Patenty so značkou «hrubého»

Disubstituované pyrazolobenzodiazepíny vhodné ako inhibítory CDK2 a angiogenézie a na liečbu rakoviny prsníka, hrubého čreva, pľúc a prostaty

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4018

Dátum: 04.10.2005

Autori: Zhang Zhuming, Wovkulich Peter Michael, Thakkar Kshitij Chhabilbhai, Ren Yi, Pizzolato Giacomo, Luk Kin-chun, Liu Jin-jun

MPK: A61K 31/551, C07D 487/00, A61P 35/00...

Značky: prostaty, pľúc, pyrazolobenzodiazepíny, liečbu, inhibitory, prsníka, rakoviny, angiogenézie, disubstituované, hrubého, čreva, vhodné

Text:

...Folkman et. al., Nature, 33 95 8-61 (1989).Bolo preukázané, že nádory môžu byť liečené inhibíciou angiogenézie, skôr ako inhibíciou prolyferácie samotných nádorových buniek. Napríklad Kim et al., Nature, 362841044 (1993),preukázal, že špecifická protilátka proti VEGF (vaskulámy endoteliálny rastový faktor,vascular endotelial growth factor) znižuje hustotu mikrociev a spôsobuje význanmú alebo dramatickú inhibíciu rastu troch humánnych nádorov,...

Integrovaný systém na odoberanie hrubého popola, jeho premena na popolček a redukcia nespáleného materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7064

Dátum: 08.07.2005

Autori: Sorrenti Rocco, Magaldi Mario

MPK: F23J 3/00, F23C 9/00, F23J 1/02...

Značky: systém, odoberanie, redukcia, hrubého, materiálů, nespáleného, popola, premena, popolček, integrovaný

Text:

...nespáleného materiálu, zahŕňajúcl kroky zavádzanie všetkých popolov odoberaných zuvedeného parného kotla do vírového odlučovača prostredníctvom spoločného systému dopravovania zmiešavanie popola s uvedeným fosilným palivom za použitia jedného alebo viacerých dávkovacíchprostriedkov aopätovné zavádzanie všetkých popolov, získaných systémomsuchého odoberania, do uvedeného parného kotla.0006 Vdokumente W 0 97/45675 Aje zverejnený spôsob...

Prostriedky a spôsoby diagnostikovania a liečenia rakoviny hrubého čreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4147

Dátum: 06.01.2004

Autori: Liu Wei, Martinez Robert Vincent, Brown Eugene

MPK: G01N 33/574

Značky: hrubého, čreva, liečenia, prostriedky, diagnostikovania, spôsoby, rakoviny

Text:

...pacientov. Spôsoby zahrňujú kroky zisťovania profilu expresie jedného alebo viacerých génov rakoviny hrubého čreva v biologickej vzorke pacienta a porovnania profilu expresie s kontrolným profilom expresie. Profil expresie a kontrolný profil expresie možno stanoviť meraním hladín polypeptidov alebo polynukleotidov kódovaných jedným alebo viacerými génmi rakoviny hrubého čreva. Vjednom uskutočnení je kontrolným profilom expresie priemerný...

Zmesi na vyčistenie hrubého čreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 13833

Dátum: 24.10.2003

Autori: Barras Norman, Halphen Marc, Ungar Alex, Cox Ian David

MPK: A61K 31/765, A61K 47/10, A61K 47/02...

Značky: vyčistenie, hrubého, čreva, zmesí

Text:

...elektrolytov volených zo skupiny obsahujúcej chloríd sodný. chloríd draselný a hydrogenuhličitan sodnýkomponenty zmesi sa volia tak, aby vodný roztok mal osmolaritu v rozpätl 300 až 700 mOsmoI/l (300 až 700 mol.m ).Je tu opísaný aj čistiaci roztok zahŕňajúci vodný roztok suchej zmesi podľa vynálezu, pričom komponenty majú vyššie uvedené koncentrácie. zmes má osmolaritu vo vyššie uvedenom rozsahu a objem zmesi je 0.5 l až 5 l.Takéto roztoky...

