Patenty so značkou «hřídelová»

Axiální, skluzu prostá hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 270428

Dátum: 13.06.1990

Autor: Castens Rudolf

MPK: F16D 41/07

Značky: skluzu, hřídelová, spojka, prostá, axiální

Text:

...so rychlojl. což způsobuje nepolmő sełlkmčnl polohy přonosovőho člena 26, to jo zvčlšenl jeho sklonu vz hledem k rsdlolnĺ rovlnč l.7 z obr. 1. lokše phnosovó členy š jsou zolločeny do prsbencovć meury 33 mezi prvním členem g o druhým členom lg s päenáčejĺ pohyb nosi nlml. Přl pooločen druhóho člonu łg ve smyslu šípky 5 so přenosove členy g pooločl vo smyslu B 1, ndolane jejích zečlkmenl vvopočnom smyslu s uvolhčnĺ so ssłlsčenl nosi prvním...

Kliková hřídelová ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 267291

Dátum: 12.02.1990

Autori: Novotná Marie, Šídlo Pavel, Beran Jaromír, Klement Oldřich

MPK: F16J 15/44, F04D 29/10

Značky: kliková, ucpávka, hřídelová

Text:

...Zvyšuje ee i kvalita ucpávky proti známým provedením, nebot její těsnící účinek se zvětšuje při stoupajícím tlaku média, který může nastat v uzavřenêm stroji v důsledku zvýšené teploty chladiva ajiných exteľně Působícíoh vlivů. Proti podobným známým provede~ ním je možno s výhodou použít slabších pružin a dosáhnout přitomK otevírâní uopávky lze použít tlakovêho oleje z mazacího,či regulačního systému stroje, nebo tlakovêho vzduchu ze...

Dvojspárová hřídelová ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 260827

Dátum: 12.01.1989

Autor: Půlpitel Luděk

MPK: F16J 15/16, F16J 15/54

Značky: ucpávka, hřídelová, dvojspárová

Text:

...vnější čelní plochu uopávkového kroužku,převýšuje dvojnásobek dvojmooniny těsněného průměru D 3 tohoto kroužku v ucpávkovém tělese, tj. Dą DŠ 2 . D 2.Ucpávka výše popsaného provedení má kromě axiální spáry též i radiální spáru o samočinně stavitelné tlouštoe, takže průsak touto ucpávkou je značně menší než u obvyklé jednospárové radiální ucpávky. Kromě toho je tato dvojspárová ucpávka vzhledem k jednoduchosti čelní plochy ucpávkového...

Hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 258880

Dátum: 16.09.1988

Autori: Hobza Ivan, Krutil Karel

MPK: F16D 3/08

Značky: hřídelová, spojka

Text:

...hřídele 1 e osou Lg, v níž je vytvořen příčný apojovací otvor 31, (obr. 3). Na váloovém povrchu hnaného hřídele 1 jevytvořen prídavný kloubový prsteneo lg, na němž jedotekovýn otvorom g nasunut nástrćmí nástavec i a osou 93. Ve válcové stěně nástrčněho náotavce i je vytvofjen příčný průchozí otvor g. . . Tímto příčným průohozím otvorom 42 a příčnýn spojovací otvorom 3 hnaného hřídele 1 je provlečen svorník 31, jehož průměr je Amenäí než...

Hřídelová ucpávka točivého stroje, zejména turbokompresoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 242682

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kravárik Dušan, Brányik Karol, Maoovský Ivan, Kováe Jozef, Brányik Alexander

MPK: F04D 29/08, F16J 15/34, F16J 15/40...

Značky: turbokompresoru, točivého, hřídelová, stroje, zejména, ucpávka

Text:

...tedy dosahuje kromč zapučtční přítlačných pručin do vnitřního nosiče jednak tím, že oba nosiče jsou uspořídíny těsnč vedle sebe s jednak tím, že na vnčjčím nosiči je Vytvořeno vâlcově vybríní pro uznístční prstencovê čísti třecího krouřku. Stavební délku pomíhí významnč snířit i to, že plovoucí krouřek je svou vnitřní činnou plochou usazenpřímo na vâlcovê ploče rotorověho opčrněho kroučku.f Pro snadnou montőř a demontíř hřídelovê ucpívky je...

