Patenty so značkou «hydrofilní»

Hydrofilní transparentní síťovaný kopolymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 270345

Dátum: 13.06.1990

Autori: Součková Dana, Obereigner Blahoslav, Vacík Jiří

MPK: C08F 20/60, C08F 20/58

Značky: síťovaný, kopolymer, způsob, hydrofilní, transparentní, výroby

Text:

...Je vhodný pro odlćvéni napr. odatřadivé liti kontektnich čoček. Použité rozpouétédlo, ktoré by v prvnim připodě brénilo mechanickému oprecováni zde naopak přiznivő ovlivňuje tlaky projevujici ee při zbotnéni Již hotovéhc výrobku.Je také možné a v připadl výroby vicebotnavých eouetružených kontaktnich čočak výhodne. rozpcultédle, popř. vodou rozpuatné nizkomolekuldrni podily. obeažené v eiřcvanén kopolymeru připrevonén v přitcmnoeti výše...

Hydrofilní tuhá lehčená hmota

Načítavanie...

Číslo patentu: 258794

Dátum: 16.09.1988

Autori: Lohr Jiří, Šňupárek Jaromír

MPK: C08J 9/00, A47G 7/02

Značky: tuhá, lehčená, hmota, hydrofilní

Text:

...struktura) a tak i z hlediska aplikovanýoh konkrétních technologických parametrů)(velikost michané šarže, tvar, rozměry a konstrukce licich forem), jak uvedenoVodný roztok nizkomolekulárniho produktu reakce fenolu 5 formaldehydem v molárním poměru 11,3 až 11,9 má koncentraci pevné látky 65 až 85 8 hmot. (pevná látka je zbytek po sušení 2 h při 150 °C). Chemické složení, struktura produktu je vyjádžena hodnotou viskozity 0,5 až 5,0...

Hydrofilní kopolymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 257979

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vacík Jiří, Wichterle Otto Akademik, Vodňanský Jiří, Krčová Zuzana, Michálek Jiří

MPK: C08F 220/06, C08F 220/28

Značky: výroby, hydrofilní, způsob, kopolymer

Text:

...směsi.Byly připraveny kopolymery 2-hydroxyethylmethakrylátu, popřípadě s diethylenglykolmonomethakrylátem a methakrylátu sodného, draselného nebo amonného v přítomnosti diethylenglykoldimethakrylátu a ethylenýlykoldimethakrylátu nebo v přítomnosti jen jedné sítující složky,kterou může být libovolný diester kyseliny methakrylové nebo akrylové příslušných alkylglykolů,jsou-li výchozí monomery zbaveny zcela vlastních diesterü...

Termostabilní, hydrofilní kondenzační produkty aldehydů a ketonů s obsahem kyselých skupin

Načítavanie...

Číslo patentu: 244913

Dátum: 15.07.1988

Autori: Fischer Evžen, Sobkoveík František

MPK: C04B 24/30, C04B 28/02, B01F 17/52...

Značky: kondenzační, obsahem, kyselých, skupin, ketonů, aldehydů, produkty, termostabilní, hydrofilní

Text:

...pzo emulze typu olej ve vodě, vodné susperze kaolinu nebo suspenze oleje, vody a aktivního uhlí. Vzhledem ke své vysoké tepelné stálosti jsou kondenzační produkty podle vynálezu zvláště vhodné jako prísady do anorganických pojiv. Produkty podle vynálezu jsou tak stálé, že je možno je mlít v mlýnech na cement bez ztráty účinnosti. ako dispergační činidla jsou kondenzační produkty vhodné například do tekuté betonové směsi a vzhledem ke své...

Způsob injekčního tvarování kompozice obsahující hydrofilní polymer

Načítavanie...

Číslo patentu: 257765

Dátum: 15.06.1988

Autori: Tomka Ivan, Wittwer Fritz

MPK: B29C 45/00, C08J 5/00, B01J 13/02...

Značky: injekčního, polymér, tvarování, způsob, hydrofilní, kompozice, obsahující

Text:

...želatiny 4 ze zásobníkové jednotky 5 do vstřikovací jednotky 1.vertikální valec 30 je rovněž opatřen vzduchovým potrubím 35, které spojuje horní část 31 s könickou nálevkou 33 a ve kterém cirkuluje vzduch, nucený k cirkulaci dmýchwadlem 36. Teplota tohoto vzduchu je regulovaná tyrístorem 37 a relativní vlhkost toho-to vzduchu je regulována parnim injektorem 38.Funkce vstřikovaci jednotky 1 spočíva v tom, že se želatina 4, příváděná ze...

