Patenty so značkou «humanizované»

Humanizované protilátky, ktoré spoznajú beta-amyloidový peptid, izolovaná nukleová kyselina, ktorá ich kóduje, vektor, izolovaná hostiteľská bunka, farmaceutická kompozícia s ich obsahom a spôsob ich prípravy

Načítavanie...

Číslo patentu: 288209

Dátum: 25.06.2014

Autori: Basi Guriq, Saldanha José

MPK: C07K 16/18, A61P 25/28, A61K 39/395...

Značky: buňka, protilátky, peptid, spôsob, kompozícia, kóduje, spoznajú, izolovaná, nukleová, ktorá, vektor, beta-amyloidový, obsahom, přípravy, kyselina, farmaceutická, humanizované, hostiteľská

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je humanizovaný imunoglobulín, ktorý sa špecificky viaže na beta-amyloidový peptid (A?), a jeho časť viažuca antigén. Sú určené na prípravu liečiva na prevenciu alebo liečenie amyloidogénneho ochorenia, najmä Alzheimerovej choroby.

Humanizované anti CXCR4 protilátky na liečbu rakoviny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 16432

Dátum: 30.03.2011

Autori: Berger Sven, Grenier-caussanel Véronique, Klinguer-hamour Christine, Jouhanneaud Alexandra

MPK: A61P 31/18, C07K 16/28, A61K 39/395...

Značky: liečbu, rakoviny, cxcr4, protilátky, humanizované

Text:

...typu III.0008 Os CXCR 4/SDF-1 hrá kľúčovú úlohu V rakovine a implikuje sa priamo v migrácii, invázii vedúcej k metastázam. Skutočne,rakovinové bunky exprimujú CXCR 4 receptor, migrujú a vstupujú do systémovej cirkulácie. Potom rakovinové bunky uviaznu vo vaskulárnych lôžkach v orgánoch, ktoré produkujú vysoké hladiny SDF-l, kde proliferujú, indukujú angiogenézu a vytvárajú metastatické tumory (Murphy PM., 2001). Táto os je tiež zahrnutá...

Špecifické humanizované protilátky pre protofibrilárnu formu beta-amyloidového peptidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19053

Dátum: 11.05.2010

Autori: Baurin Nicolas, Naimi Souad, Cameron Beatrice, Pradier Laurent, Blanche Francis, Duchesne Marc, Mikol Vincent, Shi Yi

MPK: C07K 16/18, A61K 39/395, A61P 25/28...

Značky: beta-amyloidového, protilátky, formu, protofibrilárnu, humanizované, specifické, peptidů

Text:

...k difúznym plakom nie je uvedená.Schupf et al., vol. 105, no. 37, P 9 14052-14057 (2008) opisuje prípravu myších protilátok(l 3 C 3) imunizáciou ñbrilárnym Abeta 42. l 3 C 3 je špecifická pre protofibrilárnu formu peptidu Abeta a nereaguje s frakciami s nízkou molekulovou hmotnosťou.Napriek súčasnému vývoju znalostí týkajúcich sa Alzheimerovej choroby neustále existuje potreba kompozícii a spôsobov liečby a/alebo prevencie tohto...

Humanizované protilátky proti faktoru D a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19952

Dátum: 27.04.2009

Autori: Winter Charles, Huang Arthur, Kelley Robert, Van Lookeren Campagne Menno, Lowman Henry

MPK: A61P 27/02, C07K 16/18

Značky: humanizované, protilátky, faktoru, použitie, proti

Text:

...jednu alebo viacero protilátok podľa vynálezu alebo ich protilátkových fragmentov (napr. antlgén viažucich fragmentov) a druhú nádobu zahŕňajúcu tlmivý roztok. Tlmivý roztok môže byť farmaceutický prijateľný. Je tu oplsaná kompozícia, ktorá zahŕňa protilátku podľa vynálezu alebo jej fragment (napr. antlgén viažuci fragment) a nosič, ktorý môže byt farrnaceuticky prijateľný. Kit voliteľne zahŕňa aj návod na podávanie kompozlcie (napr....

Humanizované protilátky proti beta amyloidu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17995

Dátum: 12.06.2008

Autori: Watts Ryan, Pfeifer Andrea, Muhs Andreas, Pihlgren Maria

MPK: A61P 25/28, A61K 39/395, C07K 16/18...

Značky: proti, amyloidu, humanizované, protilátky

Text:

...Pokračuje sa vo výskume, v ktorom sa študujú environmentálne, genetické a stravovacie faktory, ktoré by sa mohli podieľať na AMD. Preskúmavajú sa aj nové terapeutické stratégie, vrátane transplantátov sietnicových buniek, liekov, ktoré zabránia alebo spomalia progresiu ochorenia, radiačnej terapie, génových terapií, počítačového čipu implantovaného do sietnice, ktorý môže pomáhať stimulovať zrak, a látok, ktoré zabránia rastu nových...

