Patenty so značkou «hydrolázy»

Modulátory hydrolázy amidov mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16749

Dátum: 02.05.2011

Autori: Keith John, Liu Jing

MPK: A61P 15/00, A61K 31/496, A61P 19/10...

Značky: mastných, kyselin, amidov, modulátory, hydrolázy

Text:

...znížil spasticitu u myší schronickou recidivujúcou experimentálnou autoimunitnou encefalomyelitídou (CREAE), čo je zvierací model roztrúsenej sklerózy (Baker et al., FASEB J., 2001, 15 (2),300).0007 Okrem toho bolo publikované, že oxazolopyridín ketón OL-135 je silným inhibítorom FAAH s analgetickou aktivitou vtestoch tepelnej nocicepcie s horúcou doskou a s ponorením chvosta u potkanov (W 0 04/033652).0008 Výsledky výskumu účinkov...

Tiazolopyridín-2-yloxyfenyl- a tiazolopyrazín-2-yloxyfenylamíny ako modulátory leukotrín A4 hydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13880

Dátum: 09.04.2009

Autori: Wiener John, Deng Xiaohu, Grice Cheryl, Wickboldt Alvah, Fourine Anne, Cheung Eugene, Tanis Virginia, Santillan Alejandro, Zinser Hartmut, Bacani Genesis, Chrovian Christa, Gomez Laurent, Sepassi Kia, Sappy Kathleen, Landry-bayle Adrienne, Broggini Diego, Kearney Aaron, Liang Jimmy, Lee-dutra Alice, Lochner Susanne, Mani Neelakandha

MPK: C07D 451/02

Značky: hydrolázy, leukotrín, modulátory, tiazolopyrazín-2-yloxyfenylamíny, tiazolopyridín-2-yloxyfenyl

Text:

...alebo spirocyklická polycyklická kruhová štruktúra, ktorá je nasýtená alebo čiastočne nasýtená a obsahuje 3 až 12 kruhových atómov na kruhovú štruktúru, ktoré sú zvolené z atómov uhlíka a až tri heteroatómy zvolené z dusíka, kyslíka a síry. Kruhová štruktúra môže poprípade na kruhových členoch obsahujúcich kyslík alebo síru obsahovať aždve oxoskupíny. Ako ilustratívne entity vo forme správne viazaných zvyškov je možné uviesťPod...

Acyklické amínové inhibítory nukleozid fosforyláz a hydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9590

Dátum: 07.09.2007

Autori: Kelly Peter Michael, Evans Gary Brian, Gulab Shivali Ashwin, Schramm Vern, Woolhouse Anthony David, Clinch Keith, Tyler Peter Charles, Furneaux Richard Hubert

MPK: A61K 31/519, A61P 17/06, A61P 31/04...

Značky: inhibitory, acyklické, hydrolázy, aminové, nukleozid, fosforyláz

Text:

...Tiež boli skúmané altematívne spôsoby väzby cukrovej časti a analógu bázy, vedúce k triede inhibítorov, v ktorých je cukrová časť viazaná k analógu nukleozidovej bázy prostredníctvom metylénovéhomostíka. Tieto ďalšie inhibítory sú opísané v US 10/395,636.0009 Dosiaľ bolo predpokladané, že trojrozmemá štruktúra imínového cukrového kruhu uvedených zlúčenín je kritická pre účinnú väzbu k PNP a NH, a teda na inhibíciu týchto enzýmov. Kruhová...

Amid deriváty kyseliny piperidín- a piperazín-1-karboxylovej a príbuzné zlúčeniny ako modulátory hydrolázy amidu mastných kyselín (FAAH) na liečbu úzkosti, bolesti a iných stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19182

Dátum: 29.12.2005

Autori: Seierstad Mark, Xiao Wei, Breitenbucher Guy, Apodaca Richard, Pattabiraman Kanaka

MPK: A61P 25/28, A61P 25/22, A61P 25/04...

Značky: amidů, mastných, piperazín-1-karboxylovej, iných, kyseliny, deriváty, zlúčeniny, príbuzné, bolesti, liečbu, modulátory, stavov, piperidín, kyselin, hydrolázy, faah, úzkosti

Text:

...že má analgetický účinok aj v teste horúcej dosky, aj testoch vynorenia chvosta0008 Výsledky výskumu o účinkoch niektorých exogénnych kanabinoidov odhalili, že FAAH inhibítor môže byť užitočný na liečbu rôznych stavov, ochorení, porúch alebo symptómov. Tieto zahŕňajú bolesť, nevoľnosť/vracanie, anorexiu, spasticitu,poruchy pohybu, epilepsiua a glaukóm. K dnešnému dňu, schválené terapeutické použitia pre kanabinoidy zahŕňajú reliéf...

Zrnitý biokatalyzátor na bázi imobilizovaného enzymu hydrolázy 7 beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny k enzymové výrobě 7-aminocefalosporánové kyseliny a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263016

Dátum: 11.04.1989

Autori: Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Plháčková Kamila, Mrtvoň Augustín, Bárta Miroslav, Krempová Alžbeta, Zeman Roman, Písaříková Alexandra, Vojtíšek Vladimír, Welward Ladislav

MPK: C12N 11/02

Značky: výrobe, způsob, enzymů, zrnitý, imobilizovaného, bázi, enzymové, kyseliny, beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, přípravy, 7-aminocefalosporanové, hydrolázy, biokatalyzátor

Text:

...které vznikly například reakcí kationaktivních flokulantů, obsahujících frakci polyethyleniminu s glutaraldehydem odděleně, načež vzniklé častice lze poté dosítita zpevnit pulzním přidáním nízkých koncentrací volného glutaraldehydu, nebo přidat ve vodě rozpustnou látku, která vstupuje do reakce s glutaraldehydem, např. polyethylenimin nebo roztok bílkovina vzniklou směs voluminézních částic spolu s koreagujĺcími rozpuštěnými látkami...

Kmen mikroorganismu Pseudomonas sp. CCM 3987 s vysokou produkcí hydrolázy 7 beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260068

Dátum: 15.11.1988

Autori: Plháčková Kamila, Bárta Miroslav, Pilát Petr, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Vojtíšek Vladimír, Netrval Jiří

MPK: C12N 1/20

Značky: produkci, hydrolázy, mikroorganismu, kyseliny, beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, pseudomonas, vysokou

Text:

...a to jak na bázi imobilizovaných buněk,tak pro izolací a následnou imobilizaci této specifické hydrolázy.využít pro další qenovou manipulaci s cílem multiplikace strukturá pro syntézu tohoto enzymu.Předmětný kmen lze rovněž lních genů nesoucich informaciVýhodou využití nového kmene Pseudomonas sp. CCM 3 987-ke podstatné vyšší specifické aktivita hydrolázy glutaxyl-7-ACK v průměru o 150 5 ve srovnání s rodičovským kmenem, Biosyntézą tohoto...