Patenty so značkou «hřídele»

Snímač polohy klikového hřídele spalovacího motoru vybaveného alternátorem

Načítavanie...

Číslo patentu: 270331

Dátum: 13.06.1990

Autor: Lacina Jiří

MPK: F02P 7/06

Značky: polohy, motorů, snímač, alternátorem, hřídele, vybaveného, klikového, spalovacího

Text:

...epeloveoího motoru vybaveného alternatorem využíva jako čidla části příslušenství motoru, jednoduše a rychle testuje sama sebe, jednoduše a rychle testuje funkci altornatoru, prevodový poměr mezi otačkami alternátoru aklíkováho hřídele motoru, prokluz alternátoru vzhledem ke klíkovemu hŕídelí a tím i napnutí klínového řemenu.Príklad provedení snímače podle vynslezujs sehćmatickw mäzořnän na příleženén výkres-u.llílcropočítač 8 je propojen...

Zařízení pro natáčení hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 269767

Dátum: 14.05.1990

Autori: Tkačev Anatolij, Višniveckij Michail

MPK: F01D 25/34

Značky: zařízení, natáčení, hřídele

Text:

...HOIILIHÍIIIHKE CKDJILMEHHQ H GDIBPMHT KOJIOIIKH 8 ĽIBPIIKPIIDDYIHPGUNHECH H 8 NIIOHKH 9 H VCTSHDBÄBŘHNB B cenaparopax 1 U. HJIH LIEHTPCIBKH KOMECE OTHOCHTBJIbIIOsama 011 IHIIDHKEQHH 9 VCTEHDBJIQHN PEFVJIHPOBDQIIHB nponmanxn 11.P pmscvre VCTPOŘCTBB BPâllleüllâ 01 EIIEKTPDHPHBORG 1 WGPBE HYOTV |I PBJIVKTOPnepenaewcnWHOHKEMH KDJIECG 4 06983961175 Mäcłlíłlâä HJIQHKa. HBOJHIPVDNBH HOBBPHHDCTH OT CYXOFD TPGHHFI. NDJIIIIHHHHKDB CKDJIBIKEHHSI...

Závitová ucpávka hřídele ložiskového stojanu

Načítavanie...

Číslo patentu: 269412

Dátum: 11.04.1990

Autor: Kohout Josef

MPK: F16J 15/447

Značky: ložiskového, závitová, stojanu, ucpávka, hřídele

Text:

...vytvoření několinachodé äroubovice e protilem nälká drážky v těaněné ětěrbíně. Nevýhodou těchto ucpávek je velká citlivost na dodržaní souetředností táenicíspáry a značná funkční závislost na stupni zehloení uopávky.Uvedená nedostatky odstraňuje závitová ncpávke hłídele 1 ožiekověho etojanu turbostroje, tvořemá tělesem s břity, vytvářejíoím komory labyrintu, podle vynálezu. Jeho podstata epočívá v tom, že stäna náběh břitu je v podstatě kolmá...

Objímková ucpávka hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 269310

Dátum: 11.04.1990

Autor: Adée Antonín

MPK: F16J 15/54, F04D 29/10

Značky: hřídele, objímková, ucpávka

Text:

...hrdla skříně § proti hřídeli 5 v rovině kolmá ho hřídel 5, vnitřní evorníky § jsou upevněny v hrdlo skříně §, vně její vystouplé, hledké, mezikruhové těenící rovíny äl. Ploohá objímka l je příložena jednou stranou k těsnící rovine §l. K druhé straně ploche objimky l jsou hladkou stranou přiloženy dvě příložky g, opetřená otvory pro vnitřní svorníky §. řwzi příložkemi 2 a hlavami volných konců vnitřních evorníků Q jsou vloženy tlečné...

Uložení hřídele spřádacího rotoru bezvřetenového dopřádacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 268464

Dátum: 14.03.1990

Autori: Pírko Martin, Mačenka Lubomír, Talach Jaroslav, Sušánka Theodor

MPK: D01H 1/12, D01H 7/14, D01H 7/04...

