Patenty so značkou «hydrogenácie»

Spôsob hydrogenácie cukru, alebo cukrovej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20600

Dátum: 21.12.2007

Autor: Weichert Udo

MPK: C07C 29/141, C07H 1/00, C07C 29/145...

Značky: zmesí, cukrů, cukrovej, spôsob, hydrogenácie

Text:

...vytvoril vo väčšom podiele ako druhý stereoizomér. Preto je potrebné poskytnúť spôsob, ktorý produkuje reakčné produkty pri vopred určenom pomere aspoň dvoch stereoizomérnych cukrových alkoholov (epimérov) vznikajúcich pri hydrogenácii ketózy alebo cukrovej zmesi obsahujúcej ketózu.0013 Predložený vynález navrhuje spôsob hydrogenácie ketózy alebo cukrovej zmesi obsahujúcej ketózu na produkovanie produktovej zmesi obsahujúcej...

Sulfonylované difenyletyléndiamíny, spôsob ich prípravy a použitie pri katalýze transférovej hydrogenácie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12639

Dátum: 01.11.2005

Autori: Dominguez Beatriz, Medlock Jonathan Alan, Zanotti-gerosa Antonio, Grasa Gabriela Alexandra

MPK: B01J 31/22, B01J 31/18, C07B 41/02...

Značky: difenyletyléndiamíny, transférovej, spôsob, sulfonylované, použitie, přípravy, hydrogenácie, katalýze

Text:

...nasýtenú alebo nenasýtenú C 1-C 20 alkylskupinu alebo arylskupinu. C 1-C 20 alkylskupiny môžu byť rozvetvené alebo lineárne a napríklad môžu predstavovať motyl, etyl, n-propyl, izo-propyl, n-butyl, izo-butyl,sek-butyl, terc-butyl, pentyl, hexyl, etyl-hexyl, izo-oktyl, n-nonyl, n-decyl, ízo-decyl, tridecyl,oktadecyl a ízooktadecyl. Arylskupinou môže byť nesubstituovaný alebo substituovaný fenyl,nañyl alebo antracylfenyl. Ako vhodné...

Spôsob hydrogenácie nitrilových zlúčenín zahŕňajúci filtráciu trojfázovej reakčnej zmesi

Načítavanie...

Číslo patentu: 283673

Dátum: 27.10.2003

Autori: Perrona Philippe, Sever Lionel

MPK: B01D 61/14, B01J 8/00, B01J 38/00...

Značky: zahŕňajúci, zmesí, spôsob, zlúčenín, hydrogenácie, trojfázovej, reakčnej, filtráciu, nitrilových

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob filtrácie trojfázovej reakčnej zmesi, obsahujúcej kvapalnú fázu, nerozpustnú pevnú katalytickú fázu a plynnú fázu. Hlavne vynález spočíva v tom, že sa vykoná tangenciálna filtrácia na membránovom filtri aspoň časti trojfázovej reakčnej zmesi obsahujúcej kvapalnú fázu, v ktorej sa nachádzajú nitrilové funkcie, plynnú fázu obsahujúcu vodík a katalytickú pevnú fázu obsahujúcu Raneyov nikel a/alebo kobalt alebo kovový katalyzátor...

Spôsob hydrogenácie homopolymérov a kopolymérov konjugovaných diénov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10011

Dátum: 18.09.2003

Autori: Sommazzi Anna, Masi Francesco, Santi Roberto

MPK: C08F 8/04, C08C 19/02

Značky: spôsob, homopolymérov, hydrogenácie, diénov, kopolymérov, konjugovaných

Text:

...skupiny, radikály a substituenty sú kompatibilné s charakteristikami stability uvedených zlúčenín v čistom stave, to znamená v zásade inertné vzhľadom k ľubovoľnej časti sledovanej molekuly, na báze charakteristík chemickej reaktivity, ktoré sú pre odbomíka dobre známe. 0019 Výraz derivát, používaný v texte vo vzťahu k monomémym jednotkám prítomným vo všeobecnom vzorcí (I), znamená produkciu takých jednotiek v súlade s niektorou zo známych...

Spôsob hydrogenácie acetónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1947

Dátum: 12.11.2002

Autori: Rogers Andrew Neave, Lecrivain Stephane Jean Pierre, Chewter Leslie Andrew, Dekker Wilhelmus Cornelis Nicolaas

MPK: C07C 31/00, C07C 29/00

Značky: spôsob, hydrogenácie, acetónu

Text:

...sa môže použít široký rozsah kvapalín. Príkladmi sú voda a uhľovodíky, ako je napríklad petrolej a termálny olej. Výhodnouchladiaoou kvapalinou je voda.Vo výhodnom uskutočnení sa použije multi-rúrkový reaktor, ako je opísaný v EP-A-0308034 Vtakomto multi-rúrkovom reaktore homá konoová časť každej rúrky reaktora s otvoreným koncom je vybavená zariadením na dodávanie plynu a kvapaliny, pričom toto zariadenie obsahuje prívodnú komom, ktorá...

Spôsob parciálnej hydrogenácie aromátov a/alebo ich parciálnej hydrogenácie s hydratáciou

Načítavanie...

Číslo patentu: 282654

Dátum: 22.10.2002

Autori: Hronec Milan, Macho Vendelín, Kučera Milan, Králik Milan

MPK: C07C 29/19, C07C 13/20, C07C 31/133...

