Pokiaľ viacpočetné karboxylová skupiny sú esterifikovaná arómy, potom aróma vo FES môže byť rovnaká alebo sa líši.0011 Vo...

Polyméry obsahujúce hydroxylové skupiny, ich výroba a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 285

Dátum: 04.12.2002

Autori: Gartler Fritz, Geisberger Martin, Epple Ulrich

MPK: C08G 81/00, C08F 283/00, C08G 63/00...

Značky: použitie, výroba, skupiny, hydroxylové, obsahujúce, polyméry

Text:

...zolefinicky nenasýtených monomérov. pričom polyestery obsahujú stavebnú jednotku odvodenú od tris-hydroxyetylizokyanurátu alebo tris-hydroxypropylizokyanurátu alebo di- alebo polyepoxy-zlúćenin A, stavebnú jednotku odvodenú od alifatických cyklických di- alebo polykarboxylových kyselín B, ako i prípadnedalšie stavebné jednotky odvodené od rozvetvených alifatických acyklických dialebo polyhydroxy-zlúčenín C, od alifatických...

Addukty isothiokyanátů s polymery obsahujícími hydroxylové skupiny a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 232392

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kučera Miloslav, Salajka Zdeněk

MPK: C08G 18/32, A01N 47/46

Značky: způsob, skupiny, hydroxylové, jejich, addukty, isothiokyanátů, výroby, obsahujícími, polyméry

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká adduktů isothiokyanátů s polymery obsahujícími hydroxylové skupiny obecného vzorce I, kde r a s je 2 až 15, n je 2 až 100, H je mer vinylalkoholu anebo glykol metakrylátu anebo metyl cellulozy, Y je zbytek alkylisothiokyanátu. Tyto addukty se vyrobí reakcí alkylisothiokyanátu s polymery obsahujícími hydroxylové skupiny za teploty 333 až 450 K. Jsou to účinná desinfekční činidla.

Sloučeniny pro kationizaci polymerů obsahujících hydroxylové skupiny a způsob její přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232317

Dátum: 15.07.1986

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: C07D 241/42, D06P 5/22

Značky: hydroxylové, skupiny, obsahujících, přípravy, kationizaci, polymerů, sloučeniny, způsob, její

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sloučenin obecného vzorce I, n je celé číslo 1, 2 nebo 3, X je aniont anorganické nebo organické kyseliny a způsobu jejich přípravy. Sloučeniny podle vynálezu lze využít pro kationizaci polymerů obsahujících hydroxylové skupiny.

Sloučeniny ke kationizaci polymerů obsahujících hydroxylové skupiny a způsob jejích přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 232305

Dátum: 15.07.1986

Autori: Dvorský Drahomír, Čeřovský Karel

MPK: C07D 233/60

Značky: polymerů, hydroxylové, jejich, kationizaci, sloučeniny, obsahujících, skupiny, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sloučenin obecného vzorce I R1, R2, R3 - alkyl s počtem uhlíků 1 až 3 nebo vodík, n je celé číslo 1, 2 nebo 3, X je Cl nebo Br a způsobu jejich přípravy. Sloučeniny podle vynálezu lze využít pro kationizaci polymerů obsahujících hydroxylové skupiny. Proti známým přípravkům se vyznačují substantivitou, takže je lze s výhodou využít při zušlechťování celulózových vláken a stálosti vybarvení.

Způsob zesíťování polydienů, obsahujících hydroxylové skupiny, pomocí polyisokyanátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 229006

Dátum: 15.03.1986

Autori: Roth Christoph, Antonová Elisabeth, Hube Harry

MPK: C08J 3/24, C08F 36/06

Značky: polydienů, hydroxylové, zesíťování, pomocí, obsahujících, polyisokyanátů, způsob, skupiny

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zesíťování polydienů, obsahujících hydroxylové skupiny, pomocí polyisokyanátů, vyznačený tím, že se zesíťování provádí v přítomnosti aromatických diolů na bázi polyalfametylstyrenu, přičemž poměr polydienu k polyalfametylstyrenovému diolu je 95:5 až 5:95, s výhodou 90:10 až 50:50.

Způsob získávání dienových homopolymerů a kopolymerů, zejména kapalných, obsahujících hydroxylové skupiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222406

Dátum: 15.09.1985

Autori: Antonová Elisabeth, Setzkorn Georg, Roth Christoph

Značky: hydroxylové, homopolymerů, kopolymerů, dienových, obsahujících, skupiny, získavání, zejména, způsob, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob získávání dienových homopolymerů a kopolymerů, zejména kapalných, obsahujících hydroxylové skupiny, s funkcionalitou minimálně dva, aniontovou polymerací v přítomnosti bifunkčních iniciátorů, vyznačený tím, že se živé homopolymery a kopolymery dienů nechají reagovat se směsí, skládající se z alkylenoxidů a laktonů v molárním poměru složek 20:1 až 1:20, s výhodou 0,5:4,5 až 4,5:0,5, působící jako funkcionalizační činidlo, přičemž reakce...