Patenty so značkou «hydrostatický»

Hydrostatický motor alebo čerpadlo so šikmo skosenými axiálnymi rotačnými piestami

Načítavanie...

Číslo patentu: 288097

Dátum: 03.07.2013

Autor: Molitoris Miroslav

MPK: F04C 2/00

Značky: čerpadlo, rotačnými, piestami, hydrostatický, axiálnymi, motor, šikmo, skosenými

Zhrnutie / Anotácia:

Čerpadlo je tvorené vonkajším (1) a vnútorným valcom (2) v strede kužeľovo rozšíreným z oboch strán až k vonkajšiemu valu (1) tak, že rozdeľuje vnútorný priestor valca (1) na dve axiálne symetrické polovice. Na vnútorný valec (2) je z každej strany rotačne uložený šikmo skosený piest (3a), (3b) tvoriac dvojicu axiálne uloženú na vnútornom stredovom valci (2) tak, že skosené šikmé časti piestov (3a) a (3b) vytvárajú vzájomne rovnobežné roviny.

Prepínateľný hydrostatický kompaktný pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3446

Dátum: 27.06.2005

Autori: Damm Horst, Meise Andreas

MPK: F16H 3/44, F16H 63/30

Značky: kompaktný, hydrostatický, pohon, prepínatelný

Text:

...ložiskovými partnermi. Alternatívne ku klznému uloženiu je na tomto mieste mysliteľné nasadenie valivého uloženia, aby bolí ďalej vylepšené napríklad vlastnosti uzatváraníaĎalej je navrhnuté, že je lamelový nosič druhej lamelovej spojky cez remeňové ozubenie pevne krútivo spojený s ozubeným kolesom. Toto riešenie spojenia umožňuje jednoduchú montáž alebo rozmontovanie už zmieneného lamelového nosiča v prospech zjednodušenia opráv, ak je...

Dvojrýchlostný hydrostatický pohon, najmä šmykom riadeného nakladača

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3790

Dátum: 06.04.2004

Autori: Mráz Pavel, Štubňa Boris

MPK: F15B 21/08

Značky: riadeného, nakladača, šmykom, najmä, dvojrýchlostný, pohon, hydrostatický

Text:

...a na obr. 4 je schéma riešenia spojenia hnacieho stroja s tromi hydrogenerátormi cez prevodovku.Príklady uskutočnenia technického riešeniaDvojrýchlostný hydrostatický pohon šmykom riadeného nakladača (obr. l) pozostáva zo spaľovacieho motora 1 spojeného cez pružnú spojku s tandemovým hydrogenerátorom Z, ktorý je potrubným rozvodom prepojený s dvoma dvojrýchlostnými hydromotormi pojazdu 3, z ktorých každý je spojený s mechanickou...

Zariadenie vytvárajúce hydrostatický tlak

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11315

Dátum: 22.07.2002

Autori: Watterson Peter Andrew, Henrichsen Hans Hansforth, Peters William Suttle

MPK: F15B 3/00, A61M 1/12

Značky: vytvárajúce, zariadenie, hydrostatický

Text:

...U dalšej preferovanej formy je prvá alebo druhá časť0012 Hnací aparát vhodne zahŕňa maticu spojenú s prvou alebo druhou časťou krytu a závitovú tyč spojenú s tou časťou krytu,ktorá nie je spojená s nmticou, kde závitová tyč a matica sú spojené pomocou závitu a motor spôsobuje rotáciu matice vzhľadom na závitovú tyč. V jednom vyhotovení je matica pripojená k pohyblivej prvej alebo druhej časti krytu a závitová tyč je pripojená k pevnej...

Hydrostatický simulátor dynamického zaťažovania mobilných energetických prostriedkov a ich uzlov

Načítavanie...

Číslo patentu: 264705

Dátum: 12.09.1989

Autori: Drabant Štefan, Petranský Ivan

MPK: G01M 1/00

Značky: simulátor, prostriedkov, zatažovania, mobilných, energetických, uzlov, dynamického, hydrostatický

Text:

...elektronický riadiaci systém umožňuje podľa vopred zvoleného algoritmu simulo 3 . 264705vat ľubovoľný priebeh zaťaženia na vstupnom hriadeli simulátcra. Algoritmus zataženia je zadaný pomocou klávesnice. Riadiaci program umožňuje vytvárať zaťaženie podľa analyticky zadanej funkcie napriklad sinusový priebeh, jednotkový skok, trojúholníkový priebeh atd. a obecný,prevádzkový priebeh prostrednictvom vzorkovaného spojitého...