Hydrofilní kopolymer, zejména pro kontaktní čočky a medicinální použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 256437

Dátum: 15.04.1988

Autori: Vacík Jiří, Wichterle Otto Akademik, Michálek Jiří

MPK: G02C 7/04

Značky: kontaktní, zejména, kopolymer, čočky, způsob, použití, hydrofilní, medicinální, výroby

Text:

...ethylen-bis-methakrylamidu, hexamethylen-bis-methakrylamidu aj.,nebo jejích kombinace,a to vždy tak, že do polymerace vstupují minimálně 3 komponenty, 2 nichž dvě jsou monoestery a tře tí je sílovadlo, přičemž jeden z monoesterů je díethylenglykol monomethakrylàt. Díethylenglykolmonometakrylát obsahuje ze své syntězy diesteŕ diethylenglykoldimetakrylàt, který může vystupovat samostatné jako síĺujíci složka, nebo se stat součástí...

Způsob výroby xerogelové repliky hydrofilní gelové kontaktní čočky

Načítavanie...

Číslo patentu: 241213

Dátum: 15.09.1987

Autor: Kopecký Jan

MPK: G02C 7/04

Značky: hydrofilní, gelové, repliky, výroby, způsob, xerogelové, čočky, kontaktní

Text:

...repliky, která při soustružení vznikala, byla snadno zranitelná a výtěžek takto pripravovaných čoček byl značné nízký. Z tohoto důvodu nebyl tento způsob ani po ZOti letech nikde ve výrobě čoček realizovän.Podle tohoto vynálezu se pripravuje pre~.fabrlkát xerogelové repliky polymerizačnírnodlévánim monomerni směsi ve formách,které na rozdíl od dosavadniho známého způsobu mají přesně vytvořenou konkävnía nikoliv konvexní plochu. Formy se...

Hydrofilní kopolymer vhodný zejména pro kontaktní čočky a medicinální použití a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 252224

Dátum: 13.08.1987

Autori: Wichterle Otto Akademik, Krčová Zuzana, Vodňanský Jiří, Vacík Jiří, Michálek Jiří

MPK: C08F 220/28

Značky: vhodný, medicinální, zejména, způsob, kopolymer, čočky, výroby, kontaktní, použití, hydrofilní

Text:

...zajištěna vysoká konverze polymerizujících komponent V čase oproti přípravě xerogelových materiálů připravených polymerizací bez rozpouštědla.Další výhoda tohoto postupu spočíva v tom, že každým procentem vypraných monomerních a nízkomolekulárních podílú se zvyšuje teplota skelného přechodu Tg přibližně o šeststupňů C, což má pŕíznivý Vliv na soustružení a leštění konečného tvaru kontaktní čočky.Výhoda sušení vodou zbotnalých prefabrikátů...

Hydrofilní silikonový kompozit a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 251890

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šulc Jiří, Lopour Petr, Vondráček Petr

MPK: C08L 83/04

Značky: silikonový, způsob, hydrofilní, kompozit, výroby

Text:

...hmotnosti stanovené viskćozimetricky asi 500 000. Byly připraveny směsi o obsahu práškom/item piolyĺHEMA 20,50 -a 100 dsk tj, hmotuxoustiních dílů polyHEMA no 100 hmoomoosteních díiů kvaučukuj, do kterých bylo dále přimisiemiou 1,2 idsk pasty z bis 2,4-dichilorbenziovylperoxidu a stejanéhov množství sili~.konovéhio oleje. Ze směsi byxly VylĺSi-TjVány při 110 °C po dobu 15 minut listy 1 mm silné.Roivnovážmé zbotnávxií vodou bylo u...

Hydrofilní trojrozměrný polymer a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 249989

Dátum: 15.04.1987

Autori: Michálek Jiří, Vacík Jiří, Wichterle Otto Akademik, Trekoval Jiří

MPK: C08F 226/10, C08F 220/26, C08F 220/40...

Značky: výroby, hydrofilní, polymér, způsob, trojrozměrný

Text:

...na dusíku /např. N-1,1-dimethyl-3-oxo butylakrylamid, N-isobutylakrylamid. N,N-dimethylakrylamid, methakryloylmorfolin/. Jako přísadu lze k těmto monomerüm přidávat též kyselinu akrylovou nebo methakrylovou a to bud volnou,nebo ve formě alkalických nebo amoniových solí.Popsané gely se vyznačují i podle molární koncentrace alkylových skupin v monomerní směsi ve zbobtnalém stavu větším či menším modulem elasticity. ve většině pŕípadů jsou...

Hydrofilní masťový základ

Načítavanie...

