Patenty so značkou «hydrostatického»

Zapojenie ultrazvukového hydrostatického nivelačného prístroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 270189

Dátum: 13.06.1990

Autori: Pocisk René, Pavlová Ľubov, Buzáši Ján, Mankovický Štefan, Ondriš Lubomír

MPK: G01C 5/04

Značky: ultrazvukového, nivelačného, hydrostatického, zapojenie, prístroja

Text:

...ultrazvukováho hydrostatickáho nivslačnáho prístroja umožňuje priame číslicové spracovanie nameranej informácie a tiež korekciu nameraných údajov vzhľadom na teplotu jednotlivých snímačov, ako aj dosiahnutie väčšieho meracieho rozsahu.Zapojenie ultrazvukoveho hydrostetickáho nivalačnáho prístroja je znázornená na pripojenom výkrese. IJednotlivá nádoby igg sú prepojené hadipami ggg a tvoria spojená nádoby. Nádoby lg impulzov s...

Zařízení pro reverzaci hydromotoru hydrostatického převodu s hydrogenerátorem se stejnosměrným průtokem

Načítavanie...

Číslo patentu: 265812

Dátum: 14.11.1989

Autori: Lédl Lumír, Nykl Jan, Šmerda František, Koudelka Karel

MPK: E21C 29/00, E21F 13/00

Značky: zařízení, reverzaci, stejnosměrným, průtokem, hydrogenerátorem, převodů, hydrostatického, hydromotoru

Text:

...prvek 3 s regulací. Řídicí člen 2 je vytvořen ze spojky g, objímky ggąožiaka ga tělísek gg. Spojka gł svým unašečem głg zapadá do drážky ggg v objímce gg. V ložieku gg, umístěném uvnitř objímky gg je uložen vnější konec 159 rotačního šoupátka zl rozváděoího prvku 1. Do čela spojky gl zabírá náhon gg k přenosu rotaěního pohybuod hydrogenerátoru l. V provedení znázorněném na obr. 3 je proveden jako excentrický čep, nesoucí 1 tlačné ložieko...

Pridržovač klzadiel axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 265315

Dátum: 13.10.1989

Autori: Jurík Miroslav, Gostanian Edward, Bujna Sebastián

MPK: F16H 39/14

Značky: axiálneho, kĺzadiel, přidržovač, prevodníka, hydrostatického

Text:

...mechanizmom opierajúcim sa o hornú časť trecich elementov, pričom spodná časť trecich elementov je opretá o pružné elementy, z ktorých každý je nasunutý na skrutke a umiestnený na výkyvnej doske.Výhodou takto vytvoreného pridržovača kľzadiel je, že umožňuje plynulé nastavenie potrebnej vôle medzi pridržovacou doskou a pevnými trecimi elementami priamo bez viacnásobnej montáže jednotivých častí. Výhodou je tiež to, že nastavená vôla je...

Radiaci a brzdný mechanizmus ovládania hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 264199

Dátum: 13.06.1989

Autor: Italy Pavel

MPK: F04B 49/00

Značky: radiaci, prevodníka, brzdný, hydrostatického, ovládania, mechanizmus

Text:

...4 je znázornený stav brždenia.Radiaci a brzdný mechanizmus pozostáva z telesa 1, v ktorom je posuvne uložený radiaci piest 2 pevne spojený s výstupným tiahlom 3, ktoré je vysunuté z telesa 1 a cez spojovacie tiahlo 4 spojené s ovládacou pákou 5 hydrostatického prevodnika 29. V dutine B radiaceho piesta 2 je posuvne uložená jednak ľavá operka ll opretá z jednej strany o ľavý pevný doraz 9 a z druhej strany o ľavú tlačnú predpätú pružinu 7 a...

Čelný rozvod kvapaliny piestového hydrostatického stroja

Načítavanie...

