Patenty so značkou «hustoty»

Zariadenie na meranie hustoty tepelného toku v priestore

Načítavanie...

Číslo patentu: U 7134

Dátum: 05.05.2015

Autori: Flimel Marián, Balara Milan

MPK: G01K 17/00, G01N 25/18

Značky: tepelného, meranie, zariadenie, hustoty, priestore

Text:

...°. Konštrukcia rámu na prichytenie platničiek (konzola) je z pevného tepelnoizolačného (tepelne nevodivého) materiálu. Platničky sú v konzolách osadené tak, že medzi nimi je dostatočné medzera na prúdenie vzduchu. Káblové pripojenia od platničiek (konektory) sú spojené do jedného káblového zväzku, ktorý je zapojený do meracieho prístroja.Meranie hustoty tepelných tokov na pracoviskách v interiéri, resp. v exteriéri a ich smeru nie je založené...

Zariadenie na meranie hustoty kvapaliny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10295

Dátum: 29.04.2009

Autori: Drobkov Vladimir, Shustov Andrey, Melnikov Vladimir

MPK: G01N 9/00

Značky: hustoty, meranie, zariadenie, kvapaliny

Text:

...podľa tohto vynálezu mechanický rezonátor, ktorý je počas používania aspoň čiastočne ponorený do kvapaliny, ktorej hustotu je potrebné určiť. Prikladmi vhodného mechanického rezonátora sú tyče, ladiace vidlice, rezonátory v tvare T atď.V príklade uskutočnenia je týmto mechanickým rezonátorom ladiaca vidlica so základňou namontovanou na jednotke pohonu/prijímača tohto zariadenia. 0010 Jednotka pohonu/prijímača, ktorá je použitá v zariadení...

Spôsob a zariadenie na separáciu pevných častíc na báze rozdielnej hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9608

Dátum: 12.12.2006

Autori: Berkhout Simon Peter Maria, Bakker Erwin Johannes, Rem Peter Carlo

MPK: B03C 1/32, B03C 1/01

Značky: spôsob, pevných, rozdielnej, zariadenie, hustoty, separáciu, částic, báze

Text:

...V kvapaline špecifické pozície. Pevné objekty plávajú v rôznych hladinách, čo umožňuje ich ľahkú separáciu. Podľa uvedeného patentu US sa používa magnetické pole, intenzita ktorého klesá smerom nahor nižšou rýchlosťou, než by klesala podľa lineámeho vzťahu, čo má za následok že častice srôznymi hustotami sú suspendované vo vertikálnych hladinách špecifických pre ich príslušné hustoty a na týchto hladinách je možnéuvedené častice...

Dopravníkový merač na kontrolu plošnej hustoty minerálnej vlny

Načítavanie...

Číslo patentu: 285112

Dátum: 25.05.2006

Autori: Možina Peter, Mihovec Bojan, Bradeško Franc, Širok Brane

MPK: G01G 11/00

Značky: plošnej, dopravníkový, kontrolu, hustoty, minerálnej, merač

Zhrnutie / Anotácia:

Dopravníkové merače v procese výroby minerálnej vlny na kontrolu a nastavovanie špecifickej plošnej hustoty minerálnej vlny pri výrobe minerálnej vlny sa zakladajú na meraní hmotnostného toku minerálnej vlny. Celá konštrukcia dopravného pásu (2) je spolu s hnacím motorom (3) zavesená na pohyblivých tyčiach (4) v štyroch pokojových bodoch, pričom časť gravitačnej sily konštrukcie dopravného pásu (2) a hnacieho motora (3) je zachytená...

Kódovanie kódov paritnej kontroly nízkej hustoty (LDPC)

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14919

Dátum: 03.07.2003

Autori: Lee Lin-nan, Sun Feng-wen, Eroz Mustafa

MPK: H03M 13/09, H03M 13/00, H03M 13/11...