Číslo patentu: 249578

Dátum: 15.04.1987

Autori: Mairych Michal, Novák Vladimír, Vltavský Zdeněk

MPK: A61K 9/06

Značky: základ, hydrofilní, masťový

Text:

...doeáhnout e minimálnim množetvim maximálniho efektu. . Zm 1 něným.požadavkom vyhovuje podle vynálezu hydrofilni masřový základ typu emulze olej/voda, na bázi tukové složky, kterou tvori parefin, elkanoly e 8 až 18 atomy uhllku, alkankarboxylové kyseliny a 8 až 18 etomy uhliku, bud va formě chemických individuą nebo směsi, zejména etaarinu, a vodné složky, kterou tvoří voda, propylenglykol a/nebo glycerol, e přieadou emulgátoru,...

Hydrofilní kosmetické přípravky

Načítavanie...

Číslo patentu: 235453

Dátum: 15.11.1986

Autori: Večerková Ema, Hudeček Slavko

MPK: A61K 7/40

Značky: přípravky, hydrofilní, kosmetické

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrofilních kosmetických přípravků zejména krémů, zásypů a jiných, pro ovlivňování vlhkosti ošetřovaných ploch, zejména pokožky a sliznic. Podstatou vynálezu jsou hydrofilní kosmetické přípravky jako krémy, emulze, zásypy aj. obsahující vodu, tukové látky přírodní a syntetické oleje, přírodní a syntetické vosky, emulgátory a další přírodní a syntetické složky, vyznačené tím, že jako účinnou látku obsahují 0,1 až 10 % hmot....

Způsob výroby chemicky zesílených netkaných listů s hydrofilní mikroheteroporézní strukturou pojidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 229655

Dátum: 15.11.1986

Autori: Szomolányi Géza, Wlasitsch Gyula, Lórant Iván, Farkas Ferenc, Murlasits Gyula

MPK: D04H 1/64

Značky: pojidla, mikroheteroporézní, výroby, strukturou, chemicky, netkaných, listů, zesílených, způsob, hydrofilní

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu výroby chemicky vyztuženého netkaného listového materiálu, vhodného pro použití jako podložky pro výrobu koženky. Vynález řeší zjednodušení a zhospodárněni technologie výroby netkaného listového materiálu, obsahujícího pojidlo s mikroheteroporézní strukturou a koloidně chemickými vlastnostmi. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vlákenné rouno se impregnuje disperzí polymeru, obsahující v hmotnostní koncentraci 1 až 20 %...

Hydrofilní latexové částice nesoucí karboxylové skupiny s chelatizující schopností

Načítavanie...

Číslo patentu: 229571

Dátum: 15.09.1986

Autori: Žůrková Eva, Bouchal Karel, Labský Jiří, Kálal Jaroslav, Švec František

MPK: C08F 8/10, C08F 20/32

Značky: nesoucí, částice, schopnosti, karboxylové, chelatizující, skupiny, hydrofilní, latexové

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice nesoucí karboxylové skupiny s chelatizující schopností vyznačené tím, že obsahují na polymerní matrici sestávající ze zpolymerizovaných jednotek glycidylmethakrylátu, methakrylaldehydu či jejich kopolymerů ve tvaru pravidelných částic o rozměru 0,1 - 1,5 (m modifikovaných amoniakem, či polyaminy na vázané skupiny obecného vzorce I, kde X je skupina NH, ( je kyslík, či skupina N-CH2COOH a n=0-4 v množství 0,01 - 2,5...

Hydrofilní masťový základ

Načítavanie...

Číslo patentu: 223370

Dátum: 15.03.1986

Autori: Vltavský Zdeněk, Mairych Michal, Novák Vladimír

Značky: hydrofilní, základ, masťový

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrofilního masťového základu na bázi emulze olej ve vodě, určeného pro dermální farmaceutické nebo kosmetické přípravky, zejména však pro lékárny, pro magistraliter předepisovaná externa. Tento základ je charakterizován tím, že vodnou fázi tvoří gel, obsahující neutralizovaný karboxyvinylpolymer. Stálosti emulze se dosahuje přísadou minimálního množství vhodného emulgátoru s hodnotou HLB 6 až 20, s výhodou 1O až 18.

