Patenty so značkou «hutních»

Razicí kotouč pro označení hutních výrobků

Načítavanie...

Číslo patentu: 264794

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vondráček Václav, Kopřiva Stanislav, Sazima Karel, Doljak Danilo

MPK: B41K 1/10

Značky: výrobků, označení, razicí, hutních, kotouč

Text:

...dochází v podmínkách prašného prostředí, kde jsou zpravidla využívány, k snižování spolshlivosti jejich funkce.Jsou známy i montované kotouče s přímo vkládanými znaky, tj. bez vložek. Dosud známá řešení však vzhledem k tvaru razidel a fixaci znaků v kotouči prostřednictvím plochých pružin nebo průchozích kolíků jsou techniky obtížně realizovatelná a zejména v případě malých symholů vykazují sníženou životnost a spolehlivost. Přitom výměna...

Zapojení pro vodní chlazení hutních agregátů

Načítavanie...

Číslo patentu: 263912

Dátum: 12.05.1989

Autori: Pech Josef, Čejka Miloslav, Kasal Josef

MPK: F27D 9/00

Značky: agregátu, chlazení, hutních, vodní, zapojení

Text:

...teplotoního spádu mezi vsázkou a vyzdívkou. Vzhledem k tomu, že se zde pracuje s teplotou, při které se začínají z vody uvolňovat minerální látky, je nutno počítat s její přípradnou úpravou.Příklad kaonkrétního provedení zapojení podle vynálezu je znázorněn na výkrese.Chladicí obvod sestává ze zásobníku 4 chladící vo-dy, čerpadla 2, chlazeného zaří, zení 1 a dalších chladicích větví 5 chladícívěže 3. Spojovací potrubí je na výstupu z...

Zakládač jeřábového typu pro skladování hutních materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 245432

Dátum: 01.07.1988

Autori: Sidorenko Alexadd Georgijevie, Lemasov Leonid Ivanovie, Štejnberg Michail Jakovljevie

MPK: B66C 11/12

Značky: jeřábového, skladování, zakladač, materiálů, hutních

Text:

...pohled z boku na řadu stromečkových regálů ae zasunutým manipulačním rámom, obr. 4 pohled na tyto regály shora,obr. 5 pohled z boku na řadu etromečkových regálů se zaeunutým manipulačním rámem jiného provedení, obr. 6 pohled na tyto regály shore,obr. 7 pohled z čela na jiné stromečkové regály, po kterých pojíždísamostatné zakládací vozík, obr. 8 pohled na tyto regály shora. Na obr. l a 2 ,je vlastní zakládací vozík l, který se skládáz...

Zařízení pro ovládání přidržovače materiálu u hutních a strojírenských nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 257085

Dátum: 15.04.1988

Autori: Wiesner Karel, Rauner Jan

MPK: B23D 33/08

Značky: hutních, ovládání, materiálů, zařízení, strojírenských, přidržovače, nůžek

Text:

...Pístnice gjg druhého stupně je pak ve spodní části opatřena přítlačným prvkem 3 materiálu 3, uloženém při stříhání na stolu l nůžek. Druhý hydraulický rozvaděč 5 je druhým napájecímpotrubím 32 připojen k druhému napájecímu výstupu Q zdroje lg tlakového média a druhým přívodním potrubím lg přes zpětné ventily lg, ll k rozváděcí části logického hydraulickéhoventilu lg, připojeného převáděcím potrubím łl nad i pod píst žág válce §Ll druhého...

Linka k dávkování dlouhých předmětů, zejména hutních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 242835

Dátum: 01.04.1988

Autori: Prachao Otakar, Veselý Ivan

MPK: B21D 43/00

Značky: hutních, dlouhých, zejména, linka, polotovarů, dávkování, předmětů

Text:

...vedení ll je na čepu lg zavěšen skluz 1 , podepřený kladkou lg, upevněnou na pevném vedení lg. Na pohyblivém vedení 11 je upevněno čidlo 12 pro ovládání délky zdvihu hydraulických válců ovládagího ústrojí 12. Na pohyblivém vedení ll je umístěna stavitelná zarážka ggýkladky lg zdviháků 34 leží na pohyblivých roštníoích 2 q zařízení pro příčnou dopravu uložených na kladkách gl a gg dvou úhlových pák gg a gg, otočných kolem pevných bodů gą.242...

