Patenty so značkou «hydrochlorid»

Polymorfná kryštalická forma V 1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl) piperazín hydrochlorid monohydrátu, spôsoby jej prípravy, použitie a farmaceutická kompozícia s jej obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288334

Dátum: 04.01.2016

Autori: Bartels Matthias, Helfert Bernd, Neuenfeld Steffen, Rudolph Susanne, Böttcher Henning, Kniel Heike, Bathe Andreas

MPK: A61K 31/495, C07D 405/12

Značky: polymorfná, použitie, monohydrátu, 1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl, kompozícia, hydrochlorid, spôsoby, krystalická, forma, přípravy, piperazín, obsahom, farmaceutická

Zhrnutie / Anotácia:

Polymorfná kryštalická forma V 1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)- butyl] -4-(2-karbamoylbenzofurán-5-yl)piperazín hydrochlorid monohydrátu, ktorá má nasledujúce dáta difrakcie röntgenových lúčov uvedená v poradí číslo, medzirovinná vzdialenosť d v nm, uhol 2? a pomer intenzít I/I0: 1, 0,9466, 9,34, 14 2, 0,8166, 10,83, 15 3, 0,6807, 13,00, 20 4, 0,6569, 13,47, 12 5, 0,4742, 18,70, 16 6, 0,4563, 19,44, 100 7, 0,4416, 20,09, 32 8, 0,4231, 20,98, 12 9,...

1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl) 1-[4-(5-kyanoindol-3-yI)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl)piperazín hydrochlorid anhydrát v kryštalickej forme IV, spôsob jeho prípravy a použitie a farmaceutická kompozícia s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 288162

Dátum: 14.02.2014

Autori: Bathe Andreas, Böttcher Henning, Kniel Heike, Helfert Bernd, Bartels Matthias, Neuenfeld Steffen, Rudolph Susanne

MPK: C07D 405/12, A61K 31/495

Značky: přípravy, spôsob, 1-[4-(5-kyanoindol-3-yi)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl)piperazín, farmaceutická, kompozícia, kryštalickej, použitie, 1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl, formě, anhydrát, hydrochlorid, obsahom

Zhrnutie / Anotácia:

1-[4-(5-kyanoindol-3-yl)butyl]-4-(2-karbamoylbenzofuran-5-yl)piperazín hydrochlorid anhydrát v kryštalickej forme IV a spôsob jej prípravy. Farmaceutická kompozícia obsahujúca túto zlúčeninu, prípadne spolu s kryštalickou formou V príslušnej zlúčeniny a jednu, alebo viac pomocných látok a/alebo nosičov. Táto zlúčenina alebo farmaceutická kompozícia na použitie na liečenie alebo prevenciu depresívnych porúch, úzkostlivosti, bipolárnych porúch,...

Vodná sterilná farmaceutická kompozícia na okamžité použitie obsahujúca hydrochlorid esmololu a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288113

Dátum: 29.07.2013

Autori: Owoo George, Liu Jie, Pejaver Satish

MPK: A61K 31/24, A61K 31/216, A61K 31/215...

Značky: přípravy, okamžité, sterilná, obsahujúca, spôsob, vodná, použitie, farmaceutická, hydrochlorid, kompozícia, esmololu

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaná je vodná sterilná farmaceutická kompozícia na okamžité použitie, vhodná na parenterálne podanie infúziou pri liečbe srdcových stavov, ktorá je zabalená v uzatvorenej nádobe, má hodnotu pH medzi 3,5 a 6,5 a obsahuje: a) 0,1 až 100 mg/ml hydrochloridu metyl-3-[4-2-hydroxy-3-izopropylamino)propoxy]fenylpropionátu (hydrochloridu esmololu) b) 0,01 až 0,5 M tlmivého činidla a c) 1 až 100 mg/ml činidla regulujúceho osmotický tlak, zvoleného zo...

Hydrochlorid 4-[4-(2-pyrolylkarbonyl)-1-piperazinyl]-3- trifluórmetylbenzoylguanidínu a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287830

Dátum: 31.10.2011

Autori: Sieger Peter, Herter Rolf Ulrich Wilhelm, Eickmeier Christian, Rall Werner, Körner Volkmar

MPK: A61K 31/496, A61P 13/08, A61K 31/40...

