Patenty so značkou «hydrofóbne»

Hydrofóbne asociujúce kopolyméry

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15932

Dátum: 17.05.2010

Autori: Orleans Andrea, Schuhbeck Manfred, Schmidt Kati, Ostrowski Thomas, Fogel Yulia, Pfeuffer Thomas, Friedrich Stefan, Langlotz Björn, Guzmann Marcus, Gaeberlein Peter, Rösch Markus, Leyrer Reinhold, Reichenbach-klinke Roland

MPK: C08F 220/58, C08F 220/56, C08F 220/34...

Značky: asociujúce, kopolymery, hydrofóbne

Text:

...jednotky môžu byť usporiadané štatisticky alebo blokovo a polyalkylénoxidovà skupina môže ako terminálnu skupinu vykazovať H alebo C 1- až C 4-skupinu. Príklady uvádzajú konkrétne polyetylénoxid-b-polypropyIénoxidmonobutylvinyléter.JP 2001-199751 A uverejňuje výrobu dispergačného prostriedku pre cement. Tu sa kopolymerizuje anhydrid kyseliny maleínovej s makromonomérom. Pri makromonoméri ide o polyoxyalkylénový blokový kopolymér...

Spôsob penovej flotácie na separáciu silikátov a uhličitanov kovov alkalických zemín použitím zberača obsahujúceho najmenej jeden hydrofóbne modifikovaný polyalkylénimín

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15676

Dátum: 19.03.2010

Autori: Rentsch Samuel, Gane Patrick, Sötemann Jörg, Buri Matthias

MPK: B03D 1/12, B03D 1/08, B03D 1/01...

Značky: polyalkylénimín, obsahujúceho, separáciu, spôsob, zberača, najmenej, použitím, zemin, uhličitanov, penovej, modifikovaný, kovov, alkalických, flotácie, silikátov, hydrofóbne

Text:

...Keďže mnohé ztýchto aplikácií vyžadujú spracovanie pri vysokých teplotách, existujú požiadavky obmedziť prchavý organický obsah, ktorý je spojený s pridruženými aditívami. Priemysel cementu má špeciálnu požiadavku na obmedzenie používania aditív spôsobujúcich penenie počas spracovania, ako pri výrobe kameňov pre0010 Najbežnejšie spôsoby na separáciu uhličitanu kovu alkalickej zeminy, ako je uhlíčitan vápenatý a silikáty, zahŕňajú...

CPG oligonukleotidové analógy obsahujúce hydrofóbne T analógy so zosilnenou imunostimulačnou aktivitou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19428

Dátum: 27.09.2007

Autori: Jurk Marion, Debelak Harald, Uhlmann Eugen

MPK: A61K 31/7125, C07H 21/00, A61P 37/04...

Značky: zosilnenou, aktivitou, analogy, hydrofóbne, oligonukleotidové, obsahujúce, imunostimulačnou

Text:

...opisuje v patentovej prihláške USA 60/313,273, podanej 17. 8. 2001 a US 10/224,523 podanej 19. 8. 2002 a súvisiacej PCT patentovej prihláške PCT/US 02/26468 publikovanej ako W 0 03/015711.0006 vynález opisuje oligonukleotid, ktorý obsahuje jednu alebo viacej moditikácií, ktoré vyvolávajú zosilnenú imunostimulačnú kapacitu. Predmetný vynález je zvlášť založený na zistení, že podtriedy oligonukleotidov vykazujú aspoň jeden lipofilný...