Značky: paritnej, kódovanie, kontroly, kódov, ldpc, hustoty, nízkej

Text:

...vynálezu je uvedený kodér pre generovanie kódovaných signálov. Kodér je konñgurovaný na prevádzanie vstupnej správy na kódové slovo reprezentované väčším počtom sád bitov.0011 Ďalšie aspekty, vlastnosti a výhody predloženého vynálezu sú ľahko zrejmé z nasledujúceho detailného opisu, jednoducho ilustrovaním väčšieho počtu určitých uskutočnení a realizácií, zahŕňajúcich najlepší spôsob uvažovaný na vykonávanie predloženého vynálezu....

Výplňový materiál vzostupnej hustoty a spôsob jeho výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3203

Dátum: 22.04.2003

Autori: Borchardt Steven, Gomez Durward

MPK: D04H 3/16, D04H 3/14, D04H 1/54...

Značky: materiál, vzostupnej, spôsob, výroby, hustoty, výplňový

Text:

...Väčší odpor výplňového materiálu voči prúdeniu vzduchu zdôvodu vyššej hustoty časti plochy hrúbky T0009 (3). Zvýšenú hustotu výplňového materiálu z dôvodu vyššej hustoty časti plochy hrúbky T0010 (4). Vyššiu hodnotu parametra vibračnej izolácie výplňového materiálu zdôvodu efektu oddelenej hmoty a0011 (5). Zníženú delamináciu výplňového materiálu počas sekundámych operácií akou je lisovanie.0012 Všetky vyššie znaky predstavujú prínosy pre...

Spôsob výroby súčiastky klzného kontaktu pre stredné až vysoké prúdové hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2978

Dátum: 28.11.2002

Autori: Spangenberg Jürgen, Uecker Arwed, Latz Wilhelm

MPK: H01R 43/12, H01R 39/00

Značky: výroby, spôsob, súčiastky, prúdové, stredne, vysoké, kontaktů, klzného, hustoty

Text:

...vrstvou, ktorá bráni ich Iegovaniu, na čo boli potrebné zvláštne výrobné prostriedky. Ako náhrady olova,resp. prímesi slúžia predovšetkým cín a/alebo zinok alebo ich zliatiny. Prímesišetrné kživotnému prostrediu, prednostné cín alebo zinok by kzákladnýmzložkám (meď, gratit) nemali byť jednoducho primiešané, pretože tak vznikne zliatina, ktorá by bola na požadovaný účel príliš tvrdá a nemala dostatočne nízku teplotu topenia.0006 Úlohou tohto...

Jednotka a postup na uskutočňovanie fermentácie vysokej bunkovej hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9017

Dátum: 29.08.2002

Autori: Von Hugo Hasso, Naveh David, Henzler Hans-jürgen, Konstantinov Konstantin, Bödeker Berthold, Beckers Erhard, Steiner Ulrich, Kauling Jörg, Schmitt Franz

MPK: C12M 3/00

Značky: vysokej, hustoty, bunkovej, uskutočňovanie, postup, fermentácie, jednotka

Text:

...ako následok nedostatočného prívodu kyslíka k bunkám a nedostatočného Ladvádzania C 02 mimo fermentor, sú obzvlášť žiadúce systémy retencie buniek s malýmipracovnými objemami a súhlasne krátkym časom zadržania buniek v systéme retencie buniek.Okrem membránových ñltrov a jednotiek na filtráciu s krížovým tokom s nepohyblivými a pohyblivými membránami sa používajú špeciálne odstredivky a sedimentačnéTam, kde retencia buniek prebieha...

Zařízení pro měření rozložení proudové hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 269603

Dátum: 11.04.1990

Autori: Landa Václav, Krejčí Jaroslav, Červencl Milan, Škramlík Jiří

MPK: C25D 21/12, C25D 1/00

Značky: měření, zařízení, hustoty, rozložení, proudové

Text:

...změn ve všech měřených bodech, lze proto velmi rychle a vždy vyhledat optimální uspořádání. Číslicová forma výsledku je vhodná pro další přesné zpracování na počítači vybaveném programovými prostředky pro matematické zpracování i pro vykreslení výsledků pro dokumentaci optimálního stavu, nebo fázi jeho vyhledávání. Nový účinek spočíva v tom, že střídavý proud vtékající z elektrolytu do-měřicích elektrod je měřen převodníky proudu na...