Hřídelová kontaktní ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 254438

Dátum: 15.01.1988

Autor: Schmidt Václav

MPK: F16J 15/54, F16J 15/34

Značky: kontaktní, hřídelová, ucpávka

Text:

...ttniístčny mezi reduktorent a vlastním motorem.Uvedené nevýhody odstraňuje hřídelová kontaktní ucpávka sestávající z telesa, z rotačníhokroužku uloženého posuvnč v tčlese uepávky a přlllłlČ()Vkllćl 1() svým čelemkirotačnítnttkroužku působcním pružiny, přičemž rotační kroužek je opatřen na vnitřní ploše lčsnícím O-krottžkem a slaeionární kroužek je opatřcn na vnější ploše těsnicím O-kroužkem podle vynálezu. Podstata vynáležu spočíva V...

Hřídelová těsnění

Načítavanie...

Číslo patentu: 243134

Dátum: 15.10.1987

Autori: Bauer Štefan, Poikryl Josef, Farkaš Vladimír

MPK: F16J 9/22

Značky: těsnění, hřídelová

Text:

...dílů, ale i plnění vnitřníçh prostoru mezi jednotlivými těsnicími kroužky olejem se provádí z čela,ve směru podélné osy hřídele. po sejmutí pracovního nástroje, například lodní vrtule,a podobně, bez jakékoliv demontáže ochranného krytu a bez vypouětění oleje ze stroje.Snadná vyměnitelnost krajních opotřebovaných těsnicích elementů vnějšího těsnění umožňuje stále jejich dobrou funkci. To zajištuje spolehlivou dlouhodobou funkci...

Pružná hřídelová kombinační spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 253180

Dátum: 15.10.1987

Autor: Cvek Miloslav

MPK: F16D 1/02

Značky: spojka, kombinační, pružná, hřídelová

Text:

...spojky.Při spojení dvou částí spojek stačí ke kompletaci doplnit pružné elementy a jejich zajištovací kroužek pro větší z obou částí spojky v případě rozdílných velikostí části spojky.Další výhodou spojky dle vynálezu je jednoduchost výroby i v provozních podmínkách, která spočíva jv čelním profrézování dvou na sebe kolmých drážek o šířce shodné s navrženou tlouštkou pružného elementu a tím odstranění přebytečného materiálu protilehlých...

Výsuvná hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 235300

Dátum: 01.10.1987

Autor: Hájek Petr

MPK: B21B 35/14

Značky: výsuvná, hřídelová, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vyřešení výsuvné a pružné spojky dvou výstupních hřídelů synchronizace převodových skříní s větší spolehlivostí, životnosti a prostorové náročnosti. Uvedeného účelu se dosáhne výsuvnou hřídelovou spojkou podle vynálezu, kde první hřídel (13) je pevně spojen s prvním nábojem (2), mezi nímž a objímkou (5), připevněnou k otočnému náboji (4), jsou vloženy pružná tělesa (6), přičemž objímka (5) je opatřena víkem (14). Otočný náboj...

Pružná hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 251796

Dátum: 13.08.1987

Autori: Falz Ulrich, Walter Jürgen, Lunke Manfred

MPK: F16D 3/74

Značky: hřídelová, spojka, pružná

Text:

...g a jsou s rovnoběžnými vzájemnými odstupy rozloženy po celém obvodu. Na vnitřní roztečné kružnici jsou v připevñovací příru bě § a napínacím prstenci 2 vytvořeny další lícující průchozí otvory, ve kterých jsouuložena o sobě známá napínací pouzdra ll, která společně s napínacími čepy lg slouží k přenosu otočného momentu mezi připevňovací přírubou § a napínacím prstencem g.V unášecím prstenci É jsou na vnitřní roztečné kružnici vytvořeny...

Hřídelová ucpávka točivých strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 233900

Dátum: 01.04.1987

Autori: Češka Stanislav, Zikmund Danuš, Dudek Josef

MPK: F04D 29/12

Značky: točivých, hřídelová, ucpávka, strojů

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zjednodušení provozních oprav hřídelové ucpávky při opotřebení těsnicího kroužku a prodloužení intervalu mezi těmito opravami. Uvedeného účelu se dosáhne konstrukčním uspořádáním hřídelové ucpávky, která obsahuje těsnicí kroužek osově posuvný a přitlačovaný k přírubě rotujícího pouzdra pružinami s kryty. Přítlačnou sílu na těsnicí kroužek lze měnit regulačním šroubem. Těsnicí kroužek je pro usnadnění výměny dělený. Součástí...