Číslo patentu: 264197

Dátum: 13.06.1989

Autor: Galba Vladimír

MPK: F04B 1/26

Značky: kvapaliny, stroja, rozvod, hydrostatického, piestového, čelný

Text:

...rozvodu, na obr. 3 pohlad na ventilovú plochu čelného rozvodu, na obr. 4 zväčšený detail D z obr. 1 a na obr. 5 analogic-ký detail ako na obr. 4, ale pri guľovom čelnom rozvode.Axiálny piestový stroj pozostáva z bloku 2, ktorý je uložený na drážkovani hriadela 1 a v ktorom sú na kružnici o roztečnom priemere D vytvorené pracovné valce 21 a v nich sú uložené piesty 3 spriahnuté cez kĺzadlá s výkyvnou doskou. Každý pracovný valec 21 vyúsťuje...

Zapojenie pre elektrohydraulickú reguláciu hydrostatického pohonu s elektromotorom

Načítavanie...

Číslo patentu: 262628

Dátum: 14.03.1989

Autor: Dúcky Jozef

MPK: G05D 7/06

Značky: pohonů, reguláciu, hydrostatického, elektromotorom, elektrohydraulickú, zapojenie

Text:

...Výstupný zosilovač á, na ktorého vstup je napojený usmerňujúci zosilovač 5 a ktorého výstup je napojený na elektrohydraulický servoventil hydrostatického prevodu. V konkrétnom prevedení znázornenom na obr. 2 pozostáva obvod l snímača prúdu z usmerñovača łł, ktorý je aj s prvým filtračným kondenzátorom lg napojený na prvý rezistor gl súčtového obvodu Q, ktorého druhý rezistor 3 je napojený na výstup obvodu 3 zadávania požadovanej hodnoty....

Zařízení pro regulaci otáček hydrostatického převodu, zvláště pro pohon bubnu domíchávače

Načítavanie...

Číslo patentu: 257923

Dátum: 15.06.1988

Autori: Vlach Igor, Leiter Augustin, Nevrlý Josef

MPK: F16H 39/04

Značky: bubnu, domíchávače, zvláště, zařízení, regulaci, pohon, otáček, převodů, hydrostatického

Text:

...lg hydraulic ké kapalíny. Regulační hydrogenerátor łje prvním a druhým por trubím g, itepojen e hydromotorem g. pohánějícím nezakreslený buben domíchávačeZařízení pro regucí otáček nydroatatíckého převodu pre-d cuje náe 1 edovněHydraulíckým ovládačom gg se zvolí regulačníýtlak v prvním řídícím potrubí gg, Píst § se přestaví doprava.přičemž jeho zdvíh,e tím 1 zdvih regulační páčky §, nastavujícíí geometrický objem regulačního...

Rozvod piestového hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 257364

Dátum: 15.04.1988

Autor: Čapla Miroslav

MPK: F04B 1/30

Značky: hydrostatického, piestového, prevodníka, rozvod

Text:

...segmenta nepôsobí negatívne na statické vyváženie rozvodu v rovine styku nepohyblivej kulisy a pevnej spodnej dosky. V dôsledku predĺženia doby poklesu tlaku dochádza k poklesu amplitüdy rozkmituklopného momentu od tlaku pôsobiaceho na výkyvnú dosku hydrogenerátorov s reverzáciou prietoku. Taktiež dochádza k poklesu amplitúd harmonických zložiek budiacej sily a tým k znižovaniu vyžarovaného akustického výkonu V porovnani s rozvodom s...

Rozvod piestového hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 255384

Dátum: 15.03.1988

Autor: Čapla Miroslav

MPK: F04B 1/30

Značky: hydrostatického, rozvod, piestového, prevodníka

Text:

...predlženía doby poklesu tlaku dochadza k poklesu amplitúdy rozkmitu klopného momeniu od tlaku pôsobiaceho na výkyvnú dosku hydrogenerátorov s reverzáciou prietoku. Taktiež dochádza k poklesu amplitúd harmonických zložiek budiacej sily a tým kznižovaniu Vyžarovaného akustického výko nu V porovnaní s rozvodom s krátkou do bou poklesu tlaku.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad vytvorenia rozvodu piestového hydrostatického prevodníka...

