Patenty so značkou «hybridní»

Způsob suchého fritování skloviny, určený zejména pro přípravu elektronické pájky pro hybridní integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 263142

Dátum: 11.04.1989

Autori: Habrman Zdeněk, Veselý Karel, Broukal Josef

MPK: C03B 17/00

Značky: přípravu, způsob, obvody, integrované, určený, pájky, elektronické, suchého, zejména, hybridní, fritování, skloviny

Text:

...zrnitosti.U všech stávajících způeobů přípravy frity jsou náeledující operace drcení a mletí. Způsob lití skla do destilovené vody není vhodný pro všechny typy ekel, protože některá speciální skla jsou za vyšších teplot napadátelná vodou. Způsob lití skla mezi rotující kovové válce sebou přináší nebezpečí mechanického otěng a tím znečiä Žr 25 Ř 147tění skalné frity. Způsob lití skla na hliníkový plech je nevýhodný z hlediska...

Způsob přípravy enzymové, resp. hybridní elektrody

Načítavanie...

Číslo patentu: 254645

Dátum: 15.01.1988

Autori: Doležal Bohuslav, Marek Miroslav, Volf Radko, Šťastný Miloslav, Nepožitek Jiří, Vrbová Eva

MPK: C12N 11/04

Značky: elektrody, resp, přípravy, enzymové, hybridní, způsob

Text:

...již přírcdního /želatina, agar, algináty/ či synthetického /polyakrylamid/.Zpüsobem podle vynálezu je enzymová, resp. hybridní elektroda připravena imobilisací enzymu, buněk či jejich fragmentú, případně jejich směsi do kolaqenového gelu. Biologický,enzymově aktivní materiál se suspenduje v kolagenové hmotě, načaž se vytvořena hustá suspenze prokříží a zpevní pomocí bifunkčních čínídel (např. glutaraldehydu/. Vytvořený gel se poté fixuje na...

Plochá hybridní obrazovka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246102

Dátum: 15.09.1987

Autor: Schulz Peter

MPK: H01J 31/10

Značky: plocha, obrazovka, hybridní

Text:

...destičky §.Stínítko obrezovlq, tvořené displejom 2 z kapaląých lq-ystalů, uspořádarwm obvykle maticově, má vodorovné I-ł s svislé Ľ sběr-nice, je jsou vyvedeny bud ne zadní stěně displeje 2 nebo na bočních destičkách a, většinou kolmých k displeji p, zakončsny vhodnými prvky E, propouštějícími proud v zavislosti ne intenzitě dopedajících elektronových psprskůanebo jimi vyvoleného záření luminiforu prvku L. V tomto případě jsou vhodnými...

Způsob výroby destiček pro hybridní integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 245029

Dátum: 16.03.1987

Autori: Hanudel Štefan, Mikletie Miroslav, Kohút Štefan

MPK: H05K 3/06

Značky: destiček, výroby, hybridní, způsob, integrované, obvody

Text:

...Texyuee COCTOHHMG npm cmawmu m TepMO 0 ÓpaÓOTKe cxuenBammeñ npoxnanxm, aarexaew B aaaopu Memy nonnomxoñ H Hasmcammnmu xpaamu npoaonnmnon cxemu, oóecneqnaaa mx oxsaw. B Taxoü cTpyKType Mewannnqecxne xapaKTepmcTmKnnnawu onpenennmwca He cmuamm aresnn npoBonHmKoB K nnanexrpuxy, a oóaemaumu np 0 qH 0 cTHHMM xapaxwepucwuxamu nuanexwpmqecxoro Komnayana, Komopne auaqmwenbuo sume. Hpn BOSHHKHOBBHMH CĽBWTOBHK u owpunxux ycMnnü,npnnomenux K...

Hybridní nádržová buňka

Načítavanie...

Číslo patentu: 239622

Dátum: 16.03.1987

Autori: Odstreil Jioí, Sopoušek Ladislav, Velkoborský Karel, Sedláeek Jioí, Kaštyl František, Mrlík Bohumil

MPK: B65D 88/00

Značky: buňka, hybridní, nádržová

Text:

...může být provedeno propojení skladovacích prostoru. Připojení táhel k vodorovným výztuhám je uskutečněno pomocí zeber.Hybridní nádržovą buňka se svým tvarovým uspořádáním přibližuje k výhodám hranaté nádrže z hlediska využití stavební plochy a z hlediska úspory materiálu se blíží k výhodám víceválcových nádrží. seřazením několika buněk vedle sebe potom vytvoří mnohabuňkovou skladovací nádrž, která plně vyhovuje jak pevnostním požadavkům, tak i...

Hybridní spalovací motor alternativně pracující jako samozápalný a se žhavící svíčkou

Načítavanie...