Hydrostatický pohon kompenzátoru nanášecí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 263767

Dátum: 11.04.1989

Autori: Langmajer Miroslav, Boček Otakar, Beran Miroslav, Jareš František, Šilhavý Lexa

MPK: F15B 15/00

Značky: pohon, kompenzátoru, hydrostatický, linky, nanášecí

Text:

...koncom protizavaží g. Druhý konec protizávaží g je spojen s druhou soustavou řetězd ll. spojených rovněž s pohybllvým ramem 3. Soustavy řetězů 3, łł zajiščují, že při otáčení hlavního hřídele 35 se pohyblivý rám A posouvá nahoru a dolů, aniž by měl možnost vycnýlení z vodorovné polohy. Hydromotnr 33 hydraulickěhopohonu má hrdla (obr. 2), která jsou přes hydraulický zámek 33 spojene s třípolohovým rozvaděčen gi. Vstupní kanál třípolohového...

Axiálny hydrostatický prevodník so šikmou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261436

Dátum: 10.02.1989

Autori: Barskij Pavol, Lutyj Igor, Slíz Juraj, Galba Vladimír, Kolesničenko Igor, Tkačenko Valentin, Gostanian Edward Aršak

MPK: F04B 1/12

Značky: šikmou, doskou, převodník, hydrostatický, axiálný

Text:

...s predpätou pružinou podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom, že koliky súv- klietke vedené v otvoroch, ktorýchos je šikmá k osi hriadeľa a kolma na rovinu šikmej plochy podložky, .na ktorú kolíky dosadajú. Podložka je umiestnená vo valcovom vedení klietky a má vytvorené osadenie, ktoré je svojím vonkajším priemerom uložené vo vnútornom valcovom otvore, vytvorenom v bloku valcov.Výhodou takto vytvoreného axiálnehohydrostatického...

Diferenciálny hydrostatický prevod s dvoma odberami výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259267

Dátum: 17.10.1988

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 47/04

Značky: převod, odberami, hydrostatický, diferenciálny, výkonu, dvoma

Text:

...a druhý vedený hriadei je tiež spojený s hriadeľom pojazdu.Pripojenie regulačného liydrogenerátora nadstavby k prvému vedenému hriadeľu trojhriadetového diferenciálu a jeho spojenie s druhým hnaným hriadelom regulovateiným hýdrostatickým prevodom umožní zachovat moment .na hriadeli pojazdu aj pri nulovej rýchlosti pohybu stroja a plnej spotrebe výkonu nadstavbou, čo vytvorí lepšie podmienky riadenia stroja V pracovnom cykle.Príklad...

Diferenciálny hydrostatický prevod s riadenou distribúciou výkonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258725

Dátum: 16.09.1988

Autori: Korejs Jozef, Podstanický Alexander

MPK: F16H 47/04

Značky: riadenou, diferenciálny, výkonu, převod, hydrostatický, distribúciou

Text:

...výkonu je zobrazený na výkrese, ktorý znázorňuje jeho funkčnú ischému.Medzi prvý hnaný hriadel 1 .a druhý imaný hriadel 2 trojhriadeľovélro diferenciálu 3 je pripojený hydrostatický regulátor kon 4štantného výkonu 4, pozostávajúci z dvoch regulačných prevodzníkov 5, 6. Hlavné potrubia 7, 8 hydrostatického reg-ulátora k-onštanrtnébo výkonu 4 sú spojené jednak s ovládaním valcom 9 regulačného hydrogenerátora 1 U nadstavby, a jednak s...

Axiální pístový hydrostatický převodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 258089

Dátum: 15.07.1988

Autor: Slavíček František

MPK: F04B 1/20

Značky: pístový, axiální, hydrostatický, převodník

Text:

...do válce 1 (obr.3). Mezaoí kanálek 2 může úetit do epojovaoího otvoru Q válce 1 (obr.2).pri. činnosti převodníku se blok válců ł otáčí a. každý ve leo je atřídavě přlpojován k tlakovému prostoru a ke vatupnímu prostoru u hydrogenerátoru, resp. k odpadnímu prostoru u hydromotoru. Tím je spolu 9 váloem 1, do kterého ústí mazací kanálekv k těmto prostorům atřídavě připojován 1 vstup do mazacího kanálku 1. Při spojení s tlakovým prostorem...

