Patenty so značkou «hydrofilních»

Způsob polymeračního odlévání předmětů, zejména čoček z hydrofilních gelů a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260213

Dátum: 15.12.1998

Autori: Vacík Jiří, Šulc Jiří, Krčová Zuzana

MPK: G02C 7/04

Značky: čoček, zařízení, zejména, hydrofilních, provádění, předmětů, odlévání, tohoto, způsobu, gelů, polymeračního, způsob

Text:

...reakcí postranních skupin polymerus vhodným bifunkčním činidlem, například reakcí postranních amidových skupin s formaldehydem v přítomnosti zředěné minerálníObsahuje-li monomerní směs vodu, lze použít vodorozpustné iniciátory radikálové polymerace jako je například persíran amonný nebo draselný, případně s vhodným redukovadlem (například ky~ selým siřiěitanem) a malým množstvím iontů mědi nebo železa. Ta kový iniciátor pak nepřichází do...

Způsob přípravy silně kyselých derivátů hydrofilních polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 269299

Dátum: 11.04.1990

Autori: Azanová Věra, Švec František, Panarin Jevgenij, Hradil Jiří

MPK: C08F 8/36, C08F 8/38

Značky: derivátů, kyselých, přípravy, silně, způsob, polymerů, hydrofilních

Text:

...kyselých derivétů polymerů,ani by se tím předmět vynálezu omezoval.ýři laboratórní teplotě přikapáno 4,5 hmot. dílu monohydrátu oxidu sírového. Reakce byla ukončena po hodine vlitím na fritu a promytím postupně 100 díly 40, 20 kyseliny sírové (B 2804) a destilovanou vodou do neutrální reakce. Podle analýzy obsahoval polymer 1,85 mmol/5 silně kyselých skupin (5,52 hmot. síry) a zšdrž vody činila 2,54 ml/g. Podle stanovení diferenciální analýzy...

Způsob výroby povrchově hydrofilních kolonových výplní z organických polymerů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263649

Dátum: 11.04.1989

Autori: Linek Václav, Králíček Jaroslav, Raschig Gert, Křivský Zdeněk, Sinkule Jiří, Šulc Jiří

MPK: B01D 3/00

Značky: kolonových, výroby, výplní, hydrofilních, povrchové, polymerů, organických, způsob

Text:

...například nízkotlaký polyetylen, polyvinylfluorid a jiné halogenované polymery a kopolymery,popřípadě jejich směsi.Analogickým způsobem lze použít libovolné směsi teplotně stálých hydrofobních polymerů,např. polyvinylfluoridu, s libovolným hydrofilním polymerem nebo kopolymerem, jak jsou uvedeny v dalším, za předpokladu, že hydrofilní materiál, přidáváný v relativně malém množství,má nižší teplotu tavení a nižší viskozitu taveniny než základní...

Blokové kopolymery sestávající ze středně hydrofilních bloků dimethylaminoethylmethakrylátových strukturních jednotek a silně hydrofilních bloků methakryloylxyethyldimethylalkylamoniových solí a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 258167

Dátum: 15.07.1988

Autori: Přádný Martin, Ševčík Stanislav

MPK: C08F 220/34

Značky: bloků, přípravy, způsob, hydrofilních, stredne, dimethylaminoethylmethakrylátových, blokové, sestávající, kopolymery, methakryloylxyethyldimethylalkylamoniových, silně, jednotek, jejich, strukturních, solí

Text:

...komonomeru V konečném kopolymeru odpovídá množství alkylačního činidla přidaného do reakčni směsi. uvedeným způsobem lze tedy syntetizovat blokové kopolymery 5 jakýmkoliv poměrem dimetylaminoetylmetakrylátu a metykryloyloxyetyldimetylalkylamonium jodidu.Popisovanou reakci lze provádět v širokém rozmezi teplot od -20 °C do 60 °c beztlakově,při vyšších teplotách je nutné použit zvýšených tlaků. Podle teploty se pohybují i reakčni časy, s...

Způsob modifikace smáčecích nebo/a adhezních vlastností hydrofilních povrchů

Načítavanie...