Způsob výroby měřicí sondy pro měření proudové hustoty v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262899

Dátum: 11.04.1989

Autori: Škramlík Jiří, Landa Václav, Krejčí Jaroslav, Červencl Milan

MPK: C25B 11/00, G01R 1/06, C25D 17/10...

Značky: sondy, měření, měřicí, proudové, elektrolyzéru, způsob, hustoty, výroby

Text:

...vrstvou, ve které se ve zvolených místech vytvoří uzavřené nevodivé kanálky. K měřicí ploše uzavřené těmito kanálky se připojí přívodni vodiče měřicí aparatury. Nevodívé kanálky se vytvoří bud mechanickjn,nebo fotochemickým způsobem,případně již při opatřování povrchu modelu vodivou vrstvou.Výhodou tohoto způsobu je skutečnost, že elektricky izolovaně měřicí plochy uzavřené nevodivými kanálky kopírují přesně povrch předmětu a nevystupují...

Sonda pro měření proudové hustoty na povrchu složitých předmětů v elektrolyzéru

Načítavanie...

Číslo patentu: 262898

Dátum: 11.04.1989

Autori: Škramlík Jiří, Červencl Milan, Krejčí Jaroslav, Landa Václav

MPK: C25B 11/00, G01R 1/06, C25D 17/10...

Značky: měření, hustoty, předmětů, sonda, složitých, proudové, povrchu, elektrolyzéru

Text:

...oddělenými od elektrolytu. Podle dalšího význaku mohou být nosníky ohebné.Výhodou sondy podle vynálezu je její jednoduchá výrobas možností vytvoření přesně definovaná plochy měřicích elektroda snadné sestavení s přesně definovänýmí mezerami mezi měřicími elektrodami. S výhodou lze sondy použít pro měření proudového pole na povrchu předmětu ve větším počtu zvolených řezů. Tvarováním pouze jedné sondy je možno provádět měření pro...

Nestacionární kalorimetrická sonda pro měření hustoty tepelného toku

Načítavanie...

Číslo patentu: 262217

Dátum: 14.03.1989

Autor: Dolínek Vladimír

MPK: G01K 17/00

Značky: sonda, hustoty, nestacionární, měření, tepelného, kalorimetrická

Text:

...vodičů měři~cího~ valečku. Podstatou vynálezu je vytvoření nejméně jednoho kanálu chladicího média v příčné desce, Vytvořením chladicích kanálů v ,příčné desce sondy se několikanásobně sníží »čektací doba, nutná pro pokles teploty sondy na žádanou hodnotu.Na lpřilpojeném výkresu je znázorněnakonstrukce nestacíonární sondy podle vynálezu. Sonda podle vynálezu sestává z měřicího válečku 1, který je »obklopen prvním, druhým a .třetím...

Zařízení pro měření hustoty tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 258023

Dátum: 15.07.1988

Autori: Erygin Viktor, Degtjarev Igor, Smirnin Lev, Terechin Vladimir

MPK: D03J 1/20

Značky: hustoty, měření, zařízení, tkaniny

Text:

...y§a~ cTa Txanu nnmercn Hancwpeqy nneHum Txann 4.Bcnencwnne woro, qwo Tkaub uaxonuwcn 3 ® 0 KanbHOňHHOCKOČTH oöbexwnna,naoöpameunenepnoro yuacTKa moxycnpyerca na nropou yqacmxą Txaun, upuqen ço- 4 Kycnponka He Hapymaercx npu neprnxaubnmx Koneöannax TK 8 HH n npenenax t 5 M ncnecrnne Hanuqna y 0 őbeKTHBa souu Pnyönmm pe 3 KocTH. V B pesynbwawe Hanomenna Hsoőpamenna yroqnmm Huweä nepnoro yuacrxš na yTou~ uue guru BTOp 0 P 0 yuacrxa...

