Patenty so značkou «hydrogenaci»

Způsob aktivace kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263848

Dátum: 12.05.1989

Autori: Dvořák Bohumír, Grapl Jiří, Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír

MPK: B01J 23/74, C07C 87/36

Značky: selektivní, anilinu, katalyzátoru, kobaltového, hydrogenaci, aktivace, způsob

Text:

...proces je, že ho lze realizovat v procesnínr reakt-oru a~ to nejen na začátku, ale i v průběhuvlast-H.ního katalytického procesu. Popsaný vynález nejlépe dokumentují dále uvedené přiklady.Prekursorem aktivní složky komerčního kobaltového katalyzät-oru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin je směs oxidu kobaltnato-kobaltitêho a uhličitanu dihydroxydlkobaltnatého. Tyto prekursory konvertují při redukci vodíkem na...

Katalyzátor pro selektivní hydrogenaci konjugovaných dienů a vinylaromatických uhlovodíků a způsob jeho přípravy včetně aktivace

Načítavanie...

Číslo patentu: 263774

Dátum: 11.04.1989

Autori: Grosser Vojtěch, Švajgl Oldřich, Janáček Leoš, Novák Vlastimil, Rubáš Vlastimil, Rosenthal Jakub

MPK: C07C 5/02, B01J 23/44

Značky: selektivní, způsob, dienů, vinylaromatických, přípravy, aktivace, hydrogenaci, uhlovodíku, včetně, konjugovaných, katalyzátor

Text:

...až 2 | hmot. oxidu titeničitého e méně než 0,1 Q hmot. oxidu řelezitého probíhé tak, že nejprve se připraví nosič ve formě výtlačku ze směsi boehmitického monohydrétu hlinitého e oxidu titaničitého, který se homogenizuje a následně peptizuje l až 10 roztokom kyseliny octové, vznikli pasta se formuje do tvaru výtlačku velikosti l až 4 mm, výhodné 2 ai 3 mm, výtlačky se postupně suší při ll 0 al 120 °c po dobu 12 až 24 hodin, přitom se...

Způsob regenerace kobaltového katalyzátoru pro hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 257158

Dátum: 15.04.1988

Autori: Grapl Jiří, Pavlas Pavel, Lubojacký Jaromír, Lavina Pavel

MPK: B01J 23/94

Značky: kobaltového, katalyzátoru, cyklohexylamin, regenerace, způsob, anilinu, hydrogenaci

Text:

...je mnohem kratší. Důsledkem všech uvedených výhod je celkové prodloužení životnosti katalyzátoru a snížení jeho jednicové spotřeby při současných ůsporách energie, pracovních sil a zvýšení roční výroby oproti způsobu vedení procesu bez regeneraee nebo s regenerací kyslíkem.q) Regeneraci katalyzátoru lze provést jinými organickými kapalinami jako aceton,benzen, metylisohutylketon a anilin.Způsob regenerace kobaltového katalyzátoru dle...

Způsob výroby citronellolu katalytickou hydrogenací citralu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252922

Dátum: 15.10.1987

Autori: Srna Václav, Marhoul Antonín, Růžička Vlastimil, Červený Libor

MPK: C07C 29/132, C07C 29/17, C11B 9/00...

Značky: citralu, katalytickou, hydrogenaci, výroby, způsob, citronellolu

Text:

...s hmotnostním obsahem 40 až 45 oxidu měčnatého a 40 až 45 oxidu chromitého, stabilizovaný 2 až 5 hmot. oxidu2 252 922 manganičitého a/nebo oxidu barnatého při teplotě 140 až 170 °C a tlaku l až 25 MP 3.Základní výhoda způsobu podle vynálezu spočívá V tom, že použitím těchto katalyzátorů lze hydrogenaci uskutečnit již při teplotách kolem 140 °C s vysokými výtěžky citronellolu. Reakci je výhodné provádět za zvýšeného tlaku V rozmezí 1 až...