Rozvod piestového hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254938

Dátum: 15.02.1988

Autor: Čapla Miroslav

MPK: F04B 1/30

Značky: piestového, prevodníka, rozvod, hydrostatického

Text:

...klopného momentu od tlaku nad piestami pôsobiaceho na výkyvnú dosku hyd 4rogenerátorov s reverzáciou prietoku. Taktiež dochádza k poklesu amplitúd harmonických zložiek budiacej síly a tým k znižovaniu vyžarovaněho akustického výkonu v porovnaní s rozvodom s krátkou dobou poklesu tlaku.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad vyhotovenia rozvodu plestového hydrostaticltého prevodníka podľa vynálezu, kde je na obr. 1 pohlad na...

Rozvod piestového hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254931

Dátum: 15.02.1988

Autor: Čapla Miroslav

MPK: F04B 39/10, F01L 5/02

Značky: piestového, prevodníka, hydrostatického, rozvod

Text:

...amplitúd harmonických zložiek budiacej síly v porovnaní s rozvodom s pomalším nárastom a poklesom tlaku.Na pripojených výkresoch je znázornený príklad vyhotovenia rozvodu piestového hydrostatiokého prevodníka podľa vynálezu,kde je na obr. 1 rozvod so znázornenou puiohou piesta v. spodnej úvrati, na obr. 2 detail vyhotovenia ľadvinkovitej drážky, na obr. 3 pohlad smerom P na klznú plochu nepohyblivej kulisy a na obr. 4 pohľad smerom A na klznú...

Zapojenie elektrohydraulickej výkonovej regulácie hydrostatického pohonu so spalovacím motorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 254198

Dátum: 15.01.1988

Autor: Dúcky Jozef

MPK: F16H 39/44

Značky: výkonovej, spalovacím, pohonů, motorem, elektrohydraulickej, zapojenie, regulácie, hydrostatického

Text:

...kondenzátor 22 na výstup prvého usmerňevača 21 vytvárajúceho spolu s prvým kondenzátorom 22 druhý obvod 2 a jednak spolu s druhým rezistorom 33 na vstupy operačného zesilovače 51, druhého usmerňovača 52 atretieho premenlivého» rezistora 53, napojenéiho na prvý dynamický člen 54 a na druhý dynamický člen 55.Operačný zosilovač 51 je prepojený s druhým usmerňovačom 52, s ktorým vytvára usmerňujúci zosilovač 5 súčasťou, ktorého je tiež tretí...

Zapojenie elektrického obvodu pre ovládanie prevodového pomeru hydrostatického pohonu v závislosti od otáčok primárneho vznetového motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 247024

Dátum: 15.01.1988

Autori: Bass Vadim Gerasimovie, Matlin Josif Avsejevie

MPK: F16H 39/50

Značky: poměru, primárneho, obvodů, hydrostatického, pohonů, vznětového, otáčok, zapojenie, ovládanie, převodového, závislosti, elektrického, motora

Text:

...primárneho vznetového motora ako sú maximálne a tým hydrostatlcký prevod pracuje pri maximálnej účinnosti v širšom vymedzenom otáčkovom rozsahu. Rovnomerné zaťažovanie primárneho vznetového motora sa dosiahne časovou integraciou signálu od otáčok. Riešenie podľa vynálezu zabezpečuje aj ochranu primárneho vznetového motora proti preťaženiu pri zmenách prevodoveho pomeru.Príklad riešenia podľa vynálezu je znázornený na pripojenom...

Valivé uloženie výkyvnej dosky axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244599

Dátum: 15.01.1988

Autor: Frýdek-místek

MPK: F04B 1/26, F04B 1/20

Značky: uloženie, prevodníka, hydrostatického, výkyvnej, dosky, valivé, axiálneho

Text:

...vonkajší polomer je menší ako úložný polomer kolísky.Výhodou .prevedenia valivého uloženia podľa vynálezu je odstránenie rázov, prenášaných od výkyvnej dosky cez valivé telieska do kolísky, čím sa zníži hlučnosť prevodníka a zvýši životnost niektorých jeho častí bez zvýšených nárokov na presnosť výroby dielcov valivého uloženia.Príklad prevedenia valivého uloženia podľa vynálezu je znázornený na priložených výkresoch, kde na obr. 1 je...

