Patenty so značkou «hydrolýzy»

Systém a spôsob predbežnej úpravy hemicelulózy použitím kontinuálnej hydrolýzy a predbežnej úpravy explózií pary

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13370

Dátum: 26.02.2009

Autori: Shin Namhee, Stromberg Bertil, Pschorn Thomas

MPK: D21B 1/36, D21C 1/02, D21C 3/22...

Značky: hemicelulozy, spôsob, hydrolýzy, úpravy, kontinuálnej, systém, explózií, predbežnej, použitím

Text:

...kde zostava reaktora používa pretlak na surovinu V rozsahu 8 barov až 25,5 barov, a zostavu druhého tlakového reaktora, ktorá má tlakový výpust spojený s výstupnýn potrubím, a expanzné zariadenie za zostavou druhého tlakového reaktora, kde expanzia prudko uvoľňuje tlak suroviny vypúšťanej z druhého tlakového reaktoratak, aby sa surovina podrobila reakcii parnej explózie.0006 Vyvinutý bol spôsob pre predbežnú úpravu surovej celulózovej...

Spôsob nepretržitej kyslej hydrolýzy materiálov obsahujúcich celulózu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17769

Dátum: 17.03.2008

Autor: Chernyavskaya Nina Andreevna

MPK: C07G 1/00, C07G 3/00, C07H 1/08...

Značky: nepretržitej, hydrolýzy, kyslej, materiálov, obsahujúcich, celulózu, spôsob

Text:

...pri použití štiepiaceho roztoku obsahujúceho 0,001 - 0,1 N kyselinu sírovú alebo chlorovodikovú, vodu a acetón(s koncentráciou acetónu od 70 do 90 ) pri teplotách od 145 C do 230 °C s piatimi po sebe nasledujúcimi spracovaniami toho istého množstva východiskovéhoMedzi hlavné nevýhody známej metódy patri použitie dvojfázového procesu na oddeľovanie monosacharidov od materiálov obsahujúcich celulózu v prvej fáze hydrolýza východiskovej...

Spôsob chemoselektívnej enzýmovej hydrolýzy diesterovej zlúčeniny na prípravu monoesterovej monokyselinovej zlúčeniny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9656

Dátum: 22.01.2008

Autori: Lorraine Gradley Michelle, Caille Jean-claude, Burgos Alain

MPK: C12P 7/62

Značky: spôsob, monokyselinovej, zlúčeniny, přípravu, enzýmovej, hydrolýzy, monoesterovej, diesterovej, chemoselektívnej

Text:

...predkladaného vynálezu je tiež vyriešiť nový technický problém, ktorý pozostáva v poskytnutí takéhoto nového procesu, aby saminimalizovalí výrobné náklady. 0010 Ďalší ciel predkladaného vynálezu je tiež vyriešiť nové problémyuvedené vyššie podľa nového procesu na prípravu syntetického medziproduktuv množstvách a kvalite, ktorá je priemyselne zlučitelná s farmaceutickou0011 Prihlasovateľ vynálezu teraz vyvinul nový proces syntézy...

Proces hydrolýzy surovín z rybárskeho a jatočného priemyslu a nádrž na použitie pri ňom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18102

Dátum: 03.03.2006

Autor: Wahl Tony

MPK: A23J 3/04, A23J 1/04, A23J 1/10...

Značky: jatočného, rybářského, použitie, priemyslu, surovin, hydrolýzy, nádrž, proces

Text:

...Dôkladné miešanie spolu s veľkým ohrievacím povrchom umožňuje udržiavať veľmi stabilnú teplotu a optimalizovať proces hydrolýzy. Uzavretý dávkovací systém, na rozdiel od systémov kontinuálneho procesu používaných v súčasnosti, nielenže dosahuje presnú reguláciu teploty, ale aj rovnako presnú reguláciučasových intervalov, počas ktorých má hydrolyzát zostať pri rôznych teplotách.0011 Výsledkom procesu hydrolýzy sú tri časti, z ktorých...