Způsob reaktivace stabilizovaného kobaltového katalyzátoru pro selektivní hydrogenaci anilinu na cyklohexylamin

Načítavanie...

Číslo patentu: 241688

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zubek Vlastimil, Troják František, Klimeš Milan, Bloch Petr, Addejsek Lubomír

MPK: C07C 87/36, B01J 23/94, B01J 23/74...

Značky: kobaltového, způsob, selektivní, cyklohexylamin, katalyzátoru, reaktivace, anilinu, hydrogenaci, stabilizovaného

Text:

...testování vlastností katalyzátoru byla použita reakce hydrogenace anilinu v plynné fázi, prováděna při teplote 160 °C ,a molárním poměru anilin vodík 20.b - katalyzátor bezprostředně po sta- vW/F - převrácená hodnota prostorové rychlosti DCA - hmotnostní proeenta dicyklohexylamlnu V reakční směsiS, X - symboly, přlřazující popisované veličiny standardnímu nebo hodnocenému katalyzátoru x - konverzeVliv podmínek skladování stabillzovaného...

Způsob přípravy katalyzátoru pro hydrogenaci furalu

Načítavanie...

Číslo patentu: 240277

Dátum: 15.06.1987

Autor: Švecová Viera

MPK: B01J 23/12

Značky: furalu, přípravy, způsob, katalyzátoru, hydrogenaci

Text:

...vrstvou kovové mědi na povrchu oxidu křemičitého, reakcí vodního skula s měďnatou solí .a redukcí vzniklého křemičitanu měďnateho při teplotě 2.50 až 300 °C podle vynälezu tím, že se křemičitan měďnatý pripraví reakcí vodniho skla s mraven 4čanem nebo octanemve~vodném prostředí, dávkovátgn mrjvepägnu nebo octanu mědtiatého - lo 5 vodního skla až do dąčžąžeąaí gpl-kvąrozmezi 5 až 6,5.ýthody postupu podle vynálezu spočívaji V t-om, že...

Katalyzátor pro hydrogenaci aldehydů a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 247454

Dátum: 15.01.1987

Autori: Huml Miroslav, Círová Alena, Grosser Vojtěch, Macek Vladimír, Antkowicz Erich, Kopecký Ivan

MPK: B01J 23/84

Značky: způsob, aldehydů, hydrogenaci, katalyzátor, přípravy

Text:

...niklu i chromu v katelyzátoru rovněž zvýšit jednostupñovým dosyce ním a následným tepelným zprecováním.Pokud nejsou příliš vysoké požadavky na selektivitu katalyzátoru, je možné pro snazši tvářeni přidávat k čistému aktivnímu syntetickému S 102 při hnětení i určité množství přírodních křemelin, Výhody uvedeného způsobu prípravy katalyzátoru spočívají zejména v tom, že se neprovádí energeticky náročné žíhání nosiče na vysoké teploty ( až 200...

Způsob přípravy 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu kontinuální hydrogenací 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu

Načítavanie...

Číslo patentu: 235486

Dátum: 15.11.1986

Autori: Karvaš Milan, Jexová Ema, Durmis Július, Pašek Josef, Volf Jiří

MPK: C07D 211/46

Značky: způsob, kontinuální, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidinolu, přípravy, hydrogenaci, 2,2,6,6-tetrametyl-4-piperidonu

Zhrnutie / Anotácia:

Podle vynálezu se 5 až 60% roztok 2,2, 6, 6-tetrametyl-4-piperidonu v sekundárním alifatickém nebo cykloalifatickém alkoholu, s výhodou v 2-propanolu nebo 2-butanolu, dávkuje do reaktoru v množství 0,02 až 3m3/m3 katalyzátoru za hodinu v rozmezí teplot katalytické vrstvy 20 až 180°C při parciálním tlaku vodíku v reaktoru 0,5 až 25 MPa.

Způsob výroby anilinu katalytickou hydrogenací nitrobenzenu vodíkem v plynné fázi a zařízení k jeho provádění

Načítavanie...

