Patenty so značkou «hydrofóbne»

Hydrofóbne asociujúce kopolyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15932

Dátum: 17.05.2010

Autori: Reichenbach-klinke Roland, Orleans Andrea, Leyrer Reinhold, Schuhbeck Manfred, Ostrowski Thomas, Rösch Markus, Pfeuffer Thomas, Langlotz Björn, Fogel Yulia, Friedrich Stefan, Schmidt Kati, Gaeberlein Peter, Guzmann Marcus

MPK: C08F 220/34, C08F 220/56, C08F 220/58...

Značky: kopolymery, hydrofóbne, asociujúce

Text:

...jednotky môžu byť usporiadané štatisticky alebo blokovo a polyalkylénoxidovà skupina môže ako terminálnu skupinu vykazovať H alebo C 1- až C 4-skupinu. Príklady uvádzajú konkrétne polyetylénoxid-b-polypropyIénoxidmonobutylvinyléter.JP 2001-199751 A uverejňuje výrobu dispergačného prostriedku pre cement. Tu sa kopolymerizuje anhydrid kyseliny maleínovej s makromonomérom. Pri makromonoméri ide o polyoxyalkylénový blokový kopolymér...

Spôsob penovej flotácie na separáciu silikátov a uhličitanov kovov alkalických zemín použitím zberača obsahujúceho najmenej jeden hydrofóbne modifikovaný polyalkylénimín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15676

Dátum: 19.03.2010

Autori: Rentsch Samuel, Buri Matthias, Sötemann Jörg, Gane Patrick

MPK: B03D 1/01, B03D 1/12, B03D 1/08...

Značky: zemin, zberača, silikátov, hydrofóbne, penovej, použitím, polyalkylénimín, najmenej, separáciu, modifikovaný, kovov, uhličitanov, obsahujúceho, spôsob, flotácie, alkalických

Text:

...Keďže mnohé ztýchto aplikácií vyžadujú spracovanie pri vysokých teplotách, existujú požiadavky obmedziť prchavý organický obsah, ktorý je spojený s pridruženými aditívami. Priemysel cementu má špeciálnu požiadavku na obmedzenie používania aditív spôsobujúcich penenie počas spracovania, ako pri výrobe kameňov pre0010 Najbežnejšie spôsoby na separáciu uhličitanu kovu alkalickej zeminy, ako je uhlíčitan vápenatý a silikáty, zahŕňajú...

CPG oligonukleotidové analógy obsahujúce hydrofóbne T analógy so zosilnenou imunostimulačnou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19428

Dátum: 27.09.2007

Autori: Uhlmann Eugen, Jurk Marion, Debelak Harald

MPK: C07H 21/00, A61K 31/7125, A61P 37/04...

Značky: zosilnenou, imunostimulačnou, oligonukleotidové, analogy, hydrofóbne, aktivitou, obsahujúce

Text:

...opisuje v patentovej prihláške USA 60/313,273, podanej 17. 8. 2001 a US 10/224,523 podanej 19. 8. 2002 a súvisiacej PCT patentovej prihláške PCT/US 02/26468 publikovanej ako W 0 03/015711.0006 vynález opisuje oligonukleotid, ktorý obsahuje jednu alebo viacej moditikácií, ktoré vyvolávajú zosilnenú imunostimulačnú kapacitu. Predmetný vynález je zvlášť založený na zistení, že podtriedy oligonukleotidov vykazujú aspoň jeden lipofilný...