Patenty so značkou «hydrát»

Hydrát hydrochloridu agomelatínu a jeho príprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 18067

Dátum: 17.03.2011

Autori: Yu Xiong, Zhu Xueyan, Pan Hongjuan, Shan Hanbin, Yuan Zhedong, Zhang Peng

MPK: A61P 25/24, C07C 231/12, A61K 31/165...

Značky: hydrochloridu, hydrát, agomelatínu, príprava

Text:

...preferovaná teplota 0-20 °C.0010 Vo vyššie spomenutom spôsobe prípravy uvedeného hydrátu hydrochloridu agomelatínu nie je organické rozpúšťadlo konkrétne obmedzené, pokiaľ dokáže rozpustiť východiskové látkyagomelatín a HCl a zároveň pritom umožní, aby sa vyzrážal uvedený hydrát hydrochloriduagomelatínu. Vhodné rozpúšťadlo, ktoré je možné použiť, zahmuje etyl-acetát, metyl-acetát, nbutyl-acetát, acetón, acetonitril apod. a preferovaný je...

Hydrát agomelatín hydrobromidu a jeho príprava

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20410

Dátum: 17.03.2011

Autori: Shan Hanbin, Zhu Xueyan, Pan Hongjuan, Zhang Peng, Yu Xiong, Yuan Zhedong

MPK: A61P 25/00, A61P 25/22, A61K 31/165...

Značky: hydrát, príprava, hydrobromidu, agomelatín

Text:

...miestnosti, a najvýhodnejšia0012 Vo vyššie uvedenom spôsobe prípravy pre uvedený hydrát agomelatín hydrobromídu nie je organické rozpúšťadlo konkrétne obmedzené, pokiaľ dokáže rozpúšťať východiskové materiály agomelatín a HBr a medzitým dovoľuje uvedenému hydrátu agomelatín hydrobromídu sa vyzrážať. Vhodné rozpúšťadlo, ktoré sa môže použiť, zahrnuje etylacetát,metylacetát, n-butylacetát, acetón, acetonitril a podobne, a výhodný je...

Vápenatý hydrát v práškovej forme

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5540

Dátum: 07.10.2010

Autori: Hečko František, Marušinec František

MPK: C01F 11/00, C04B 2/00

Značky: formě, hydrát, práškovej, vápenatý

Text:

...fyzíkálnou charakteristikou tohto vápna je menšia veľkosť častíc vápenného hydrátu voči časticiam vyrobených z páleného vápna suchou cestou, čo je dôležité pre mnohé priemyselné aplikácie. Princípom sušenia mokrého karbidového vápna je exoternická reakcia pri miešam sušiacej prísady obsahujúcej aktívne CaO MgO a vody, ktorú obsahuje vlhké karbidové vápno. Vzniknuté teplo podľa miery koncentrácie aktivity sušiacej prísady a vlhkosti...

Hydrát 5-[4-[2-N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-dión maleínanu, spôsob jeho výroby, farmaceutický prípravok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286618

Dátum: 22.01.2009

Autori: Blackler Paul David James, Lee David, Sasse Michael John

MPK: A61K 31/425, C07D 417/00

Značky: maleínanu, hydrát, prípravok, spôsob, obsahom, použitie, 5-[4-[2-n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-dión, výroby, farmaceutický

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrát 5-[4-[2-N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-dión maleínan, ktorý obsahuje vodu v rozmedzí od 0,4 do 2,5 % hmotn. a okrem toho má najmenej jednu z charakteristík definovaných v nárokoch. Je opísaný aj spôsob výroby takejto zlúčeniny, farmaceutický prípravok obsahujúci takúto zlúčeninu a použitie takejto zlúčeniny v medicíne.

Hydrát 5-[4-[2-(N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-dión maleínanu, spôsob jeho výroby, farmaceutický prípravok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286422

Dátum: 02.09.2008

Autori: Choudary Bernadette Marie, Sasse Michael John, Lynch Ian Robert

MPK: C07D 417/00, A61P 3/00, A61K 31/4427...

Značky: farmaceutický, maleínanu, výroby, prípravok, spôsob, obsahom, 5-[4-[2-(n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-dión, použitie, hydrát

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaný hydrát 5-[4-[2-N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]tiazolidín-2,4-dión maleínanu, ktorý obsahuje vodu v rozmedzí od 0,3 do 0,6 molárnych ekvivalentov a poskytuje infračervené spektrum s vrcholmi pri 1757, 1331, 1290, 1211 a 767 cm-1 a/alebo poskytuje Ramanovo spektrum obsahujúce vrcholy pri 1758, 1610, 1394, 1316 a 1289 cm-1, a/alebo poskytuje spektrum nukleárnej magnetickej rezonancie v tuhej fáze obsahujúce chemické posuny,...