Hydrofilní polyuretanmočoviny se zvýšenou odolností proti hydrolytické degradaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 229216

Dátum: 01.03.1986

Autori: Praus Miroslav, Hadobáš František, Dudák Zdeněk, Karásek Otakar, Komora Ladislav

MPK: C08L 75/00, C08G 18/65

Značky: polyuretánmočoviny, hydrolytické, odolností, degradaci, hydrofilní, proti, zvýšenou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrofilních polyuretanmočovin se zvýšenou odolností proti hydrolytické degradaci, které ~sou vhodné zejména k výrobě hydrofilních plošných materiálů. Jedná se o polyuretanmočoviny připravitelné polyadiční reakcí alifatického, aromatického a/nebo alicyklického diizokyanátu a polyolové složky na bázi segmentového polymeru etylénoxidu a propylénoxidu s koncovými oxypropylénovými segmenty, kterj· obsahuje 15 až 90 % polyetoxameru v...

Hydrofilní latexové částice, způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225010

Dátum: 15.02.1986

Autori: Tanswell Paul, Žůrková Eva, Švec František, Kálal Jaroslav, Bouchal Karel, Baier Manfred, Batz Hans-georg

Značky: latexové, jejich, částice, hydrofilní, způsob, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu jsou hydrofilní latexové částice, které sestávají z homopolymeru monomeru obecného vzorce I kde R1 je vodík nebo methyl a x je -0- nebo -CO-0 či kopolymeru monomeru obecného vzorce I s 1 až 99 % hmot. radikálově polymerizovatelného monomeru vybraného ze skupiny zahrnující styren, divinylbenzen, alkylen-diakryláty či dimethakryláty, hydroxalkylendiakryláty či dimethakryláty, hydro-xyakylendiakryláty či dimethakryláty,...

Hydrofilní základ pro sypké přípravky biologicky účinných olejů

Načítavanie...

Číslo patentu: 227240

Dátum: 15.11.1985

Autori: Šauša Igor, Martínek Jaroslav, Úradníček Dušan, Karabinoš Jozef, Lomjanský Jozef, Frimm Richard, Körbl Jiří, Jančik Fedir

Značky: přípravky, hydrofilní, sypké, olejů, účinných, základ, biologicky

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní základ pro sypké přípravky biologicky účinných olejů se používá převážně ve veterinární praxi, a to hlavně ve vitaminových koncentrátech a krmných dolňcích. Lze ho také po menších úpravách užít i pro humánní medicinu. Podstatu hydrofilního základu tvoří z 80 % polyvinylalkohol, škrob (kukuřičný) a škrobový sirup, přičemž se při výrobě pracuje pod teplotou mazovatění škrobu, tj. v rozmezí 40 až 70 °C.

Práškové hydrofilní plnivo pro plastické kůže a způsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 219835

Dátum: 15.10.1985

Autori: Hudeček Slavko, Čefelín Pavel, Otoupalová Jaroslava

Značky: práškové, kůže, plnivo, způsob, plastické, hydrofilní, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Práškové hydrofilní plnivo pro plastické kůže na bázi akrylických nebo methakrylických polymerů tvořené kopolymerem a na bázi polyakrylamidu nebo polymethakrylamidu zesítěného 10 až 25 hmot. % N,N'-methylenbis(akrylamidu)nebo N,N'-methylenbis(methakrylamidu). Způsob jeho přípravy, při kterém se nejprve připraví vodná emulze pevného N,N'-methylenbis(akrylamidu) nebo N,N'-methylenbis(methakrylamidu), ke které se přidá v přítomnosti iniciátoru...

Hydrofilní latexové částice obsahující aminoskupiny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225369

Dátum: 30.06.1985

Autori: Batz Hans-georg, Žůrková Eva, Bouchal Karel, Tanswell Paul, Kálal Jaroslav, Švec František, Baier Manfred

Značky: částice, hydrofilní, obsahující, latexové, způsob, jejich, aminoskupiny, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice obsahující aminoskupiny, vyznačené tím, že sestávají ze zpolymerizovaných jednotek obecného vzorce I kde R1 je vodík nebo methyl, X je -O- nebo -CO-O- a R2 a R3 jsou vodík, alkyl C1 až C4, hydroxyalkyl C1 až C3, aminoalkyl nebo ze zpolymerizované směsi jednotek obecného vzorce I a jednotek vzniklých polymerizací monomerů vybraných ze skupiny obsahující glycidenakrylát, glycidy1methakrylát, styren, divinylbenzen,...

Hydrofilní latexové částice obsahující aldehydové skupiny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225368

Dátum: 30.06.1985

Autori: Baier Manfred, Tanswell Paul, Bouchal Karel, Žůrková Eva, Kálal Jaroslav, Švec František, Batz Hans-georg

Značky: skupiny, jejich, přípravy, obsahující, hydrofilní, částice, aldehydové, způsob, latexové

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice obsahující aldehydové skupiny, vyznačené tím, že se stávají z polymeru tvořeného zpolymerizovanými jednotkami obecného vzorce 1 kde Rl je vodík nebo methyl a X je -O- nebo -CO-0- nebo ze směsi zpolymerizovaných jednotek obecného vzorce I s 1 až 99 % hm. zpolymerizovanych monomerů vybraných ze skupiny zahrnující glycidylakrylát či methakrylát, styren, divinylbenzen, hydroalkylakrylát a alkyl akryláty a methakryláty,...

