Patenty so značkou «hydrolázy»

Modulátory hydrolázy amidov mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16749

Dátum: 02.05.2011

Autori: Keith John, Liu Jing

MPK: A61P 15/00, A61P 19/10, A61K 31/496...

Značky: amidov, hydrolázy, mastných, kyselin, modulátory

Text:

...znížil spasticitu u myší schronickou recidivujúcou experimentálnou autoimunitnou encefalomyelitídou (CREAE), čo je zvierací model roztrúsenej sklerózy (Baker et al., FASEB J., 2001, 15 (2),300).0007 Okrem toho bolo publikované, že oxazolopyridín ketón OL-135 je silným inhibítorom FAAH s analgetickou aktivitou vtestoch tepelnej nocicepcie s horúcou doskou a s ponorením chvosta u potkanov (W 0 04/033652).0008 Výsledky výskumu účinkov...

Tiazolopyridín-2-yloxyfenyl- a tiazolopyrazín-2-yloxyfenylamíny ako modulátory leukotrín A4 hydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13880

Dátum: 09.04.2009

Autori: Sepassi Kia, Chrovian Christa, Deng Xiaohu, Landry-bayle Adrienne, Lee-dutra Alice, Gomez Laurent, Liang Jimmy, Lochner Susanne, Sappy Kathleen, Zinser Hartmut, Wiener John, Grice Cheryl, Wickboldt Alvah, Bacani Genesis, Cheung Eugene, Fourine Anne, Mani Neelakandha, Santillan Alejandro, Broggini Diego, Kearney Aaron, Tanis Virginia

MPK: C07D 451/02

Značky: tiazolopyrazín-2-yloxyfenylamíny, hydrolázy, tiazolopyridín-2-yloxyfenyl, modulátory, leukotrín

Text:

...alebo spirocyklická polycyklická kruhová štruktúra, ktorá je nasýtená alebo čiastočne nasýtená a obsahuje 3 až 12 kruhových atómov na kruhovú štruktúru, ktoré sú zvolené z atómov uhlíka a až tri heteroatómy zvolené z dusíka, kyslíka a síry. Kruhová štruktúra môže poprípade na kruhových členoch obsahujúcich kyslík alebo síru obsahovať aždve oxoskupíny. Ako ilustratívne entity vo forme správne viazaných zvyškov je možné uviesťPod...

Acyklické amínové inhibítory nukleozid fosforyláz a hydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9590

Dátum: 07.09.2007

Autori: Tyler Peter Charles, Schramm Vern, Evans Gary Brian, Clinch Keith, Furneaux Richard Hubert, Gulab Shivali Ashwin, Woolhouse Anthony David, Kelly Peter Michael

MPK: A61K 31/519, A61P 17/06, A61P 31/04...

Značky: acyklické, aminové, nukleozid, inhibitory, hydrolázy, fosforyláz

Text:

...Tiež boli skúmané altematívne spôsoby väzby cukrovej časti a analógu bázy, vedúce k triede inhibítorov, v ktorých je cukrová časť viazaná k analógu nukleozidovej bázy prostredníctvom metylénovéhomostíka. Tieto ďalšie inhibítory sú opísané v US 10/395,636.0009 Dosiaľ bolo predpokladané, že trojrozmemá štruktúra imínového cukrového kruhu uvedených zlúčenín je kritická pre účinnú väzbu k PNP a NH, a teda na inhibíciu týchto enzýmov. Kruhová...

Amid deriváty kyseliny piperidín- a piperazín-1-karboxylovej a príbuzné zlúčeniny ako modulátory hydrolázy amidu mastných kyselín (FAAH) na liečbu úzkosti, bolesti a iných stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19182

Dátum: 29.12.2005

Autori: Apodaca Richard, Pattabiraman Kanaka, Breitenbucher Guy, Seierstad Mark, Xiao Wei

MPK: A61P 25/22, A61P 25/28, A61P 25/04...

Značky: hydrolázy, kyseliny, úzkosti, amidů, liečbu, mastných, faah, piperazín-1-karboxylovej, modulátory, deriváty, stavov, zlúčeniny, piperidín, bolesti, kyselin, iných, príbuzné

Text:

...že má analgetický účinok aj v teste horúcej dosky, aj testoch vynorenia chvosta0008 Výsledky výskumu o účinkoch niektorých exogénnych kanabinoidov odhalili, že FAAH inhibítor môže byť užitočný na liečbu rôznych stavov, ochorení, porúch alebo symptómov. Tieto zahŕňajú bolesť, nevoľnosť/vracanie, anorexiu, spasticitu,poruchy pohybu, epilepsiua a glaukóm. K dnešnému dňu, schválené terapeutické použitia pre kanabinoidy zahŕňajú reliéf...

Zrnitý biokatalyzátor na bázi imobilizovaného enzymu hydrolázy 7 beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny k enzymové výrobě 7-aminocefalosporánové kyseliny a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263016

Dátum: 11.04.1989

Autori: Welward Ladislav, Bárta Miroslav, Zeman Roman, Krempová Alžbeta, Mrtvoň Augustín, Písaříková Alexandra, Plháčková Kamila, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Vojtíšek Vladimír

MPK: C12N 11/02

Značky: hydrolázy, enzymů, imobilizovaného, bázi, způsob, zrnitý, 7-aminocefalosporanové, výrobe, přípravy, kyseliny, beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, biokatalyzátor, enzymové

Text:

...které vznikly například reakcí kationaktivních flokulantů, obsahujících frakci polyethyleniminu s glutaraldehydem odděleně, načež vzniklé častice lze poté dosítita zpevnit pulzním přidáním nízkých koncentrací volného glutaraldehydu, nebo přidat ve vodě rozpustnou látku, která vstupuje do reakce s glutaraldehydem, např. polyethylenimin nebo roztok bílkovina vzniklou směs voluminézních částic spolu s koreagujĺcími rozpuštěnými látkami...

Kmen mikroorganismu Pseudomonas sp. CCM 3987 s vysokou produkcí hydrolázy 7 beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260068

Dátum: 15.11.1988

Autori: Bárta Miroslav, Plháčková Kamila, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Vojtíšek Vladimír, Netrval Jiří, Pilát Petr

MPK: C12N 1/20

Značky: pseudomonas, beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, mikroorganismu, vysokou, hydrolázy, produkci, kyseliny

Text:

...a to jak na bázi imobilizovaných buněk,tak pro izolací a následnou imobilizaci této specifické hydrolázy.využít pro další qenovou manipulaci s cílem multiplikace strukturá pro syntézu tohoto enzymu.Předmětný kmen lze rovněž lních genů nesoucich informaciVýhodou využití nového kmene Pseudomonas sp. CCM 3 987-ke podstatné vyšší specifické aktivita hydrolázy glutaxyl-7-ACK v průměru o 150 5 ve srovnání s rodičovským kmenem, Biosyntézą tohoto...