Značky: 4-[4-(2-pyrolylkarbonyl)-1-piperazinyl]-3, trifluórmetylbenzoylguanidínu, použitie, hydrochlorid

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je hydrochlorid 4-[4-(2-pyrolylkarbonyl)-1-piperazinyl]-3- trifluórmetylbenzoylguanidínu vzorca (I) a jeho použitie na výrobu lieku na inhibíciu bunkovej výmeny Na+/H+.

Kryštalická forma (R)-7-chlór-N-(chinuklidín-3-yl)benzo[b]tiofén-2-karboxamid hydrochlorid monohydrátu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20818

Dátum: 17.05.2011

Autori: Ishige Takayuki, Kishida Muneki, Chesworth Richard, Oliver-shaffer Patricia, Shapiro Gideon

MPK: A61K 31/439, C07D 453/02, A61P 25/00...

Značky: forma, r)-7-chlór-n-(chinuklidín-3-yl)benzo[b]tiofén-2-karboxamid, krystalická, monohydrátu, hydrochlorid

Text:

...foriem, spôsobov výroby a farmaceutických prípravkov bude opísaný s odkazom na nasledujúce definície,ktoré sú pre prehľadnosť uvedené nižšie. Pokiaľ nie je definované inak, súnižšie uvedené terminy definované nasledovne0008 V tomto vynáleze pokiaľ nie je uvedené inak termín kryštálové formy,kryštalické formy a príbuzné termíny odkazujú na tuhé formy, ktoré sú kryštalické. Kryštálové formy zahŕňajú jednozložkové kryštalické formy a Kryštálové...

Farmaceutická kompozícia obsahujúca 1-(2-naft-2-yletyl)-4-(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridín hydrochlorid a donepezil alebo takrín

Načítavanie...

Číslo patentu: 286040

Dátum: 02.01.2008

Autori: Soubrie Philippe, Terranova Jean-paul, Maffrand Jean-pierre

MPK: A61K 31/44, A61K 31/00, A61K 31/445...

Značky: 1-(2-naft-2-yletyl)-4-(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridín, hydrochlorid, donepezil, takrín, farmaceutická, obsahujúca, kompozícia

Zhrnutie / Anotácia:

Farmaceutická kompozícia obsahujúca ako aktívne zložky (a) 1-(2-naft-2-yletyl)-4-(3-trifluórmetylfenyl)-1,2,3,6-tetrahydropyridín hydrochlorid, t. j. xaliproden hydrochlorid, a (b) donepezil alebo takrín. Opísané je tiež jej použitie na prípravu liečiv na liečenie stareckej demencie Alzheimerovho typu.

Liečivý prípravok obsahujúci fexofenadín hydrochlorid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285964

Dátum: 09.11.2007

Autori: Štepanovičová Viera, Doršic Ľuboš, Lehocký Mikuláš, Gattnar Ondrej, Hubinová Viera, Varga Ivan, Kormanová Viera

MPK: C07D 211/00, A61K 31/445, A61K 9/20...

Značky: spôsob, obsahujúci, fexofenadín, přípravy, prípravok, hydrochlorid, liečivý

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivý prípravok obsahuje fexofenadín hydrochlorid ako účinnú látku v množstve 100 mg až 1000 mg, čo predstavuje 15 až 50 % hmotn., aspoň jednu pomocnú látku zo skupiny polyolov a/alebo sacharidov, aspoň jednu látku upravujúcu tokové vlastnosti tabletoviny v množstve 0,1 až 10 % hmotn., aspoň jedno rozvolňovadlo v množstve 1 až 25 % hmotn., aspoň jednu klznú látku v množstve 0,1 až 10 % hmotn. a suché spojivá v množstve 10 až 45 % hmotn.,...

Mäkké kapsuly obsahujúce palonosetron hydrochlorid so zlepšenou stabilitou a biodostupnosťou

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5880

Dátum: 19.10.2007

Autori: Bonadeo Daniele, Calderari Giorgio, Braglia Enrico, Braglia Riccardo

MPK: A61K 31/473, A61K 9/48, A61K 9/52...