Použitie kompozície, ktorej účinnou zložkou je docetaxel alebo jeho hydrát, na prípravu liečiva na použitie na liečenie hepatocelulárneho karcinómu

Načítavanie...

Číslo patentu: 286378

Dátum: 28.07.2008

Autori: Chi Chin-wen, Lui Wing-yiu, Chau Gar-yang, Liu Tsung-yun, Lin Heng-liang

MPK: A61P 35/00, A61K 31/337

Značky: ktorej, karcinómu, liečenie, účinnou, použitie, hepatocelulárneho, kompozície, liečivá, docetaxel, přípravu, zložkou, hydrát

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané je použitie kompozície, ktorej účinnou zložkou je docetaxel alebo jeho hydrát, na prípravu liečiva na liečenie hepatocelulárneho karcinómu.

Hydrát 5-[4-[2-N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]-tiazolidín-2,4-dión maleínanu, spôsob jeho výroby, farmaceutický prípravok s jeho obsahom a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 286197

Dátum: 18.04.2008

Autori: Lee David, Sasse Michael John, Blackler Paul David James

MPK: C07D 417/00, A61K 31/425

Značky: hydrát, výroby, prípravok, farmaceutický, použitie, 5-[4-[2-n-metyl-n-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]-tiazolidín-2,4-dión, obsahom, spôsob, maleínanu

Zhrnutie / Anotácia:

Hydrát 5-[4-[2-N-metyl-N-(2-pyridyl)amino)etoxy]benzyl]-tiazolidín-2,4-dión maleínanu, ktorý obsahuje vodu v rozmedzí od 0,2 do 1,1 % hmotn., poskytuje infračervené spektrum s vrcholmi pri 764 a 579 cm-1 a/alebo poskytuje röntgenovú difrakciu prášku (XRPD) v podstate, ako je uvedené na obrázku
spôsob výroby takejto zlúčeniny, farmaceutický prípravok obsahujúci takúto zlúčeninu a použitie takejto zlúčeniny v medicíne.

Kryštalický variabilný hydrát hemisukcinátovej soli (S)-6-(4-(2-((3-(9H-karbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl)amino)-2- metylpropyl)fenoxy)-3-pyridínkarboxamidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8272

Dátum: 14.07.2005

Autor: Bush Julie Kay

MPK: A61P 3/04, A61P 3/10, A61K 31/4439...

Značky: hydrát, s)-6-(4-(2-((3-(9h-karbazol-4-yloxy)-2-hydroxypropyl)amino)-2, metylpropyl)fenoxy)-3-pyridínkarboxamidu, krystalický, hemisukcinátovej, variabilný

Text:

...ďalšom uskutočnení môžu farmaceutické kompozicie podľa predloženéhovynálezu byt upravené na liečbu obezity a/alebo diabetu typu II.0009 Okrem toho obezita a/alebo diabetes typu ll môžu byt liečené spôsobmi, ktoré zahrňujú podávanie pacientovi, ktorý má jeho potrebu, účinného množstva klasického hydrátu SAM.0010 Okrem toho sa predložený vynález týka klasického hydrátu SAM na liečbu obezity a/alebo diabetu typu Il. V ešte ďalšom uskutočnení sa...

Stabilný hydrát antagonistu muskarínového receptora

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13149

Dátum: 17.03.2003

Autori: O`connor Garry, Newbury Trevor Jack, Matthews John George, Dunn Peter James

MPK: A61P 13/00, C07D 405/06, A61K 31/4025...

Značky: stabilný, hydrát, muskarínového, antagonistu, receptora

Text:

...Cu K-alfa (vlnová dĺžka l,5406 Ängstróm) s použitím röntgenovej lampy pracujúcej pri 40 kV/40 mA. Analýza sa uskutoční goniometrom nastaveným na režim krokového snímania na 5 sekúnd po 0,02 ° v rozmedzí Zthéta od 2 ° do 45 °.DSC sa uskutoční na prístroji Perkin Elmer DSC-7 vybavenom automatickým zariadením na výmenu vzoriek. Do hliníkovej sondy s objemom 50 míkrolítrov sa presne navážia 3 mg vzorky a nehenneticky sa utesnia perforovaným...