Valivé uloženie výkyvnej dosky axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 244598

Dátum: 15.01.1988

Autor: Macura Pavel

MPK: F04B 1/26, F04B 1/20

Značky: prevodníka, valivé, dosky, axiálneho, hydrostatického, uloženie, výkyvnej

Text:

...dosky je menší ako vnútorný polomer ložiskověho krúžku, pričom vonkajší polomer ložiskového krúžku, zväčšený o priemer valivého telieska, je väčší, ako polomer valcovej úložnej dráhy kolísky.Výhodou prevedenia valivého uloženia podla vynálezu je odstránenie vybrácií prenášaných od výkyvnej dosky cez valivé telieska do kolísky, čim sa zníží hlučnosť prevod 4níka a zvýši životnost niektorých jeho častí.Príklad prevedenia vialivého uloženia...

Blok valcov axiálneho hydrostatického prevodníka s naklonenou doskou

Načítavanie...

Číslo patentu: 245547

Dátum: 15.12.1987

Autori: Mostecký Jioí Akademik, Kubelka Vladislav

MPK: F04B 1/20

Značky: prevodníka, doskou, naklonenou, valcov, hydrostatického, axiálneho

Text:

...mechanizmom podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva v tom,že v pružnom prítlačnom mechanizme je paralelne s pružinou s axiálnou vôlou umiestnený rozperný element.Pri prítlačnom mechanizme s jednou pružinou umiestnenou v ose bloku valcov je rozperný element tvorený tenk-ostennou kruhovou trubłkou. Pri prítlačnom mechanizme so sadou pružín umiestnených narotačnej ploche súosej s osou rotácie bloku valcov je rozperný element tvorený...

Zapojenie hydrostatického prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245539

Dátum: 15.12.1987

Autor: Rous Ivan

MPK: F16H 39/00

Značky: převodů, zapojenie, hydrostatického

Text:

...V alternatívnom prevedení je v pomocnom kanáli zabudovaný odpor proti prietoku a pomocný kanál je spojený s druhým napájaním kanálom tlakových vetiev.Výhodou zapojenia hydrostatlckého prevodu podľa vynálezu je, že zabezpečí skratovanie tlakových vetiev okamžite po nežiadú 4com poklese napájacieho tlaku, čim ochráni prevod pred možným poškodením, prípadne jeho nepriaznivým pôsobením na okolie a bez ďalšieho zásahu do prevodu umožní...

Zařízení pro změnu rychlosti hydrostatického pohonu pojezdu, např. kombinovaného zhutňovacího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 246662

Dátum: 15.10.1987

Autori: Festa Josef, Mrnka Jioí

MPK: E01C 19/26

Značky: rychlostí, zhutňovacího, pojezdu, zařízení, napr, změnu, hydrostatického, kombinovaného, pohonů, válce

Text:

...připojené k druhému tlakovému potrubí,přičemž do zkratovacího potrubí je zařazen druhý uzavírací prvek.Výhoda tohoto zařízení pro změnu rychlostí hydrostatického pohonu pojezdu podle vynálezu spočíva v tom, že je možno použit u hydrostatického pohonu, tvořeného nejmáně dvěma hydromotory paralelné zapojenými, s požadavkem odpojování nejméně jednoho z nich pro zvýšení rychlosti pojezdu stroje.Na připojeném výkrese je znázorněno zařízení pro...