Hydrostatický pohon tvárniaceho stroja so súbežným pohybom dvoch priamočiarych hydromotorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 256089

Dátum: 15.04.1988

Autori: Bulák Ľubor, Havránek Pavel

MPK: B23D 15/14

Značky: hydromotorov, pohon, priamočiarych, dvoch, pohybom, súbežným, hydrostatický, tvárniaceho, stroja

Text:

...a umiestnenie rozvodného prvku priamo na veku hydromotora znižuje podstatne hydraulické straty, zvyšuje bezpečnost prevádzky a zjednodušuje Vysokotla 4ký rozvod tým, že odpadá samostatný odlahčovací prvok hydrogenerátora. jeho funkciu preberá rozvodný prvok na veku hydromotora. Ďalšie zvýšenie bezpečnosti prevádzky je docielené vrazením druhého rozvodného prvku do výtlaku akumulátora. Prvok pri náhodnom prerušení el. prúdu uzaviera výtok z...

Hydrostatický pohon pásového vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 242330

Dátum: 15.11.1987

Autori: Sáblík Radko, Jíša Pavel, Slavík Milan

MPK: F16H 41/04

Značky: pohon, vozidla, pásového, hydrostatický

Text:

...hydrostatických prevodoviek. Doteraz známe hydrostatické pohony pásových vozidiel majú pohon hydrogenerätorov pripojený priamo na hnací motor, hydromotor je spojený priamo cez prevodovku turasu s turasom a každý hydromotor je spojený s hydrogenerátorom vysokotlakými hadicami. Vysokotlaké hadice majú obmedzený maximálny pracovný tlak a tým aj obmedzený regulačný rozsah hydrostatiky. Zároveň majú obmedzenú životnosť a pri náhodilom...

Krídlový hydrostatický prevodník

Načítavanie...

Číslo patentu: 240471

Dátum: 15.08.1987

Autor: Goždziewicz Zygmunt

MPK: F01C 5/06

Značky: hydrostatický, křídlový, převodník

Text:

...výkrese je znázornený príklad vytvorenia krídlověho hydrostatického prevodníka s nerotuijúcim-i krídlami, kde je na obr. 1 pozdĺžny osový rez prevodníkom a na obr. 2 je rez vedený rovinou A~A z obr. 1.Krídlový hydrostatický prevodník s nerotujúcimi krídlami pozostáva z telesa 7 uzatvoreného jednak horným vekom 14, vktorom je vytvorená vstupná -rozvodová vdrážka 12, a jednak dolným vekom 15, v, ktorom je vytvorená výstupná rozvodovádrážka 13....

Hydrostatický diferenčný tlakomer s váhou

Načítavanie...

Číslo patentu: 239551

Dátum: 15.06.1987

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Svoboda Jioí

MPK: G01L 7/18

Značky: hydrostatický, diferenčný, tlakomer, váhou

Text:

...do nádoby s tesniacou kvapalinou a táto je uložená na miske váh. Nádoba a merací systém sú čiastočnepôsobí na hladinu tesniace kvapaliny a táto sa jeho pôsobením premiestňuje do meracieho systému. Zmena množstva tesniacej kvapaliny v nádoba sa meria pomocou váha je úmerná meranému tlaku.Použitie hydrostatického meracieho systému ako citlivého elementu tlakomera umožňuje dosiahnut vyššiu presnosť mera 4nia tlaku a zabezpečuje stálosť údajov...

Hydrostatický hnací systém s nastavitelným čerpadlem a více spotřebiči

Načítavanie...

Číslo patentu: 238619

Dátum: 15.05.1987

Autor: Krusche Alfred

MPK: F04B 49/06, F04B 1/08, F16H 39/44...

Značky: nastavitelným, systém, spotřebiči, více, hydrostatický, hnací, čerpadlem

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrostatického hnacího systému pro stavební stroj, zejména pro bagr u něhož spotřebiči mohou být jeden nebo více válců pro zvedání výložníků, nejméně jeden válec k ovládání lžíce, nejméně jeden další válec pro zlamování násady, nejméně jeden motor pro pojezdové ústrojí případně další hydromotor pro otáčení bagru. Podstatou vynálezu je, že v každém odbočném potrubí, napojeném na dopravní potrubí, je uspořádáno paralelní škrticí...

Hydrostatický kolesový pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 238900

Dátum: 15.05.1987

Autori: Masár Ľubomír, Gostanian Edward Aršak, Kolembus František, Slížik Pavol

MPK: F16H 39/00

Značky: pohon, hydrostatický, kolesový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania hydrostatického kolesového pohonu so zabudovanou lamelovou brzdou. Kolesový pohon pozostáva z telesa, v ktorom je umiestnený hydromotor a na ktorom je otočne uložený unášač kolesa opatrený vnútorným ozubením, do ktorého zapadajú výstupné ozubené kolesá mechanickej prevodovej časti. Mechanická prevodová časť je pevne spojená s hnaným hriadeľom, ktorý ja pomocou kotúča prepojený s hnacím hriadeľom...

