Patenty so značkou «hubenia»

Herbicídne účinný prostriedok, spôsob hubenia škodlivých rastlín pomocou tohto prostriedku a jeho použitie

Načítavanie...

Číslo patentu: 287344

Dátum: 23.06.2010

Autori: Hacker Erwin, Bieringer Hermann, Ziemer Frank, Willms Lothar

MPK: A01N 25/00, A01N 35/00, A01N 25/32...

Značky: tohto, použitie, prostriedok, prostriedku, rastlín, účinný, spôsob, škodlivých, hubenia, pomocou, herbicídne

Zhrnutie / Anotácia:

Opísaný je prostriedok na ochranu rastlín, obzvlášť kombinácie účinná látka - safener, vhodný hlavne na použitie proti konkurujúcim škodlivým rastlinám v kultúrach úžitkových rastlín. Prostriedok obsahuje zmes herbicídne účinného množstva jednej alebo viacerých zlúčenín všeobecného vzorca (I) a antidoticky účinného množstva jedného alebo viacerých safenerov zo skupiny zahŕňajúcej zlúčeniny všeobecných vzorcov (II) až (IV) a (VI), pričom...

Fungicídna kompozícia a spôsob hubenia fytopatogénnych húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 283014

Dátum: 16.12.2002

Autor: Latorse Marie-pascale

MPK: A01N 43/50

Značky: spôsob, fungicídna, fytopatogénnych, kompozícia, hubenia

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídna kompozícia obsahujúca zlúčeninu A vzorca (I), v ktorom M znamená atóm kyslíka alebo atóm síry, n znamená celé číslo 0 alebo 1, Y znamená atóm fluóru, atóm chlóru alebo metylovú skupinu a aspoň jednu fungicídnu zlúčeninu B. Spôsob kuratívneho alebo preventívneho hubenia fytopatogénnych húb pestovaných plodín spočívajúci v tom, že sa na nadzemné časti rastlín aplikuje účinné a nefytotoxické množstvo uvedenej fungicídnej kompozície.

Spôsob lákania a hubenia hmyzu

Načítavanie...

Číslo patentu: 282657

Dátum: 07.10.2002

Autori: Werner Georgina, Davidson Thomas Charles

MPK: A01N 43/56, A01N 47/02

Značky: hubenia, spôsob, lákania, hmyzu

Zhrnutie / Anotácia:

Opisuje sa spôsob lákania a hubenia hmyzu, pri ktorom sa hmyzu predloží insekticídne účinné množstvo zlúčeniny všeobecného vzorca (I), v ktorom R1 je CN alebo metyl, R2 je -S(O)nR3, R3 je alkyl alebo halogénalkyl, R4 je vodík, halogén, NR5R6, -S(O)mR7, alkyl, halogénalkyl, -OR8 alebo -N=C(R9)(R10), R5 a R6 sú vždy vodík, alkyl, halogénalkyl, -C(O)-alkyl alebo -S(O)rCF3, alebo R5 a R6 spoločne tvoria dvojväzbový zvyšok, ktorý sa môže prerušiť...

Spôsob hubenia hmyzích a roztočových škodcov, prostriedok na tento účel, N- arylhydrazínové deriváty a spôsob ich výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 281733

Dátum: 21.05.2001

Autori: Gronostajski Cynthia Emma, Kuhn David George, Lew Albert Chieh, Hunt David Allen, Furch Joseph Augustus

MPK: A01N 43/40, A01N 37/52, A01N 37/28...

Značky: deriváty, prostriedok, výroby, účel, arylhydrazínové, hmyzích, roztočových, hubenia, spôsob, škodcov

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hubenia hmyzích a roztočových škodcov, pri ktorom sa škodcovia alebo ich zdroj potravy, miesto kde sa vyskytujú alebo ich habitat uvedie do styku s insekticídne alebo akaricídne účinným množstvom N-arylhydrazínových derivátov všeobecného vzorca (I)
prostriedky na tento účel na báze uvedených zlúčenín
niektoré N-aryl-hydrazínové deriváty patriace pod všeobecný vzorec (I) a spôsob ich prípravy.

Fungicídna zmes a spôsob hubenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 281658

Dátum: 20.04.2001

Autori: Ammermann Eberhard, Lorenz Gisela, Hampel Manfred, Schelberger Klaus, Mappes Dietrich

MPK: A01N 47/04

Značky: fungicídna, škodlivých, spôsob, hubenia

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídna zmes obsahujúca a) ester oximéterkarboxylovej kyseliny vzorca (I) ((Ia) a (Ib)) a b) ftalimidový derivát vybraný zo skupiny zlúčenín vzorca (II) a (III) v synergicky účinnom množstve, a spôsob hubenia škodlivých húb.

Fungicídna zmes a spôsob hubenia škodlivých húb

Načítavanie...

Číslo patentu: 281656

Dátum: 20.04.2001

Autori: Lorenz Gisela, Ammermann Eberhard, Schelberger Klaus, Hampel Manfred, Mappes Dietrich

MPK: A01N 47/14

Značky: hubenia, spôsob, fungicídna, škodlivých

Zhrnutie / Anotácia:

Fungicídna zmes obsahujúca a) ester oxíméterkarboxylovej kyseliny vzorca (I) a b) ditiokarbamát vzorca (II) zvolený zo skupiny zahŕňajúcej mangán-etylénbis(ditiokarbamát) (komplex zinku) (IIa), mangán-etylénbis(ditiokarbamát) (IIb), zinokamoniát-etylénbis(ditiokarbamát) (IIc) a zinok-etylénbis(ditiokarbamát) (IId) v synergicky účinnom množstve a spôsob hubenia škodlivých húb.