Zařízení k rozdělení dlouhých předmětů, zejména hutních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 255569

Dátum: 15.03.1988

Autori: Gregr Zdeněk, Svoboda Karel, Otevřel Josef

MPK: B65H 3/16

Značky: zejména, hutních, polotovarů, dlouhých, rozdělení, předmětů, zařízení

Text:

...jelikož zdeznejsou žádné pohyblivé části. Také je výhodou to, že vychylovaoími magnety lze na základě údajů vyhodnocovgcího přístroje třídit vý robky na vyhovující a nevyhovující a ukládet je do příslušných kapes.Na přiložených výkresech je znázorněno příkladné provedení zařízení podle vynálezu, uspořádané v defektoskopické lince, kde na obr. l je jeho nárys a na obr,2 je kolmý řez zařízením z obr. l.Zařízení k rozdělování dlouhých předmětů,...

Napínací zařízení tažného lana, zejména hutních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 255463

Dátum: 15.03.1988

Autor: Kuchař Antonín

MPK: F16G 11/12

Značky: kolejových, hutních, laná, napínací, vozidel, zařízení, tažného, zejména

Text:

...přístupnost, snadná montáž i provádění údržby a oprav, odolnost proti poškození a rovněž i snadná manipulace s ptováděním napnutí lana, kde navíc táhlo s vidlicí není oproti napínacímu šroubu namáháno na ohyb, neboč jde V oeový tah V laně, a je jištěno proti pootočení. Délka napínacího elementu se může volit dle potřeby i úložného prostoru, který je snadno přístupný jak pro dopíancí lana, tak i pro vizuální kontrolu. Rovněž je výhodou...

Způsob ohřevu hutních polotovarů z jemnozrnných konstrukčních ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 253831

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kurečka Petr, Líška Miroslav, Borák František, Strakoš Martin

MPK: C21D 1/00

Značky: ohřevu, hutních, jemnozrnných, oceli, způsob, polotovarů, konstrukčních

Text:

...se dále řídí podle vztahuVýhodou způsobu podle vynálezu je, že stupňovitým ohřevem se zamezí výskytu trhlin na předvalcíoh při tváření za tepla, kde při prodlevě v rozmezí teplot 1 265 až 1 280 °C se dosáhne rychlého vyrovnání teplot po průřezu ohřívaného polotovaru a při další prodlevě V roz~ mezi teplot 1 285 až 1 360 QC dojde k odstranění míst lokálního přesycení škodlivými přĺměsemi, zejména fosforem, jejichž existence je důsledkem...

Způsob ohřevu hutních polotovarů z austenitických chromniklových nerezavějících ocelí stabilizovaných titanem

Načítavanie...

Číslo patentu: 253826

Dátum: 17.12.1987

Autori: Kurečka Petr, Žídek Milan, Borák František, Líška Miroslav

MPK: C21D 1/34

Značky: polotovarů, hutních, ohřevu, stabilizovaných, austenitických, způsob, titanem, nerezavějících, chrómniklových, oceli

Text:

...1 240 OC a kde doba prodlevy se řídí podle vztahutp 90,069 .J 0,064 . c 0,23, načež se provede dohřev na teplotu v rozmezí 1 220 až 1 250 °C s vydrží 0,5 ař 1 hodiny, přičemž teplota dohřevu při obsahu feritické strukturní složky V oceli hutnich polotovarů před ohřevem do 15 E hmot. se řídí podle vztahua nad 15 hmot. je rovna 1 250 °C, kde jednotlivé znaky ve vztazfch značíar - obsah feritické strukturní složky V oceli hutních polotovarů...