Hřídelová pružná spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 249180

Dátum: 12.03.1987

Autor: Florián Karel

MPK: F16D 3/50

Značky: hřídelová, spojka, pružná

Text:

...osy primárního disku, přičemž ve středu pryžovêho členu je uloženo vâlcovê pouzdro, do něhož je vložen dutý spojovací čep sekundàrního disku. Vàlcovê pouzdro a duty spojovací čep jsou alternativně zajištěny spojovacím čle~ nem.249 180 Výhodou těchto konstrukcí hřídelovê spojky je že pryžovy učlen je v prvni fâzi zàběruspojky namàhán smykově, což přináší měkký zvýšený ütlum-rozjezdovêho râzu a v druhé fâzi při dalším zvyšenêm krouticím...

Pružná hřídelová spojka s pryžovými segmenty

Načítavanie...

Číslo patentu: 228483

Dátum: 15.07.1986

Autor: Kresl Pavel

Značky: pružná, hřídelová, segmenty, spojka, pryžovými

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález řeší pružné mechanické spojení hřídelů pohonů, eliminuje výchylky os hřídelů vzniklé nepřesnou montáží, dodatečným sedáním základů a současně působení jako tlumič torzních rázů a kmitů. Pružná hřídelová spojka je tvořena pryžovými segmenty (6) lichoběžníkového tvaru, které jsou ohnuté a upnuté ke spojkovým kotoučům (3) pomocí přítlačného kroužku (8) a spojovacích šroubů (7) při přenosu malých výkonů. Při přenosu velkých výkonů jsou...

Bezdotyková hřídelová ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 227512

Dátum: 01.09.1985

Autori: Harapát Ladislav, Fleischmann Jaroslav, Čamek Miroslav

Značky: hřídelová, ucpávka, bezdotyková

Zhrnutie / Anotácia:

Bezdotyková hřídelová ucpávka zejména pro turbokompresory, sestávající z tělesa ucpávky a jednodílného plovoucího pouzdra, tvořeného na straně těsněného plynu závitovou ucpávkou a na straně ložiska plovoucím kroužkem s axiální těsnící spárou vyznačující se tím, že v tělese (1) ucpávky jsou vytvořeny dvě axiálně souosé, vzájemně i proti okolnímu prostředí utěsněné ucpávkové komory (10, 11), přičemž první ucpávková komora (10) je opatřena...

Hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 219039

Dátum: 15.06.1985

Autor: Kocour Jaroslav

Značky: spojka, hřídelová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká konstrukčního řešení pevné hřídelové spojky, určené ke spojení hřídelů nebo táhel, přenášejících malé osové síly nebo krouticí momenty. Řešením hřídelové spojky podle vynálezu je umožněno spojování (dvou konců hřídelů nebo táhel v jedné operaci najednou. Spojení se, provádí snadno, operativně, nastavitelně, dostatečně pevně a přesně s možností okamžitého uvolnění spojení, přičemž je zaručeno spojení jakýchkoli rozměrů hřídelů...

Pohyblivá hřídelová spojka, zejména pro kolejová vozidla

Načítavanie...

Číslo patentu: 217905

Dátum: 15.12.1984

Autor: Honzík Antonín

Značky: spojka, zejména, hřídelová, kolejová, pohyblivá, vozidla

Zhrnutie / Anotácia:

Zjednodušení pohyblivé hřídelové spojky, jejíž spojovací členy tvoří ocelová lana. Pohyblivá hřídelová spojka, sestávající z jedné příruby na dutém výstupním hřídeli převodovky, z druhé příruby na nápravě a ze spojovacích členů vytvořených ocelovými lany obtočenými kolem čepů upevněných jednak na ramenech příruby hřídele převodovky, jednak na ramenech příruby nápravy. Lana jsou uložena ve výřezech v napínacích špalících, dosedajících na opěrné...

Mechanická hřídelová ucpávka

Načítavanie...

