Patenty so značkou «hydrolázy»

Modulátory hydrolázy amidov mastných kyselín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16749

Dátum: 02.05.2011

Autori: Liu Jing, Keith John

MPK: A61P 15/00, A61K 31/496, A61P 19/10...

Značky: modulátory, kyselin, mastných, amidov, hydrolázy

Text:

...znížil spasticitu u myší schronickou recidivujúcou experimentálnou autoimunitnou encefalomyelitídou (CREAE), čo je zvierací model roztrúsenej sklerózy (Baker et al., FASEB J., 2001, 15 (2),300).0007 Okrem toho bolo publikované, že oxazolopyridín ketón OL-135 je silným inhibítorom FAAH s analgetickou aktivitou vtestoch tepelnej nocicepcie s horúcou doskou a s ponorením chvosta u potkanov (W 0 04/033652).0008 Výsledky výskumu účinkov...

Tiazolopyridín-2-yloxyfenyl- a tiazolopyrazín-2-yloxyfenylamíny ako modulátory leukotrín A4 hydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13880

Dátum: 09.04.2009

Autori: Gomez Laurent, Broggini Diego, Grice Cheryl, Landry-bayle Adrienne, Chrovian Christa, Cheung Eugene, Sappy Kathleen, Lochner Susanne, Wickboldt Alvah, Lee-dutra Alice, Fourine Anne, Santillan Alejandro, Tanis Virginia, Deng Xiaohu, Zinser Hartmut, Kearney Aaron, Mani Neelakandha, Bacani Genesis, Wiener John, Sepassi Kia, Liang Jimmy

MPK: C07D 451/02

Značky: tiazolopyrazín-2-yloxyfenylamíny, modulátory, tiazolopyridín-2-yloxyfenyl, leukotrín, hydrolázy

Text:

...alebo spirocyklická polycyklická kruhová štruktúra, ktorá je nasýtená alebo čiastočne nasýtená a obsahuje 3 až 12 kruhových atómov na kruhovú štruktúru, ktoré sú zvolené z atómov uhlíka a až tri heteroatómy zvolené z dusíka, kyslíka a síry. Kruhová štruktúra môže poprípade na kruhových členoch obsahujúcich kyslík alebo síru obsahovať aždve oxoskupíny. Ako ilustratívne entity vo forme správne viazaných zvyškov je možné uviesťPod...

Acyklické amínové inhibítory nukleozid fosforyláz a hydrolázy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9590

Dátum: 07.09.2007

Autori: Gulab Shivali Ashwin, Schramm Vern, Evans Gary Brian, Kelly Peter Michael, Woolhouse Anthony David, Furneaux Richard Hubert, Clinch Keith, Tyler Peter Charles

MPK: A61P 17/06, A61K 31/519, A61P 31/04...

Značky: inhibitory, aminové, nukleozid, acyklické, hydrolázy, fosforyláz

Text:

...Tiež boli skúmané altematívne spôsoby väzby cukrovej časti a analógu bázy, vedúce k triede inhibítorov, v ktorých je cukrová časť viazaná k analógu nukleozidovej bázy prostredníctvom metylénovéhomostíka. Tieto ďalšie inhibítory sú opísané v US 10/395,636.0009 Dosiaľ bolo predpokladané, že trojrozmemá štruktúra imínového cukrového kruhu uvedených zlúčenín je kritická pre účinnú väzbu k PNP a NH, a teda na inhibíciu týchto enzýmov. Kruhová...

Amid deriváty kyseliny piperidín- a piperazín-1-karboxylovej a príbuzné zlúčeniny ako modulátory hydrolázy amidu mastných kyselín (FAAH) na liečbu úzkosti, bolesti a iných stavov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19182

Dátum: 29.12.2005

Autori: Apodaca Richard, Pattabiraman Kanaka, Xiao Wei, Seierstad Mark, Breitenbucher Guy

MPK: A61P 25/04, A61P 25/28, A61P 25/22...

Značky: amidů, piperazín-1-karboxylovej, úzkosti, bolesti, faah, modulátory, stavov, iných, piperidín, liečbu, hydrolázy, kyseliny, príbuzné, mastných, kyselin, deriváty, zlúčeniny

Text:

...že má analgetický účinok aj v teste horúcej dosky, aj testoch vynorenia chvosta0008 Výsledky výskumu o účinkoch niektorých exogénnych kanabinoidov odhalili, že FAAH inhibítor môže byť užitočný na liečbu rôznych stavov, ochorení, porúch alebo symptómov. Tieto zahŕňajú bolesť, nevoľnosť/vracanie, anorexiu, spasticitu,poruchy pohybu, epilepsiua a glaukóm. K dnešnému dňu, schválené terapeutické použitia pre kanabinoidy zahŕňajú reliéf...

Zrnitý biokatalyzátor na bázi imobilizovaného enzymu hydrolázy 7 beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny k enzymové výrobě 7-aminocefalosporánové kyseliny a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 263016

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bárta Miroslav, Písaříková Alexandra, Welward Ladislav, Krempová Alžbeta, Zeman Roman, Plháčková Kamila, Mrtvoň Augustín, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Vojtíšek Vladimír

MPK: C12N 11/02

Značky: zrnitý, imobilizovaného, výrobe, přípravy, enzymů, bázi, kyseliny, 7-aminocefalosporanové, beta-(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, biokatalyzátor, hydrolázy, enzymové, způsob

Text:

...které vznikly například reakcí kationaktivních flokulantů, obsahujících frakci polyethyleniminu s glutaraldehydem odděleně, načež vzniklé častice lze poté dosítita zpevnit pulzním přidáním nízkých koncentrací volného glutaraldehydu, nebo přidat ve vodě rozpustnou látku, která vstupuje do reakce s glutaraldehydem, např. polyethylenimin nebo roztok bílkovina vzniklou směs voluminézních částic spolu s koreagujĺcími rozpuštěnými látkami...

Kmen mikroorganismu Pseudomonas sp. CCM 3987 s vysokou produkcí hydrolázy 7 beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 260068

Dátum: 15.11.1988

Autori: Vojtíšek Vladimír, Plháčková Kamila, Bárta Miroslav, Pilát Petr, Krumphanzl Vladimír Člen Korespondent Čsav, Netrval Jiří

MPK: C12N 1/20

Značky: hydrolázy, mikroorganismu, produkci, vysokou, kyseliny, beta(4-karboxybutanamido)cefalosporánové, pseudomonas

Text:

...a to jak na bázi imobilizovaných buněk,tak pro izolací a následnou imobilizaci této specifické hydrolázy.využít pro další qenovou manipulaci s cílem multiplikace strukturá pro syntézu tohoto enzymu.Předmětný kmen lze rovněž lních genů nesoucich informaciVýhodou využití nového kmene Pseudomonas sp. CCM 3 987-ke podstatné vyšší specifické aktivita hydrolázy glutaxyl-7-ACK v průměru o 150 5 ve srovnání s rodičovským kmenem, Biosyntézą tohoto...