Polyetylén nízkej hustoty pre výrobu tlakových rúr s dovoleným napätím väčším alebo rovnym 3,2 Mpa

Načítavanie...

Číslo patentu: 257130

Dátum: 15.04.1988

Autori: Ambrušová Marta, Halgaš Milan, Sáraz Jozef, Krb Rastislav, Šimko Karol, Krivošík Ivan, Kopernický Ivan, Kašovic Vratko

MPK: C08L 23/06

Značky: napätím, rovným, výrobu, nízkej, tlakových, hustoty, dovoleným, polyetylen, väčším

Text:

...0,932 g/cm 3, odolnosťou voči korózii za napätia v prostredí tenzoaktívnych látok 300 h, oxidačnou stálosťou 40 min., medzou pevnosti v ťahu pri pretrhnuti 13,1 MPa,pevnosťou v ťahu na medzi klzu 10,1 MPa s obsahom sadzí 2,5 , disperziou sadzí podla pozadia 4, disperziou sadzí podla klasifikačného čísla 14 a obsahom antioxidantu 4,4-tiobis(Z-terc.butyl-ö-metylfenolu 0,2 hmot. na hmotnosť polyméru. Z tohto polyméru boli pripravené rúry Q)...

Měřič hustoty povrchové vrstvy zhutněného uhelného hranolu pro koksování

Načítavanie...

Číslo patentu: 255925

Dátum: 15.03.1988

Autori: Chocholáč Miroslav, Vitásek František, Rozum Karel

MPK: C10B 45/00

Značky: koksování, hustoty, zhutněného, hranolu, povrchové, měřič, vrstvy, uhelného

Text:

...pouzdra, přičemž na horní konec tyčinkyvŠoto, že se značné zjédhodúšäí postup Aměřenząľvkterý joąpříąpo~àužití obvyklým metoo značné zdloułiavý a ovyžaduje speciální vměříoí zàřvizenví. Možnost iĺryužíti měřičevhhuototy neni .pmezanąpouze-na měření huuototy poovrohové vràfvy vzhhútňěñého uholnéhovynález 9 ,jeho oúčinkyjsou blíže vysvätlony v popisu při- Akladujehoylprovedenípodle přiloženého výlcceéu, který znázorňujov nárysą v řezu...

Zařízení pro určování hustoty tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 255523

Dátum: 15.03.1988

Autor: Smirin Lev

MPK: D03J 1/20

Značky: určování, zařízení, hustoty, tkaniny

Text:

...öyyr paaum npyr npyry, TRK KaK Ha HOBEPXHOCTM uaàparu 4 oöpasyewcn Myaponax K 3 pTHHa, conepxamax Hecxonbko nnnň, T 0 eCTb Ha Bmxone worosneuenra 5 npncymcrnyew nocrohnnoe Hanpnxeune, Hanpnnep n 0 n 0 XHTenbHOe.Kax Tonbxo nnornocwn Huweü usoőpameuux TKaHH 9 öyer panna nnorxocwu nn Huň 8 pacwpą 2, unwencnnuocrb nanammero Ha Qowoaneuenw 5 usnyuehn HMHYHBC 7 H 0 MGHHGTCH, H na Bmxoe ®oTo 3 neMeHTa 5 noannxeTcx 3 nexTpHqecKnň HMUYHBC,KOT...

Zařízení na stanovení hustoty tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254125

Dátum: 15.01.1988

Autor: Smirin Lev

MPK: D03J 1/20

Značky: stanovení, hustoty, zařízení, tkaniny

Text:

...or eP 0 BHYTDeHťHHxsepKanbHux.rpaHeä H nonaaew Ha nropoä yqacrox Txàn 2. Hpn svou usp 6 pa~ meHueneýsoro yqacrga TKBHH 2 Haxnannaewca HB BTOpOü yqacrox rxanm 2 B ne pąnepuyrou Ha l 80 ° anna n Hanpannennu sumeunn wxan 2 H nanmercn Haacrpeuy nmenum rxaun 2.2 Ha yroumue numa nŕoporo yuacwxa Txàuu 2 àa nropmm yuacwxou Txeáo 6 pasyeTñ cx suxymancnvuyapoaan xapruua,npecrannammanco 6 oů uepeywméca Teuume n ~cneTnme nonocu, Hanpasneakmevnonb...