Číslo patentu: 241131

Dátum: 15.12.1987

Autori: Višacký Viliam, Jakub Jozef, Trnik Eduard, Klempa Štefan, Majereík Michal, Vavrovie Ján, Lazar 1ubomír, Kubina Peter

MPK: D21H 1/34, D21J 1/08

Značky: hydrofilních, vlastností, povrchu, způsob, adhezních, modifikace, smáčecích

Text:

...částice parafínu, není na povrchu pozorovatelná, odolnost vůči vodě se nezhorší, účinek jemných pevných částic, které obklopují častice parafínu, popř.jsou přítomny v emnlzním prostředí, je ale zjistitelná hladkost povrchu se zmenší.Další výhodou je, že přes odolnost vůči vodě nebylo nutné používat organické nebo tzv. hot-melt lepidla, ale že i vodné disperze poskytly dostatečnou lepivost. Dobrá upravovatelnost krajových odpadů,...

Polymerní mikročástice na bázi hydrofilních monomerů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 241262

Dátum: 01.09.1987

Autori: Berka Pavel, Fišmon Ota, Münz Vladimír, Bien Jioí

MPK: C08F 220/28, C08F 2/46, A61K 39/385...

Značky: způsob, výroby, polymerní, hydrofilních, bázi, mikročástice, monomerů, jejich

Text:

...v rozmezi 5 000 až 250 000 daltonů. Poyuerní aditivum umožňuje ovlivnit rozměr čáatic. Rovněž umožňuje provádět ko polymerizaci při vyšších koncentracich. Lze jej hodnotit jako stabilizátor čáatic.Jako a vodou mísitelného rozpouštědla lze kromě Cł-Ca alkoholů použít 1,ü-dioxnn, aceton, dimethylaulfoxid, dimethylformamid, ethykJako hydrofilních monomerů lze použít 2-hydroxyethy 1 methakrylát, 2-hydroxyethylakrylát, jakož i odpovídající...

Způsob přípravy reaktivních hydrofilních latexových částic s fluorescenční značkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 228215

Dátum: 15.03.1986

Autori: Kálal Jaroslav, Labský Jiří, Bouchal Karel, Žůrková Eva, Švec František

Značky: hydrofilních, způsob, přípravy, fluorescenční, značkou, reaktivních, latexových, částic

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob přípravy reaktivních hydrofilních latexových částic s fluorescenční značkou vyznačený tím, že se polymerizuje monomer obsahující v molekule polymerizovatelnou dvojnou vazbu a současně i epoxidovou skupinu vybraný ze skupiny zahrnujíce 3,4-epoxy-1-buten, glycidylvinyleter, glycidylvinylftalát, glycidylmetakrylát, glycidylakrylát samotný či v přítomnosti dalšího mono- či divinylického monomeru v množství menším než 99 % hm. vybraného ze...

Způsob přípravy předmětů z hydrofilních gelů, zejména kontaktních čoček, polymeračním odléváním

Načítavanie...

Číslo patentu: 239282

Dátum: 15.05.1985

Autor: Odehnalová Nadižda

MPK: G02C 7/04

Značky: hydrofilních, předmětů, kontaktních, způsob, odléváním, zejména, čoček, polymeračním, gelů, přípravy

Text:

...ve vodě,ale ještě nedostačuje k potlačení hydrofilních vlastností, a povrchově aktivního činidla, 239282 4přednostně v množství 0,1 až 4 hmot. směsi, jako výohozího monomerního systému. Je zřejmě,že lze použít směsi hydrofilních monoolefiniokých monomerů a také směsi sítovadel. Mohoubýt také přítomny další monomery kopolymerizovatelné s hydrofilním monomerem, pokud jsou použity V množství nepotlačujícím žádané hydrofilní vlastnosti...

Způsob přípravy hydrofilních, trojrozměrných kopolymerů s kovalentně vázanými heterocykly

Načítavanie...

Číslo patentu: 217444

Dátum: 01.07.1984

Autori: Kühn Manfred, Mohr Peter, Čoupek Jiří

Značky: trojrozměrných, kopolymerů, vázanými, heterocykly, hydrofilních, kovalentně, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Kopolymery tohoto typu mohou najít použití v komplexní katalýze, v iontovýměnné chromatografii a také jako nosiče biologických funkcí. Cílem vynálezu je vypracování široce použitelného a snadno uskutečnitelného způsobu pro imobilizaci nízkomolekulárních efektorů ze skupiny heterocyklů. Podle vynálezu se komerčně dostupné hydrofilní, makroporézní kopolymery hydroxyalkylmetakrylátů a alkylendimetykrylátů aktivují reakcí analogickou polymeraci...