Číslo patentu: 248157

Dátum: 12.02.1987

Autor: Hajič Pavel

MPK: F02B 75/34, F02B 69/02

Značky: motor, alternativně, svíčkou, samozápalný, hybridní, spalovací, žhavící, pracující

Text:

...motoru je, že pro úpravu kompresního poměru při ladění motoru před startem je nutné demontovat hlavu válce nebo pouzdro válce a že tyto motory nejsou schopny provozu na éterová paliva.Výše uvedené nevýhody odstraňuje hybridní spalovací motor alternativně pracující jako samozápalný a se žhavicí svíčkou pro modely, podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom,že v protipístu, uloženém nastavitelné v pouzdru válce, je vytvořen otvor se...

Hybridní teplárenský ohřívák

Načítavanie...

Číslo patentu: 234906

Dátum: 15.01.1987

Autor: Král Bohuslav

MPK: F28D 7/06

Značky: ohřívák, teplárenský, hybridní

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je snížení měrné spotřeby tepla na výrobu elektrické energie a tepla, dále pak zvýšení výkonu a dosažení materiálových úspor a konečně i snížení pracnosti výroby. Tohoto účelu se dosáhne tak, že do společného svislého válcového pláště se zabuduje společně pro regenerační ohřev kondenzátu a povrchový trubkový ohřívák síťové vody, přičemž přívod topné páry z nízkotlakého neregulovaného odběru parní turbiny do obou výměníků tepla...

Hybridní integrované obvody s čipy mikrovlnných tranzistorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 234634

Dátum: 01.01.1987

Autori: Kurz Miroslav, Kancel Zoltán

MPK: H01L 23/02

Značky: čipy, obvody, hybridní, integrované, tranzistorů, mikrovlnných

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridní integrované obvody s čipy mikrovlnných tranzistorů řeší problém měření čipů a jejich montáže do hibridních obvodů s možností snadné výměny čipu. Podstata vynálezu spočívá v tom, že válcový izolační díl (2) polopouzdra zhotovený z dielektrického materiálu je na své vrchní - otevřené části opatřen kontaktovacími plochami (21a, 21b, 21c a 21d), jejichž geometrie je impedančně přizpůsobena páskovému vedení mikrovlnného hybridního...

Způsob výroby destiček pro hybridní integrované obvody

Načítavanie...

Číslo patentu: 241991

Dátum: 15.12.1986

Autori: Henning Ewe, Justi Eduard, Brennecke Peter

MPK: H05K 3/06

Značky: výroby, způsob, destiček, hybridní, obvody, integrované

Text:

...nueuoqanx npononankon nepe Meñnoň mnpnha, pacnonomexnsx aa Hesamnmeanoä cropoae-4. . nonxomxn. B pesynbwawe, non Hanóonee ysxoñ qacTLm, TO BCTL san nepeceqeaem npononanxoa nepBoro yp 0 BHñ, B nonnomxe oópasymwcñ paspueu, a no Hanöonee mupoxoñ Haorzm ocwamrcn onopuue BHGMGHTE B BHĽB czonónxos na Meranna nonnoxxn.TaKMM o 0 pa 3 oM, B nonyqenaoň owpyxwype nposonanxn nepsoro yposnn óynyw coennnenu nepemuunamm B Bune apox B 0 BTOpOM ypoaue....

Hybridní vzducholoď, zejména pro zemědělské účely

Načítavanie...

Číslo patentu: 227818

Dátum: 15.04.1986

Autor: Dvořák Jiří

Značky: zejména, účely, zemědělské, vzducholoď, hybridní

Zhrnutie / Anotácia:

Hybridní vzducholoď, zejména pro zemědělské účely, tvořená nosnou konstrukcí s dutinami vyplněnými plynem lehčím vzduchu s alespoň jednou hnací vrtulí, vyznačená tím, že alespoň jedna hnací vrtule (16), umístěná v průduchu (3) nosné konstrukce (1) je upravena na motorgenerátoru (15), jenž je elektrickým rozvodem (20) propojen přes spínací rozváděč (19) jednak se zásuvkou (21), jednak s generátorem (13), napojeným ne hnací motor (14), kterýžto...

Hybridní vazební člen s volitelnou vazbou v pásmu velmi krátkých vln

Načítavanie...

Číslo patentu: 223274

Dátum: 15.03.1986

Autor: Závodský Jaromír

Značky: velmi, hybridní, člen, vazební, krátkých, vazbou, pásmu, volitelnou

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sdružování více vysílačů nebo přijímačů do společné antény a měřicí techniky na koaxiálních kabelech. Podstata vynálezu spočívá v tom, že vysokofrekvenční úseky vedení jsou tvořeny leptanými páskovými vedeními, meandrovitě uspořádanými, umístěné v určité vzdálenosti od vodivé kovové desky. Pro zmenšení rozměrů je možné umístit páskové vedení proti oběma plochám vodivé desky. Vynález může být využit při sdružování VKV vysílačů...