Způsob tepelného zpracování nožů hutních nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 253691

Dátum: 17.12.1987

Autori: Opatřil Jiří, Brauner Vítězslav, Kofránek Antonín, Bílek Lubomír, Walder Libor

MPK: C21D 1/78

Značky: hutních, nůžek, nožů, zpracování, způsob, tepelného

Text:

...vysokopevnostni ocele podle vynálezu, při němž se nože nejdříve ohřejí na austenitizační teplotu v rozmezí 800 až 90000, pak se ocnlazují v roztoku dusičnano - usitanové soli a vody o teplotě V rozmezí 160 až 22000 a bodu varu v rozmezí 180 až 28000, pote se ochlazují na vzduchu, nato se popouětějí v rozmezí 400 až 65000, načež následuje kalení jejich funkčních části a posléze popouštěníVýhodou tepelného zpracování nožů hutních nůžek...

Převodová skříň pro pohon hutních válců

Načítavanie...

Číslo patentu: 242373

Dátum: 01.12.1987

Autori: Preisler Vlastimil, Král Jan, Kára Jan

MPK: F16H 57/02

Značky: hutních, pohon, skříň, převodová, válců

Text:

...využití převodových skříní.Jedno z možných provedení převodové skříně podle vynálezu je znázorněno na výkreaech, kde na obr. 1 je zobrazen boční pohled na pohon běhounu hutnlcího válce. na obr. 2 boční pohled na pohon pneumatikového kola hutnícího válce. Na obr. 3 je půdorysný pohled na převodovou skříň pro pohon pneumatíkováho kola. přičemž jedno z možných řešení přírubověho spojení částí skříní je znázorněno v částečnám řszu....

Zařízení pro boční vedení nožových saní hutních a strojírenských nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 241930

Dátum: 01.12.1987

Autori: Marek Petr, Ma?átko Jan

MPK: B23D 15/08

Značky: boční, nůžek, sání, zařízení, strojírenských, hutních, nožových, vedení

Text:

...hutních a strojírenských nůžek podle vynálezu, jehož podstata spočívá v tom, že nožové saně jsou dvěma táhly uspořádanýmí V rovině střihu kinematicky spojeny se stojanem nůžek.Hlavní výhodou zařízenídle vynálezu je poměrně jednoduchý mechanísmus zajištující jeden stupeň volnosti nožových saní během241 930 střihu, který zároveň zachycuje boční síly od šíkmého strihu. Podstatné se též sníží ztráty třením od bočních sil, neboř mechanismus je...

Zařízení k dávkování dlouhých předmětů, zejména hutních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 252303

Dátum: 13.08.1987

Autori: Dresler Jiří, Otevřel Josef

MPK: B21D 43/02

Značky: zejména, dlouhých, předmětů, polotovarů, hutních, dávkování, zařízení

Text:

...pevná vedení Q, ve kterém je posuvné uloženo pohyblivé vedení 2, spojená a ovládaním áetrojím, je tvoří hydraulický válec lg. V pohyblivám vedení 2 je ulozen zdvihák 1 Q, ktorý je sviele posuvný a je spojen s pístnicí svého hvdraulickáho válce u.Na połwblivém vedení 2 je upevnöna stavitelná narážka gg a čidlo I 1 pro ovládání délky zdvihu hydraulických válců 13. Předávací prvky tvoří mechanická uchopovací hlavice L 2 spojená e pístnioí prvlq...

Způsob torkretování vyzdívky hutních agregátů rozptylovým kuželem

Načítavanie...

Číslo patentu: 245252

Dátum: 15.06.1987

Autori: Tauschel Horst-dietmar, Lerchbaum Karl, Kusakabe Masayoshi, Komori Nobutoshi, Süssenbeck Heinrich, Zitz Alfred, Suzuki Takeshi, Wolf Günter, Ganser Volker

MPK: C21C 5/44, F27D 1/16

Značky: torkretování, agregátu, způsob, hutních, kuželem, vyzdívky, rozptylovým

Text:

...cneumansauñ permcwp. cooöuamnnñ nowoxy KMCĽOpona Bpamawenbnoe nemmeame. Onxoapeweaao noToKy Kmcnopona cooonaewcs nocwynawenbaoe ĽBMKGHMB BĽOĽB conna. KEMmyumñca K Bmxonaomy ceqeanm M Bpamamunücx BOKpyP uenwpanbaoñ OCM HOTOK Kmcxopona Hanpaanea Taarenumanbao K OCHOBQHMD ueHTpanBHOů cwpyn. 83 cpesom ueHTpaHBHOr 0 COUna saxpyueanuü nowox Kncxopona Baanmoneñcwayew c ĽBYXňasaoñ cwpyeü Tonnmsa M oraeynopa M HpMBOĽMT eê so Epamawenbxoe nsmmeane. B...