Zmesi na vyčistenie hrubého čreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4413

Dátum: 24.10.2003

Autori: Barras Norman, Cox Ian David

MPK: A61K 47/02, A61K 31/74, A61K 47/10...

Značky: čreva, vyčistenie, hrubého, zmesí

Text:

...zemín ad) voliterne jeden alebo viac elektrolytov volených zo skupiny obsahujúcej chlorid sodný, chlorid draselný a hydrogenuhličitan sodnýkomponenty zmesi sa volia tak, aby vodný roztok mal osmolaritu v rozpätí 300 až 700 mOsmoI/I (300 až 700 mol.m ).Vynález poskytuje aj čistiaci roztok zahfňajúci vodný roztok suchej zmesi podľa vynálezu, pričom komponenty majú vyššie uvedené koncentrácie, zmes má osmolaritu vo vyššie uvedenom rozsahu...

Gény a polypeptidy týkajúce sa rakoviny hrubého čreva u ľudí

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9327

Dátum: 03.06.2003

Autori: Nakamura Yusuke, Tahara Hideaki, Tsunoda Takuya, Furukawa Yoichi

MPK: A61K 31/713, A61K 38/00, A61K 39/00...

Značky: ľudí, hrubého, čreva, gény, polypeptidy, rakoviny, týkajúce

Text:

...so známymi génmi rakoviny hrubého čreva. WO O 1/66689 opisuje mnohé nukleotidové sekvencie a ich príslušné aminokyselinové sekvencie ako potenciálne terapeutické ciele na liečbu rôznych rakovín.0006 Dokázalo sa, že CD 8 cytotoxické T lymfocyty (CTL) rozpoznávajú epitopové peptidy odvodené antigénu spojeného s tumorom (TAA) pritomného na molekule MHC Triedy I a lyzujú tumorové bunky. Od času objavu MAGE skupiny ako prvého príkladu...

Solný roztok na vyprázdnenie hrubého čreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 7354

Dátum: 28.04.2003

Autori: Fordtran John, Cleveland Mark

MPK: A61K 33/00, A61K 33/06, A61K 31/74...

Značky: čreva, hrubého, solný, vyprázdnenie, roztok

Text:

...a elektrolytov z celého organizmu do čreva. Tieto prípravky na báze fosforečnanových solí boli vyvinuté s cieľom znížiť objem potrebný na vyprázdnenie čreva. Jeden taký prípravok v podstate obsahuje dihydrogénfosforečnan sodný v množstve 480 g na liter a monohydrogénfosforečnan sodný v množstve 180 g na liter V stabilizovanom pufrovanom roztoku a je na trhu pod chráneným názvom Fleet PhosphoSodaTM. Pacienti typicky majú brať dve (2)...

Soľný roztok na čistenie hrubého čreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 15610

Dátum: 28.04.2003

Autori: Fordtran John, Cleveland Mark

MPK: A61K 33/06, A61K 33/04, A61K 31/765...

Značky: hrubého, roztok, čreva, čistenie, solný

Text:

...vyčistené pred kolonoskopiou alebo vyššie opísanými chirurgickýmiVeľké množstvo nutné pre efektívne využitie tohto typu formulácie pre laváž je často spojené s distenziou, nevoľnosťou, zvracaním a významným diskomfortom pacienta. I keď sú teda tieto formulácieobvykle účinné, nie sú pacientmi dobre znášané.Ďalšou nevýhodou týchto preparácií podľa stavu techniky je ich nepríjemná, horká, slaná chuť. Ta môže u citlivých pacientov vyvolávať...

Soľný roztok na vyprázdnenie hrubého čreva

Načítavanie...

Číslo patentu: E 10922

Dátum: 28.04.2003

Autori: Cleveland Mark, Fordtran John

MPK: A61K 31/765, A61K 33/06, A61K 33/04...