Spôsob hubenia hmyzu, nematód a roztočov, spôsob ochrany rastlín, prostriedok, arylpyroly, spôsob a medziprodukty na ich výrobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 279269

Dátum: 05.08.1998

Autori: Diehl Robert Eugene, Wright Donald Perry, Brown Dale Gordon, Siddens Jack Kenneth

MPK: C07D 209/00, C07D 209/02, A01N 43/36...

Značky: prostriedok, spôsob, nematód, roztočov, ochrany, výrobu, arylpyroly, rastlín, hmyzu, hubenia, medziprodukty

Zhrnutie / Anotácia:

Spôsob hubenia hmyzu, nematód a roztočov, spôsob ochrany rastúcich rastlín pred napadnutím týmito škodcami použitím arylpyrolových zlúčenín všeobecného vzorca (I), kde všeobecné symboly majú význam uvedený v nárokoch. Ďalej sa riešenie týka insekticídneho, akaricídneho a nematocídneho prostriedku na báze týchto zlúčenín, nových arylpyrolových zlúčenín samých osebe, spôsobu a medziproduktov na výrobu niektorých z týchto nových arylpyrolových...

Substituované deriváty pyrimidínu, spôsob ich výroby, medziprodukty na ich výrobu, pesticídny prostriedok a spôsob hubenia škodcov a zvieracích ektoparazitov

Načítavanie...

Číslo patentu: 279516

Dátum: 10.05.1995

Autori: Day Janet Anne, Munro David, Wood William Wakefield, Wilkin Jacqueline Ann, Davis Royston

MPK: C07D 239/48, C07D 239/52, A01N 43/54...

Značky: výroby, zvieracích, škodcov, pyrimidinu, hubenia, prostriedok, spôsob, medziprodukty, ektoparazitov, výrobu, deriváty, substituované, pesticídny

Zhrnutie / Anotácia:

Opísané sú substituované deriváty pyrimidínu všeobecného vzorca (I), kde X1 a X2 je vždy O, S(O)n, kde n je číslo 0, 1 alebo 2, alebo CO, CH2 alebo NR, kde R je H alebo C1-12alkyl R1 a R10 je vždy atóm vodíka alebo halogénu R2 a R9 je vždy atóm vodíka alebo halogénu, kyano, nitro, C1-12alkyl, halogénC1-6alkyl, C1-6alkoxy, C1-6alkyltio, aminomono alebo diC1-6alkylamino, C1-6alkoxyC1-6alkyl, halogénC1-6alkoxyC1-6alkyl alebo (C1-6alkoxy)karbonyl,...

Stabilizovaný kvapalný herbicídný prostriedok a spôsob hubenia burinatých rastlín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278523

Dátum: 11.05.1994

Autor: Nielsen Erik

MPK: C07C 269/02, A01N 37/30

Značky: burinatých, rastlín, hubenia, spôsob, stabilizovaný, prostriedok, herbicídny, kvapalný

Zhrnutie / Anotácia:

Stabilizovaný kvapalný herbicídny prostriedok obsahuje ako účinnú zložku herbicídne účinné množstvo metyl /3-/3-tolylkarbamoyloxy/fenyl/-karbamátu, etyl/3-fenylkarbamoyloxy-fenyl/karbamátu, 2-etoxy-2,3-dihydro-3,3-dimetylbenzofurán-5-yl-metylsulfonátu, 4-amino-4,5-dihydro-3-metyl-6-fenyl-1,2,4-triazín-5-ónu, 5-amino-4-chlór-2-fenyl-3-/2H/-pyridazónu alebo ich zmesi. Účinná zložka v množstve 1 až 60 % hmotn. je dispergovaná v kvapalnej fáze,...

1-Arylpyroly, pesticídny prostriedok tieto zlúčeniny obsahujúci a spôsob hubenia škodcov rastlín s použitím týchto zlúčenín

Načítavanie...

Číslo patentu: 278954

Dátum: 13.05.1992

Autori: Outcalt Russel James, Timmons Philip Reid, Sinodis David Neal, Cain Paul, Kwiatkowski Patricia, Hall Lee, Lopes Anibal, Vors Jean-pierre

MPK: C07C 255/33, C07D 207/34, A01N 43/36...

Značky: obsahujúci, zlúčeniny, tieto, hubenia, 1-arylpyroly, prostriedok, týchto, rastlín, zlúčenín, pesticídny, spôsob, použitím, škodcov

Zhrnutie / Anotácia:

Substituované 1-arylpyroly všeobecného vzorca (II), v ktorom hlavne X znamená skupinu všeobecného vzorca R5S(O)n, kde n znamená 0, 1 alebo 2 a R5 znamená CF3, CCl3, CF2Cl, CFCl2, CF2Br, CHF2, CHCl2 alebo CHClF, R1 znamená atóm brómu, SCH3, prípadne substituovanú metylovú skupinu alebo alkoxyalkilidéniminoskupinu, R3 znamená atóm vodíka, Y znamená atóm chlóru, X1, X2, X3 a X4 znamenajú atóm chlóru alebo atóm vodíka, sú užitočné ako pesticídy,...