Uložení pojezdového kola pro velké rázy, zejména u hutních kolejových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 251144

Dátum: 11.06.1987

Autor: Kuchař Antonín

MPK: B61F 13/00

Značky: zejména, hutních, vozidel, uložení, rázy, kolejových, velké, pojezdového

Text:

...zde odpadá vychylování dosedacích ploch spirálových pružin, čímž je zajištěno rovnomerné stlačování všech těchto pružin.Rovněž je výhodou jednodušší montáž i demontáž tohoto uložení a tím i snížení výrobních nákladů a nákladů na údržbu a opravy.Na přiložených výkresech je příkladně znázorněno uložení pojezdového kola podle vynálezu, kde obr. 1 je čelní pohled na toto uložení v části rámu hutního kolejového vozidla a obr. 2 je pohled P z obr....

Způsob výroby hutních polotovarů z dvoufázových feriticko-martenzitických ocelí tepelně mechanickým zpracováním

Načítavanie...

Číslo patentu: 250570

Dátum: 15.04.1987

Autori: Šimon Arpád, Parilák Ľudovít, Hořejš Slavomír, Wozniak Jan, Leško Andrej

MPK: C21D 8/02

Značky: způsob, zpracováním, mechanickým, výroby, feriticko-martenzitických, tepelně, hutních, dvoufázových, polotovarů, oceli

Text:

...zpracováním podle vynálezu je znázorněno na výkrese. ako příklad provedení způsobu výroby pasů z dvoufazových feriticko-martenzitických oceli tepelně-mechanickým zpracováním podle vyííálezu, byly na teplé širokopásové trati s možností řízeného ochlazování válcoványbramy z oceli o chemickém složení v hmotnostních podílech 0,08 uhlíku, 1,39 manganu, 0,39 0/0 křemíku, 0,14 0/0 molybdenu na pásy o tlouštce 2,5 mm. Teplota pásů při poslední...

Zařízení k příčnému posouvání a přepravě předmětů, zejména hutních polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232833

Dátum: 15.01.1987

Autori: Otevřel Josef, Dresler Jiří

MPK: B21B 43/00

Značky: zařízení, zejména, příčnému, posouvání, polotovarů, přepravě, hutních, předmětů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení strojního zařízení celého úseku, snížení smykového posuvu a tím i spotřeby energie, zvýšení rychlosti posuvu a v provedení pohyblivých roštnic se sklopným palcem je dosaženo časové úspory. Uvedeného účelu se dosáhne zařízením podle vynálezu, sestávajícího z pevných a pohyblivých roštnic (2) a (3), kde pohyblivé roštnice (3) jsou uloženy na výstředníkovém zvedacím ústrojí (4) a spojeny s unášečem (5) ústrojí pro...

Zařízení ke skladování a dopravě rozměrných hutních výrobků, zejména plechů trub a tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 235617

Dátum: 15.11.1986

Autor: Schierl Otto

MPK: B66C 1/16

Značky: dopravě, rozměrných, plechů, tyčí, skladování, výrobků, zařízení, hutních, zejména

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení ke skladování a dopravě rozměrných hutních výrobků, zejména plechů, trub a tyčí, které sestává ze sloupkové palety se závěsnými háky a z manipulační traverzy se závěsnými čepy, přičemž vynález řeší úpravu sloupkové palety ke zvýšení odolnosti v těžkém provozu a současně úpravu manipulační traverzy pro manipulaci nejen s paletou, ale i s jednotlivými kusy materiálu pomocí břemenových magnetů. Sloupková paleta má závěsné...