Značky: čreva, vyprázdnenie, hrubého, solný, roztok

Text:

...solí. Vodný koncentrát fosforečnanových solí má obrovský osmotický účinok na intraluminálny obsah čreva a dochádza teda k evakuácii čreva s masívnym transportom vody a elektrolytov z celého organizmu do čreva. Tieto prípravky na báze fosforečnanových solí boli vyvinuté s cieľom znížiť objem potrebný pre vyprázdnenie čreva. Jeden taký prípravok v podstate obsahuje dihydrogénfosforcčnan sodný vmnožstve 480 g na liter a mnohohydrogénfosforečnan...

Způsob výroby kvasnic se zvýšeným obsahem hrubého proteinu

Načítavanie...

Číslo patentu: 258598

Dátum: 16.08.1988

Autori: Matějů Ladislava, Aunický Zdeněk

MPK: C12N 1/16

Značky: hrubého, způsob, kvasnic, výroby, proteínu, obsahem, zvýšeným

Text:

...byly dodávány ve směsi etanol živiny lihovarské zahuštěné výpalky 4,0 až 4,5Etanol a živ odseparovaná zápara. pH kutlivačního prostředí bylo udržováno na hodnotě pHpřídavkem roztoku čpavkové vody na základě impulsů regulačního pH metru. Zřeäovací rychlostse pohybovala v rozmezí 0,2 až 0,25 hl. Koncentrace sušiny biomasy ve fermentoru dosahovalahodnot 10 až 12,5 g/l. Inokulace fermentoru byla provedena inokulem z 5 baněk o objemu 250 ml,...

Zařízení na regulaci výšky hrubého paliva v dávkovacím zařízení fluidních zplyňovacích generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258060

Dátum: 15.07.1988

Autori: Vaněček Václav, Semrád Petr, Pech Jaroslav, Jeřábek Vladimír

MPK: G05D 9/04, G05D 9/02

Značky: zařízení, paliva, regulaci, hrubého, dávkovacím, fluidních, zplyňovacích, generátoru, výšky

Text:

...plynntěsnou ucpávkou.A zařižoni podlovynàlozu zaruču 3 érovnoměrnou požadovanou výšku dávkované vrstvy. V případě vytvoření klenby dopràvovaného pàllva působí vzniklé sila vychžlçnilhraditka spojeného~povně s tàhlom a závažia, łłmž dojoe k dočaanému zvětšení Žprůchodného průřezu.arozru§en 1 klonby Po uvolněnl se hna dítko vlivom závaží vráti zpět do původní polohy. Tim je hradłtko chràněno~prot 1 přetiženi nemůže nastal jeho deformaqe,...

Způsob výroby hrubého hydroxidu hlinitého

Načítavanie...

Číslo patentu: 242851

Dátum: 15.03.1988

Autor: Vereš Karel

MPK: C01F 7/14, C01F 7/06

Značky: hydroxidů, výroby, hlinitého, způsob, hrubého

Text:

...poskytují hrubý produkt, avšak nižší produktivitu než popisovaný používaný způsob.V souhrnu známé návrhy na zlepšení produktivity amerického způsobu nepřevažují v podstatě asi 55 q kysličníku hlinitého na litr rozkládaného hlinitanového louhu. Tato hodnota má pochopitelně určité odchylky směrem nahoru i dolů a závisí na počátečním přesycení hlinitanového louhu a na zvolené době vymíchání.Při sr 0 vnání s produktivitou evropského způsobu...

