Patenty so značkou «hydrolázy»

Modulátory hydrolázy amidov mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16749

Dátum: 02.05.2011

Autori: Liu Jing, Keith John

MPK: A61P 15/00, A61K 31/496, A61P 19/10...

Značky: kyselin, amidov, hydrolázy, mastných, modulátory

Text:

...znížil spasticitu u myší schronickou recidivujúcou experimentálnou autoimunitnou encefalomyelitídou (CREAE), čo je zvierací model roztrúsenej sklerózy (Baker et al., FASEB J., 2001, 15 (2),300).0007 Okrem toho bolo publikované, že oxazolopyridín ketón OL-135 je silným inhibítorom FAAH s analgetickou aktivitou vtestoch tepelnej nocicepcie s horúcou doskou a s ponorením chvosta u potkanov (W 0 04/033652).0008 Výsledky výskumu účinkov...

Tiazolopyridín-2-yloxyfenyl- a tiazolopyrazín-2-yloxyfenylamíny ako modulátory leukotrín A4 hydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13880

Dátum: 09.04.2009

Autori: Cheung Eugene, Deng Xiaohu, Lee-dutra Alice, Wickboldt Alvah, Kearney Aaron, Sappy Kathleen, Lochner Susanne, Mani Neelakandha, Chrovian Christa, Gomez Laurent, Tanis Virginia, Landry-bayle Adrienne, Bacani Genesis, Fourine Anne, Wiener John, Zinser Hartmut, Grice Cheryl, Santillan Alejandro, Sepassi Kia, Broggini Diego, Liang Jimmy

MPK: C07D 451/02

Značky: leukotrín, tiazolopyrazín-2-yloxyfenylamíny, tiazolopyridín-2-yloxyfenyl, modulátory, hydrolázy

Text:

...alebo spirocyklická polycyklická kruhová štruktúra, ktorá je nasýtená alebo čiastočne nasýtená a obsahuje 3 až 12 kruhových atómov na kruhovú štruktúru, ktoré sú zvolené z atómov uhlíka a až tri heteroatómy zvolené z dusíka, kyslíka a síry. Kruhová štruktúra môže poprípade na kruhových členoch obsahujúcich kyslík alebo síru obsahovať aždve oxoskupíny. Ako ilustratívne entity vo forme správne viazaných zvyškov je možné uviesťPod...

Acyklické amínové inhibítory nukleozid fosforyláz a hydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9590

Dátum: 07.09.2007

Autori: Woolhouse Anthony David, Gulab Shivali Ashwin, Schramm Vern, Furneaux Richard Hubert, Clinch Keith, Kelly Peter Michael, Tyler Peter Charles, Evans Gary Brian

MPK: A61P 17/06, A61P 31/04, A61K 31/519...

Značky: nukleozid, inhibitory, hydrolázy, fosforyláz, acyklické, aminové

Text:

...Tiež boli skúmané altematívne spôsoby väzby cukrovej časti a analógu bázy, vedúce k triede inhibítorov, v ktorých je cukrová časť viazaná k analógu nukleozidovej bázy prostredníctvom metylénovéhomostíka. Tieto ďalšie inhibítory sú opísané v US 10/395,636.0009 Dosiaľ bolo predpokladané, že trojrozmemá štruktúra imínového cukrového kruhu uvedených zlúčenín je kritická pre účinnú väzbu k PNP a NH, a teda na inhibíciu týchto enzýmov. Kruhová...

Amid deriváty kyseliny piperidín- a piperazín-1-karboxylovej a príbuzné zlúčeniny ako modulátory hydrolázy amidu mastných kyselín (FAAH) na liečbu úzkosti, bolesti a iných stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19182

Dátum: 29.12.2005

Autori: Breitenbucher Guy, Pattabiraman Kanaka, Xiao Wei, Seierstad Mark, Apodaca Richard

MPK: A61P 25/28, A61P 25/04, A61P 25/22...

Značky: amidů, kyselin, deriváty, faah, príbuzné, hydrolázy, bolesti, zlúčeniny, iných, stavov, piperidín, piperazín-1-karboxylovej, mastných, liečbu, kyseliny, modulátory, úzkosti

Text:

...že má analgetický účinok aj v teste horúcej dosky, aj testoch vynorenia chvosta0008 Výsledky výskumu o účinkoch niektorých exogénnych kanabinoidov odhalili, že FAAH inhibítor môže byť užitočný na liečbu rôznych stavov, ochorení, porúch alebo symptómov. Tieto zahŕňajú bolesť, nevoľnosť/vracanie, anorexiu, spasticitu,poruchy pohybu, epilepsiua a glaukóm. K dnešnému dňu, schválené terapeutické použitia pre kanabinoidy zahŕňajú reliéf...

Zrnitý biokatalyzátor na bázi imobilizovaného enzymu hydrolázy 7 beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny k enzymové výrobě 7-aminocefalosporánové kyseliny a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263016

Dátum: 11.04.1989

Autori: Plháčková Kamila, Zeman Roman, Písaříková Alexandra, Mrtvoň Augustín, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Welward Ladislav, Vojtíšek Vladimír, Krempová Alžbeta, Bárta Miroslav

MPK: C12N 11/02

Značky: enzymů, enzymové, kyseliny, způsob, hydrolázy, přípravy, výrobe, imobilizovaného, zrnitý, bázi, biokatalyzátor, 7-aminocefalosporanové, beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové

Text:

...které vznikly například reakcí kationaktivních flokulantů, obsahujících frakci polyethyleniminu s glutaraldehydem odděleně, načež vzniklé častice lze poté dosítita zpevnit pulzním přidáním nízkých koncentrací volného glutaraldehydu, nebo přidat ve vodě rozpustnou látku, která vstupuje do reakce s glutaraldehydem, např. polyethylenimin nebo roztok bílkovina vzniklou směs voluminézních částic spolu s koreagujĺcími rozpuštěnými látkami...

Kmen mikroorganismu Pseudomonas sp. CCM 3987 s vysokou produkcí hydrolázy 7 beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260068

Dátum: 15.11.1988

Autori: Plháčková Kamila, Netrval Jiří, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Bárta Miroslav, Pilát Petr, Vojtíšek Vladimír

MPK: C12N 1/20

Značky: hydrolázy, produkci, mikroorganismu, beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, pseudomonas, vysokou, kyseliny

Text:

...a to jak na bázi imobilizovaných buněk,tak pro izolací a následnou imobilizaci této specifické hydrolázy.využít pro další qenovou manipulaci s cílem multiplikace strukturá pro syntézu tohoto enzymu.Předmětný kmen lze rovněž lních genů nesoucich informaciVýhodou využití nového kmene Pseudomonas sp. CCM 3 987-ke podstatné vyšší specifické aktivita hydrolázy glutaxyl-7-ACK v průměru o 150 5 ve srovnání s rodičovským kmenem, Biosyntézą tohoto...