Značky: rotoru, spřádacího, stroje, dopřádacího, bezvřetenového, hřídele, uložení

Text:

...obvodovou rychlost, přičemž účinky vynálezu se projevují především V tom, že styk kladek Jak váloových, tak kuželovýoh se děje bez prokluzu při ustáleněm chodu, čímž je sníženo oteplování a opotřebování plastových bandáží, e tím je zaJistěna větší spolehlivost provozu, poloha spřádacího rotoru v axiálním směru zůstává po dobu provozu stálá. Snížíse potřebné energie pro pohon jednotky a odpadá axiâlní ložisko.Řešení nevyžaduje dále přívod...

Zařízení na samočinné středění letmo uloženého konce hřídele s mechanickým míchadlem

Načítavanie...

Číslo patentu: 267114

Dátum: 12.02.1990

Autor: Kubík Petr

MPK: B01F 15/00

Značky: samočinně, zařízení, středění, hřídele, letmo, mechanickým, míchadlem, konce, uloženého

Text:

...za současného snížení nákladů na konstrukcí tuhosti uložení hřídele míchadla a ložiskové skříně. Přestupem části média kolem konců lopatek z výtlačné strany míchadla ne séní umožňuje snížit ztráty účinnosti čerpacího výkonu míchadla.Na přiloženém výkresu je v řezu schematicky znázorněno zařízení na samočinné středění letmo uloženého konce hřídele s-míchedlem, umístěné v centrální míchací trubce uložené v michené nádrži.V míchané...

Zařízení pro změnu vyvedení výstupního hřídele, zejména u kuželočelní převodovky

Načítavanie...

Číslo patentu: 267998

Dátum: 12.02.1990

Autori: Mareš Martin, Lejček Miloslav, Stránský Oldřich

MPK: F16H 1/20, F16H 57/00

Značky: výstupního, kuželočelní, hřídele, převodovky, zařízení, vyvedení, zejména, změnu

Text:

...vyvedení výetupního hřídele,zejména u kuželočelních převodovek podle vynálezu, kde výstupní ozubenó kolo čelního soukolí je v trvalám záběru e ozubeným pantorkem, pevně npojeným s předřazeným předlohovým hřídalem.Podstatou zařízení podle vynálezu je to, že aeetává z dělenáho rozpěracího kroužku, který je uepořádán na výetupním hřídeli na straně protilehlá k uloženíčelního eoukolí a je v trvalěm dotyku Jednak a boční stěnou náboje výatupního...

Ucpávka hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 265693

Dátum: 14.11.1989

Autor: Mazúr Pavel

MPK: F16J 15/54

Značky: hřídele, ucpávka

Text:

...protí otočení na hřídelí je výrobně jednoduché e nenáročné. zajíštěním pevného kroužku protí otàčení se zenezí poškození těsnícího kroužku,a tím poruchám konpresoru.Jedno z možných provedení vynâlezu je znázorněno na přílďženén obrázku.Ucpávka podte vynátezu je umistěna na konci hřidele lgza Ložjskem lg. Hřłdet lg je osazena e do provedeného osazenł je opřena podpěrná miska 2, o kterou se opjrá pružina Q, na opačném konci tLačjc 1 do vybràni...

Zařízení pro nastavení rychlosti otáčení hřídele s rotující elektrodou

Načítavanie...

Číslo patentu: 265455

Dátum: 13.10.1989

Autori: Roháč Jan, Pišoft Václav, Dybal Jaroslav, Bystrianský Jaroslav

MPK: H02P 8/00

Značky: zařízení, rotující, otáčení, hřídele, rychlostí, elektródou, nastavení

Text:

...výrazný růst přesností a reprodukovatelnosti měření, které přinese podstatné zvýšení kvality informací získaných vyhodnocením kinetických a difuzních parametrů elektrochemických a korozně-elektrochemických reakcí na rozhraní rotující elektrody a elektrolytu.Na přiloženém výkresu je v příkladném provedení schematicky znázorněno zařízení podle vynálezu.Elektroda l izolovaně připevněná k hřídeli motoru g je elektricky spojen s vodíčem...