Značky: hydrochlorid, kapsuly, stabilitou, biodostupnosťou, palonosetron, zlepšenou, mäkké, obsahujúce

Text:

...činidla a palonosetronu a0007 V prvom hlavnom uskutočnení preto vynález ponúka mäkkú želatínovú kapsulu na orálne podanie, ktorá obsahuje a) vonkajší plášť z mäkkej želatíny s priepustnosťou pre kyslík menšou než asi 1,0 x 10 ml.cm/(cm 2.24 h.atm) a b) ako vnútornú náplň kompozíciu zlipoñlnej kvapaliny zahíňajúcu i) viac než asi 50 hmotn. jednej alebo viacerých lipoñlných zložiek ii) asi 1 až asi 20 hmotn. vody miešateľnej alebo...

Kryštalický hydrochlorid valacyklovíru, spôsob jeho výroby a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 285329

Dátum: 12.10.2006

Autori: Lake Philip George, Varlashkin Peter Gregory, Winnike Richard Augustus, Whatrup David James, Skinner David Michael, Grubb William Bayne Iii, Conway Gregory Alan, Partin Jane Muse, Carter Barry Howard

MPK: C07D 473/00, A61K 31/519

Značky: spôsob, výroby, krystalický, použitie, valacyklovíru, hydrochlorid

Zhrnutie / Anotácia:

Kryštalická forma (2-[2-amino-1,6-dihydro-6-oxo-purin-9-yl)metoxy]etyl L-valinátu hydrochloridu (známeho ako hydrochlorid valacykloviru), spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie.

Nové použitie kompozície obsahujúcej chlórprokaín hydrochlorid, nová kompozícia obsahujúca chlórprokaín hydrochlorid a spôsob jej prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15717

Dátum: 05.09.2006

Autori: Donati Elisabetta, Mitidieri Augusto

MPK: A61K 9/00, A61K 31/245

Značky: kompozície, spôsob, použitie, obsahujúca, nové, přípravy, nová, hydrochlorid, kompozícia, chlórprokaín, obsahujúcej

Text:

...liečiva v atmosfére inertného plynu, o filtráciu roztoku liečiva cez sterilízačný filter (0,22 m) , o dávkovanie filtrovaného roztoku liečiva do ampúl pod inertným plynom, o sterilizáciu ñltrovaného roztoku liečiva v uzavretých arnpuliach pod inertným plynom pri najmenej 121 °C počas najmenej 10 minút (Fo 10 minút) na získanie sterilizovaného0009 Chlórprokaín, čiže 2-(dietylaminoetyl)-4-amino-chlórbenzoát (CAS 3858 - 89 - 7), vo forme...

Liečivý prípravok s riadeným uvoľňovaním obsahujúci tramadol hydrochlorid a spôsob jeho prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 285128

Dátum: 01.06.2006

Autori: Varga Ivan, Gattnar Ondrej, Rázus Luboslav, Sedlárová Helena, Zemánek Marián

MPK: A61K 9/20, A61K 31/135

Značky: uvoľňovaním, obsahujúci, tramadol, prípravok, riadeným, hydrochlorid, liečivý, přípravy, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Liečivý prípravok s riadeným uvoľňovaním obsahujúci tramadol hydrochlorid obsahuje 100 až 200 mg účinnej látky v zmesi s mikronizovanými estermi glycerolu s vyššími mastnými kyselinami, alkalickými soľami kyseliny fosforečnej, neionogénnymi polymérmi vinylpyrolidonu, látkami zo skupiny solí vyšších mastných kyselín s alkalickými kovmi a oxidov kremíka a spôsob prípravy tohto prípravku.

Tuhý farmaceutický prostriedok obsahujúci hydrochlorid donepezilu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 5016

Dátum: 19.10.2005

Autori: Smrkolj Matej, Vrbinc Miha, Kotar-jordan Berta, Zupet Rok

MPK: A61K 31/445, A61K 9/20, A61K 9/00...