Humanizované protilátky proti faktoru D

Načítavanie...

Číslo patentu: E 17878

Dátum: 31.10.2007

Autori: Kelley Robert, Wu Herren, Singh Sanjaya, Fung Sek Chung, An Ling-ling, Lowman Henry

MPK: A61P 27/02, A61P 37/00, C07K 16/36...

Značky: proti, faktoru, protilátky, humanizované

Text:

...cesty v terminálnej aktivácii komplementu0007 Existuje potreba liečebných protilátok voblasti komplementom podmienených porúch a humanizované protilátky podľa predkladaného vynálezu poskytujú vysoko afinitné protilátky použiteľné na splnenie tejto potreby.0008 Predkladaný vynález sa týka všeobecne protilátok obsahujúcich sekvencie variabilnej domény ťažkého aľahkého reťazca odvodenej zo sekvencií variabilnej domény ťažkého a ľahkého reťazca...

Humanizované protilátky proti CD19 a ich použitie pri liečbe nádorov, transplantácii a autoimunitných chorobách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12160

Dátum: 07.09.2007

Autori: Coyle Anthony, Kiener Peter, Herbst Ronald, Damschroder Melissa, Dall'acqua William, Wu Herren

MPK: A61K 39/395, C07K 16/28, C07K 16/18...

Značky: autoimunitných, nádorov, proti, liečbe, protilátky, použitie, chorobách, transplantácii, humanizované

Text:

...a chronická Iymfocytická leukémia hlavnými faktormi prispievajúcimi k úmrtiam spôsobeným rakovinou. Preto existuje silná potreba dalších, vylepšených terapeutických rekcií pre liečbu škodlivosti buniek B.0008 Je známe, že celulárna (spôsobená bunkami T) aj humorálna (protilátka,spôsobená bunkami B) imunita hrajú významnú úlohu pri odmietnutí štepu. Keďže význam imunity spôsobenej bunkami T pri odmietnutí štepu je dobre známy, kritická...

Humanizované protilátky špecifické pre NOGO-A a ich farmaceutické použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12854

Dátum: 03.07.2006

Autori: Lewis Alan Peter, Mcadam Ruth, Prinjha Rabinder, Hamblin Paul Andrew, Ellis Jonathan Henry, Wilson Paul, Hussain Farhana

MPK: A61P 19/10, A61K 39/395, A61P 25/28...

Značky: použitie, humanizované, nogo-a, farmaceutické, specifické, protilátky

Text:

...a vyvinuli ďalšie terapeuticky užitočné monoklonálne protilátky, ktoré sa viažu na ľudský NOGO a potláčajú jeho aktivitu. Proces neurodegenerácie je dôsledkom mnohých neurologických chorôb/porúch včítane, avšak neobmedzujúc sa iba na akútne choroby, ako je napríklad mŕtvica (ischemická alebo hemoragická), traumatické poranenia mozgu a poranenia miechy, ako aj chronické choroby včítane Alzheimerovej choroby, frontotemporálnej demencia...

Humanizované anti-beta7 antagonisty a ich použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20286

Dátum: 02.09.2005

Autori: Dennis Mark, Fong Sherman

MPK: C07K 16/28, C07K 16/18, A61K 39/395...

Značky: použitie, antagonisty, anti-beta7, humanizované

Text:

...jedenej zo sekvencil znázornených ako SEQ ID NOs 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 9. Opísaná je aj anti-beta 7 protilátka alebo jej beta 7 viažuci fragment, ktorá obsahuje jednu, dve, tri, štyri, päť alebo šest hypervariabilných oblasti (HVRs) vybraných zo skupiny, ktorá obsahuje HVR-L 1, HVR-L 2, HVR-L 3, HVR-H 1, HVR-H 2 a HVR-H 3, pričom(i) HVR-L 1 zahŕňa aminokyselinovú sekvenciu RASESVDTYLH (SEQ ID NO 1) RASESVDSLLH(ii) HVR-L 2 zahŕňa...

Humanizované anti-cmet antagonisty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7496

Dátum: 04.08.2005

Autori: Billeci Karen, Young Judy, Zheng Zhong, Dennis Mark

MPK: C07K 16/18, A61P 35/00, A61K 39/395...

Značky: anti-cmet, humanizované, antagonisty

Text:

...reťazca podskupiny lll. V jednom uskutočnení týchto protilátok rámcová konsenzná sekvencia zahŕňa substitúciu v pozícii 71, 73 a/alebo 78. V niektorých uskutočneniach týchto protilátok pozícia 71 znamená A, 73 znamená T a/alebo 78 znamená A. V jednom uskutočnení týchto protilátok tieto protilátky dalej zahŕňajú ľudskú rámcovú konsenznú sekvenciu ľahkého reťazca icl.0015 V jednom uskutočnení protilátka podľa vynálezu zahŕňa variantnú...