Hydrostatický kolesový pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 238850

Dátum: 15.05.1987

Autori: Gostanian Edward Aršak, Kolembus František, Masár Ľubomír, Slížik Pavol

MPK: F16H 39/00

Značky: kolesový, hydrostatický, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši odpojovanie a spätné zapojovanie hydrostatického pohonu a mechanickej prevodovej časti pomocou hydraulicky ovládanej zubovej spojky. Kolesový pohon pozostáva z telesa, v ktorom je umiestnený hydromotor a na ktorom je otočne uložený unášač kolesa spojený s mechanickou prevodovou časťou na hnanom hriadeli ktorej je upevnený kotúč opatrený vnútorným ozubením a synchronizačným kužeľom. Oproti kotúču je na konci hnacieho hriadeľa od...

Hydrostatický prevod s rozbehovou turbínou

Načítavanie...

Číslo patentu: 232131

Dátum: 15.12.1986

Autor: Podstanický Alexander

MPK: F16H 39/04

Značky: rozbehovou, turbínou, hydrostatický, převod

Zhrnutie / Anotácia:

Podstata vynálezu spočíva v tom, že na hriadeli hydromotora sú pevne uložené rozbehové turbíny predného a zadného chodu, pričom poistné dýzy oboch rozbehových turbín sú pripojené prípojkami k hlavným potrubiam hydrostatického prevodu. Náhrada poistných ventilov poistnými dýzami umožňuje využitie plného inštalovaného výkonu v tých pracovných režimoch, v ktorých známe hydrostatické prevody, opatrené poistnými ventilami, prebytočný výkon motora...

Rotační hydrostatický stroj

Načítavanie...

Číslo patentu: 235776

Dátum: 01.12.1986

Autor: Štěpánek Miloš

MPK: F03C 2/00

Značky: stroj, hydrostatický, rotační

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rotačního hydrostatického stroje se týká oblasti pohonů o širokém rozsahu otáček. Stroj je tvořen statorem a oběžnou dráhou kruhového tvaru a excentricky umístěným rotorem s výsuvnými křídly. Křídla jsou přitlačována k oběžné dráze a jsou otočně uložena na čepu. V místě největšího objemu mezi rotorem a statorem jsou upraveny kanály pro napájení tlakovým médiem.

Hydrostatický kolesový pohon so spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 228365

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kolembus František, Slížik Pavol, Kilík Ondrej, Rusnák Ján, Masár Ľubomír

Značky: pohon, kolesový, hydrostatický, spojkou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania hydrostatického pohonu určeného pre prenos veľkých výkonov pri veľkom statickom zaťažení s možnosťou odpojovania hydrostatického pohonu od mechanickej prevodovej časti pomocou hydraulicky ovládanej zubovej spojky. Podstata riešenia spočíva v tom, že v stabilnom unášači satelitou druhého planetového radu je vytvorené vnútorné ozubenie, do ktorého zapadá vonkajšie ozubenie vytvorené na prvém kotúči,...

Hydrostatický pohon tažných válců nanášecí linky

Načítavanie...

Číslo patentu: 231140

Dátum: 01.06.1986

Autori: Boček Otakar, Jareš František, Beran Miroslav, Langmajer Miroslav

MPK: F15B 11/00

Značky: tažných, hydrostatický, pohon, nanášecí, linky, válců

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrostatický pohon tažných válců nanášecí linky na výrobu koženek, u kterého je každý z tažných válců buď přímo nebo přes převod spojen s hydromotorem, přičemž všechny hydromotory jsou sériově spojeny do jednoho okruhu s regulačním hydrogenerátorem. Ke každému hydromotoru je paralelně připojen přepouštěcí ventil, a to tak, že u jednoho hydromotoru je přepouštěcí ventil v paralelní větvi zapojen proti smyslu průtoku hlavního proudu, zatímco u...

Hydrostatický kolesový pohon

Načítavanie...

Číslo patentu: 226665

Dátum: 15.05.1986

Autori: Slížik Pavol, Melicher Rastislav

Značky: hydrostatický, kolesový, pohon

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrostatický kolesový pohon pozostávajúci z hydromotora umiestneného v telese, ktorým prechádza hriadeľ hydromotora a na ktorom je pomocou ľavého a pravého ložiska otočne uložená skriňa uzatvorená vekom a z vnútornej strany opatrená prvým a druhým korunovým ozubením, pričom na konci hriadeľa hydromotora je upevnené prvé centrálne ozubené koleso, do ktorého zapadajú prvé satelity otočne uložené na prvých čapoch umiestnených na unášači...