Značky: prostriedok, tuhý, donepezilu, obsahujúci, farmaceutický, hydrochlorid

Text:

...Iaktitol (hydratovaný), silikonizovaná mikrokryštalickà celulóza, sacharóza,hydrogenfosforečnan vápenatý, uhličitan vápenatý, mliečnan vápenatý, alebo ich zmesi.Výhodné ako excipienty (c) sú polyvinylpyrolidón, karboxymetylcelulóza sodná, polakrilín draselný,škrob, sodný glykolát škrobu, hydroxyetylcelulóza, hydroxypropylceluióza, hydroxypropylmetylcelulóza alebo iné celulózové étery, polymetakrylát, krospovidón, kyselina steárová, stearan...

Prostriedok s kontrolovaným uvoľňovaním obsahujúci hydrochlorid tamsulozínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3426

Dátum: 12.08.2005

Autori: Wiackowski Lech, Szelejewski Wieslaw, Zaremba Andrzej, Pesta-dynda Edyta, Marchlewska-cela Zofia

MPK: A61K 9/20, A61K 31/18, A61K 9/00...

Značky: prostriedok, obsahujúci, kontrolovaným, uvoľňovaním, tamsulozínu, hydrochlorid

Text:

...s komplementámymi vlastnosťami, pričom jedno z nich umožňuje prenikanie vody do jadra tablety adruhé mu poskytuje kostru. Vhodné zrieďovadlá môžu byť vybrané zo skupiny pozostávajúcej z cukrových alkoholov, ako je napríklad manitol, sorbitol, xylitol alebo maltitolcukrov, ako sú napriklad glukóza, laktóza, levulóza, sacharóza, maltóza, glukóza a dextróza škrobov, ako je napríklad kukuríčný škrob a zemiakový škrob derivátov celulózy, ako je...

Farmaceutická lieková forma obsahujúca oxykodón hydrochlorid s obsahom menej než 25 ppm14-hydroxy-kodeinónu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18511

Dátum: 30.03.2005

Autori: Chapman Robert, Kyle Donald, Rider Lonn, Kupper Robert, Hong Qi

MPK: A61K 9/00, A61K 31/485, C07D 489/00...

Značky: forma, hydrochlorid, obsahom, lieková, oxykodón, farmaceutická, menej, obsahujúca, ppm14-hydroxy-kodeinónu

Text:

...s kompozíciami, ktoré sú odbomíkom známe, obsahovala znížené množstvá 14-hydroxykodeinónu.Vynález sa týka farmaceutickej líekovej formy obsahujúcej oxykodón hydrochlorid amenej než 25 ppm l 4-hydroxykodeinónu, stanovené metódou HPLC podľOpísaný je spôsob znižovania 14-hydroxy-kodeinónu V kompozícii oxykodónhydrochloridu na množstvo nižšie než 25 ppm, nižšie než 15 ppm, nižšie než 10 ppm alebo nižšie než 5 ppm.Ďalej je opísaný spôsob...

Pelety obsahujúce hydrochlorid venlafaxínu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2131

Dátum: 08.10.2004

Autori: Bozso Agnes, Korbély Tibor, Moricz Eszter, Fekete Pál

MPK: A61K 47/38, A61K 47/02, A61K 31/137...

Značky: pelety, venlafaxínu, obsahujúce, hydrochlorid

Text:

...sa častice práškovej zmesi na seba vzájomne lepia a vďaka strížnýma abrazivnym silám sa stávajú sférickými.00010 Posledný krok celého procesu peletizácie je sušenie častíc a separácia frakcie, ktorá má veľkosť častíc vhodnú na ďalšie spracovanie. Kvalita technológie peletizácie môže byť charakterizovaná frakciou produktu, čo je pomer lnnomosti peliet, ktoré majú požadovanú veľkosť častíc ku celkovej hmotnosti peliet. Pelety s nevhodnou...

Bezvodý hydrochlorid paroxetínu, spôsob jeho výroby a použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283608

Dátum: 03.10.2003

Autori: Ward Neal, Jacewicz Victor Witold

MPK: A61K 31/445, C07D 405/12

Značky: bezvodý, výroby, spôsob, paroxetínu, hydrochlorid, použitie

Zhrnutie / Anotácia:

Bezvodý hydrochlorid paroxetínu s obsahom viazaného 2-propanolu alebo acetónu nižším ako 2 %
jeho formy A, B, C a D
spôsoby ich prípravy a ich použitie na liečenie a/alebo prevenciu chorôb.

