Patenty so značkou «hutnické»

Aditívum z odpadov výroby oxidu hlinitého na hutnícke účely a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: U 5977

Dátum: 05.12.2011

Autori: Jančovič Peter, Ladomerský Juraj, Nosáľ Emil, Matějka Miroslav, Hroncová Emíla

MPK: C04B 35/101, C21C 7/04

Značky: hutnické, odpadov, výroby, hlinitého, oxidů, spôsob, aditivum, účely

Text:

...hmotn. neželezných kovov a až do 30 keramiky a skla v množstve l - 10 hmotn. z celkovej hmotnosti zmesi a následnom briketovaní a vytvrdzovani.Účelom úžitkového vzoru je teda konvertovať odpadový červený kal do tuhej formy (skusovanie), aby sa mohol vsádzkovať do kuplovej pece pri výrobe liatin alebo iných taviacich peci a ovplyvňovať priebeh a výsledok tavby. Zo skládky odobratý červený kal z výroby oxidu hlinitého po predúprave spĺňa...

Zliatina na báze hliníka, obsahujúca hliník a ďalšie prvky, použitie zliatiny a hutnícke výrobky z tejto zliatiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 283371

Dátum: 23.05.2003

Autori: Allyn Matthew, Scott Gerald, Klemp Thomas, Bartges Charles

MPK: C22C 21/12, C22C 21/02, C22C 21/08...

Značky: obsahujúca, použitie, zliatiny, báze, hliníka, hliník, hutnické, prvky, výrobky, tejto, zliatina

Zhrnutie / Anotácia:

Zliatina na báze hliníka, obsahujúca hliník a ďalšie prvky, obsahuje 0,15 až 1,0 hmotn. % medi, 0,4 až 1,5 hmotn. % cínu, 0,65 až 1,35 hmotn. % horčíka, 0,4 až 1,1 hmotn. % kremíka, 0,002 až 0,35 hmotn. % mangánu, a zvyšok tvorí okrem nečistôt a prípadných prísad v podstate hliník, pričom, ak je obsah medi pod 0,51 hmotn. %, je obsah cínu najmenej 1,01 hmotn. %, pričom obsah olova, pokiaľ je olovo prítomné, je najviac 0,1 hmotn. %, a obsah...

Mechanická ochrana hutnické pánve

Načítavanie...

Číslo patentu: 266758

Dátum: 12.01.1990

Autori: Jakeš Jan, Rada Josef, Jakeš František, Kovařík Oskar

MPK: B22D 1/00, B22D 41/00

Značky: pánve, ochrana, hutnické, mechanická

Text:

...provedení oodle vynále 2 u.je znázorněn na připojeném výkrese, kde na obr. 1 je podelný řez průzařnou hutnickou oánví s ochranným pláštěm a na obr. 2 je příčný řez v rovtně A - A touto pánví s ochranným pláštěm.Průzařná hutnická pánev oozůstává z vlastní nádoby Š, obr. 1, tvorené keramickou vyzdívkou, opatřenou kovovými žebry 1, mezi kterými jsou keramická vložky 1, obr. 2. Vlastni nàdobag, které má ve své horní části připevněny závesné...

Panel víka nístěje nebo šachty hutnické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 252649

Dátum: 17.09.1987

Autori: Bulina Vladimír, Krajina Aleš, Kocián Karel

MPK: F27B 3/08, F27D 1/00

Značky: nístěje, hutnické, panel, víka, šachty

Text:

...je to, že je nelze použít pro vysoký pracovní přetlak, dále jejich značná hmotnost a pracnost provedení í když z důvodů potřeby malého množství chladícího média jsou výhodné.Uvedené nevýhody dosud známých panelů vík nístějí nebo šachet hutnických pecí se odstraní psnelem víka podle vynálezu, sestávajícím z trubek uspořádaných paralelné a upravených ve tvaru membránových stěn parních kotlů, jehož podstata spočíva v tom, že konce trubek jsou...