Axiálny hydrostatický prevodník so šikmou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 229434

Dátum: 15.04.1986

Autor: Galba Vladimír

MPK: F16H 39/00

Značky: doskou, axiálný, převodník, šikmou, hydrostatický

Zhrnutie / Anotácia:

Axiálny hydrostatický prevodník so šikmou doskou, obsahujúci blok valcov s otvormi pre piesty opatrené kĺzadlami a vystupujúci náboj, na ktorom je vytvorené prvé vnútorné drážkovanie slúžiace k prenosu radiálnej sily a krútiaceho momentu z bloku valcov na hriadeľ s vonkajším drážkovaním,na ktorom je tiež pomocou druhého vnútorného drážkovania uložené guľové vedenie pridržiavača kĺzadiel a taktiež obsahujúci pružinu zasunutú na hriadeľ a jedným...

Hydrostatický kolesový pohon so spojkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 223095

Dátum: 15.03.1986

Autori: Melicher Rastislav, Slížik Pavol

Značky: pohon, spojkou, hydrostatický, kolesový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka konštrukčného usporiadania hydrostatického kolesového pohonu s možnosťou odpojovania hydraulickej časti od mechanickej pomocou hydraulicky ovládanej zubovej spojky. Podstata riešenia spočíva v tom, že prvé centrálne ozubené koleso prvého planetového radu je opatrené vencom, do ktorého zapadá spojovací kotúč posuvne uložený v telese neotočne uloženom na dutom hriadeli elektromotora. Cez dutý hriadeľ je presunuté tiahlo, pomocou...

Hydrostatický prevodník s premenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 239598

Dátum: 13.06.1985

Autori: Drahoš Martin, Horný Štefan

MPK: F15B 13/02

Značky: geometrickým, převodník, premenným, hydrostatický, objemom

Text:

...vysoký tlak. Výkyvné doska 12 je v naznačenej polohe držana tlakom v prvom servovalci 17. Ak tento tlak prekročí hodnotu tlaku nastavenú vovysokotlakovom ventile 24, prepustí tento cez prvý spojovací kanál 31 a plniaci kanál 27 do druhého servovalca 18 určite množstvo kvapaliny. Následkom toho sa výkyvná doska 12 prestaví do takej polohy, že sa zmenší veľkost dodávaného prietoku až na hodnotu zabezpečujúcu pokles tlaku v druhom tlakovom...

Axiálny hydrostatický prevodník s premenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 216882

Dátum: 31.10.1984

Autori: Galba Vladimír, Kilík Ondrej, Gostanian Edward Aršak, Rusnák Ján

Značky: převodník, axiálný, hydrostatický, objemom, geometrickým, premenným

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka axiálneho hydrostatického prevodníka s premenným geometrickým objemom a rieši usporiadanie prostriedkov slúžiacich k zmene geometrického objemu ako aj tvar skrine pre takto usporiadaný axiálny hydrostatický prevodník s výkyvnou doskou a s priebežným pohonným hriadeľom, na ktorom je uložený blok valcov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že v zadnom veku uzatvárajúcom skriňu prevodníka sú vytvorené dva valcové otvory, ktoré sú...

Axiálný hydrostatický prevodník s pramenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215768

Dátum: 15.10.1984

Autori: Galba Vladimír, Husár Alojz, Slížik Pavol

Značky: objemom, hydrostatický, převodník, pramenným, geometrickým, axiálný

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týká axiálného hydrostatickoho prevodníka s premenným geometrickým objemom a rieši usporiadanie prostriedkov slúžiacích k zmene geometrického objemu. Podstata riešenia spočívá v tom, že valcové otvory v ktorých sú uložené ovládacie prvky sú prevedené zo strany vonkajšej plochy zadného vaka ako nepriebežné otvory a na každý z nich naväzuje priebežný otvor, ktorého priemer je menší ako priemer válcového otvoru. Válcové otvory sú v...

Axiálny hydrostatický prevodník s premenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 215794

Dátum: 01.10.1984

Autor: Galba Vladimír

Značky: premenným, hydrostatický, geometrickým, objemom, axiálný, převodník

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka axiálneho hydrostatického prevodníka s premenným geometrickým objemom, u ktorého je na pohonnom hriadeli uložený blok valcov, obsahujúci piesty s kĺzadlami uloženými na výkyvnej doske, opierajúcej sa cez ložiskové segmenty o kolísku pričom v zadnom veku uzatvárajúcom skriňu sú vytvorené dva válcové otvory, ktoré sú napojené na prívodné kanály vytvorené v zadnom veku a v ktorých sú uložené ovládacie piesty, opatrené guľovou...