Patenty so značkou «hromadného»

Zariadenie pre permanentnú kontrolu uzemnenia samočinne riadeného elektrického hromadného dopravného prostriedku pohybujúceho sa na pneumatikách

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2794

Dátum: 07.11.2003

Autori: Lohr Robert, Verdier Laurent

MPK: B60L 5/00

Značky: zariadenie, pohybujúceho, dopravného, uzemnenia, kontrolu, riadeného, pneumatikách, samočinně, hromadného, elektrického, permanentnú, prostriedku

Text:

...akémukoľvek zvýšeniu napätia v dvoch prípadoch keď je sama vodiaca koľajnicaje potreba permanentne zaistiť správne pripojenie na kostrušasi pomocou špecifických prostriedkov.Hlavným predmetom súčasného vynálezu je permanentná kontrola kvality uzemnenia šasi za účelom vylúčenia akéhokoľvek rizika elektrizácie osôb, dotýkajúcich sa kovových častí alebo dielov, ktoré by mohli byť pod elektrickým napätím, a takmer okamžité vypojenie...

Spôsob hromadného testovania a potenciálne protinádorové liečivo získané týmto spôsobom

Načítavanie...

Číslo patentu: E 454

Dátum: 22.07.2003

Autori: Maudsley Stuart Russell, Millar Robert Peter

MPK: C07K 14/435, G01N 33/74

Značky: potenciálne, týmto, hromadného, liečivo, získané, spôsob, testovania, protinádorově, spôsobom

Text:

...môže slúžiť ako východiskový bod pre dizajn iných zlúčenln, ktoré môžu mat viacej žiaduce vlastnosti.0012 Uvedeným testom na protinádorové účinky vstupní (b) spôsobu podľa prvého aspektu predmetného vynálezu môže byt akýkoľvek test, ktorý sa už vdanej oblasti techniky používa na testovanie protinádorovej aktivity ligandov GnRH. Ako je napísané nižšie. môžu byť Iigandy testované na ich antiproliferačné účinky napríklad na bunkovej kultúre...

Spôsob zvýšenia presnosti alebo spoľahlivosti merania aspoň jednej vlastnosti hromadného sypného materiálu meracími zariadeniami

Načítavanie...

Číslo patentu: 280280

Dátum: 08.10.1999

Autor: Gould Gregory

MPK: G01D 18/00, G01D 21/00

Značky: zariadeniami, spôsob, jednej, vlastností, sypného, zvýšenia, merania, hromadného, aspoň, meracími, spoľahlivosti, presnosti, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu zvýšenia presnosti alebo spoľahlivosti meracích zariadení používaných na meranie jednej alebo niekoľkých premenných veličín, ktoré ovplyvňujú presnosť alebo spoľahlivosť výsledkov získaných zariadeniami použitými na meranie určitých vlastností hromadného sypného materiálu, hlavne počas jeho dopravy, manipulácie a spracovania, keď sa tieto vlastnosti merajú na alikvotnej vzorke, odobratej z hromadného sypného materiálu,...

Zapojení pro úpravu klíčovacího signálu vysílače hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 265370

Dátum: 13.10.1989

Autor: Kočí Jiří

MPK: H02J 13/00

Značky: klíčovacího, signálu, vysílače, ovládání, dálkového, zapojení, hromadného, úpravu

Text:

...nezávisle na stavu klíčovacího signálu přivedeného od vysílacích automatik,vysí 1 ače. Doba překlopení klopného obvodu musí být nastavena-tak, aby byla kratší než nejmenší možná mezera mezi vysílacími im pulsy přenášeného impulsního povelového kódu a zároveň delší než maximálně možná doba doznívání výkonovéhotőnového proudu ve výkonových gňodech vysílače po odklíčování statického měniče. Zapojení pro úpravu klíčovacího signálu je dále popsáno...

Zapojení pro paralelní provoz bloků vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 262995

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kčí Jiří

MPK: H03M 1/74

Značky: dálkového, vysílačů, provoz, paralelní, ovládání, zapojení, hromadného, bloků

Text:

...je připojen výstup obvodu výběru provozu vyeílačů, ktorý je současně připojen na čtvrtý vstup výběrového hradlového obvodu, Druhý vstup první řídící části etatickěho zdroje je spojen e druhým vstupem druhé řídící částí etatiokého zdroje, jejíž první vstup je epojen s prvním vstupom první řídící části etetického zdroje. , Příklad zapojení podle vynálezu je dále popeán a jeho činnoet vyevětlene pomocí výkresu, v němž na obr. l je v...