Číslo patentu: 231717

Dátum: 15.07.1986

Autori: Pavlas Pavel, Marek Jaroslav, Hejda Zdeněk, Bancíř Karel, Pexidr Václav, Lubojacký Jaromír

MPK: C07C 87/52

Značky: zařízení, vodíkem, hydrogenaci, nitrobenzenu, katalytickou, provádění, anilinu, fázi, plynné, způsob, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález umožňuje snížit spotřebu katalyzátoru při výrobě anilinu z nitrobenzenu v plynné fázi. Podstatou vynálezu je střídání směru toku reakční směsi v průběhu hydrogenačního cyklu při katalytické hydrogenaci nitrobenzenu vodíkem v plynné fázi. Reaktorový uzel je tvořen kombinací reaktoru izotermního a adiabatického. Součástí předmětu vynálezu je také zařízení k provádění způsobu.

Způsob výroby metylcyklohexanolu hydrogenací krezolu

Načítavanie...

Číslo patentu: 227483

Dátum: 15.04.1986

Autori: Kalina Miroslav, Novák Milan, Przybylo Petr, Vacek Antonín

Značky: způsob, krezolů, hydrogenaci, metylcyklohexanolu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby metylcyklohexanolu hydrogenací krezolu se zvýšeným obsahem síry v plynné fázi ve dvou stupních na niklu na nosiči jako katalyzátoru při teplotách 130 až 190 °C v přebytku vodíku vyznačený tím, že v prvním stupni se směs par krezolu s vodíkem vede přes nikl na nosiči s obsahem síry 2 až 10 % hmotnostních prostorovou rychlostí 0,1 až 0,3 h -1.

Způsob izolace sloučenin rhodia z reakční směsi po hydrogenaci substituovaných a-acylaminoakrylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 220634

Dátum: 15.12.1985

Autor: Novák Pavel

Značky: reakční, izolace, směsi, kyselin, rhodia, substituovaných, hydrogenaci, způsob, a-acylaminoakrylových, sloučenin

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace sloučenin rhodia z reakční směsi po hydrogenaci substituovaných (-acylaminoakrylových kyselin, v níž je obsažen ve formě komplexu s organickými fosfiny. Ten se po zředění reakční směsi vodou opakovaně extrahuje benzenem nebo toluenem a odparek extraktu se zpracuje na rhodium. Z vodné fáze se získá další podíl rhodia odpařením a/nebo adsorpcí na aktivní uhlí.

Způsob izolace sloučenin rhodia z reakční směsi po hydrogenaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 219981

Dátum: 15.10.1985

Autor: Novák Pavel

Značky: směsi, rhodia, způsob, reakční, sloučenin, hydrogenaci, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu izolace sloučenin rhodia z reakční směsi po hydrogenaci substituovaných alfa-acylaminoakrylových kyselin, v níž je obsažen ve formě komplexu s organickými fosfiny, jehož podstata spočívá v tom, že produkt hydrogenace rozpuštěný v reakční směsi, se převede amoniakem na amonnou sůl, která se oddělí a zbylý roztok sloučenin rhodia v organickém rozpouštědle se odpaří k suchu a z odparku se známým způsobem získá rhodium.

Způsob vysokotlakého utěsnění pohonné části přípravné, popřípadě hydrogenační komory pro hydrogenaci uhlí vodíkem na uhlovodíky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222298

Dátum: 15.08.1985

Autor: Koch Klaus

Značky: částí, utěsnění, přípravné, vodíkem, uhlovodíky, uhlí, vysokotlakého, způsob, popřípadě, hydrogenační, pohonné, způsobu, komory, provádění, zařízení, hydrogenaci, tohoto

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu vysokotlakého utěsnění hnací části přípravné, popřípadě hydrogenační komory pro hydrogenaci uhlí vodíkem na uhlovodíky, které mohou být zpracovány na pohonné látky nebo paliva, přičemž komoru představuje duté válcovité těleso, v němž jsou uspořádány otočné, po případě osově pohyblivé přepravní, tlakové, plastifikační a hydrogenační prvky. K provedení hydrogenace uhlí je za potřebí velmi vysokých tlaků až 50 MPa a teplot...