Značky: hydratáciou, aromátov, parciálnej, spôsob, hydrogenácie

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob parciálnej hydrogenácie aromatických uhľovodíkov, ale aj ich parciálnej hydrogenácie s konjugovanou hydratáciou na cykloalkanoly a/alebo alkylcykloalkanoly pri 80 až 280 °C (130 až 200 °C) sa uskutočňuje vodíkom v jednom technologickom stupni za prítomnosti organických pomocných látok (alkanoly C1 až C4, glykoly až polyglykoly, halogénované až polyhalogénované uhľovodíky, karboxylové kyseliny C1 až C4, étery až korunkové étery) alebo ich...

Spôsob hydrogenácie imínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281759

Dátum: 25.05.2001

Autori: Spindler Felix, Hanreich Reinhard Georg, Jalett Hans-peter, Blaser Hans-ulrich

MPK: C07C 209/26, B01J 31/24, C07C 209/52...

Značky: imínov, hydrogenácie, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob hydrogenácie imínov vodíkom za zvýšeného tlaku, s použitím irídiových katalyzátorov a v prítomnosti alebo v neprítomnosti inertného rozpúšťadla, pričom reakčná zmes obsahuje amóniumchlorid, amóniumbromid alebo amóniumjodid alebo chlorid, bromid či jodid kovu a navyše anorganickú alebo organickú kyselinu.

Spôsob hydrogenácie imínov

Načítavanie...

Číslo patentu: 281568

Dátum: 06.05.1998

Autori: Spindler Felix, Hanreich Reinhard Georg, Jalett Hans-peter

MPK: C07C 209/52, C07C 213/02, C07C 217/08...

Značky: hydrogenácie, imínov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hydrogenácie imínov vodíkom za zvýšeného tlaku v prítomnosti irídiových katalyzátorov a v prítomnosti inertného rozpúšťadla alebo bez prítomnosti inertného rozpúšťadla, pričom reakčná zmes obsahuje jodovodík.

Spôsob selektívnej hydrogenácie dinitrilových zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 280566

Dátum: 08.05.1996

Autori: Bosman Hubertus Johannes Mechtilda, Van Der Spoel Jan, Vandenbooren Franciscus Henricus Antonius Maria Jo

MPK: C07C 255/24, C07C 253/30

Značky: spôsob, dinitrilových, zlúčenín, selektívnej, hydrogenácie

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob selektívnej hydrogenácie dinitrilových zlúčenín v prítomnosti katalyzátora, ktorý obsahuje kov zo skupiny 8 periodického systému prvkov, pričom tento katalyzátor obsahuje zeolit s priemerom pórov v rozmedzí od 0,3 do 0,7 nm. Tento zeolit má výhodne štruktúru zvolenú zo skupiny štruktúr zahrnujúcej: ABW, AEI, AFT, ANA, ATN, ATV, ATT, AWW, BIK, CAS, CHA, DDR, AEB, EDI, ERI, GIS, JBW, KFI, LEV, LTA, MER, NAT, PHI, RHO, THO, YUG.

Spôsob regenerácie použitého paládiového katalyzátora z hydrogenácie sodnej soli 4-nitrozodifenylamínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263596

Dátum: 11.04.1989

Autori: Bratislava, Štibrányi Ladislav, Macák Martin, Halomi Milan Ing, Svitek Ivan Ing

MPK: B01J 23/96, C07C 85/11, C07C 87/54...

Značky: 4-nitrózodifenylamínu, regenerácie, paladiového, sodnej, použitého, katalyzátora, spôsob, hydrogenácie

Text:

...a anorganické soli. Na vymytle zbytłku kyselín a zostávajücej organiky sa na dalej použitý katalyzátor pôsobí za tepla 40 až 80 C alkoholml C 1 až C 3 alebo ich zmesou, prípadne ich zmesou s vodou. Na takto regenerovaný paládiový katalyzätor sa nanesie panládium, ktoré sa v procese hydrogenácie z katalyzátora rozpustilo a získa sa katalyzátor s obn-ovenou hydrolgeinačnou schopnosťou, ktorý sa dá ,použit pri vhyndrogenácii sodnej soli...

Spôsob úpravy vod z procesu hydrogenácie

Načítavanie...

Číslo patentu: 258714

Dátum: 16.09.1988

Autori: Antoš Jaroslav, Krajčí Pavol, Antošová Jana, Szabová Elena

MPK: C02F 1/52, C02F 1/66

Značky: spôsob, hydrogenácie, procesu, úpravy

Text:

...ako hydrogenačné vody je uplatnenie prostej neutralizácie a koagulácie neúčinný, a to aj v prípade použitia zaťažkávadla,vzhladom na zložitosť systému, keďže odp. vody sú silne znečistené okrem anorganických solí aj organickými látkami smolovitého charakteru.V dôsledku toho nie je možné v prevádzkových podmienkach zabezpečiť optimálne pH pre funkciu koagulantu a zaťažkávadla. Požadovaná oblasť pH 5,0-5,5 je jednostupňovou neutralizáciou...

Spôsob katalytieckej hydrogenácie benzénu

Načítavanie...

Číslo patentu: 245191

Dátum: 15.10.1987

Autori: Volný Miroslav, Baška, Burian František, Šaffa František

MPK: C07C 5/10, C07C 13/18

Značky: hydrogenácie, spôsob, katalytieckej, benzenu

Text:

...prameňov možno intenzifikáciu procesu hydrogenácie benzénu previesť tiež za použitia katalyzátorov na báze rödia a ruténia na vhodných nosičoch /ZRRR pat. č. 662 538/, čo však znamená nielen náročne ziskávat nové katalyzátory, ale aj prevádzať úpravy strojno technologického zariadenia.Pri štúdiu možnosti zvýšenia výrobnosti zariadenia na hydrogenáciu benzénu a zníženia energetickej náročnosti predmetného procesu, pri zachovaní kvalitatívnych...