Ferokapalinová ucpávka hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 263350

Dátum: 11.04.1989

Autor: Bureš Jiří

MPK: F16J 15/54

Značky: ucpávka, ferokapalinová, hřídele

Text:

...spirálovitých vinutí g je rovněž v povrchu hřídele l vytvořen další blok několike za aebou uspořádaných spirálovitých vinutí g jejichž stoupání je však vedeno v opačném smyslu. Použití materiálu je u nich stejné jako u spirálovitých vinutí g. Proti oběma blokům spirálo~ vitých vinutí g,gjsou umístěny pőlové nástevce Q z magnetícky vodivých feromagnetik, například ve tvaru kotouče, jehož středový otvor 1 právě vytváří zmíněné pőlové nástavce 1....

Uložení hřídele mechanického lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 263020

Dátum: 11.04.1989

Autori: Slabý Vladimír, Jemelík Jiří, Ondříček Jan, Pernica Jaroslav

MPK: B30B 1/26

Značky: mechanického, uložení, hřídele

Text:

...hřídele a eliminace váhy setrvačníku během celého pracovního zdvihu lisu. Další výhodou vynálezu je snížení namáhání podpěrného ložiska tím, že dráha výkyvu tohoto ložiska je svislá a přímočará a je v rovině výkyvu hřídele.Příklad provedení předmětu vynálezu je znázorněn na výkrese,na němž je na obr. l pohled z boku s částečným řezem, a na obr. 2 je znázorněn pohled ve směru osy hřídele na podpěrné ložisko a jeho nosný orgán.Klikový...

Ochranný kryt hřídele, zejména u zařízení pro přepravu a chlazení žhavého materiálu ve válcovnách

Načítavanie...

Číslo patentu: 263001

Dátum: 11.04.1989

Autor: Kubiš František

MPK: B21B 39/02, B21B 43/00

Značky: materiálů, válcovnách, žhavého, chlazení, zařízení, hřídele, prepravu, zejména, ochranný

Text:

...mezikružími a jednostranně přivařeny k nábojům kotoučů. Nevýhodou je deformace krytu v místě svárů a mezikruží, jejich uvolnění na hřídelí a rovněž postupné prohřátí hřídele.vedené nevýhody odstraňuje ochranný kryt hřídelą zejména u zařízení pro přepravu a chlazení žhavého materiálu ve válcovnách podle vynálezu, jehož podstatou je, že je sestaven z nejméně tří válcových segmentů,uepořádaných kolem hřídele ve tvaru lopatkového kola a...

Způsob strojní montáže pojistných kroužků pro hřídele a zařízení k provádění tohoto způsobu

Načítavanie...

Číslo patentu: 262064

Dátum: 10.02.1989

Autor: Miloševsky Kamen

MPK: B23P 19/08

Značky: způsobu, montáže, provádění, pojistných, kroužků, zařízení, tohoto, strojní, hřídele, způsob

Text:

...kolíku 3, určujícího velikost rozevřenítlaöných segmentů 5. Držák 4 je spojen s pohybovým mechanísmem 8. Vestěně vodicího pouzdra 1 je otvor pro nasouvání pojistných kroužků 12 odebíraných ze zásobníku 11 podávacím kolíkem 9, jehožpohyb je vyvozen mechanísmem 10. Podávací kolika je opatřen dvěma zářezy pro patky pojistného kroužku 12 a čelem se opírá o protilehlý vnitřní průměr kroužku 12.Způsob montáže podle vynálezu v prove dení A je...

Podpěrná příčka spojovacího hřídele motorových vozidel

Načítavanie...

Číslo patentu: 261918

Dátum: 10.02.1989

Autor: Pícha Miloš

MPK: B60K 17/22

Značky: hřídele, spojovacího, vozidel, příčka, podpěrná, motorových

Text:

...ve spodní rozšířené části tunelu, čímž se následně zvětší šířka podlahového prostoru pro umístění pedálů, určených pro ovládání spojky, brzd a škřtící klapky kerburátoru. Další výhodou této konstrukce je zkrácení délky podpěrné příčky a tím i snížení její hmotnosti. Tunel podlahy je po celé své délce plně přístupný, což umožňuje snadnou montáž a demontáž dílů, umístěných V jeho vnitřním prostoru.Příklad provedení podpěrné příčky...

Valivé uložení klikového hřídele a upevnění klik jízdního kola

Načítavanie...