Zařízení k řízení hydrogenačního tlaku při hydrogenaci uhlí vodíkem na uhlovodíky

Načítavanie...

Číslo patentu: 222297

Dátum: 15.08.1985

Autor: Koch Klaus

Značky: řízení, hydrogenaci, vodíkem, uhlí, zařízení, hydrogenačního, uhlovodíky, tlaku

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení k řízení tlaku při hydrogenaci uhlí vodíkem na uhlovodíky, jehož jednotka pro hydrogenaci sestává z válcové přípravné komory a hydrogenační komory s v ní uloženým rotorem. Podstatou vynálezu je, že k zamezení nepřípustného přechodu tlaku z hydrogenační komory do přípravné komory a dávkovacího za řízení je válcovité těleso hydrogenační komory opatřeno na vstupním konci rozšiřující se kónickou plochou a rotor je v témže...

Měděný katalyzátor pro hydrogenaci aromatických nitrosloučenin v plynné fázi a způsob jeho přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 217344

Dátum: 01.08.1985

Autori: Pašek Josef, Dvořák Bohumír, Hudec Antonín, Pavlas Pavel, Veger Miloš, Lubojacký Jaromír

Značky: způsob, hydrogenaci, katalyzátor, nitrosloučenin, plynné, měděný, přípravy, aromatických, fázi

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká měděného katalyzátoru vhodného pro výrobu aromatických aminů katalytickou redukcí nitrolátek vodíkem v plynné fázi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že nosič měděného katalyzátoru,obsahujícího 25 až 50 hmot. % mědi, je tvořen směsí křemičitanů a volných oxidů křemíku,hořčíku a jednoho ze skupiny vápník, zinek, mangan, chrom. Katalyzátor se připravuje vzájemným srážením dvou vícesložkových roztoků, z nichž jeden je směsí...

Způsob isolace opticky čistého N-acetyl-L-fenylalaninu po enantioselektivní hydrogenaci N-acetamidoskořicové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 222097

Dátum: 15.07.1985

Autori: Borovička Miloš, Lukáč Juraj, Červinka Otakar, Gajewski Karel

Značky: hydrogenaci, čistého, n-acetamidoskořicové, enantioselektivní, způsob, opticky, kyseliny, n-acetyl-l-fenylalaninu, isolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob isolace opticky čistého N-acetyl-L-fenylalaninu po enantioselektivní hydrogenaci N-acetamidoskořicové kyseliny, při níž se oddělí část opticky čistého N-acetyl-L-fenylalaninu krystalisací a získá se zbytek reakční směsi obsahující vedle N-acetyl-DL-fenylalaninu také N-acetylfenylalanin, vyznačující se tím, že se na uvedený zbytek reakční směsi působí plynným amoniakem nebo hydroxidem amonným v množství odpovídajícím vytvoření amonných...

Způsob přípravy katalyzátoru pro nízkotlakou hydrogenaci olefinů

Načítavanie...

Číslo patentu: 218784

Dátum: 15.04.1985

Autori: Čásenský Bohuslav, Duben Josef

Značky: olefinu, způsob, přípravy, katalyzátoru, nízkotlakou, hydrogenaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru organické technologie - zpracování uhlovodíků, a konkrétně se týká způsobu přípravy homogenního katalyzátoru na bázi bis(cyklopentadienyl)dichlorotitaničitého komplexu pro nízkotlakou hydrogenaci olefinů v prostředí aromatického uhlovodíku. Podstata vynálezu spočívá v tom, že bis(cyklopentadienyl)dichlorotitaničitý komplex se v reakční směsi hydrogenovaného olefinu redukuje seskvi(2-methoxyethoxy)alanem v molárním poměru...