Prípravok s kontrolovaným uvoľňovaním pre venlafaxín hydrochlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 1243

Dátum: 30.07.2003

Autori: Lioumis Konstantinos, Politis Stavros, Karavas Evangelos

MPK: A61K 31/137, A61K 9/48

Značky: hydrochlorid, kontrolovaným, uvoľňovaním, prípravok, venlafaxín

Text:

...ktorý obsahuje pelety potiahnuté polymérom kontrolujúcim rýchlosť, čo umožňuje kontrolované uvoľňovanie SSRI počas doby nie nenšej ako 12 hodín.0011 WO 0224160 opisuje prípravok dlho účinkujúcich0012 EP 1028718 a EP 0797991 opisujú zapuzdrené prípravky sfêroidných častíc ako prípravky s kontrolovaným uvoľňovaním obsahujúce venlafaxín.0013 EPll 57690 opisuje farmaceutický prípravok s kontrolovaným uvoľňovaním bez vplyvu na výživu. Zmes...

6-Hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-3-[4-(2- piperidínetoxy)benzoyl]benzo[b]tiofén hydrochlorid a farmaceutický prostriedok s jeho obsahom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283502

Dátum: 21.07.2003

Autori: Miller Randal Scot, Mcgill John Mcneill, Luke Wayne Douglas, Labell Elizabeth Smith

MPK: A61K 31/445, C07D 409/10

Značky: 6-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-3-[4-(2, obsahom, prostriedok, farmaceutický, hydrochlorid, piperidínetoxy)benzoyl]benzo[b]tiofén

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález popisuje novú, nesolvatovanú, kryštalickú formu 6-hydroxy-2-(4-hydroxyfenyl)-3-[4-(2- piperidínetoxy)benzoyl]benzo[b]tiofén hydrochloridu a farmaceutický prostriedok, ktorý obsahuje túto zlúčeninu ako účinnú látku.

Liečivá obsahujúce vardenafil hydrochlorid trihydrát a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11449

Dátum: 03.07.2003

Autori: Vollers Eimer, Bellinghausen Rainer, Ohm Andreas, Henck Jan-olav, Grunenberg Alfons, Serno Peter

MPK: A61P 15/10, A61K 31/53, A61K 9/28...

Značky: spôsob, liečivá, výroby, obsahujúce, vardenafil, trihydrát, hydrochlorid

Text:

...v ktorých môžubyt formy liečiv pri uvedených podmienkach inkubované. Čas, počas ktorého prechádzazvlhčený plyn cez liečivo alebo prichádza do kontaktu s liečívom V zariadení arelativna vlhkost plynu závisia od východiskového obsahu vody v liečive aod pomeru množstva zvlhčeného plynu a liečiva. Môže sa menit od niekoľkých málo minút po niekoľko dní, vo väčšine prípadov postačuje 0,5-l 2 hodín. Pri balených formách liečiv sú vo...

Hydratovaný hydrochlorid N-[3-[[2-(3,4-dimetoxyfenyl)etyl]amino]propyl]-4-nitrobenzamidu, spôsob jeho výroby, farmaceutický prostriedok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 283056

Dátum: 23.12.2002

Autori: Westlake Paul Jeffrey, Slater Graham Ralph

MPK: A61K 31/165, C07C 233/78

Značky: hydratovaný, prostriedok, hydrochlorid, farmaceutický, obsahom, použitie, spôsob, n-[3-[[2-(3,4-dimetoxyfenyl)etyl]amino]propyl]-4-nitrobenzamidu, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa hydratovaný hydrochlorid N-[3-[[2-(3,4-dimetoxyfenyl)etyl]amino]propyl]-4-nitrobenzamidu, ktorý (i) obsahuje vodu v rozsahu od 1,7 do 2,4 molových ekvivalentov a/alebo (ii) má teplotu topenia nad 145 °C a/alebo (iii) poskytuje infračervené spektrum obsahujúce píky pri 3510, 3342, 3076, 1665, 1598, 1343, 1330, 1216 a 801 cm-1. Ďalej je opísaný spôsob prípravy uvedenej zlúčeniny, farmaceutický prípravok obsahujúci túto zlúčeninu a jej...