Číslo patentu: 258564

Dátum: 16.08.1988

Autori: Kukanová Julie, Walter Karel, Uxa Ivo, Babický Josef, Erhart Jiří

MPK: F16C 35/06

Značky: upevnění, klikového, jízdního, hřídele, valivé, uložení

Text:

...zkosení alfa každého 2 obou klínků.Příklad praktického provedení valivého uložení klíkmdho hřídele a upevnění klik jízdníhokola podle tohoto vynálezu je na přiloženém výkrese, na němž je na obr. 1 pohled shorana vodorovný řez valivým uložením, které má skupinu valivých těles l a skupinu valivýchtěles g, která se za jízdy odvalují jednak po kroužku 1, na němž je vytvořena vnější oběžná dráha a současně po kroužku 1, na němž je rovněž...

Zařízení pro uložení viskózního tlumiče torzních kmitů, zejména pro klikové hřídele spalovacích motorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 258175

Dátum: 15.07.1988

Autor: Pištěk Václav

MPK: F02B 75/06

Značky: klikové, motorů, hřídele, zařízení, uložení, viskózního, spalovacích, torzních, kmitů, zejména, tlumiče

Text:

...přívodního kanálu tlakové kapaliny V ose torzní tyče, přičemž částečně vyústění vstupniho kanálu do zbytkového prostoru zajišťuje rovnoměrné rozložení tlaku v kapalině před vstupem do funkčního prostoru tlakové kapaliny bez škodlivého seškrcení.Rovnoměrnému rozvodu tlakové kapaliny po celém obvodu funkčního prostoru tlakové kapaliny se konečně podle vynálezu účinně napomáha tím, že vstupní kanál tlakové kapaliny vyúsčuje do obvodové...

Zařízení pro pohon vývodového hřídele traktorů a samojízdných strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 257928

Dátum: 15.06.1988

Autori: Grečenko Alexandr, Rásochová Hana, Dajbych Jiří

MPK: F16H 3/26

Značky: strojů, vývodového, traktoru, pohon, hřídele, samojízdných, zařízení

Text:

...hří jdelem g a pojezdovým hnacím hřídelem Q. Motorový hna ci hŕidel g může být přes vypínaci spojku 5 vyveden von jako motorový vývodový hřídel §. Motorový hnaoí hřídel g je opatřen prvním hnacím ozubeným kolem Q,které je prostřednictvím vloženého ozubeného kola 1 v záběru s prvním hnaným ozubeným kolem §, uloženýmu otočné na nosném hřídeli g a spojeném s prvním hnacím převodovým koĺem lg. V řaditelném záběru je s ním volitelně převodové...

Symetrický náhon pracovních vřeteníků brusky na klikové hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 257612

Dátum: 16.05.1988

Autor: Novotný Miroslav

MPK: B24B 47/12

Značky: klikové, pracovních, hřídele, náhon, symetrický, brusky, vřeteníku

Text:

...ve většině pŕípadů za osou broušení proti brousicímu kctouči znesnadňuje vhodné umístění a upevnění sledovací opěrky a měřidel.Elektrické pohony pracovních vřeteníků bývají realizovány synchronně pracujícími elektromotory. Dosud známé pohony se stejnosměrnými nebo asynchronními elektromotory nezaručují synchronní chod s dostatečnou přesností, nebo jsou při splnění tohoto požadavku značně komplikovaná a finančně náročné.Uvedené nevýhody...

Polohovací mechanismus stolu brusky na klikové hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 257034

Dátum: 15.04.1988

Autor: Novotný Miroslav

MPK: B24B 47/04

Značky: hřídele, polohovací, klikové, mechanismus, stolu, brusky

Text:

...výsuvně uspořádaný v kostce zámku. Zařízení je jednoduché a umožňuje spolehlivá a přesné polohování se značnou tuhosti.Přiklad polohovacího mechanismu stolu brusky na klikové hřídele podle vynálezu je schematicky znázorněn na obrázku.Polohovací mechanismus stolu brusky na klikové hřídele sestává z ustavovacího čepu 3, jež koresponduje se zářezy ustavovací lišty A připevněné na stole lg a je suvně uspořádán V kostce 1 zámku, která je...

