Patenty so značkou «hybridom»

Hybridóm označený 199M a monoklonálna protilátka proti integrínu beta2 produkovaná týmto hybridómom

Načítavanie...

Číslo patentu: 283135

Dátum: 10.01.2003

Autori: Gallatin Michael, Van Der Vieren Monica

MPK: A61K 35/14, A61K 39/395, C07K 1/00...

Značky: týmto, hybridom, beta2, hybridómom, proti, monoklonálna, označený, produkovaná, protilátka, integrínu

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridóm označený 199M, uložený v zbierke ATCC pod depozitným číslom HB 12058, a monoklonálna protilátka proti a podjednotke integrínu beta2 sekretovaná týmto hybridómom.

Monoklonálna protilátka inhibujúca zachytávanie krvotvorných kmeňových buniek a hybridóm

Načítavanie...

Číslo patentu: 281965

Dátum: 20.07.2001

Autor: Fukushima Naoshi

MPK: C07K 16/28, C12N 5/20, C12P 21/08...

Značky: kmeňových, monoklonálna, zachytávanie, buniek, krvotvorných, protilátka, inhibujúca, hybridom

Zhrnutie / Anotácia:

Monoklonálna protilátka inhibujúca zachytávanie (usídlenie) krvotvorných kmeňových buniek a rozoznávajúca povrchový antigén slezinnej stromálnej bunky schopnej podporovať zachytávanie krvotvorných kmeňových buniek. Vynález sa ďalej týka hybridómu produkujúceho uvedenú protilátku. Pretože monoklonálna protilátka podľa tohto vynálezu má schopnosť inhibovať zachytávanie krvotvorných stromálnych buniek, je užitočná ako liečivo zvyšujúce účinok...

Monoklonálna protilátka schopná vyvolať apoptózu myeloidných buniek, jej fragmenty a hybridóm

Načítavanie...

Číslo patentu: 281964

Dátum: 20.07.2001

Autor: Fukushima Naoshi

MPK: C07K 16/00, C12N 15/06, A61K 39/395...

Značky: apoptózu, vyvolať, schopná, myeloidných, buniek, hybridom, protilátka, monoklonálna, fragmenty

Zhrnutie / Anotácia:

Monoklonálna protilátka, ktorá má schopnosť spôsobiť apoptózu myeloidných buniek, jej fragmenty a hybridóm produkujúci uvedenú monoklonálnu protilátku. Opísané monoklonálne protilátky sú užitočné ako protilátky rozoznávajúce a určujúce antigény a tým špecificky spôsobujúce apoptózu myeloidných buniek, pričom môžu byť použité ako liečivo na liečenie myelocytovej leukémie.

Myší lymfocytárny hybridóm VÚ IIIE11

Načítavanie...

Číslo patentu: 260380

Dátum: 15.12.1998

Autori: Varečková Eva, Poláková Katarína, Russ Gustáv

MPK: C12N 5/00

Značky: iiie11, hybridom, myší, lymfocytárny

Text:

...Gerhard,W. Fusion of cells in suspension and outgrowth of hybrids in conditioned medium. In Monoclonal antibodís. Hibrids A New Dimension in Biological Analyses. R. H. Kennet, T. j. McKearn, K. B. Bechtol, eds.,New York, Plenum Press, 1980, 370 klonovaním súboru hybridných buniek po fúzii myšej myelómovej SpZ/O a buniek, získaných zo sleziny myši kmeňa BALB/c, imunizovaných vírusom chrípky A/Bangkok/1/79 H 3-N 2.Výhodou hybridómu je, že...

Myší lymfocytárny hybridóm VÚ IVG6

Načítavanie...

Číslo patentu: 260379

Dátum: 15.12.1998

Autori: Poláková Katarína, Styk Bohumil, Russ Gustáv

MPK: C12N 5/00

Značky: lymfocytárny, hybridom, myší

Text:

...495 Gerhard,W. Fusion of cells in suspension and outgrowth of hybrids in conditioned medium. In Monoclonal antibodies. Hybrids A New Dimension in Biological Aanalyses. R. H. Kennet, T. j. McKearn, K. B. Bechtol, eds.,New York, Plenuul Press 1980, 370 klonovąuíín súboru hybridných Juniek po ľúzii myšej myelómovej línie Sp 2/0 a buniek,získaných zo sleziny myší kmeňa BALB/c,imunizovaných vírusom chrípky A/Dunedin/Výhodou hybridómu je, že...

