Patenty so značkou «hydrogenerátorov»

Hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 278659

Dátum: 15.07.1992

Autor: Galba Vladimír

MPK: F03C 1/02, F04B 1/00, F04B 1/20...

Značky: spojenie, tandemové, hydrogenerátorov, hriadeľová, spojka, dvoch

Zhrnutie / Anotácia:

Hriadeľová spojka na tandemové spojenie dvoch hydrogenerátorov, z ktorých základný pozostáva zo skrine, ktorá je z jednej strany uzatvorená zadným vekom a v ktorej je uložený hriadeľ, na ktorom je umiestnený blok valcov s piestami. Hriadeľ je ukončený vonkajším drážkovaním radiálne uloženým vo vnútornom drážkovaní vytvorenom z čelnej strany v náboji, ktorý je otočne uložený v zadnom veku a na ktorom je upevnený vnútorný pracovný člen pomocného...

Zapojenie súčtovej výkonovej regulácie hydrogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 258719

Dátum: 16.09.1988

Autori: Dúcky Jozef, Straka Ľuboš, Kleinedler Peter, Zajac Jaroslav

MPK: F04B 1/26

Značky: hydrogenerátorov, zapojenie, súčtovej, regulácie, výkonovej

Text:

...spojená so servopiestom druhého nízkotlakového servovalca 20, ako aj so servopiestom štvrtého nízkotlakového servovalca 22.Prvé Vysokotlakové vedenie 2 prvého hydrogenerátora 1 je cez prvé vedenie 5, prvý škrtiaci člen 3 a druhý škrtiaci člen 4 napojené na druhé Vysokotlakové Vedenie ll druhého hydrogenerátora 7, ktorého štvrté Vysokotlakové vedenie 10 je cez druhé vedenie 9, štvrtý škrtiaci člen 12 a tretí škrtiaci člen 11 napojené na tretie...

Zapojenie regulačných hydrogenerátorov pre pohon briketovacieho lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 253917

Dátum: 17.12.1987

Autori: Sorkovský Jozef, Wodzik Pavel, Bicek Ľubomír, Fekár Igor

MPK: B30B 11/00

Značky: briketovacieho, zapojenie, pohon, regulačných, hydrogenerátorov

Text:

...ventilom 43 a jednak s druhým blokom 2 druhého regulačného hydrogenerátora 21 a tretím blokom 3 tretieho regulačného hydrogenerátora 31. Ďalej je prvý blok 1 prepojený druhým nízkotlakovým vedením 92 so vstupom pomocného hydrogenerátora 51 a nádržou 44, tretím nízkotlakovým vedením 93 s druhým a tretím blokom 2, 3 a nádržou 44, štvrtým nízkotlakovým vedením 94 s druhým a tretím blokom 2, 3 a prvým vysokotlakovým vedením 81 jednak s...

Zapojenie regulačného obvodu dvoch hydrogenerátorov pre chod pri prestojoch pracovného mechanizmu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246435

Dátum: 15.12.1987

Autor: Mikeš Pavel

MPK: F16H 39/50

Značky: mechanizmu, obvodů, zapojenie, hydrogenerátorov, pracovného, dvoch, prestojoch, regulačného

Text:

...74. Na nádrž 5 je štvrým nízkotlakovým vedením 94 napojený tiež vstup odmerného hyldrogenerát-ora 31, íktorého výstup je napojený piatym nízkotlakovým vedením 95 jedna-k na vstup šksrtiaceho ventila 32 a jednak na vstup tretieho hydraulického FOZVŘIÓJZGČG 34, ako ajna prvý a druhýi súčtový výkonový ovládacíla 32 je šlestym nízkotlakovým vedením 93 súčasne napojený na prvý blok 1, na výstup tlaflçovelłio ventila 35, ako aj na prvý a...

Zariadenie na spúšťanie viac hydrogenerátorov do jedného obvodu

Načítavanie...

Číslo patentu: 232225

Dátum: 01.03.1987

Autori: Šolc Rudolf, Šramo Miloš

MPK: F15B 13/02

Značky: obvodů, hydrogenerátorov, jedného, spúšťanie, zariadenie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka hydraulických zariadení s viacerými vysokotlakými hydrogenerátormi a rieši problém spúšťania týchto hydrogenerátorov. Podstata vynálezu spočíva v tom, že pozostáva z hydraulických rozvádzačov spojených potrubím s nízkotlakým hydrogenerátorom a pomocným potrubím s hydraulickými rozvádzačmi, ktoré sú súčasťou hydraulického okruhu usporiadaného v bloku. Hydraulické rozvádzače majú spoločný odvádzací kanál a privádzací kanál, ktorý...

Zapojenie obvodu regulácie výkonu regulačných axiálnych hydrogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248587

Dátum: 12.02.1987

Autori: Straka Ľuboš, Orgoník Peter, Kilík Ondrej, Ježo Ján

MPK: F04B 1/26

Značky: zapojenie, obvodů, regulácie, hydrogenerátorov, výkonu, regulačných, axiálnych

Text:

...závislosť. snímanie otáčok je realizované odmerným hydrogeneratorom a clonkou, pričom žiadanà hodnota krútiaceho momentu, v zavislosti na otáčkach spalovaoieho motora, je na regulátor nastavovana mechanický. Na obr. Z je regulačný obvod hydrogeneratora pre uzatvorený obvod. Riadiaoim prvkom tlaku je redukčný ventil a trojcestný regulátor tvori hydraulický zosilovač, ktoreho žiadaná hodnota je nastavovaná redukčným ventilom mechanicky...

Zapojenie súčtovej výkonovej regulácie najmenej dvoch axiálnych regulačných hydrogenerátorov

Načítavanie...

Číslo patentu: 248584

Dátum: 12.02.1987

Autori: Dúcky Jozef, Kilík Ondrej, Slížik Pavol

MPK: F04B 1/26

Značky: axiálnych, výkonovej, dvoch, zapojenie, regulačných, najmenej, súčtovej, hydrogenerátorov, regulácie

Text:

...sučtovej výkonovej regulácie ainiaàlne dvoch axialných reoulačnýoh hýdropeneretorov podľa výnalezu, kde je na obr. 1 elektrohydraulický regulačný obvod, v ktorou je zapojený trojoestný regulttor s proporcionłlnya elektriokýa ovltdanie a so sniaačoa polohy palivovej tyče spalovacieho iotora, na obr. Z variantno zapojenie, v ktorou je spojený sniaač otbčok spalovaoieho eotora a na obr. 3 aechanicko-hydraulický regulačný obvod, v ktoron...