Zařízení pro vzduchové chlazení hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 256349

Dátum: 15.04.1988

Autor: Adée Antonín

MPK: F01P 1/06

Značky: chlazení, vzduchové, zařízení, hřídele

Text:

...provozních otáček hřídelc je zabezpečsn přívod vzduchu do Chladicí komory sacím účinkom chladicího kotouće, obvykle opatřeného radiálními žebry, i přes odstavené pomocné ventilátory. Současně může být uspořádán další vstupní otvor do chladící komory eoustředně s hřídelem v čele krytu na straně u ložiska. Výhodou je dále kompaktní provedení celého zařízení podle vynálezu a jeho stavebnicová konstrukce včetně pomocných ventilátorů běžného...

Způsob opravy dílů typu hřídele s pastorkem

Načítavanie...

Číslo patentu: 255529

Dátum: 15.03.1988

Autori: Melničenko Vsevolod, Podgajeckij Michail, Klimin Vladimir, Zajcev Demosfen, Kožemjako Ivan, Kovalčuk Jurij, Kralja Vasilij, Barilovič Leonid

MPK: B23P 6/00

Značky: dílů, pastorkem, způsob, opravy, hřídele

Text:

...má Mawpuunnpomnaamw Koxmuecxnm nyąncoaom (nr 2) sa onuu npoxo co cxopocwsnoxonoĺI 5 OMM/cen Hpn amom ąącueT nonomnwenb- h Hon paanocmn memy nnauempou nyaacona M wexnonornqeckoro orsepcmun nponcxonm nepeMemeHneÁMeTauna om ocn Ban-mecmepnn K ee nepmçepuu no nonnoroĺsanonhenna cnoóonnoro oôwema Mąrpnum. Paauepu Marpnuu Bmnonunmw c yuemou Temnepamypnoro pacmnpeuns noccmanannuaaemon Ban-mecłepnn n Heoóxonmoro npwnycxa na ee umcmoàyw...

Uložení hřídele míchadla nebo míchadel v nádobě

Načítavanie...

Číslo patentu: 254499

Dátum: 15.01.1988

Autori: Skalický Josef, Cihlář Josef

MPK: B01F 15/00

Značky: hřídele, míchadel, nádobě, míchadla, uložení

Text:

...Druhým koncem je uložení provedeno uvnitř nádoby,a to ložisko na jednom konci hřídele vně nádoby jsou umístěny ve skžíni, která je upevněna ve víku či dnu, zatímco ucpávka a ložisko uvnitř nádoby jsou umistěny ve skřúni, která je upevněna v přírubě nosného rámu zhotoveného 2 ramen. Profily ramen nosného rámu mohou býtduté nebo plné. Ramena nosného rámu mohou být pevně nastavena nebo mohou být plynule nastavitelná.výhody uvedeného řešení...

Zařízení pro převod plynulého rotačního pohybu na intervalový mezi dvěma souosými hřídeli, zejména pro pohon excentrového hřídele prošlupního ústrojí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 253793

Dátum: 17.12.1987

Autori: Mohelnický Josef, Jíša Miloslav

MPK: D03C 5/00

Značky: zařízení, dvěma, rotačního, pohybu, hřídeli, ústrojí, zejména, převod, hřídele, pohon, souosými, stroje, tkacího, plynulého, intervalový, excentrového, prošlupního

Text:

...vnější nehybné vačce lg, která je souosá s výstupnim hřidelem 5 a obklopuje jeho osu. Vačka lg je nasazena otvory l§ ne neznázorněných nosnýchtyčích, umístěných mezi postranicemi zařízení a zajištěna šrouby.Na výstupnĺm hřídeli § jsou uloženy excentry ll (znázorněn pouze jeden) s ojnicí lg pro ovládání neznázorněných brdových listů. Spojení nebo rozpojeni excentrů s výstupním hřidelem É, podle požadované vazby, se provádí známým neznázorněným...

Ložisková bandáž hřídele pro renovaci ložiskového osazení a způsob její výroby

Načítavanie...