Chimérické a humanizované monoklonálne protilátky proti interlecínu-13

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11149

Dátum: 30.06.2005

Autori: Cassidy Martin John, Ashman Claire, Wattam Trevor Anthony Kenneth, Ellis Jonathan Henry

MPK: C07K 16/24

Značky: chimerické, interlecínu-13, proti, protilátky, monoklonálne, humanizované

Text:

...a kol., J. CIin.lnvest. 2000 106(9)1081-1093).0010 Tieto údaje naznačujú, že aktivita IL-13 je jednak nevyhnutná, tak dostatočne na vytvorenie viacerých z hlavných klinických apatologických vlastnosti alergickej astmy vdobre overených zvieracích modeloch.Chronická obštruktívna choroba pľúc (COPD - Chronic Obstructlve Pulmonag Dlsease)0011 COPD je generický pojem pokrývajúci viacero klinických syndrómov, vrátane emfyzému a chronickej...

Humanizované anti-NGF protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 12612

Dátum: 23.12.2004

Autori: Covaceuszach Sonia, Cattaneo Antonino, Lamba Doriano

MPK: C07K 16/46, C07K 16/22, C07K 16/00...

Značky: anti-ngf, protilátky, humanizované

Text:

...prijímajúcej ľudskej sekvencii pre zaistenie, že konformácia CDR oblastí je čo najpodobnejšia tej u donorového myšieho imunoglobulínu. Následkom týchto protichodných hľadísk, pre mnoho humanizovaných protilátok bola zistená významná strata väzbovej atinity voči zodpovedajúcim myším protilátkam (Jones a kol., 1986 Shearman a kol., 1991 Kettleborough, 1991 Gorman a kol., 1991 Riechmann a kol.,1988).0008 Momentálne je väčšina bežných spôsobov...

Humanizované anti-NGF protilátky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19918

Dátum: 23.12.2004

Autori: Cattaneo Antonino, Lamba Doriano, Covaceuszach Sonia

MPK: C07K 16/00, C07K 16/22, C07K 16/46...

Značky: protilátky, humanizované, anti-ngf

Text:

...kompromis medzi opačnými požiadavkami, ktorého riešenie sa mení pripad od prípadu. Na minimalizáciu imunogenicity by mal imunoglobulín udržovať čo najviac prijímajúce ľudské sekvencie. V každom prípade, aby sa zachovali pôvodné väzbové vlastnosti, mala by imunoglobulínová kostra obsahovať dostatočný počet mutácií v prijímajúcej ľudskej sekvencii pre zaistenie, že konformácia CDR oblastí je čo najpodobnejšia tej u donorového myšieho...

Terapeutické humanizované protilátky proti izoformám CD45

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7524

Dátum: 17.09.2004

Autori: Carballido Herrera José, Jeschke Margit, Roncarolo Maria Grazia, Gregori Silvia, Aszodi András, Aversa Gregorio, Saldanha José, Hall Bruce, Loux Véronique, Kolbinger Frank

MPK: A61K 39/395, A61P 37/00, C07K 16/18...

Značky: humanizované, protilátky, izoformám, terapeutické, proti

Text:

...izoformy CD 45 majú odlišné extracelulárne domény, ale majú rovnake transmembránové a cytoplazmaticke segmenty, ktoré majú dve homologické, veľmi konzervované fosfatázové domény s približne 300 zvyškami. Odlišné kombinácie izoforiem sú diferenciálne exprimované na subpopulácie T a B lymfocytov (Thomas M. L. et al., Immunol. Today 1988 9 320-325). Niektoré monoklonálne protilátky rozpoznávajú epitop, ktorý je spoločný všetkým odlišným...

Humanizované protilátky, ktoré rozpoznávajú beta amyloidný peptid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11671

Dátum: 01.06.2004

Autori: Saldanha José, Bard Frederique, Basi Guriq

MPK: C07K 16/18

Značky: protilátky, rozpoznávajú, peptid, amyloidný, humanizované

Text:

...zvýšené množstvádlhej formy AB (Viď Hardy, TINS 20 154 (1997.0004 Myšacie modely sa úspešne použili na určenie významu amyloidných plakov u Alzheimerovej choroby (Gameset al., viď vyššie,Johnson-Wood et al., Proc. Natl. Acad Sci. USA 941550(1997. Konkrétne, pokiaľ sa PDAPP transgenické myši, (ktoré exprimujú Inutantnú formu ľudského APP a dochádza u nich na vývoj Alzheimerovej choroby v ranom veku), injikovali dlhú formou AB, potom...