Spôsob stereošpecifickej hydrolýzy derivátov piperidíndiónu a spôsob výroby paroxetínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 281767

Dátum: 28.05.2001

Autori: Keay Alan Martin, Curzons Alan David, Powell Lawson William

MPK: C07D 211/90, C07D 405/12

Značky: derivátov, stereošpecifickej, paroxetínu, piperidíndiónu, hydrolýzy, spôsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný spôsob stereošpecifickej hydrolýzy zmesi (+) a (-) izomérov látky vzorca (II), v ktorom R je C1-6 alkyl s použitím karboxylesterázy pri teplote 0 až 50 °C a pH 4 až 8 (i) na tvorbu látky vzorca (IIIA), a potom separovanie výslednej látky vzorca (IIIA) od zostávajúceho (-) izoméru vzorca (II) alebo na tvorbu látky vzorca (IIIB) a potom separovanie výslednej látky vzorca (IIIB) od zostávajúceho (+) izoméru vzorca (II). Tento...

Spôsob hydrolýzy reťazca aminokyselín preproinzulínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279686

Dátum: 18.03.1992

Autori: Dörschug Michael, Marquardt Rüdiger, Meiwes Johannes, Koller Klaus-peter

MPK: C07K 14/62

Značky: aminokyselin, preproinzulínu, reťazca, spôsob, hydrolýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob špecifickej hydrolýzy reťazca aminokyseliny preproinzulínov na zodpovedajúce intermediáty pomocou clostripainu a tieto intermediáty sa môžu prípadne previesť karboxypeptidázou B na zodpovedajúce inzulíny.

Spôsob enzymatickej hydrolýzy surovín obsahujúcich polysacharidy

Načítavanie...

Číslo patentu: 264837

Dátum: 12.09.1989

Autori: Pekarovič Ján, Lužáková Vlasta, Pekarovičová Alexandra, Košík Martin, Zemanovič Jaroslav

MPK: C13K 1/02

Značky: surovin, obsahujúcich, enzymatickej, hydrolýzy, polysacharidy, spôsob

Text:

...ako 2,6-dimetoxyfenolu guajakol alebo iných fonolových aditív do pufrovaného vodného systému polyaacharid - hydrolytický enzým, sa dosiahne zvýšenie hydrolyzovateľnosti celulôzy o 50 S a xylánu o 80 . Zvýšenie hydrolyzovatoľnosti polysacharidov môže mať širší dosah v praxi, napríklad na zvyšovanie stráviteľnosti krmív. Predmet vynálezu je ozrejmený na príkladoch konkrétnej realizácie.celulóza (Whatman 1) 10 q sa suspenduje v 100 ml 0,1 M...

Způsob kvantitativní analýzy zbytkového nikotinonitrilu společně s nikotinamidem v produktech hydrolýzy nikotinonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262055

Dátum: 10.02.1989

Autori: Nývltová Zora, Parýzková Jana

MPK: G01N 30/02

Značky: hydrolýzy, analýzy, nikotinonitrilu, produktech, nikotinamidem, zbytkového, kvantitativní, společné, způsob

Text:

...kailbračnimi faktory, které se předem zjistí analýzou směsi o známém složení navážené ze standardnich látek. Výpočet se provede metodou vnitřního standardu.Kvantitativní výsledky metody jsou srovnatalné s v-ýsledky z vysoce účinné kapali 4nové Chromatografia, jak bylo ověřeno. Analýza kapllární plynovou chromatografii podle vynälezu je rychlá, nevyžaduje speciálnI úpravu vzorku a umožňuje stanovit i ma.lé koncentrace zbytkového...

Způsob výroby D-glukózy a produktů hydrolýzy škrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 259045

Dátum: 16.09.1988

Autori: Brix Udo, Hohaus Wolfgang, Schirner Rolf, Kempa Willi

MPK: C12P 19/12

Značky: výroby, způsob, škrobu, produktů, d-glukózy, hydrolýzy

Text:

...40 - 802, B nocnenymmnx xe peaxuuounux cocynaxnon neňcrauem noöaaneunopo sHsnMa Qnxcnponauuoro na uocnrenenonuuü runponns npoonmaeTcn no snaueaux DE panaoro 95 - 99, a sannmuennn nyweu repnuqecxoü oöpaöorxu cnoöonnmm BHSHM esaxwnnnpyewca, a eàaxruaupoaanuuü npoyxr nonuoro ruponnsa ounmaETCH n nepepaöawuaaewcx nocpencTBoM Kpucwannnsaunu npu oxnamneuun Kun rpaúy~ nnunu npn pacnmneuun nnu auxpeaou cnoe.Cnenymmnň cneuxanbnmň Bapnanw...

Způsob hydrolýzy fosfátových skel s obsahem stříbra

Načítavanie...