Zapojenie hydrostatického pohonu mobilných strojov pre jazdu pri voľnobežných otáčkach motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 239189

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bicek Ľubomír

MPK: F16H 39/50

Značky: strojov, pohonů, hydrostatického, volnoběžných, mobilných, motora, jazdu, zapojenie, otáčkach

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši zapojenie hydrostatickej sústavy pohonu pojazdu mobilných strojov vybavených automatickou prevodovkou, umožňujúce dojazd alebo jazdu dolu svahom pri voľnobežných otáčkach spaľovacieho motora. Podstata riešenia spočíva v tom, že do bloku výkonovej regulácie je medzi odmerný hydrogenerátor a škrtiaci ventil zaradený tretí hydraulický rozvádzač, ktorý je hydraulicky ovládaný tlakom z výstupnej vetvy neregulačného hydromotora cez prvý...

Zapojenie hydrostatického pohonu mobilných strojov pre jazdu pri voľnobežných otáčkach motora

Načítavanie...

Číslo patentu: 238846

Dátum: 15.05.1987

Autor: Bicek Ľubomír

MPK: F16H 39/50

Značky: hydrostatického, pohonů, strojov, mobilných, jazdu, volnoběžných, zapojenie, otáčkach, motora

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie hydrostatického pohonu mobilných strojov pre jazdu pri voľnobežných otáčkach motora pozostávajúce minimálne z jedného regulačného hydromotora napojeného na regulátor tlaku a prepojeného pomocou prvého a druhého vysokotlakového vedenia minimálne s jedným blokom regulačného hydrogenerátora mechanicky spojeného so spaľovacím motorom a s odmerným hydrogenerátorom, ktorého výstup je spojený so servorozvádzačom napojeným na prvý výstup...

Zapojení dvoutlakého hydrostatického obvodu s tlakově závislým připojováním vysokého tlaku

Načítavanie...

Číslo patentu: 250348

Dátum: 15.04.1987

Autor: Ureš Luboš

MPK: B30B 15/16

Značky: závislým, obvodů, tlakově, zapojení, hydrostatického, tlaku, připojováním, dvoutlakého, vysokého

Text:

...pístu 8 přímočarého hydromotoru 7, v pracovní poloze B je pracovní .prostor pístu 8 propojen do odpadu a V pracovní poloze 0 čtyřcestného rozváděče 6 je propojení pracovního prostoru B přírnočarého hydromotoru 7 do odpadu přerušeno.Popsané uspořádání hydrostatického obvodu s tlakově závislým přípojováním vysokého tlaku pracuje taktoČtyřcestný rozvaděč G v pracovní poloze A. Větev nízkého tlaku 14 je prepojenia do prostoru pístnice 9 a...

Zapojení hydrostatického obvodu řízení přímočarého hydromotoru s mezioperačním zdvihem

Načítavanie...

Číslo patentu: 249037

Dátum: 12.03.1987

Autor: Ureš Luboš

MPK: B30B 15/16

Značky: obvodů, zdvihem, hydrostatického, hydromotoru, zapojení, řízení, přímočarého, mezioperačním

Text:

...prostor § přímočarého hydromotoru 1 je napojen na vstup škrtícího ventilu 5, na výstup jednosměrného ventiluv - 3.- 249 037 1, na vstup dvoucestného dvoupolohového ventílu Q a na druhý výstup H řídíciho třícestného dvoupolohového rozváděče Q. Řídící prostor ll dvoucestného dvoupolohového ventilu Q je propojen na vstup K třícestného dvoupolohového rozváděče Q. Druhý výstup E čtýšcestného rozváděče g je zaslepen. Výstup dvoucestného...

Zapojenie elektrohydraulickej regulácie výkonu axiálneho hydrostatického regulačného hydrogenerátora

Načítavanie...

