Patenty so značkou «hydraulickej»

Zariadenie na meranie a uvoľnenie tlaku hydraulickej energie

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7069

Dátum: 01.04.2015

Autor: Németh František

MPK: F15B 1/26

Značky: meranie, tlaku, zariadenie, energie, hydraulickej, uvolnenie

Text:

...tlaku hydraulickej energie v hydraulickom obvode zariadením na meranie a uvoľnenie tlaku sa zariadenie napojí na meraciu prípojku, pričom zamestnanec bezpečne zmeria tlak oleja a uvoľní ho do nádoby.Prehľad obrázkov na výkreseNa obrázku je schematicky zobrazené zariadenie na meranie a uvoľnenie tlaku hydraulickej energie.Zariadenie na meranie a uvoľnenie tlaku hydraulickej energie podľa úžitkového vzoru sa skladá z oceľovej uzavretej...

Zariadenie na výrobu elektrickej energie pomocou hydraulickej turbíny a násosky

Načítavanie...

Číslo patentu: U 6753

Dátum: 06.05.2014

Autor: Gajdoš Miroslav

MPK: F03B 13/00

Značky: zariadenie, pomocou, turbiny, hydraulickej, energie, násosky, elektrickej, výrobu

Text:

...hodnota je hodnota atmosférického tlaku v mieste násosky znížená o straty tlaku v celej sústave elektrárne. Atmosférický tlak sa s narastajúcou výškou nad morom znižuje pri výške do 1000 m n. m. za každých 10 m o cca l hPa. Ak je kritická hodnota prekročená, dôjde k pretrhnutiu vodného stĺpca z dôvodu, že atmosférický tlak nestačí na Vytlačenie vody cez vrchol násosky. Riešenie v tomto prípade vyžaduje dve hydraulické turbíny. Jednotlivé...

Regulátor lúčov s farebným kódovaním hydraulickej priepustnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12433

Dátum: 24.01.2006

Autor: Grether Hermann

MPK: B01D 35/04, E03C 1/08

Značky: hydraulickej, lúčov, regulátor, kódovaním, farebným, priepustnosti

Text:

...lúčovkužeľovito vyčnievajúce predsadené sitko s množinou otvorovsitka. Predsadené alebo filtračné sitko známeho regulátora lúčov slúži na odstránenie vápenatých usadenín, unášaných vo vode,alebo častíc nečistôt, tečúcich s vodou, prefiltrovať ich a zachytiť, skôr než tieto môžu upchať malé štruktúry prietoku vnútri regulátora lúčov a negatívne ovplyvniť jeho funkciu. Z obrázkov V spise DE 29 18 727 Ul je vidieť, že známy regulátor lúčov...

Doplňovací akumulátor hydraulickej kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: 264984

Dátum: 12.09.1989

Autori: Martinkovič Alojz, Jelínek Vladimír

MPK: F15B 1/053

Značky: kvapaliny, doplňovací, hydraulickej, akumulátor

Text:

...plôch pracovného piesta hydraulického priamočiareho motora v režime programovania robota.Uvedené požiadavky zabezpečuje doplñovací akumulátor podľa vynálezu, ktorého podstata spočíva V tom, že-V dutom valci je rovnobežne s osou valca suvne uložený piest s tesnením a piestnicou, ktorá je vo svojej dolnej časti opatrená tesnenim a vybranim vo tvare priečnej drážky, ktorá piestnica zapadá do kruhového otvoru spodnej príruby priruby...

Spôsob automatizovaného prevádzkovania hydraulickej ochrany podzemných vod

Načítavanie...

Číslo patentu: 264168

Dátum: 13.06.1989

Autori: Bodík Igor, Brňák Robert, Králik Milan, Derco Ján, Farkaš Juraj

MPK: C02F 1/00

Značky: podzemných, spôsob, prevádzkovania, ochrany, automatizovaného, hydraulickej

Text:

...času a počiatočného stavu daného reálnym stanvom HOPV v súčasnom čase po čas, po ktorý máme prognozovanê okrajová podmienky, a to pomocou metódy siete, pričom systém diferenciálnych rov-níc, ktorý vznikne po priestorovej diskretizácii sa rieši kombinovanou explicitnou a implicitnou Eulerovou metodou a systém lineárnvch algebraických rovníc sa rieši superrelaxačnou metódou. Počas riešenia sa vždy postanovenom obdobi t napríklad 1 deň alebo 1...

Zariadenie na odber kvapaliny cez filter z hydraulickej nádrže a na jej plnenie

Načítavanie...

Číslo patentu: 238473

Dátum: 01.10.1987

Autori: Kovalík Marián, Čerey Ladislav, Krško Ján, Ondovčin Kamil

MPK: F16K 21/00

Značky: zariadenie, plnenie, hydraulickej, kvapaliny, filter, odber, nádrže

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieší zariadenie na odber kvapaliny cez filter z hydraulickej nádrže a na jej plnenie. V dutom valcovom telese prechádzajúcom protiľahlými stenami hydraulickej nádrže je posuvne uložená kuželka, ktorá v krajných polohách kuželovými dosedacími plochami zamedzuje výtok hydraulickej kvapaliny buď do filtra alebo druhou stranou z nádrže resp. do nádrže. V základnej polohe je zabezpečený prietok hydraulickej kvapaliny do filtra. Pri plnení...