Zapojení pro nastavování a kontrolu zaklíčování vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 261743

Dátum: 10.02.1989

Autor: Hanžlík Jaroslav

MPK: H02J 13/00

Značky: zapojení, dálkového, ovládání, hromadného, kontrolu, zaklíčování, nastavování, vysílačů

Text:

...ł, jehož výstup je zapojen na vstup prvního vstupního obvodu g, jehož první výstup je zapojen na první vstup třetího přepínače łg a jehož druhý výstup je zapojenna vstup první pásmové propusti 5, jejíž výstup je zapojen na druhý vstup třetího přepínače łg, který má svůj výstup zapojen na první výstup łä. Vstup łg napětí druhé fáze R je zapojen na první vstup druhého přepínače g, vstup łł napětí druhé fáze S je zapojen na druhý vstup druhého...

Tepelná a hluková izolace skříně hromadného dopravního prostředku, zejména železničního vagónu pro osobní dopravu

Načítavanie...

Číslo patentu: 260826

Dátum: 12.01.1989

Autori: Rozehnal Jaroslav, Hübscher Rudolf, Segeťa Jiří

MPK: B61D 17/00

Značky: izolace, skříně, prostředků, tepelná, dopravu, hromadného, zejména, vagonů, osobní, železničního, hluková, dopravního

Text:

...vou vláknité hmoty, přičemž na plechovou podlahu jsou uloženy desky z tuhé lehčené hmoty, doplněné do výše paždíků dřevěné podlahy vláknitou hmotou.Tepelná a hluková izolace podle vynálezu dobře odpovídá požadavkům na tepelnou a hlukovcu izolaci skříně žalezničního vagőñu. protože podíl akusticky výhodných vláknitých izqlačních materiálů je ve skříni rozvržen v závislosti na rozložení akustického tlaku zevně kolem vagőnové skříně, který...

Zapojení pro fázově konformní provoz vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 260640

Dátum: 12.01.1989

Autor: Hanžlík Jaroslav

MPK: H02J 13/00

Značky: fázové, vysílačů, provoz, hromadného, zapojení, ovládání, konformní, dálkového

Text:

...s prv-ním vstupem třetího posuvného registru 25 a s první svorkou prvního spínače druhého prepínače 29, jehož první svorky dalších spínačů jsou jednotlive spojený s prvním posuvným registrem 22 a jehož druhé svorky všech spínačů jsou spojeiíý do uzlu zapojeného jednak na druhý vstup druhého posuvného registru 24 a jednak na. první svorku prvního spínače třetího přepínače 30,jehož první svorky dalších spínačů jsou jednotlivě spo-jený s druhým...

Vazební transformátor vysílače hromadného dálkového ovládání pracujícího do sítí vysokého napětí

Načítavanie...

Číslo patentu: 260063

Dátum: 15.11.1988

Autor: Richtr Josef

MPK: H01F 29/12

Značky: vazební, napětí, dálkového, hromadného, transformátor, pracujícího, sítí, vysokého, vysílače, ovládání

Text:

...je svisle posuvná,zatímco mezi dolní cívkou vinutí vysokého napětí a cívkou napájecí je umístěno souose další vinutí stínicí a tyto tři cívky jsou pevně spojený s nosnou izolační konstrukcí a cívka budicího vinutí je provedena speciálním způsobem, kdy ke kmenovému vinutí jsou pripojeny symetricky na obou koncích vždy dvě stejné regulační cívky s počtem cca 6 až 10 3 závitů cívky kmenového vinutí.Na nosném izolačním válci l je upevněna zalitím...

Zapojení pro zajištění paralelního provozu vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 257994

Dátum: 15.07.1988

Autor: Hanžlík Jaroslav

MPK: H02J 13/00

Značky: ovládání, vysílačů, paralelního, provozu, zajištění, zapojení, hromadného, dálkového

Text:

...lg šestinásobku pilotní frekvence, který má svůj výstup spojen s prvním vstupem gg měniče lg frekvence. Vstup ji pilotní frekvence je zapojen na vstup vstupního obvodu 3 pilotní frekvence. jehožvýstup je zapojen jednak na první vstup gł klopného obvodu 1 a jednak na druhý vstup gł posuvného registru Š.výstup klopného obvodu 1 je zapojen na první vstup łg druhého obvodu 2 logického součinu, jehož výstup je spojen se vstupem výstupního...