Myší lymfocytárny hybridóm produkujúci monoklonálne protilátky neutralizujúce vírus Newcastleskej choroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 260264

Dátum: 15.12.1998

Autori: Pospíšil Milan, Borecký Ladislav Akademik, Novák Michal, Táborský Otto, Bíleková Eva

MPK: C12N 5/00

Značky: protilátky, myší, hybridom, newcastleskej, lymfocytárny, neutralizujúce, produkujúci, monoklonálne, virus, choroby

Text:

...vitro v kultiv-ačných médiach vhodných pre živočíšne -bunky. Taktiež po zmrazení a uložení v tekutom dusíku a po opäItovnom rozmrazení si zachováva svoju schopnost produkovať monoklanálnu protilátku neutralizujúcu vírus Newca-stleskejchornby. Neobsahuje nie. rozdiel od konvenčných antisér nevhodne, balastíie protilátky.Pre pripravu hybridnej bunkovej línie sa použije 2.107 buniek myšej Z-amíno-B-hydroxy-B-azapurín (S-azagueariin rezistentne...

Monoklonálne protilátky proti rapamycínu, spôsob ich získavania, imunogénny konjugát obsahujúci rapamycín, hybridóm a súprava na meranie koncentrácie rapamycínu

Načítavanie...

Číslo patentu: 280048

Dátum: 05.06.1996

Autori: Sedrani Richard, Quesniaux Valerie

MPK: A61K 47/48, A61K 39/385, C12N 5/16...

Značky: obsahujúci, rapamycínu, konjugát, protilátky, meranie, spôsob, koncentrácie, získavania, monoklonálne, hybridom, rapamycín, súprava, proti, imunogénny

Zhrnutie / Anotácia:

Sú opísané monoklonálne protilátky proti rapamycínu a proti 40-O-alkylderivátom rapamycínu. Ďalej sú opísané nové haptény, imunogénne konjugáty, spôsoby ich prípravy a testovacia súprava na ich využitie.

Monoklonálna a humanizovaná monoklonálna protilátka proti interleukínu-5 alebo ich fragment, hybridóm, polypeptid, izolovaná DNA, rekombinantný vektor, hostiteľské bunky, spôsob prípravy polypeptidu afarmaceutický prostriedok

Načítavanie...

Číslo patentu: 280610

Dátum: 08.02.1995

Autori: Abrams John, Jenh Chung-her, Petro Mary, Chou Chuan-chu, Silver Jon, Tindall Stephen, Zavodny Paul, Windsor William, Murgolo Nicholas

MPK: C07K 16/24, A61K 39/395, C12N 15/19...

Značky: vektor, polypeptidů, humanizovaná, spôsob, polypeptid, hybridom, monoklonálna, prostriedok, izolovaná, proti, rekombinantný, fragment, afarmaceutický, buňky, hostiteľské, protilátka, interleukínu-5, přípravy

Zhrnutie / Anotácia:

Je opísaná monoklonálna protilátka, ktorá sa špecificky viaže na ľudský interleukín-5, hybridóm, ktorý produkuje uvedenú monoklonálnu protilátku komplementárne DNA, ktoré kódujú ťažký a ľahký reťazec variabilných oblasti tejto monoklonálnej protilátky a tiež ich CDR oblasti, ďalej sú uvedené humanizované monoklonálne protilátky a farmaceutické prostriedky zahŕňajúce monoklonálnu protilátku alebo anti-idiotypické protilátky, väzbové fragmenty,...

Myší lymfocytárny hybridóm VU IIH3

Načítavanie...