Zařízení pro určování hustoty tkaniny

Načítavanie...

Číslo patentu: 254120

Dátum: 15.01.1988

Autor: Smirin Lev

MPK: G01N 21/89, D03J 1/20

Značky: tkaniny, zařízení, určování, hustoty

Text:

...rxauu a HanpaBneHH.Bn 0 nb ocnonmm HMTGŘ MyaposasHyHOKHSnyQeHMH, npomemnü uepesnBa cnon Txaun H sxpau H npoMonynnpo~ nannmü Myaponoñ xapwunoä, nocrynaer Ha ®oTo 9 neMeHT.6, npeoöpasymmmñ KurenCHBHOCTB npomenmero nsnyqeaaa B snexrpnqecxnñ cnrnan, nocjynammuñ na Bxo önoxa 9 perucwpannn. B ônoxe 9 nepeuennaa cocrasnammaa cnrnana ycHnuaaercx,mopnupyercn H cuerqnxom 13 cqnraercn qucno Myaponmx nonoc, nepecexmx momo- 1Hnnynbc c HSMBDHTGHH 10...

Zařízení k průběžnému měření hustoty průmyslových kapalin

Načítavanie...

Číslo patentu: 246294

Dátum: 15.12.1987

Autor: Ogawa Mikiyoshi

MPK: G01N 9/12

Značky: měření, průmyslových, kapalin, hustoty, zařízení, průběžnému

Text:

...zařízení k průběžnému měření hustoty průmyslových kapalin se vznášecím tělískem podle vynälezu, jehož podstata spočíva v tom, že vznášeci tělísko ve tvaru kužele s valcovou vodicí částí, zhotovené z průsvitného materiálu, je umístěno ve vodicí trubce, která je opatřena protilehlými otvory, jejichž osa je kolmá na osuvodicí trubky. K těmto otvorům je z jedné strany připojen optický kabel od světelného zdroje a z druhé strany vyveden optický...

Zařízení pro měření a signalizaci hustoty plynu, zejména pro elektrická zařízení s tlakovým plynem jako izolačním a zhášecím médiem

Načítavanie...

Číslo patentu: 240918

Dátum: 01.10.1987

Autori: Plíva Milan, Saidl Miloslav

MPK: G01F 15/04, H02H 3/04, G01L 19/04...

Značky: elektrická, měření, zejména, zařízení, médiem, zhášecím, plynem, plynů, hustoty, tlakovým, izolačním, signalizaci

Text:

...proudového převodníku umožňuje přenos informace o změřené hustotě plynu na velkou vzdálenost s vyloučením vlivu odporu vedení.Přiklad praktického provedení předmětu vynálezu je na přiloženénn výkresu, na kterém je blokové schéma zapojení za řízení.První vývod § snímače l absolutního tlaku plynu je spojens neinvertujícím vstupemlg zesiłovąče 3. Druhý vývod 3 snímače 1 absolutního tlaku plynu jgspgggagáriovou kombinaci kovo vého...

Způsob měření plošné hustoty textilií a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246219

Dátum: 15.09.1987

Autori: Zverev Anatolij Ivanovie, Delling Klaus, Skadin Vasilij Georgijevie, Helm Werner, Klimenko Valerij Stipanovie, Muller Friedrich

MPK: G01N 21/00

Značky: zařízení, hustoty, způsob, plošné, provádění, měření, textilií, tohoto, způsobu

Text:

...výstupního signálu je úměrná frekvenci výskytu vady v textilii a rychlosti posuvu textílie.Příkladné provedení zařízení podle vynálezu je znázorněno na výkresu, který představujeZařízení sestává z části osvětlovací, snímačové a reqistrační. osvětlovací část tvoří halogenová žárovka Q napájená stabilizovaným zdrojem gľ stejnosměrného napětí, optika Qa výměnný optický filtr E a nastavitelná měřicí štěrbina Q. Snímačová část obsahuje fotonásobič...