Zapojení Vazebního filtru vysílačů hromadného dálkového ovládání pro kompenzaci teploty okolí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242579

Dátum: 01.03.1988

Autor: Roder Lubomír

MPK: G05D 23/19

Značky: ovládání, filtru, hromadného, dálkového, vazebního, vysílačů, kompenzaci, teploty, okolí, zapojení

Text:

...579 Předností řešení je skutečnost, že lze využít prakticky plnývýkon vysílače při všech u nás možných okolních teplotách, když seblíží tônová impedance kritické minimální hodnotě. Dalšími výhodamije, že kondenzátory i stykače jsou zabudovány do třífázovê jednotkyv konstrukcí řešené pro venkovní montáž. Tato je montována v poli 110 kV filtru hromadného dálkového ovládání, takže nezvyšuje požadavky na půdorysnou plochu. Ovládání je-možné...

Zapojení pro zajištění fázově konformního chodu vysílačů hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 241180

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: chodu, fázové, konformního, ovládání, zajištění, dálkového, zapojení, hromadného, vysílačů

Text:

...je zapojen vodič 1 B povelu pohotovosti k vysílání. Výstup druhého děliče G frekvence je dále zapojen na prvni vstup posuvněho registru 8 a na první svorku prvního spínače přepínače 24 a na druhý vstup posuvného registru fl je zapojen výstup prvního děliče 5 frekvence.První svorky druhého až šestého spínače přepínače 24 jsou jednotlivé spojený s posuvným registrem 8. Druhé svorky všech šesti spínačů přepínače 24 jsou spojený...

Zapojení pro synchronizaci vykrývacího vysílače hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 241179

Dátum: 15.08.1987

Autor: Babinec Miroslav

MPK: G08C 19/02

Značky: vykrývacího, dálkového, synchronizaci, zapojení, hromadného, ovládání, vysílače

Text:

...posuvný registr. Druhé svorky všech spínačů prepínače jsou spojeny do uzlu zapojeného přes výstup kličování na druhý vstup vykrývacího vysílače hromadného dálkového ovládání.Výhodou zapojení podle vynálezu je podstatne jednodušší zapojení vyžadující men 4ší náklady na přenosové cesty í zpracování signálů pro synchronlzacl.Příklad zapojení pro synchronizaci vykrývacího vysílače hromadného dálkového ovládání podle vynálezu je nakreslen v...

Způsob hromadného lakování nebo pokovování perliček a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 238720

Dátum: 16.03.1987

Autori: Filip Radoslav, Jetmar Josef, Kotyza Jaroslav

MPK: B05C 3/08

Značky: pokovování, provádění, tohoto, perliček, způsobu, hromadného, lakování, způsob, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob hromadného lakování nebo pokovování např. stříbření perliček, nesekaných skleněných kuliček i obdobného bižuterního sortimentu a zařízení k provádění lakování a pokovování. Na množství 5 až 100 kg polotovarů v bubnu se dávkuje poloautomaticky ze zásobních nádrží odpovídající množství laku nebo pokovovacího roztoku. Vzniklá směs polotovarů s lakem nebo pokovovacím roztokem se uvede do neustáleného, křivočarého pohybu v různých rovinách...

Způsob hromadného pokovování drobných skleněných polotovarů

Načítavanie...

Číslo patentu: 231334

Dátum: 15.05.1986

Autori: Kotyza Jaroslav, Drahorád Radovan, Lufinka Jindřich, Filip Radoslav

MPK: C03C 17/06

Značky: hromadného, sklenených, pokovování, způsob, polotovarů, drobných

Zhrnutie / Anotácia:

Předmětem vynálezu je způsob dávkování pokovovacích roztoků, např. stříbřicích, zlaticích, na drobné skleněné polotovary, např. v bižuterním průmyslu. Pokovovací roztok se dávkuje podle velikosti měrného povrchu zušlechťovaných polotovarů a dávka kovu v roztoku je v rozsahu od 0,5 g do 500 g na 1 m2 měrného povrchu zušlechťovaných polotovarů. Vynález lze využít ve všech oborech, zabývajících se redukčním pokovováním drobných předmětů, u nichž...

Způsob bezproudového hromadného niklování keramických dielektrických materiálů

Načítavanie...