Číslo patentu: 270544

Dátum: 12.07.1990

Autori: Miklošová Marta, Ragač Pavol, Varečková Eva, Soláriková Ľudmila

MPK: C12N 15/00

Značky: hybridom, myší, lymfocytárny

Text:

...ede New York. Plenum Preee (1930). 370.) klonovením súboru hybridných buniek po fúzii nyšej myelőeovsj línie Spz/O a buniek, získaných zo sleziny myší kmeňa BALB/c, imunizovaných vírusom chrípky A/Dunedin/4/73 (H 3 N 2).Výhodou hybridőmu podla vynálezu je. že produkuje homogennu protilátku, tzv.manoklonelnu protilátku, ktore je schopná špecificky reagovať s nukleoproteínom chrípkového vírusu typu A. Hybridőm VU IIH 3 možno kultivovat in...

Myší lymfocytárny hybridóm VU 2-L/5

Načítavanie...

Číslo patentu: 270543

Dátum: 12.07.1990

Autori: Soláriková Ľudmila, Russ Gustáv, Miklošová Marta, Ragač Pavol

MPK: C12N 15/00

Značky: lymfocytárny, hybridom, myší

Text:

...buniek po fúzii myšej myelőmovej línie Sp 2/O a buniek, získaných zo sleziny myší kmeňa BALB/c. imunizovaných vírusom chríp~ ky A/Singapore/B/6(H 1 Nl).Výhodou hybridőnu podľa vynúlazu Je. äegprodukuje homogénnu protilátku, tzv. monoklonilnu protilútku, ktorá je eohopná špecificky reagovať e nukleoproteínom chrípkováho vírusu typu A. Hybridőo VU 2-L/5 možno kultivova in vitro v mádiech vhodných pre živočíšne bunky, alebo in vivo v...

Myší lymfocytárny hybridóm VU CF2

Načítavanie...

Číslo patentu: 270542

Dátum: 12.07.1990

Autori: Kostolanský František, Russ Gustáv, Poláková Katarína

MPK: C12N 15/00

Značky: lymfocytárny, myší, hybridom

Text:

...klonoveníe eúboru hybridných buniek po fúzii eyáej nyelőmovej líniemspz/0 e buniek, získaných zo áleziny myší kmeňa BALB/o. iounizovených Iahkýeretezcom he meglutinínu (HA )vírusu chrípky A/Dunedin/4/73 (HSN 2).Výhodou hybridőnu podle vynálezu je, že produkuje honogánnu protilátku, tzv. monoklonálnu protílátku. která je schopná špecificky reagovat s heeaglutinínom chrípkováho vírusu typu A eubtypu H 3. Hybridő VU CF 2 možno kultivovst in...

Myší lymfocytárny hybridóm VÚ 159/1-9

Načítavanie...

Číslo patentu: 270538

Dátum: 12.07.1990

Autori: Miklošová Marta, Bystrická Magdaléna, Russ Gustáv, Ragač Pavol

MPK: C12N 15/00

Značky: myší, hybridom, lymfocytárny

Text:

...bol ziekany epőeobou známy z odbornej literatúry (Kohler G., Milatein, G. Continuous culturee of fueed celle eecreting entibody of predefined specificity. Nature ggg, /1975/, 495., Gerhard. W. Fueion of oelle in euepenaion and outgrowth of hybride in conditioned eedium. Monoclonal antibodieez A new dinenaion in Biological enalyaee. Kennett R. H. a epol ede. New York. Plenue Preee (l 9 B 0 ú, 370.).Hybridné bunky ziekane po fúzii myůich...

Myší lymfocytárny hybridóm VÚ 144/1-2

Načítavanie...

Číslo patentu: 270537

Dátum: 12.07.1990

Autori: Bystrická Magdaléna, Russ Gustáv, Ragač Pavol, Miklošová Marta

MPK: C12N 15/00

Značky: hybridom, myší, lymfocytárny

Text:

...dolina l. Bratislava pod označenim VÚ 144/1-2.Uvedený hybridőm bol zíekaný epőeobom známym z odbornej literatúry (kohler, G.,Miletein C. Continuoue oulturae of fueed aelle eecreting antibody of pradefined apacificity. Nature, 359 /l 97 B/, 496 Gerhard, W. Fuaion of cella in auapeneion and outgrowth of hybride in conditionad medium. Monoalonal antibodiee A new dimanaion in Biologioal anelyeea. Kennett R. H. a opel ado. New York. Plenum...