Stříška pro cyklóny, určená k hrubému oddělení dvou látek nebo fází rozdílné hustoty, zvláště v bubnech parních kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 243622

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ondáš Milan, Hooejš Slavomír

MPK: F28F 13/06

Značky: látek, zvláště, rozdílné, stříška, určená, fázi, hustoty, hrubému, cyklóny, bubnech, oddělení, parních, kotlů

Text:

...stříšky a kapičky vody se z toho proudu oalučují účinněji na menším poloměru při větším středovém úhlu obou zakřivených ploch stříšky než v odstředivém poli stříšky s jedinou polovinou válcové plochy. současně stříěka podle vynálezu plní i funkci lomené stříěky, tj. obracet proud oddělené páry k hladině.Příklad provedení stříšky podle vynálezu je schematicky znázorněn na přiloženém výkresu,kde obr. 1 značí nárysný řez A-A vrškem cyklônu...

Zařízení ke zjišťování hustoty tepelného toku žáruvzdornými stěnami tavicích pecí, zejména sklářských

Načítavanie...

Číslo patentu: 242734

Dátum: 15.05.1987

Autori: Ragas Adrian, Rekoš Jozef

MPK: C03B 5/42

Značky: pecí, žáruvzdornými, sklářských, zejména, tepelného, hustoty, zařízení, stenami, tavicích, zjišťování

Text:

...desky g dostatočne tenkć. NTato iiruvzdorna vlikns, odolná proti teplotám od 500 do 1200 °c jsou pojem bud chemicky, napŕ. tmelen na bázi koloidního oxidu kŕemičitáho, kyseliny fosforečnó, nebo sklokeruiky, neho jen mechanicky Mágane.V této uprava Itdnh 3 zo suovinw na bázi S 102 - M 203 malý tepelný odpor, který je mensi ne 1/200 vlastní stěny, takže celkový teplotní tok stenou pece se téměř nenaruší.Doska z je protkáne ternočldnkovými...

Zapojenie na meranie hustoty stavov rozhrania MIS štruktúr

Načítavanie...

Číslo patentu: 232029

Dátum: 01.04.1987

Autori: Žiška Milan, Kremničan Vladimír, Csabay Otto

MPK: G01N 33/00

Značky: rozhrania, stavov, hustoty, zapojenie, meranie, struktur

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patri do odboru elektrotechniky a rieši nové usporiadanie analógových výpočtových obvodov, ktoré v spojení s bežne používanou zostavou pre meranie kvázistatických C-U závislostí MIS štruktúr umožňujú okamžitý záznam hodnoty rozloženia hustoty v energetickom pásme polovodiča od povrchového potenciálu rozloženého na oblasti priestorového náboja v polovodiči. Zapojenie v podstate pozostáva z napäťového a kapacitného bloku sériove...

Způsob stanovení závady vadné jednotky osazené integrovanými obvody TTL nízké nebo střední hustoty integrace pomocí sondy měřící šum

Načítavanie...

Číslo patentu: 235782

Dátum: 01.12.1986

Autor: Šedý Václav

MPK: G01R 17/00

Značky: hustoty, způsob, střední, stanovení, obvody, závady, nízké, pomocí, měřicí, integrace, vadné, jednotky, integrovanými, osazené, sondy

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob stanovení závady vadné jednotky osazené integrovanými obvody TTL nízké nebo střední hustoty integrace pomocí sondy měřící šum. Účelem vynálezu je zlepšení současného stavu diagnostiky vadných výměnných jednotek. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že místo měření logických stavů integrovaného obvodu se pomocí sondy měří šumové spektrum substrátové diody v propustném směru uvnitř integrovaného obvodu, které se převádí na zvukový signál, jenž...

Způsob stanovení závady vadné jednotky osazené integrovanými obvody TTL nízké nebo střední hustoty integrace pomocí sondy měřící impedanci

Načítavanie...