Zařízení pro rovnání odstřižných plechů u hutních a strojírenských nůžek s valivým střihem

Načítavanie...

Číslo patentu: 221250

Dátum: 15.01.1986

Autori: Vacík Petr, Holý Vladimír, Vyčichl Jaroslav

Značky: strojírenských, rovnání, střihem, hutních, valivým, zařízení, odstřižných, plechů, nůžek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro rovnání odstřižených plechů u hutních a strojírenských nůžek s valivým střihem. Řeší se jím rovnání odstřižků při současně probíhajícím střihu, a to zařízením, sestávajícím z nepohyblivé rovnací desky, upevněné pojistnými elementy a upevňovacími prvky k boční stěně držáku spodního nože. Rovnací deska je uspořádaná podél spodního nože, rovnoběžně s jeho střižnou hranou, přičemž horní plocha opěrné desky je vzdálena...

Zařízení pro nastavování průchodu mezi noži u hutních a strojírenských nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 221084

Dátum: 15.01.1986

Autori: Holý Vladimír, Vyčichl Jaroslav, Vacík Petr

Značky: hutních, strojírenských, zařízení, nastavování, průchodu, nůžek, noži

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro nastavování průchodu mezi noži u hutních a strojírenských nůžek, zejména s kolébkovým nebo valivým střihem. Vynálezem se řeší zvětšení průchodu nůžkami bez zvětšování excentricity klikových hřídelů. Mezi stojanem nůžek a alespoň jedním prvkem střižného mechanismu, ve směru výkyvu těchto prvků je na protilehlé straně odpruženého opěrného elementu uspořádán tlačný element. Tento tlačný element je v poloze mimo střih v...

Zařízení pro pěnění tavitelných hutních strusek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216910

Dátum: 15.01.1985

Autori: Metz Paul, Schockmel Robert, Mersch Roland

Značky: tavitelných, pěnění, hutních, zařízení, strusek

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro pěnění tavitelných hutních strusek, zejména vysokopecních strusek při výrobě Thomasova surového železa. Úkolem je přivádět tavitelné strusky podle jejich pěnitelnosti prostřednictvím řízení podmínek předpěnění do co nejpříznivějšího a co nejrovnoměrnějšího stavu pro jejich expanzi. Podstata zařízení spočívá v tom, že je tvořeno vloženým žlabem 2, upraveným pojízdně na skloněné dráze 23 pod polohově pevným přívodním...

Zařízení pro demontáž a montáž horního nože u hutních a strojírenských nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216346

Dátum: 01.09.1984

Autori: Holý Vladimír, Vyčichl Jaroslav

Značky: demontáž, zařízení, horního, hutních, nůžek, strojírenských, nože, montáž

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro demontáž a montáž horního nože u hutních a strojírenských nůžek, zejména nůžek s valivým nebo kolébkovým střihem, uspořádaným ve válcovacích tratích. Vynálezem se řeší boční výměna horního pohyblivého nože nůžek. K výměně se používá zařízení, na jehož nosné desce je výkyvně uspořádáno nejméně jedno nosné rameno, opatřené výkyvným palcem, který slouží pro přenos síly pro vysouvání nebo zasouvání nože do držáku. Nosné...

Vahadlový přidržovač materiálu u hutních a strojírenských nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 214228

Dátum: 01.06.1984

Autori: Holý Vladimír, Vyčichl Jaroslav

Značky: přidržovač, hutních, nůžek, vahadlový, materiálů, strojírenských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká vahadlového přidržovače materiálu u hutních a strojírenských nůžek. Vynálezem se řeší změna zdvihu přítlačné desky přidržovače, přídržné síly a okamžiku uvolňování přídržné síly v závislosti na poloze střižného mechanismu nůžek. Toho je dosaženo tím, že čep vahadla je opatřen různými úložnými válcovými plochami, z nichž úložná válcová plocha pro otočné uložení vahadla je vůči úložným válcovým plochám pro otočné uložení táhel...