Způsob izolace opticky čistých enanciomerů N-acylfenylalaninu po asymetrické hydrogenaci N-acylaminoskořicové kyseliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 225518

Dátum: 01.12.1984

Autori: Šabata Stanislav, Hetflejš Jiří, Vilím Jindřich

Značky: čistých, enanciomeru, způsob, n-acylaminoskořicové, asymetrické, opticky, kyseliny, n-acylfenylalaninu, hydrogenaci, izolace

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob isolace opticky čistých enanciomerů N-acylfenylalaninu po asymetrické hydrogenaci N-acylaminoskořicové kyseliny obecného vzorce C6H5CH=C(NHCOR)COOH, kde R značí metyl nebo fenylskupinu s využitím krystalizace enanciomeru vznikajícího v přebytku, vyznačený tím, že se enanciomer vzniklý asymetrickou hydrogenací v přebytku izoluje přímo z reakční směsi, obsahující rozpouštědla použitá při hydrogenaci, řízenou krystalizací, vedenou nejvýše...

Způsob odstranění a regenerace niklu z olejů a tuků po jejich hydrogenaci katalysované homogenními niklovými katalysátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 216087

Dátum: 15.05.1984

Autori: Souček Jiří, Dědek Jaromír, Hetflejš Jiří, Svoboda Petr

Značky: jejich, tuků, katalysované, způsob, katalysátory, niklu, niklovými, odstranění, regenerace, homogenními, hydrogenaci, olejů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstranění a regenerace niklu z olejů a tuků po jejich hydrogenaci katalysované homogenními niklovými katalysátory. Popsaný způsob zajišťuje dokonalé oddělení niklu od tukového produktu, který obsahuje zbytkový nikl v množství 0,01 ppm, t.j. výrazně pod hodnotu 3 ppm povolenou pro ztužené tuky a rostlinné oleje. Způsobem lze dále získat zpět nejméně 95 % původního množství niklu obsaženého v hydrogenačním katalysátoru.

Způsob odstranění a regenerace niklu z olejů a tuků po jejich hydrogenaci homogenními niklovými katalysátory

Načítavanie...

Číslo patentu: 216086

Dátum: 15.05.1984

Autori: Souček Jiří, Svoboda Petr, Hetflejš Jiří, Dědek Jaromír

Značky: hydrogenaci, homogenními, olejů, niklovými, regenerace, odstranění, způsob, jejich, tuků, katalysátory, niklu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstranění a regenerace niklu z olejů a tuků po jejich hydrogenaci katalysované homogenními niklovými katalysátory. Odstranění niklu se provádí promytím hydrogenovaného oleje nebo tuku koncentrovanou minerální kyselinou, s výhodou kyselinou fosforečnou nebo kyselinou sírovou, případně jejím vodným roztokem o koncentraci vyšší než 50 % a po oddělení vodná fáze promytím takto upraveného oleje roztokem hydroxidu alkalického...

Způsob odstraňování niklového katalyzátoru po hydrogenaci esterů nenasycených karboxylových kyselin

Načítavanie...

Číslo patentu: 214531

Dátum: 28.02.1984

Autori: Dědek Jaromír, Vaňková Zdenka, Hetflejš Jiří, Souček Jiří, Svoboda Petr

Značky: niklového, kyselin, katalyzátoru, způsob, odstraňování, hydrogenaci, karboxylových, esterů, nenasycených

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu odstraňování niklového katalyzátoru po hydrogenaci esterů nenasycených karboxylových kyselin kyselinou fosforečnou. Hydrogenace esterů nenasycených karboxylových kyselin, zejména pak rostlinných olejů a živočišných tuků je z technickoekonomického hlediska významným procesem, široce využívaným v tukovém průmyslu pro jejich zušlechťování, příp. ztužování. Postupem podle vynálezu se niklový katalyzátor po hydrogenaci esterů...