Číslo patentu: 235724

Dátum: 01.12.1986

Autor: Šedý Václav

MPK: G01R 17/00

Značky: střední, jednotky, měřicí, integrace, hustoty, osazené, stanovení, způsob, impedancí, obvody, vadné, sondy, pomocí, nízké, závady, integrovanými

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zlepšení současného stavu diagnostiky vadných výměnných jednotek. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že místo měření logických stavů integrovaných obvodů se pomocí sondy měří impedance substrátové diody v propustném směru uvnitř integrovaného obvodu, zjištěná impedance se převádí na zvukový signál, který se porovnává se zvukovým signálem neporušeného přechodu, přičemž změna výšky tonu charakterizuje závadu. Postupným odpojováním...

Zařízení pro měření hustoty toku neutronů

Načítavanie...

Číslo patentu: 232938

Dátum: 15.08.1986

Autori: Pittermann Pavel, Boráková Alena, Kott Josef, Jakeš Dušan, Rosenkranz Jindřich

MPK: G01T 3/00, G01T 3/08

Značky: zařízení, neutronů, měření, hustoty

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení ke stanovení hustoty toku neutronů je založeno na měření diference teploty mezi jedním kompaktním skloněným tělískem (2), které obklopuje spoj termočlánku (1) a obsahuje látku citlivou na neutrony, například bor B-10, uran U-235 a lithium Li-6 a podobným skleněným tělískem (4), které není citlivé na neutrony a obklopuje spoj termočlánku (3). Zařízení je opatřeno pouzdrem (6)z kovu, který není citlivý na neutrony s prostor mezi tělísky...

Zařízení ke kontrole hustoty tkaniny po útku

Načítavanie...

Číslo patentu: 237240

Dátum: 15.06.1986

Autori: Golubinskij Lev Konstantinovič, Basin Leonid Abiljarovič, Sorokin Alexandr Sergejevič

MPK: G01N 33/36

Značky: útku, zařízení, hustoty, kontrole, tkaniny

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do kontrolní a měřicí techniky lehkého průmyslu a týká se kontroly hustoty tkaniny po útku. Cílem vynálezu je rozšíření technologických možností. Stanovený cíl se dosahuje tím, že známé zařízení má přídavný blok sečítání značek, dvě přídavná počítadla a generátor srovnávacího kmitočtu, přičemž výstupy bloků sečítání značek jsou spojeny s odpovídajícími vstupy řídicího bloku, jehož výstupy jsou spojeny s řídicími vstupy přídavných...

Způsob kontroly hustoty tkaniny po útku a zařízení k provádění způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 237239

Dátum: 15.06.1986

Autori: Kolomicin Sergej Jurjevič, Basin Leonid Abiljarovič

MPK: D03J 1/20

Značky: způsobu, zařízení, útku, hustoty, tkaniny, způsob, provádění, kontroly

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patří do oblasti kontrolní a měřicí techniky lehkého průmyslu. Cílem vynálezu je rozšíření funkčních možností zabezpečením automatické kontroly hustoty tkaniny útku v různých stadiích její výroby. Zvláštností tohoto vynálezu je to, že stanovený počet útkových nití se zajišťuje a délka tkaniny se určuje podle značek nanesených na tkaninu po stanoveném počtu útkových nití a také to, že zařízení obsahuje počitadlo a nastavovací zařízení...

Zařízení k regulaci hustoty podávaných pramenů k dopřádacím jednotkám

Načítavanie...

Číslo patentu: 229712

Dátum: 01.05.1986

Autori: Roller Jan, Zobač Milan

MPK: D01H 1/00

Značky: hustoty, dopřádacím, regulaci, zařízení, podávaných, pramenů, jednotkám

Zhrnutie / Anotácia:

Jedná se o elektronickou regulaci hustoty každého podávaného pramenu textilních vláken na cestě průtahovým ústrojím k dopřádacím jednotkám celého soustrojí. Porovnáváním odchylek intenzity světelného paprsku vycházejícího z miniaturních žárovek při průchodu těmito podávanými prameny se vzorovým pramenem jsou světelné odchylky vyhodnocovány podloženými fototranzistory, zpracovány v operačních zesilovačích, které pomocí servomotorů ovládají...