Číslo patentu: 248585

Dátum: 12.02.1987

Autori: Orgoník Peter, Dúcky Jozef, Kilík Ondrej

MPK: F04B 1/26

Značky: elektrohydraulickej, hydrogenerátora, regulačného, výkonu, hydrostatického, regulácie, zapojenie, axiálneho

Text:

...reného prvým a druhým servovalcom 5, 5 a mechanicky spojeného so spalovacim motorom äg, ako aj s pomocným hydrogenerátorom 3. Prvý servovalec 3 je cez prvú clonu 3 napojený prvým vedenim g na štvorcestný reverzačný rozvádzač 12, na ktorý je tretim vedenim li cez druhú clonu 1 napojený tiež druhý servovalec š. Štvorcestný reverzačný rozvádzač 12 je napojený na prvý výstupg prvého trojcestného redukčného ventila 3, ako aj na jeho pr q-L 3...

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora bez rozvádzača pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228880

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gargulák Ivan, Podstanický Alexander

MPK: B60K 23/06

Značky: jazdy, hydromotora, zabezpečenie, regulácia, pomocou, obtoku, hydrostatického, dobehom, rozvádzača, převodů

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora bez rozvádzača pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z hlavného obtokového potrubia (1) so zabudovaným elektrickým regulačným ventilom (2), ovládaným tachodynamom (3), umiestneným na hriadeli hydromotora (4), ktoré je pripojené ku každému z hlavných potrubí (5, 6) hydrostatického prevodu dvoma dvojicami prípojok (7, 8), a (9, 10), v každej prípojke so...

Regulácia hydrostatického prevodu so samostatným okruhom riadiaceho tlaku pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228879

Dátum: 15.08.1986

Autori: Gargulák Ivan, Podstanický Alexander

MPK: B60K 23/06

Značky: zabezpečenie, samostatným, okruhom, jazdy, dobehom, riadiaceho, tlaku, převodů, regulácia, hydrostatického

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu so samostatným okruhom riadiaceho tlaku pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z hlavného rozvádzača ( 1 ), zapojeného medzi hlavné potrubia ( 2, 3) hydrostatických prevodníkov (4, 5), ktorého výstupné tlakové potrubie ( 6 ) je rozvetvené do dvoch prípojok (7,8),osadených elektromagnetickými uzatváracími ventilmi (9, 10), každá z ktorých je pripojená k jednému z hlavných potrubí ( 2, 3...

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228878

Dátum: 15.08.1986

Autori: Podstanický Alexander, Gargulák Ivan

MPK: B60K 23/06

Značky: regulácia, zabezpečenie, hydromotora, dobehom, jazdy, obtoku, hydrostatického, pomocou, převodů

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu pomocou obtoku hydromotora pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z rozvádzača ( 1 ), zapojeného medzi hlavné potrubia ( 2, 3 ) hydrostatického prevodu, ktorého výstupné tlakové potrubie ( 4 ) so zabudovaným elektrickým regulačným ventilom ( 5 ), ovládaným tachodynamom ( 6 ), umiestneným na hriadeli hydromotora (7), je rozvetvené do dvoch prípojek (8, 9), v každej z ktorých je...

Regulácia hydrostatického prevodu úpravou riadiaceho tlaku výkonovej regulácie pre zabezpečenie jazdy dobehom

Načítavanie...

Číslo patentu: 228877

Dátum: 15.08.1986

Autori: Podstanický Alexander, Gargulák Ivan

MPK: B60K 23/06

Značky: úpravou, dobehom, regulácia, jazdy, výkonovej, hydrostatického, regulácie, převodů, tlaku, zabezpečenie, riadiaceho

Zhrnutie / Anotácia:

Regulácia hydrostatického prevodu úpravou riadiaceho tlaku výkonovej regulácie pre zabezpečenie jazdy dobehom, vyznačujúca sa tým, že pozostáva z rozvádzača ( 1 ) zapojeného medzi hlavné potrubia ( 2, 3 ) hydrostatických prevodníkov ( 4, 5 ), ktorého výstupné tlakové potrubie ( 6 ) je rozvetvené do dvoch prípojek (7, 8), osadených elektromagnetickými uzatváracími ventilmi ( 9, 10), každá z ktorých je pripojená k jednému z hlavných potrubí (2,...

