Patenty so značkou «hydroizolačný»

Tepelnoizolačný a hydroizolačný strešný systém

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5737

Dátum: 05.04.2011

Autor: Šoška Ľuboš

MPK: C08G 18/00, E04D 7/00

Značky: tepelnoizolačný, hydroizolačný, strešný, systém

Text:

...a musi zabezpečovať odtok dažďovej vody. Podklad na nanášanie tretej tepelnoizolačnej vrstvy musí byť pevný, suchý, čistý, bez mastnôt, s teplotou povrchu min. 10 °C, tep 10lota vzduchu pri aplikácií musí byť min. 10 °C, max. 35 °C, relatívna vlhkosť vzduchu max. 70 a rýchlosť vetra najviac 6 ms.Tepelnoizolačný a hydroizolačný strešný systém zabezpečuje pri uvedenej skladbe plnú servisnú pochôdznosť povrchu. Pri požiadavke na zvýšenú...

Hydroizolačný prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3515

Dátum: 03.06.2003

Autor: Hršel Karel

MPK: C08L 95/00, C09D 195/00

Značky: prostriedok, hydroizolačný

Text:

...0,5 až l 0 hmotn. plastových vlákien, majúcich dĺžku V rozsahu od 0,5 do 12 mm. V uvedenom rozmedzí je pre praktické použitie výhodné v danom rozsahu jeho užšie vymedzenie,ked hyrdroizolačný prostriedok obsahuje 0,6 až 1,5 hmotn. plastových vlákien, kde tieto vlákna majú dĺžku 2 až 4 mm. Plastové vlákna sú s výhodou tvorené polypropylénovými a/alebo polyakrylnitrilovými vláknami.Výhody tohto technického riešenia spočívajú hlavne v...

Vrstvený tepelne, zvukovo a hydroizolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2818

Dátum: 12.03.2001

Autori: Jusupov Kamil Chatymovič, Magula Petr

MPK: B32B 15/08, B32B 3/12, B32B 27/32...

Značky: materiál, tepelně, vrstvený, hydroizolačný, zvukovo

Text:

...hustotou obojstranne opatreným hliníkovou fóliou, na obr. 4 je schematicky znázomený zvislý rez izolačným materiálom, ktorého vnútomá penová termoplastová vrstva je preložená plastovoufóliou a na obr. 5 je schematicky znázomený zvislý rez izolačným materiálom, ktoréhovnútomá termoplastová vrstva je preložená kovovou fóliou.Izolačný materiál podľa obr. 1 pozostáva zhomej leštenej hliníkovej fólie, vnútomej vrstvy penového polyetylénu g s...

Asfaltovaný krytinový a hydroizolačný pás modifikovaný zmesnou polymérnou prísadou

Načítavanie...

Číslo patentu: 261513

Dátum: 10.02.1989

Autori: Runa Alfréd, Masaryková Margita, Kozempel Štefan, Rásztokay Gustáv, Blaho Tomáš, Kovács Vojtěch

MPK: C08L 95/00

Značky: hydroizolačný, zmesnou, asfaltovaný, krytinový, přísadou, polymérnou, modifikovaný

Text:

...a ekonomickými nákladmi na jeho výrobu rzhladom na vylepšenie jeho vlastností.Uvedenú kompozíciu je možné spracovať s Ininerálnym plnidlom frakcie do 0,6 mm v akomkoľvek množstve pokial to dovoľuje technológia výroby asfaltovaných pásov a požiadavky na kvalitu. Ako plnidlo je možné použit napr. mikroazbest, bridlicovú múčku, surový perlit, vápencovú múčku, mastencovú múčku, popolček a pod.Takto spracovaná krycia asfaltová hmota sa aplikuje...

Hydroizolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 256051

Dátum: 15.04.1988

Autori: Štepita Matej, Beseda Viliam, Pavlačka Eduard, Gregor Alexander, Macho Vendelín Člen Korešpondent Sav

MPK: C09K 3/18

Značky: hydroizolačný, materiál

Text:

...vodnej disperzie kopolyméru v 1 nylchlorid-vinylacetát-n-dibutylmaleinát o sušine 50 i 2 0/0.Suchá zmes sa pripraví homogenizácion51,0 hmot. častí bieleho cementu PC 400,44,3 limot časti mikromletého vápence o zrnitosti 0,01 až 0,5 mrzi, 2,5 hmot. častí kysléhokazeíníi, 1,5 hmot. častí mikroazbestn,0,5 hmot. častí stearaííu vápeíiatého a 0,20 hmot. častí hexametyléntetramínu. .Po zamiešaní vzniká elastická hmota, ktorá sananesie v hrúbke...

Hydroizolačný materiál

Načítavanie...

Číslo patentu: 245155

Dátum: 15.10.1987

Autori: Vyroubal Prostijov, Jura Stanislav, Svatoš Pavel, Mikulaštík František, Bezák Anton, Osina Josef

MPK: C04B 41/48, C09K 1/08

Značky: hydroizolačný, materiál

Text:

...hmot. častiam tuhého podielu sa za intenzívneho miešania pridá 24 hmot. častí vody a 8 hmot. časti koncentrovanej disperzie vinylchlorid-styrén-n-butylakrylátového ternárneho kopolymeru o obsahu sušiny 51 hmot. získaná pastovitá hydroizolačná hmota sa nanesie na betőnový podklad napenetrovaný vodnou disperziou vinylchlorid-styrén-n-butylakrylát o sušine 5 3 hmot. a to dvojnásobným náterom po hrúbkach 0,65 až 0,75 mm. Po 24 h betónový podklad...

Asfaltovaný krytinový a hydroizolačný nataviteľný pás s rozšírenou aplikáciou na stavbách

Načítavanie...

Číslo patentu: 235593

Dátum: 15.02.1987

Autori: Maleček Jiří, Kozempel Štefan, Kovács Vojtěch, Šesták Jiří, Rásztokay Gustáv, Blaha Vojtěch

MPK: C08L 95/00

Značky: asfaltovaný, rozšírenou, stavbách, hydroizolačný, aplikáciou, nataviteľný, krytinový

Zhrnutie / Anotácia:

Účelom vynálezu je rozšírenie aplikácie asfaltovaných pásov v závislosti na teplote vzduchu z doterajších + 5 °C na 0 °C s ohľadom na využitie druhotných zdrojov surovín. Uvedeného účelu sa dosiahne použitím fluxovaného asfaltu s prídavkom zmesi plnidla, rozdrveného vulkanizovaného kaučuku minerálneho plnidla. Asfaltovaný pás sa skladá z nenasiakavej nosnej vložky, oxidovaného asfaltu, odpadového olejového kondenzátu z oxidácie asfaltov,...