Číslo patentu: 258589

Dátum: 16.08.1988

Autori: Súlovský Juraj, Kvapil Jiří, Mašek Václav, Mánek Břetislav

MPK: B09B 3/00

Značky: způsob, stříbra, fosfátových, obsahem, hydrolýzy

Text:

...se získá hrubě krystalický halogenid stříbrný,znečištěný jen malým množstvím orthofosforečnanu boritého BP 04, kterého vzniká za uvedených podmínek jen malé množství, a dále roztok, který lze odstranit filtrscí nebo dekantací a obsahující většinu složek původního skla, s výjimkou stříbra. Bez přídavku kyselín lze í z kusového, ovšem hydrolyzovaného skla získat stříbro extrakcí vodným roztokem amoniaku.Při hydrolýze skla lze zároveň s výhodou...

Způsob enzymatické hydrolýzy sacharózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 241624

Dátum: 01.01.1988

Autori: Domány György, Matuz Judit, Szporny László

MPK: C12P 19/02

Značky: sacharózy, způsob, hydrolýzy, enzymatické

Text:

...a plazmolyzovány, zvýšená teplota inaktivuje většinu jiných enzymů, zvláště proteáz, které by invertázu postupně degradovaly a uvolňovaly ji z vazby na.zbytkyvbu-V něk Zähřevkvaainek je nutno provádět v přitomnoati sub stratu. Při 75 °C došlo po 15 min. k úplně ínaktivaci ínvertézy u kvasínek suapendovaných ve vodě, k čáetečné inaktivaci u kvasinek auspendovaných v 1 d roztoku sacharőzy, ale kvasinky rozmichané se stejnou váhou...

Sposob tlakovej hydrolýzy hydroxidom sodným

Načítavanie...

Číslo patentu: 252382

Dátum: 13.08.1987

Autori: Duda Jaroslav, Minařík Ladislav, Galatík Antonín

MPK: C14C 3/32, C14B 13/00

Značky: hydrolýzy, spôsob, tlakovej, sodným, hydroxidom

Text:

...je v alkallckom prostredi stály, je možné iba V .neprítomnosti vápenatých iontov, inak by -nastávallo zrážanie nerozpustnéh-o kremičitanu vápenatého. Hydroxid spodný bol v minulosti použitý pre hydrolýzu trisliočineného odpadu, pokus-ne vykonávanú v o. p. Svit Otrokovice v súvislosti s výrobou prípravku Svitan K 0, ktorá sa však .nerealiaovala V tomto prípa-de bola použitá beztlrakolva hydrolýza a použíté množstvo hydroxisdu sodnêho ďaleko...

Způsob extrakce cholesterolu z produktů hydrolýzy lanolinu a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232079

Dátum: 01.04.1987

Autori: Pihera Pavel, Schwarz Vladimír, Procházka Jaroslav, Ulrich Miroslav, Nováček Alois, Čermák Ján, Heyberger Aleš

MPK: C11B 11/00

Značky: způsobu, hydrolýzy, provádění, zařízení, extrakce, tohoto, produktů, lanolinu, způsob, cholesterolu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob extrakce cholesterolu z produktů hydrolýzy lanolinu, při kterém se hydrolyzát ředí vodou a etanolem a extrahuje rozpouštědlem, jímž může být parafinický benzin s rozmezím bodů varu 80 až 200 °C, parafinické uhlovodíky s 6 až 10 uhlíky, dichlorstan, trichloretylen, tetrachloretylen, tetrachlormetan či chloroform. Hydrolyzát se ředí vodou v objemovém poměru 1:1 až 1:3 a etanolem v objemovém poměru 1:0 až 1:l,5 a za pomoci vibračního pohybu...

Způsob enzymatické hydrolýzy rafinózy

Načítavanie...

Číslo patentu: 248014

Dátum: 15.01.1987

Autori: Cimini Nadia, Vitobello Vincenza, Branduzzi Paolo

MPK: C12N 9/40

Značky: způsob, rafinózy, hydrolýzy, enzymatické

Text:

...získaným parciální hydrolýz-ou rafinózy. Melibiózu lze přidávat přímodo kultlvačníiho »prostředí před inokulem neibo po logaritmickém staudiu růstu. Doba indu-kce se může pohýbovat od 16 do 72 hodin a je s výhodou mezi 40 .a 48 hodina-mi. Buñky shromážděné během fermentace nebo po jejím dokončení lze .používat jak-o takové nebo ve formě suchého prášku. A 1 ternativně lze použít surových nebo čištěných extraktu takových buněk. K t-omuto účelu...