Zapojenie hydrostatického prevodu pojazdu pre núdzové riadenie mobilného zariadenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 226090

Dátum: 01.06.1986

Autori: Masár Ľubomír, Čapla Miroslav, Slížik Pavol, Gostanian Edward Aršak

Značky: pojazdu, mobilného, núdzové, riadenie, převodů, hydrostatického, zapojenie, zariadenia

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojenie hydrostatického prevodu pojazdu pre núdzové riadenie mobilného zariadenia pozostávajúce z prvého hydrostatického prevodníka pripojeného ku hnaciemu členu mobilného zariadenia a spojeného cez prvé a druhé hlavné vedenie, medzi ktorými je zabudovaný škrtiaci ventil a rozvádzač s druhým hydrostatickým prevodníkom, pričom prvé hlavné vedenie je pripojené cez prvý spätný ventil a druhé hlavné vedenie cez druhý spätný ventil na zdroj...

Pridržovač kĺzadiel axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 229381

Dátum: 01.04.1986

Autor: Galba Vladimír

MPK: F15B 15/00

Značky: prevodníka, kĺzadiel, hydrostatického, přidržovač, axiálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka pridržovača kĺzadiel axiálneho hydrostatického prevodníka. Pridržovač kĺzadiel vedený centrálnym guľovým vedením a pritlačovaný predpätými pružinami má prítlačnú plochu, ktorá v nezaťaženom stave leží na jednej strane od roviny a stýka sa s ňou na vonkajšom obvode. Využitie vynálezu je možné pre axiálne hydrostatické prevodníky s naklonenou doskou a s pridržovačom kĺzadiel pritláčaným od predpätej pružiny. Prevedenie pridržovača...

Chladiaci obvod hydrostatického prevodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229375

Dátum: 01.04.1986

Autor: Galba Vladimír

MPK: F16H 39/00

Značky: obvod, převodů, chladiaci, hydrostatického

Zhrnutie / Anotácia:

Chladiaci obvod je určený pre chladenie hydrostatických prevodníkov umiestnených v oddelených skriniach. Pomocný hydrogenerátor pripojený na hlavný obvod prevodu a na nízkotlaký prepúšťací ventil má na odpadný priestor prepúšťacieho ventila pripojené kanále vyúsťujúce do priestoru skrini. V kanáloch sú vytvorené prídavné odpory proti prietoku. Pripojenie kanálov na odpadný priestor je prevedené na pomocnom hydrogenerátore. Chladiaci obvod je...

Výkyvná doska axiálneho hydrostatického prevodníka s premenným geometrickým objemom

Načítavanie...

Číslo patentu: 221679

Dátum: 15.03.1986

Autori: Galba Vladimír, Bujna Sebastián

Značky: premenným, geometrickým, objemom, axiálneho, doska, výkyvná, hydrostatického, prevodníka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka výkyvnej dosky axiálneho hydrostatického prevodníka s premenným geometrickým objemom a rieši konštrukčné prevedenie uloženia pánve pre axiálne a radiálne vedenie výkyvnej dosky v skrini prevodníka. Axiálny hydrostatický prevodník s premenným geometrickým objemom, ktorého skriňa je z jednej strany uzavretá vekom, v ktorom je vytvorené priebežné valcové vybranie ukončené dvomi plochami kolmými k osi valcového vybrania, má medzi...

Piest axiálneho hydrostatického prevodníka

Načítavanie...

Číslo patentu: 221016

Dátum: 15.03.1986

Autor: Galba Vladimír

Značky: piest, axiálneho, hydrostatického, prevodníka

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa zaoberá tvarovým riešením piesta axiálneho hydrostatického prevodníka so šikmou doskou, u ktorého je spojenie s kĺzadlom prevedené pomocou gule vytvorenej na pieste. Piest axiálneho hydrostatického prevodníka s vodiacou a tesniacou valcovou plochou, ktorá pri zadnej hrane prechádza cez krčok do gule a má pri zadnej hrane zníženú radiálnu tuhosť. Zníženie radiálnej tuhosti valcovej plochy je docielené prevedením zápichu rotačného...