Odtahový trakt spalin hutnické tandemové pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 251840

Dátum: 13.08.1987

Autori: Sládeček Jaroslav, Frank Otakar, Hromek František, Šotola František

MPK: C21C 5/04

Značky: spalin, odtahový, tandemové, hutnické, trakt

Text:

...mokrých kold a snočndho mnolství vody.čiltění odtohových traktu, ktorá musí byt prováděno někdy í y průběhu kampani poco,lo čosově o fyzicky nočné náročná. Touto mokrý způsob čištění ppolin vyhdujo volká množství vody. do onorgstioky vslní náročný n Vyžadujo invostičnö náročná vodní o kolové hospodářství. zpracování těchto kolo noní dosud vyřolono o koly Jsou proto doponovány v kolových ryhnících, ktoré so budují vysokými pořizovacími...

Výměník tepla hutnické pece

Načítavanie...

Číslo patentu: 240149

Dátum: 15.06.1987

Autori: Loboda Alexadd Sergejevie, Savukov Vladimír Pavlovie, Litvak Valerij Abramovie, Rivkin Semjon Josifovie, Soboljev Jurij Vasiljevie, Soboljev Valentin Vasiljevie, Zubeenko Alexadd Stipanovie

MPK: F27B 1/22

Značky: tepla, výměník, hutnické

Text:

...ochranného štítu a ochranné clony je nanesena níetaliclçá vrstva a na ní keramická vrstva.ny tryvoleziě jednoduchých svarü, provedených V prístupných místech, čímž je dosaženo zaručené tésn-osti svarových spojů iza poměrně vysokých teplot, snížení nárokü na údržbu a prodloužení životnosti celého výměníku.Pia přiloženém výkresu je zaazorněno příkladné. provedení části výměníku tepla podle zynálezu v podělnéní řezu.lýměnik tepla v příkladném...

Zapojenie pre riadenie raziča štítkov najmä na hutnícke výrobky

Načítavanie...

Číslo patentu: 248142

Dátum: 15.01.1987

Autori: Lachovič Peter, Kudláč Štefan

MPK: G05B 15/02

Značky: štítkov, výrobky, raziča, najmä, riadenie, hutnické, zapojenie

Text:

...údajov Irapírĺjklćind hmotnosti a počtu JKIJISIOV. je pripojen-ý .na pIñĺjadHLHÚFSélFĺJÚWý .prevodník 1, .ktorého výstup je -napsoujený dlo zuadávacej jednotky 2,na ktorú je ,priveoeaný aj vstup 21 volených údajov, nlapríklald rozmer, číslo zakázky, rarkost číslo tavby.jeden z výstupov zadávacej jednotky 2 je pripojený nla odreoííú jednotku 4, ina lítšosrú je tiež naprojejný vstup 41 .adresy zpočítača je tiež jeden z výstupov riadiacej...

Sklápěcí zařízení pro hutnické válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 237988

Dátum: 15.09.1986

Autori: Bedrich Werner, Müller Dieter, Hübner Uwe, Dähnert Roland

MPK: B65G 7/00

Značky: stolice, hutnické, zařízení, válcovací, sklápěcí

Zhrnutie / Anotácia:

Řešení je použitelné pro třídění a rozdělování nebo přenášení hutních výrobků, např. polotovarů, tvarové oceli, trubkových polotovarů v technologickém procesu na hutnických stolicích. Ve speciálním provedení je použitelné pro odstraňování okují a třídění trubkových polotovarů. Není vyloučeno použití vynálezu pro jiné podélné kusové výrobky. Cílem řešení je zvýšení pracovní rychlosti, zkrácení doby prostojů a snížení nákladů na opravy a...

Způsob zpracování a úpravy hutnické strusky a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 222162

Dátum: 15.05.1985

Autor: Monteyne Guido

Značky: zpracování, provádění, strusky, způsob, způsobu, zařízení, hutnické, tohoto, úpravy

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je poměrně jednoduchý mi prostředky zachycovat velká množství granulované strusky tak, aby docházelo k účinnému oddělování vody sloužící pro granulaci a k získávání granulované strusky, která obsahuje pouze malé procento vody. Podstata vynálezu spočívá v tom, že směs granulované strusky a vody se přivádí do vnitřku otáčivého zařízení, tam se voda oddělí filtrací, granulovaná struska se posouvá po kruhové dráze v podstatě až k...