Způsob katalytické hydrolýzy alfa-aminonitrilu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235978

Dátum: 15.12.1986

Autori: Brugidou Jean, Lasperas Monique, Pascal Robert, Mion Louis, Previero Aldo, Sola Régine, Commeyras Auguste, Rousset Alain, Taillades Jacques

MPK: C07C 101/04, C07C 103/50

Značky: alfa-aminonitrilu, katalytické, hydrolýzy, způsob

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob katalytické hydrolýzy alfa-aminonitrilu nebo jeho soli na odpovídající alfa-aminoamid nebo na sůl alfa-aminokyseliny spočívá v tom, že se uvedený alfa-aminonitril nebo některá z jeho solí nechá reagovat ve vodném prostředí v heterogenní fázi a v přítomnosti hydroxidových iontů na polymerní pryskyřicí mající postranní řetězce, které nesou karbonylové skupiny, a která je nerozpustná ve vodném alkalickém prostředí.

Způsob urychlení hydrolýzy zirkoniových uhličitanových komplexů

Načítavanie...

Číslo patentu: 235647

Dátum: 15.11.1986

Autori: Mohyla Oldřich, Veselý Vladimír

MPK: C01G 25/00

Značky: komplexu, urychlení, zirkoniových, uhličitanových, způsob, hydrolýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší způsob urychlení hydrolýzy zirkoniových uhličitanových komplexů z roztoků obsahujících směs uhličitanů a síranů. Podstata vynálezu spočívá v tom, že roztoky, obsahující O,OS až 2 moly uhličitanu a 1 l a 0 až 2 moly síranů 1 l, se zahřívají na teplotu 100 až 250 °C po dobu 1 minuty až do 60 minut. Zirkonium přitom přejde do formy v matečném roztoku nerozpustné sraženiny, která se odseparuje.

Způsob hydrolýzy racemických hydantoinů na opticky aktivní deriváty aminokyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 230551

Dátum: 15.05.1986

Autori: Degen Ludwig, Fascetti Eugenio, Viglia Aurelio, Perricone Elena

MPK: C12P 13/04

Značky: aminokyselin, opticky, deriváty, hydantoinů, racemických, způsob, aktivní, hydrolýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hydrolýzy racemických hydantoinů (hydantoinu nebo jeho derivátů) na opticky aktivní deriváty aminokyselin. Způsob spočívá v enzymatické hydrolýze pomocí enzymu, odvozeného od mikroorganismů Bacillus brevis sp. NRRL B-11080 a Bacillus stearothermophilus sp. NRRL B-11079. Hydrolýzu lze provádět při poměrně vysoké teplotě, která může dosáhnout i 60 0C.

Způsob hydrolýzy 1-amino-2,4-dibromantrachinonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 220015

Dátum: 15.10.1985

Autori: Kalinová Stanislava, Lustig Jiří, Sotona Vladimír, Březina Karel, Kasal Jaroslav, Vanžura Jan

Značky: 1-amino-2,4-dibromantrachinonu, způsob, hydrolýzy

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu hydrolýzy 1-amino-2,4-dibromantrachinonu kyselinou sírovou nebo oleem za přítomnosti kyseliny borité. Podstata vynálezu spočívá v tom, že směs plynů při hydrolýze unikajících se vede do chladiče, kde při teplotách -10 až 30 stupňů Celsia kondenzuje brom, který se vrací zpět do výroby.

Způsob konverze plynů obsahujícich kysličník uhelnatý a případně současné hydrolýzy sirných sloučenin v plynu vodní párou

Načítavanie...

Číslo patentu: 215516

Dátum: 15.10.1984

Autori: Sokol Ludvík, Cmíral František, Loukota Jiří

Značky: sirných, vodní, plynů, obsahujících, sloučenin, kysličník, současné, případně, způsob, konverze, uhelnatý, hydrolýzy, párou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu konverze plynů obsahujících kysličník uhelnatý a případně současně hydrolýzu sirných sloučenin za přítomnosti nízkoteplotního sířeodolného katalyzátoru na ,bázi Co, Mo, K a Al v nejméně jednom stupni při teplotách 180 až 300 °C a objemové rychlosti (objem plynu na objem katalyzátoru za hodinu) 1000 až 10000. Plyn obsahuje alespoň 10 mg síry na m3 plynu výhodně 0,05 až 20 g síry/m3 a poměr plynu k vodní páře je 1 : 0,6 až...