Zařízení k ovládání hrubého a jemného přísuvu do řezu u obráběcího stroje, zejména u brousicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 239994

Dátum: 01.02.1988

Autor: Pekárek Ladislav

MPK: B24B 41/02

Značky: hrubého, stroje, jemného, ovládání, zejména, řezu, obraběcího, zařízení, přísuvu, brousicího

Text:

...V těleae přísuvu g jsou uspořádána ložiska 5 ve kterých je otočně uložen hřídel Q, na jehož jednom konci je pevně uspořádán ovládací kotouč hrubého přísuvu Q. Na druhém konci hřídele Q je pevně uapořádáno kuželové kolo 1 zabírající do druhého kuželového kola Q pevně uspořádaného na hřídeli 3 šroubu lg. Šroub lg je otočně uspořádán V matici ll, suvně uložené V tělese příauvu g. Hřídel 2 je otočně uložen ve dvouřadém ložisku g tělesa přísuvu...

Odběrové zařízení dílčího hrubého vzorku sypkých hmot

Načítavanie...

Číslo patentu: 253781

Dátum: 17.12.1987

Autori: Deák Jiří, Deák Petr

MPK: G01N 1/02

Značky: hrubého, odběrové, dílčího, zařízení, vzorků, sypkých

Text:

...pohonem l§tím, že se pohybuje rovnoměrnou rychlostí po kyvnć dráze z výchozí do odběrové polohy a zpět.Podle obr. 2 jsou žaluzie l při zasouvání a vysouvání z proudu toku materiálu otevřené, vzájemné rovnoběžné, materiál mezi nimi volně prepadá a čistí jejich stěny.Podle obr. 3 jsou žaluzie 1 nastaveny do tvaru žlabu ve vratné poloze odběru tím, ževymezovaci lanko 2 převodníkem g posune dolní táhlo 1 a současně i horní táhlo Q.Žaluzie...

Zařízení pro přívod hrubého paliva do šachty fluidních zplyňovacích generátorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 253123

Dátum: 15.10.1987

Autori: Jeřábek Vladimír, Pech Jaroslav, Vaněček Václav, Semrád Petr

MPK: C10J 3/00

Značky: fluidních, hrubého, šachty, přívod, zařízení, paliva, zplyňovacích, generátoru

Text:

...rozšířené části retorty je umístěn ležatý válec, otočně uložený v ložiskách a opatřený na svém povrchu výatupky, přičemž v prostoru nad válcem je umístěna přepážka vytvářející mezeru pro přívod paliva výstupním otvorem do šachty generátoru. Mezera pro přívod paliva může být opatřena výsuvným hradítkem. V prostoru nad válcem může být umístěn skluz pro usměrnění paliva na výstupky válce. Množství dúvkovaného paliva je možno regulovat zmenou...

Hydraulický zakladač, zejména pro zakládání hrubého skleněného odpadu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252675

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jančík Vladimír, Letocha Zdeněk

MPK: C03B 3/00

Značky: skleněného, hydraulický, odpadů, zakládání, zakladač, zejména, hrubého

Text:

...jeho výhodou jsou nízké pořizovací náklady, jednoduchost konstrukce a snadné obsluha.Vynález je dále blíže popsán na příkladu jeho provedení pomocí výkresu, kde obr. 1 znázorňuje podélný řez zakladačem, obr. 2 příčný řez zakladačem a obr. 3 čelní pohled na zakladač.zakladač podle příkladného provedení sestává z komory 3 zakladače. Ta o komora Q je vytvořena jako svařenec. Její nosnou část vytváří I profil, po jehož přírubě se pohybuje tlačný...

Zařízení pro oddělování jemného materiálu od hrubého materiálu

Načítavanie...

Číslo patentu: 216661

Dátum: 15.12.1984

Autor: Backman Bo Gunnar

Značky: materiálů, hrubého, zařízení, jemného, oddělování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro oddělování jemného materiálu od hrubého materiálu, které sestává z děrovaného látkového síta, pod kterým je uspořádána řada podpěrných členů, které jsou články propojeny v uzavřený řetěz tak, že jednotlivé podpěrné členy jsou uspořádány napříč k podélnému směru látkového síta a jejich délka odpovídá šířce látkového síta, přičemž podpěrné členy jsou uloženy na vodicím a hnacím ústrojí pro dopředný pohyb podpěrných...