Číslo patentu: 219766

Dátum: 15.09.1985

Autori: Horský Miroslav, Hušek Bohumil, Mašek Pavel

Značky: způsob, keramických, niklování, dielektrických, bezproudového, hromadného, materiálů

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu bezproudového hromadného niklování keramických dielektrických materiálů, zejména velkoplošných keramických kondenzátorových dielektrik. Vynález řeší tento postup s vysokou využitelností lázně, bez přerušení pokovovacího procesu s regulací lázně během provozu bez nároků na kontrolní metody, obvyklé ve stávající technologii. Podstatou vynálezu je, že vzorky se niklují při zatížení větším než 1 : 4, s výhodou 1 : 14 až 18...

Automatické optimalizované řízení parametrů vysílače hromadného dálkového ovládání

Načítavanie...

Číslo patentu: 214940

Dátum: 30.10.1984

Autor: Kočí Jiří

Značky: vysílače, automatické, řízení, ovládání, hromadného, optimalizované, dálkového, parametrů

Zhrnutie / Anotácia:

Automatické optimalizované řízení para metrů vysílače hromadného dálkového ovládání. Účelem vynálezu je omezení špičkového výkonového namáhání zařízení. Pro chod vysílače není prakticky třeba žádná obsluha, neboť všechny změny impedance sítě při současném uvažování teploty okolí, jsou za chyceny v testimpulsu. Způsob řízení vychází z okamžitých hodnot impedance vvn (vn) sítě a fáze, zjištěných během testimpulsu, které jsou zadány jako hodnoty...

Spôsob hromadného navárania explóziou čelných plôch kovových tyčí

Načítavanie...

Číslo patentu: 214492

Dátum: 01.07.1984

Autori: Chládek Lubomír, Adamka Jozef, Vacek Jan, Tóth Jaroslav, Turňa Milan, Flaška Ladislav, Mošťák Peter

Značky: tyčí, explóziou, hromadného, ploch, čelných, spôsob, kovových, navárania

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález patrí do odboru zváračského a rieši spôsob hromadného navárania explóziou čelných plôch kovových tyčí materiálmi rozdielného chemického zloženia. Jeho podstata je v tom, že čelá naváraných kovových tyčí ľubovolného profilu sa usporiadajú do vertikálnych rovín a sú pokryté urýchľovaným plechom, ktorý z obidvoch strán utesňuje plochú nálož trhaviny, ktorej detonácia urýchľuje navárajúci kov smerom k navárovým plochám tyčí a spôsobuje...

Zapojení vazebního filtru 110 kV u vysílače hromadného dálkového ovládaní

Načítavanie...

Číslo patentu: 213897

Dátum: 01.05.1984

Autor: Richtr Josef

Značky: vysílače, hromadného, zapojení, ovládání, dálkového, vazebního, filtru

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vazebního filtru 110 kV u vysílače hromadného dálkového ovládání k zajištění tónového signálu při vypadnutí kterékoliv fáze statického měniče frekvence, vyznačující se tím, že mezi propojené zemnicí svorky sekundárního vinutí (l) vazebních transformátorů (7, 7´, 7´´) a zemnicí svorku (2) stanice je zapojen hradicí člen (3), sestávající z paralelního zapojení kondenzátoru (10) a tlumivky (9).

Zapojení vazebního filtru u vysílače hromadného dálkového ovládaní pro provozní změnu vazební indukčnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 213896

Dátum: 01.05.1984

Autor: Richtr Josef

Značky: zapojení, vazební, změnu, vysílače, hromadného, provozní, ovládání, filtru, dálkového, vazebního, indukčnosti

Zhrnutie / Anotácia:

Zapojení vazebního filtru u vysílače hromadného dálkového ovládání pro provozní změnu vazební indukčnosti vazebních transformátorů s volnou vazbou napájeného ze statického měniče se zátěžovou komutací, vyznačené tím, že paralelně ke vstupnímu vinutí (l) vazebního transformátoru (3) je zapojena proměnná indukčnost (2), přičemž mezi měnič frekvence (4) a tuto proměnnou indukčnost (2) je zapojena kapacita (5).

Způsob hromadného pájení kovových řetízků

Načítavanie...

Číslo patentu: 214518

Dátum: 28.02.1984

Autor: Francik Waldemar

Značky: hromadného, řetízků, kovových, způsob, pájení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká oboru bižutérní výroby. Řeší problém odstranění možnosti vzájemného spojení dvou nebo více řetízků při jejich hromadném pájení ve svazku v průběžné plynové peci následkem uvolnění separátoru s jejich povrchu. Podstatou vynálezu je, že pro zvýšení přídržnosti separační hmoty k povrchu řetízků se před jejím nanesením řetízky navlhčí.