Způsob výroby opticky čisté kyseliny erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl) propanové štěpením racemátu za použití soustavy hydrochlorid L-lysinu – pomocná báze jako opticky štěpicího činidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 269278

Dátum: 11.04.1990

Autori: Ferenc Milan, Hrbata Jiří

MPK: C07C 99/12

Značky: opticky, l-lysinu, štěpením, čisté, činidla, pomocná, hydrochlorid, propanové, způsob, soustavy, kyseliny, štěpicího, báze, výroby, použití, racemátu, erythro-(+)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfenyl

Text:

...3 x 40 ml destilované vody a vysuší. Získa se 13,85 5 produktu o /°ő/§ 25 447,87 ° (c 0,5 met hanol). Příklnd 231,94 g (0,1 mol) kyseliny erythro-(1)-3-(2-aminofenylthio)-2-hydroxy-3-(4-methoxyfeny 1)propanové se suspenduje ve 450 ml methanolu a po 10 minutách mícháni se k suspenzi přidá 1,87 5 (0,11 mol) amoniaku ve formě vodného roztoku. K vzniklému čírému roztoku se poté přidá roztok 12,03 5 (0,055 mol) hydrochloridu L-lysinu...

1-Methyl-4-(2-chlor-10,11-dihydrodibenzo/b,f)thiepin-10- ylthio)piperidin a jeho hydrochlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 268627

Dátum: 14.03.1990

Autori: Valenta Vladimír, Holá Vladislava, Protiva Miroslav

MPK: C07D 409/12

Značky: ylthio)piperidin, hydrochlorid

Text:

...v dimethylformamidu a směs se zahřivá na 90 °C. Basický produkt se isoluje převedenim do vodné fáze zředěnou kyselinou chlorovodikovou, base se uvolni vodným amoniakem a isoluje se extrakci orga nickým rozpouštědlem. Base vzorce I je krystalická a vhodná k charakterisaci spektry. Neu tralisaci chlorovodikem ve směsi ethanolu a etheru poskytuje krystalický hydrochlorid, který je vhodný k provádění biologických testů 1 k výrobě...

Piperazinový derivát 4,9-dihydrothieno(2,3-c)-2-benzothiepinu a jeho hydrochlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 261337

Dátum: 12.01.1989

Autori: Pomykáček Josef, Protiva Miroslav, Metyš Jan, Frycová Hana, Jílek Jiří

MPK: C07D 495/04

Značky: 4,9-dihydrothieno(2,3-c)-2-benzothiepinu, piperazinový, derivát, hydrochlorid

Text:

...možnosti popisovat vyčerpávajicím způsobem. Všechny látky, v příkladu popsané, jsou nové a jejich identita byla zajištěna obvyklými analytickými a spektrálnĺmi metodami.K 70 ml toluenu se postupně přidá 4,7 9 1-(4,9-dihydrothieno/2,3-c/-2-benzothiepin-4 ~y 1)piperazinu (II), 4,9 q 1 ~(3-chlorpropyl)-1,3-dihydro-ZH-benzimidazol-2-onu (III), 2,4 g triethylaminu a 0,15 g jodidu draselného a směs se za míchání vaří 20 h pod zpětným chladičem. Po...

Aminoalkohol dibenzo(b,e)thiepinové řady a jeho hydrochlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 235172

Dátum: 15.02.1987

Autori: Bártl Václav, Protiva Miroslav, Wildt Stanislav

MPK: C07D 409/04

Značky: aminoalkohol, hydrochlorid, řady, dibenzo(b,e)thiepinové

Zhrnutie / Anotácia:

Aminoalkohol dibenzo(b,e)thiepinové řady vzorce I, tj. 2-chlor-11-[1-(2-hydroxyethyl)-4-piperidyliden]-6,17- dihydrodibenzo(b,e)thiepin, a jeho hydrochlorid.

2,3,10,11-Tetrametoxy-6-(4-totyl)berbin a jeho hydrochlorid

Načítavanie...

Číslo patentu: 225599

Dátum: 30.09.1985

Autori: Valenta Vladimír, Protiva Miroslav

Značky: hydrochlorid, 2,3,10,11-tetrametoxy-6-(4-totyl)berbin

Zhrnutie / Anotácia:

2,3,10,11-tetramethoxy-6-(4-tolyl)berbin vzorce I a jeho hydrochlorid.