Humanizované anti-CD4 protilátky s imunosupresívnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 6767

Dátum: 19.03.2004

Autori: Wijdenes John, Jonuleit Helmut

MPK: C12N 15/13, A61K 39/395, C07K 16/18...

Značky: vlastnosťami, anti-cd4, imunosupresívnymi, protilátky, humanizované

Text:

...zlepšenia. Môže sa okrem iného jednať o dôsledok zlej dostupnosti k mAb Iymfocytov v cieľových tkanivách. Použitie vyšších dávok môže viesť k excesívnemu účinku na krvné lymfocyty a indukovať tak nežiadúce vedľajšie0009 Ďalšou tienistou stránkou terapie monoklonálnymi protilátkami u ľudí je fakt, že tieto protilátky sú všeobecne získavané z myších buniek a u ľudských recipientov spôsobujú antimyšiu odpoveď. Toto vedie nielen k nižšej...

Humanizované anti-CD4 protilátky s imunosupresívnymi vlastnosťami

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10534

Dátum: 19.03.2004

Autori: Jonuleit Helmut, Wijdenes John

MPK: A61P 37/06, A61P 19/02, A61K 39/395...

Značky: vlastnosťami, anti-cd4, humanizované, protilátky, imunosupresívnymi

Text:

...Použitie vyšších dávok môže viesť kexcesívnemu účinku na krvné lymfocyty a lndukovat tak nežiadúce vedľajšie0009 Ďalšou tienistou stránkou terapie monoklonálnymi protilátkami u ľudi je fakt, že tieto protilátky sú všeobecne získavané z myších buniek a u ľudských recipientov spôsobujú antimyšiu odpoveď. Toto vedie nielen k nižšej účinnosti liečby a obzvlášť akejkoľvek budúcej liečby pomocou myších monoklonálnychprotilátok, ale tiež zvyšuje...

Humanizované protilátky, ktoré rozpoznávajú beta-amyloidný peptid

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8606

Dátum: 12.03.2004

Autori: Saldanha José, Basi Guriq

MPK: A61K 39/42, A61K 39/395, A61K 39/40...

Značky: protilátky, rozpoznávajú, beta-amyloidný, humanizované, peptid

Text:

...ako imunostimulancia, nezdá sapravdepodobne, že by sa dosiahol akýkoľvek terapeutický prínos.Vo W 0 02/46237 sú opísané zlepšené činidlá a spôsoby liečenia ochorenia spojených s depozitami amyloídu beta v mozgu pacienta. Ako prednostné činidlá je možné uviest Lirčité humanizovaně a chimćrické varianty protilátky 3 D 6 proti amyloidu beta, ktoré obsahujú F c ohlasť humánneho lgG 1 divokćho typu.Existuje však potreba vyvinúť nové terapie a...

Anti-MAG humanizované protilátky a ich použitie na liečenie mozgovej mŕtvice

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15692

Dátum: 05.08.2003

Autori: Ellis Jonathan Henry, Germaschewski Volker

MPK: A61K 39/395, A61P 25/00, C07K 16/28...

Značky: liečenie, anti-mag, použitie, mŕtvice, protilátky, humanizované, mozgovej

Text:

...Neurosci. 9, 333- 346 Torigoe K and Lundborg G (1997) Exp. Neurology 150,254- 262) a komerčne dodávaná (MAB 1567 (Chemicon, keď sa podáva bud priamo do mozgu alebo intravenózne po fokálnej celebrálnej ischémii u potkanov (model mozgovej mŕtvice) poskytuje neuroprotekciu a zvyšuje funkčnú regeneráciu. Preto anti-MAG protilátky poskytujú potenciálne terapeutické činidlá ako pre akútnu neuroprotekciu, tak pre podporu funkčnej regenerácia po...

Humanizované imunomodulačné monoklonálne protilátky na liečbu neoplastického ochorenia alebo imunodeficiencie

Načítavanie...

Číslo patentu: E 19478

Dátum: 22.05.2003

Autori: Hardy Britta, Klapper Leah, Jones Steven Tarran

MPK: A61K 6/00, C07K 16/28

Značky: monoklonálne, imunomodulačné, imunodeficiencie, ochorenia, protilátky, liečbu, humanizované, neoplastického

Text:

...a dalej vyvoláva antitumorový efekt keď sa vstrekne subjektu nesúcemu tumor.Tento dokument uvádza komplexný popis procesu humanizácie mBAT-1 spolu so zdovodnenlm každého kroku syntézy. Takto je popis procesu humanizácie uvedený v tomto vynáleze, vhodný pre humanizovanie BAT protilátok iných než mBAT-1 osobou kvalifikovanou v technike.Podávanie humanizovanej BAT-1 protilátky ponúka sposob terapeutickej prevencie,detekcie, alebo liečby...