Číslo patentu: 226701

Dátum: 01.11.1984

Autori: Hytönen Kauko, Insinööritoimisto Painetekniikka Oy

Značky: mechanická, ucpávka, hřídelová

Zhrnutie / Anotácia:

Mechanická hřídelová ucpávka pro utěsňování mezery mezi hřídelem a skříní sestává z nejméně jednoho těsnicího kroužku, upevněného axiálně posuvně na jedné součásti a utěsněné vůči ní, a z nejméně jednoho těsnicího protikroužku, upevněného na druhé součásti, přičemž na těsnicím kroužku i těsnicím protikroužku jsou vytvořeny kluzné těsnicí plochy, dosedající a přitlačované na sebe. Mezí jednou z obou součástí, těsnicím kroužkem a kluznými...

Poddajná hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 216190

Dátum: 15.10.1984

Autor: Walter Jürgen

Značky: hřídelová, poddajná, spojka

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem poddajné hřídelové spojky je zvýšení její zkrutové pružnosti. Podle vynálezu jsou části pružných kruhových kotoučů, zvlněných směrem ven, navzájem podepřený pružnou prstencovou součástkou, která má v podstatě tvar dutého válce a která dutinu mezi okraji kruhových kotoučů zcela nevyplňuje. Pružná prstencová součástka může být vytvořena jako jednodílný kroužek a vsazena s axiálním předpětím mezi pružné kruhové kotouče. Dále může byt...

Poddajná hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 217607

Dátum: 15.09.1984

Autor: Strachota Antonín

Značky: spojka, hřídelová, poddajná

Zhrnutie / Anotácia:

Poddajná hřídelová spojka má hnací kotouč 1 s hnacími unášeči 2 a hnaný kotouč 3 s hnanými unášeči 4, které se do kruhu střídají, a mezi těmito unášeči jsou pružné hranoly 5 a kolem všech těchto částí je záchytná část 6, která hlavně brání tomu, aby se pružné hranoly nevymrštily odstředivou silou. Tato spojka má jednoduchou konstrukci, je výrobně levná, snáší pohyb v obou směrech otáčení i s rázy, hodí se pro těžké provozy, ale i k pohonu...

Pružná hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214779

Dátum: 15.09.1984

Autori: Walter Jürgen, Hackforth Josef

Značky: pružná, spojka, hřídelová

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález spadá do oboru strojírenství a vztahuje se na systémy pra přenos krouticího momentu, zejména pružné spojky s vlákennými smyčkami. Úkolem vynálezu je odstranit příčné na máhání vlákenných smyček, které snižuje je jich životnost. Úloha je řešena výkyvným uložením vlákenných smyček, které je podle vynálezu možno řešit několikerým způsobem jejich výkyvného zavěšení.

Pružná hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 214769

Dátum: 15.09.1984

Autori: Hamaekers Anno, Hüsch Bruno

Značky: hřídelová, spojka, pružná

Zhrnutie / Anotácia:

Pružná hřídelová spojka s věncem ramen, z nichž střídavě je vždy jedno rameno spojeno nebo je spojitelné s tělesem náboje hnacího hřídele a další rameno s tělesem náboje hnaného hřídele, která má mezi rameny uspořádané pryžové prvky, naplněné tlumicím prostředím a přenášející obvodové síly, které se při natáčení těles náboje v ne stejném smyslu pružně deformují, vyznačená tím, že po obou stranách téhož ramene (11) uspořádané pryžové prvky (31,...

Pružná hřídelová spojka

Načítavanie...

Číslo patentu: 222598

Dátum: 01.02.1984

Autori: Moravec Miloš, Němec, Lankaš Vladimír, Vašátko Josef, Čadek Otto, Srkal Jan, Břinda Karel, Hochman Vladislav

Značky: hřídelová, spojka, pružná

Zhrnutie / Anotácia:

Vnitřní konce svazků listových pružin jsou umístěny mezi prními čepy, uloženými v náboji spojky na poloměru r 1 a mezi druhými čepy, uloženými na poloměru r 2. Otvory ve vnitřních koncích svazků listových ružin jsou napříč proloženy kolíky, jejichž zkosené konce dosedají na první čepy. Vnější konce svazků listových pružin prochází mezi čtvrtými čepy v unášecím bubnu a vůlí. V náboji spojky jsou po obou sraných svazků listových pružin uloženy...