Hydrofilní latexové částice obsahující visící 2,3-dihydroxypropylové skupiny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225367

Dátum: 30.06.1985

Autori: Bouchal Karel, Baier Manfred, Švec František, Tanswell Paul, Kálal Jaroslav, Pöcking-possenhofen (d), Batz Hans-georg, Žůrková Eva

Značky: visící, jejich, obsahující, skupiny, přípravy, částice, 2,3-dihydroxypropylové, latexové, způsob, hydrofilní

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice obsahující visící 2,3- dihydroxypropylové skupiny, vyznačené tím, že sestávají ze zpolymerizovaných jednotek obecného vzorce I kde R1 je methyl nebo vodík a X je O nebo -CO-O- nebo ze zpolymerizované směsi jednotek obecného vzorce I a jed notek vzniklých polymerizací monomerů vybraných ze skupiny zahrnující glycidylakrylát a methakrylát, styren, divinylbenzen, hydroxyalkylakryláty a methakryláty, alkylakryláty a...

Hydrofilní latexové částice obsahující thiolové skupiny a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 225366

Dátum: 30.06.1985

Autori: Žůrková Eva, Batz Hans-georg, Kálal Jaroslav, Baier Manfred, Tanswell Paul, Švec František, Bouchal Karel

Značky: hydrofilní, latexové, obsahující, skupiny, částice, způsob, jejich, přípravy, thiolové

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní latexové částice obsahující thiolové skupiny, vyznačující se tím, že sestávají ze zpolymerizovaných jednotek obecného vzorce I kde R1 je vodík nebo methyl a X je O nebo -CO-O nebo ze zpolymerizované směsi jednotek obecného vzorce I a 1 až 99 % hmot. jednotek vzniklých polymerizací monomerů vybraných ze skupiny zahrnující glycidylakrylát či methakrylát, alkylakryláty nebo hydroxyalkylakryláty či methakryláty, akrylamidy či...

Hydrofilní polyesterové vlákno

Načítavanie...

Číslo patentu: 216186

Dátum: 15.10.1984

Autori: Mathes Nikolaus, Gerlach Klaus, Lange Wolfgang

Značky: polyesterové, vlákno, hydrofilní

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrofilní polyesterové vlákno se stabilním systémem pórů, schopným při teplotě 20 °C a při relativní vlhkosti vzduchu menší než 97 % kapilární kondenzace, se schopností při teplotě 40 °C a při relativní vlhkosti vzduchu 92 % přijímat více než 2 % hmotnostní vlhkosti, přičemž podíl kapilární kondenzace na přijímání vlhkosti je alespoň 25 %, se zdánlivou hustotou nejvýše 1350 kg/cm3 a s poloměrem mikropórů nejvýše 30 nm, přičemž objem mikropórů...

Hydrofilní trojrozměrné kopolymery s chemicky vázanými komplexy kovů a způsob jejich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 216394

Dátum: 01.07.1984

Autori: Beneš Milan, Čoupek Jiří, Buttgereit Käthe, Kühn Manfred

Značky: způsob, hydrofilní, kopolymery, komplexy, chemicky, trojrozměrné, kovů, výroby, vázanými, jejich

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká hydrofilních trojrozměrných kopolymerů s chemicky vázanými komplexy kovů, které sestávají z hydrofilních makroporézních kopolymerů hydroxyalkylmethakrylátů, kde alkyl obsahuje 2 až 6 atomů uhlíku, s alkylendimethakryláty, kde alkylen obsahuje 2 - 4 atomy uhlíku, které obsahují chemicky vázané komplexy heterocyklických sloučenin s makrocyklickými sloučeninami obsahujícími kov, vybranými ze skupiny porfyrinů nebo ftalocyaninů....

Nové hydrofilní polyformazany na basi celulosy a způsob jejich přípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 214302

Dátum: 01.06.1984

Autor: Kahovec Jaroslav

Značky: způsob, jejich, polyformazany, přípravy, hydrofilní, nové, celulosy

Zhrnutie / Anotácia:

Nové hydrofilní polyformazany na basi celulosy obecného vzorce I, v kde C značí celulosový skelet, R1=H nebo OH, R2=H nebo COOH.