Patenty so značkou «hydrazinu»

Dávkovacie zariadenie hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 287635

Dátum: 25.03.2011

Autori: Gassmann Jörg, Fandrich Jörg, Gerlach André

MPK: G05B 23/02, G05B 13/02

Značky: zariadenie, dávkovacie, hydrazinu

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka dávkovacieho zariadenia hydrazínu pre vodný - parný obeh (22), ktorý obsahuje prvý merací člen (14), druhý merací člen (14), druhý merací člen (12), tretí merací člen (13), pripojené k expertného systému (31), ktorý prijíma ako vstupné signály nameranej hodnoty (6c, 6a, 6b), zistenej meracími členmi (14, 12, 13), na vytvorenie diagnózy porúch pokiaľ ide o nežiaduce vnikanie kyslíka do vodného - parného obehu (22), pomocou...

Spôsob stabilizácie alkylderivátov hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286188

Dátum: 11.04.2008

Autori: Kavala Miroslav, Niederland Kamil, Komora Ladislav

MPK: C07C 241/00, C07C 243/00

Značky: stabilizácie, hydrazinu, alkylderivátov, spôsob

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob stabilizácie alkylderivátov hydrazínu prídavkom substituovaných fenolov a/alebo aminokyselín, ich derivátov alebo ich zmesí, a/alebo kyseliny fosforečnej, jej soli alebo jej derivátov v množstve 0,001 až 1,0 % hmotn., vztiahnuté na reakčnú zmes.

Fotometrický sposob stanovenia hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260344

Dátum: 15.12.1998

Autori: Hlatký Juraj, Novák Marko

MPK: G01N 21/75

Značky: fotometrický, stanovenia, hydrazinu, spôsob

Text:

...hydrazinu na báze kondenzačnej reakcie s p-dimetylamínobenzaldehydom v kyslom prostredí podľa nášho vynálezu, založený na tom, že k stanovovanej vzorke sa pridáva prášková zmes pozostávajúca z kyseliny šťaveľovej a p-dimetylaminobenzaldehyclu v hinotnostnom po~ mere 100 0,5 až 100 10 a po jej rozpustení sa meria absorbancia pri 455 nm.Použitie činidiel v tuhej fáze umožňuje dosiahnuť ich vyššiu koncentráciu v analyzovanej vzorke oproti ich...

Deriváty (2,4-dinitrofenyl) hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 278490

Dátum: 13.05.1992

Autori: Defaye Jacques, Kozová Mária, Linek Kazimír

MPK: C07C 243/24

Značky: hydrazinu, deriváty, 2,4-dinitrofenyl

Zhrnutie / Anotácia:

Deriváty (2,4-dinitrofenyl)hydrazínu všeobecného vzorca (I), v ktorom R znamená allo-(resp. altro)1,2,3,4,5-penta-O-acetyl-aldehydo-D-ribitol alebo gulo-(resp. ido)1,2,3,4,5-penta-O-acetyl-aldehydo-D-xylitol. Uvedené deriváty sa dajú pripraviť tak, že na (2,4-dinitrofenyl)hydrazón s bivalentným radikálom od ribitolu alebo xylitolu sa pôsobí (acetanhydridom za prítomnosti katalyzátora pri teplote 0 až 35 °C, pričom je výhodné, ak sa ako...

Činidlo pre fotometrické stanovenie hydrazínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 266281

Dátum: 13.12.1989

Autori: Novák Marko, Hlatký Juraj

MPK: G01N 21/00

Značky: stanovenie, fotometrické, hydrazinu, činidlo

Text:

...pre fotometrícké stanovenie hydrazínu podľa vynálezu, ktoré pozostáva z 1,5 gramu p-dimetylaminobenzaldehydu, 90 až 120 gramov dihydrátu kyseliny šľavclove rozpustených a doplnených do jedného litra demineralizovanou vodou.PoužiLie kyseliny šťavelovej v činidle umožňuje vylepšenie termickej stability merania farebného produktu. Ďalšou výhodou činídla je možnosť použitia o rád nižších koncentrácii p-dimetylamínobenzaldehydu, ako v...

Způsob stanovení hydrazinu ve fenetidinu a fenacetinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 226526

Dátum: 15.05.1986

Autori: Franc Jaroslav, Hájková Marie

Značky: stanovení, způsob, fenacetinu, hydrazinu, fenetidinu

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení hydrazinu ve fenetidinu a fenacetinu, vyznačený tím, že se hydrazin oddělí od ostatních složek elektroforézou na tenké vrstve silikagelu, zviditelní se postřikem, například Ehrlichovým činidlem, a stanoví densitometricky, nebo se přímo kolorimertuje po vyvolání zabarvení s p-dimetylaminobenzaldehydem v roztoku dimetylsulfoxidu.