Zařízení k nastavení plochy a hustoty ozáření svazkem paprsků z laseru na určeném objektu

Načítavanie...

Číslo patentu: 229009

Dátum: 15.03.1986

Autor: Caha Archimíro

MPK: A61N 5/06

Značky: ozáření, nastavení, určeném, svazkem, zařízení, plochy, paprsků, laseru, hustoty, objektu

Zhrnutie / Anotácia:

Podstatou zařízení je, že mezi laserem a stavitelným zrcadlem je umístěn kotouč, opatřený sadou čoček s různou ohniskovou vzdáleností, nastavitelnými do osy svazku z laseru. Zařízení je určeno zejména pro lékařské účely při ozařování svazkem světla z laseru.

Zařízení pro ovládání plynulé hustoty

Načítavanie...

Číslo patentu: 229331

Dátum: 01.03.1986

Autori: Matějíček Jiljí, Nováček Jindřich, Šalomoun Vladimír, Trnka Jan

MPK: D04B 15/78

Značky: hustoty, plynule, zařízení, ovládání

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízeni pro ovládání plynulé hustoty na okrouhlém pletacím stroji pro výrobu punčochového s pod, zboží, které obsahuje vačku plynulé hustoty, k níž je přiřazen postrkový mechanismus obsahující rohatku s západku. Zařízení je řešeno pro ovládání mikropočítačem, což je provedeno tak, že na postrkovou páku západky tlačí přímo pohyblivá kotva elektromagnetu řízeného od mikropočítače stroje.

Zařízení pro zvýšení hustoty útků na tkalcovském stavu

Načítavanie...

Číslo patentu: 223989

Dátum: 15.12.1985

Autor: Corain Luciano

Značky: stavu, hustoty, tkalcovském, zvýšení, zařízení, útku

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro zvýšení hustoty útků na tkalcovském stavu, zahrnující v sobě skupinu tří rovnoběžně uspořádaných vodorovných válců mezi brdovými listy a vratidlem tkalcovského stavu, přičemž oddělovací válec je prvním ve směru přívodu osnovních nití, zatímco vodicí válec je opásán na vrcholu osnovními nitěmi a umístěn za oddělovacím válcem, s postranními podpěrnými deskami spojenými prostřednictvím příčného vodorovného hřídele a upravenými k...

Zařízení k regulaci hustoty očkových řad jednoválcového okrouhlého pletacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220428

Dátum: 15.04.1985

Autori: Duba Josef, Šesták Jan, Hobza Antonín, Procházková Růžena, Povýšil Vladimír

Značky: hustoty, pletacího, okrouhlého, očkových, zařízení, jednoválcového, stroje, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení k regulaci hustoty očkových řad jednoválcového okrouhlého pletacího stroje určeného zejména pro pletení nohavicových dílů dvoudílných punčochových kalhot, které řídí regulaci prostřednictvím výškového nastavení jehelního válce oproti zámkovým dílům, které tak ovládají délku zátahu pletacích jehel pomocí hustotové páky a vaček.

Zařízení pro automatickou regulaci stejnosměrnosti mykaného pramene podle lineární hustoty mykaného pramene

Načítavanie...

Číslo patentu: 214616

Dátum: 30.03.1984

Autori: Aršakuni Guram Matvjejevič, Kopelevič Ezro Abramovič, Vasiljeva Irina Anatoljevna

Značky: mykaného, lineární, stejnosměrnosti, automatickou, podle, hustoty, zařízení, pramene, regulaci

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro automatickou regulaci stejnoměrnosti podle lineární hustoty mykaného pramene, jehož je možno použít při provozu textilních strojů. Zařízení obsahuje ústrojí pro formování sledu impulsů, přičemž počet závisí na lineární hustotě mykaného pramene přiváděného do protahovacího ústrojí, a rotační kotouč s průhlednými a neprůhlednými plošnými úseky, spojený s pohonem protahovacího zařízení a uspořádaný mezi zdrojem záření...