Číslo patentu: 238025

Dátum: 15.10.1987

Autori: Sebera Jiří, Štěpán Ladislav, Pretsch Gerhard

MPK: B23P 6/00

Značky: hřídele, její, osazení, způsob, bandáž, renovaci, výroby, ložiskového, ložisková

Zhrnutie / Anotácia:

Ložisková bandáž hřídele, zhotovená na jejím ložiskovém osazení a způsob její výroby. Tato bandáž sestává ze dvou do prstence svařených půlválcových segmentů /9, 10/, jehož vnější průměr je roven požadovanému jmenovitému průměru /?J/ ložiskového osazení /1/ hřídele /2/ a vnitřní průměr ložiskového osazení /1/ hřídele /2/ je opracován na montážní průměr /?M/, přičemž na na vnitřní ploše jednoho ze segmentů /9, 10/ je v obloukové míře 90° od jeho...

Těsnění hřídele vodní turbíny

Načítavanie...

Číslo patentu: 245617

Dátum: 15.10.1987

Autori: Kostiviarová Elena, Hano Alexander, Maršálek Jaroslav, Revallová Viera

MPK: F03B 11/00, F03B 11/06

Značky: vodní, těsnění, turbiny, hřídele

Text:

...kanálky, příp. použití kuželové částí hŕídele v oblasti této komůrky, zajišfuje odvod prosáklých médií. Další zvýšený těsnicí účinek lze získat přívodem tlakověho vzduchu při současném zaslepení odvodňovaoíoh kanílků.vynález a jeho účinky jsou vysvětleny v popisu příkladů jeho provedení podle výkresů, kde jsou znázorněny dva příklady provedení těsnění hřídele vodní turbíny podle vynálezu, přičemž na obr. l je znázorněn schematický příčný řez...

Středicí ústrojí řadicího hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 252689

Dátum: 17.09.1987

Autor: Wangler Jan

MPK: B60K 20/02

Značky: ústrojí, středicí, hřídele, řadicího

Text:

...je na posuvném pouzdře 33 pevně nasazena levá miska 33, takžes ním tvoří jeden celek.Při uspořádání podle obr. 2 je na posuvném pouzdře 33 levá miska 33 nasazena posuvně,její možný posuv g, je omezený levou opěrou 33 a osazením posuvného pouzdra 3 g.Na pevněm pouzdřa 33 je posuvné nasazena pravá miska 33. Její posuv, g je omezený osazením pevného pouzdra 33 a pravou opěrkou 33. Levá miska 33 a pravá miska 33 jsou navzájem roztlačovány vnější...

Zařízení pro převod rotačního pohybu na intervalový mezi dvěma souosými hřídeli, zejména pro pohon hřídele prošlupního ústrojí tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 252608

Dátum: 17.09.1987

Autori: Jíša Jan, Mohelnický Josef

MPK: D03C 5/00

Značky: hřídele, pohon, prošlupního, tkacího, hřídeli, převod, rotačního, ústrojí, pohybu, zejména, souosými, dvěma, intervalový, zařízení, stroje

Text:

...zařízení, při které rl Q (obr. 1, 2), je pohyb centrálního ozubeného kola lg závislý pouze na tvaru vačky Q. Vačkou É se dvěma vrcholy 53, gg se docili toho, že výstupní hřídel 5 je v průběhu otočení vstupního hřídele 3 o 1800 V klidu maximálně 38,940.Je-li obrys vačky É kruhový (není znázorněno), pracuje zařízení jako epicykloidníPodle druhé neznázorněné varianty, při podmínce 3 )r 1 a použití vačky É se dvěma vrcholy gg, gb, lze volbou...

Dělený kříž kloubu kloubového hřídele

Načítavanie...

Číslo patentu: 241750

Dátum: 15.09.1987

Autori: Kaše Josef, Vaoásek Zdenik

MPK: F16C 1/04

Značky: kloubu, kříž, kloubového, hřídele, delený

Text:

...spočívá v tom, že druhý čep je opatřen osazenou částí, kterou je uložen v otvoru prvého čepu, přičemž na této osazené části je upraveno pouzdro. vnější průměr pouzdra je roven průměru druhého čepu. Pouzdro je zajištěno proti axiálnímu posunu na osazené části druhého čepu prostřednictvím axiálniho šroubu s podložkou.Hlavní výhody uspořádání děleněho kříže kloubu podle vynálezu spočívají zejména v minímálních požadavcích na zástavbový prostor...