Patenty so značkou «hřebenový»

Hrebeňový a/alebo nárožný vetrací prvok

Načítavanie...

Číslo patentu: 284995

Dátum: 13.03.2006

Autor: Schürmann Wolfram

MPK: E04D 13/00

Značky: nárožný, prvok, větrací, hřebenový

Zhrnutie / Anotácia:

Hrebeňový a/alebo nárožný vetrací prvok (10) má strednú časť (11), ktorá je upevniteľná na hrebeňovú alebo nárožnú latku (15), a bočnú časť (12). Po obidvoch stranách nadväzuje na strednú časť (11) bočnej časti (12), ktoré sú svojimi vonkajšími okrajovými oblasťami (26) položiteľné na strešnú krytinu (20) a sú medzi svojimi vonkajšími okrajovými oblasťami (26) a strednou časťou (11) vytvorené prepúšťajúce vzduch. Bočné časti (12) sú vo svojej...

Hrebeňový izolačný pás

Načítavanie...

Číslo patentu: 284299

Dátum: 08.12.2004

Autor: Klöber Johannes

MPK: E04D 13/16, E04D 1/36

Značky: izolačný, hřebenový

Zhrnutie / Anotácia:

Riešenie sa týka hrebeňového izolačného pásu (1) so strednou, prechod vzduchu umožňujúcou zónou (D) so štruktúrou rúna a dvoma v pozdĺžnom smere vlnito prebiehajúcimi okrajovými pásmi (90), ktoré sú zásluhou prieťažnej stabilizačnej vložky (S) z kovu alebo podobného materiálu prispôsobené vlnitému tvaru položených strešných krytinových dosiek (60), pričom okrajové pásy (90) sú vo dvojici spojovacích zón (C) spojené navzájom spojovacím pásom...

Nárožný alebo hrebeňový pás

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3583

Dátum: 27.06.2003

Autori: Sattler Manfred, Rinklake Manfred

MPK: E04D 13/00, E04D 1/00

Značky: nárožný, hřebenový

Text:

...6 perspektivny pohľad na časť hrebeňového pásu zobrazeného na obrázku 5 Obr. 7 prvý variant rozťahovateľného vzoru na hrebeňovom páseObr. 8 druhý variant rozťahovateľného vzoru na hrebeňovom páseObr. 9 tretí variant rozťahovateľného vzoru na hrebeňovom páse.0016 Na obrázku 1 je zobrazená časť nárožného alebo hrebeňového pásu 1 v pohľade zhora. Plasticky deformovateľnà časť 2 je prekrytá tkaninou 3, na ktorej sa nachádza relatívne tuhá...

Hřebenový zvedák

Načítavanie...

Číslo patentu: 242828

Dátum: 01.04.1988

Autor: Farkaš Ján

MPK: B66F 3/06

Značky: zvedák, hřebenový

Text:

...poloze,čímž je na minimum zkrácena nefunkční délka hřebenové tyče a zvýšen její výsuv v důsledku větší délky ozubení. Přemístěním převodového mechanismu do spodní části se také snižuje poloha těžiště hřebenového zvedáku a zvyšuje jeho stabilita.Na výkrese je znázorněn příkled provedení hřebenového zvedáku podle vynálezu a to na obr. l v náryse a na obr 2 v bokoryse a to v obou pohledech v částečných řezech převodovým mechanismem.Hřebenový...

Hrebeňový odviečkovač medových plásíov

Načítavanie...

Číslo patentu: 243753

Dátum: 15.01.1988

Autor: Löbl Karel

MPK: A01K 59/02

Značky: hřebenový, plásíov, medových, odviečkovač

Text:

...nehrozí nebezpečie úrazu el. prúdom, teda môže sa používať na všetkých stanovištiach včelstiev.Na výkrese je na obr. 1 naznačený v naryse priklad prevedenia hrebeňového odviečkovača podľa tohoto vynálezu, na obr. 2 je tento odviečkovač v priečnom reze a naobr. 3 je zvłičšený pohľad smerom P z obr. 2 na hrebeň.Dva odviečkovacie hrebene 2 sú pohyblivo priskrutkovane, zubami proti sebe postavené na vodlacom rámiku 4, medzi ktorými sa vo...

Hřebenový zvedák

Načítavanie...

Číslo patentu: 245673

Dátum: 15.09.1987

Autor: Albrecht Zbynik

MPK: B66F 3/02

Značky: zvedák, hřebenový

Text:

...se odvaluľje současně po obou ozubeních hřebenových tyčí,než je tomu u známých hřebenových zvedáků s jedním ozubením, Tím je zvýčena zdvihová rychlost, mobilnost i pohotovost. Uložením pastorku mezi ozubením hřebenových tyčí dochazi také k vyrušení axiálních sil od břemene s příznivými účinlq na namáhání ložisek i pláště.Na výkrese je znázorněn příklad provedení hřebenováho zvedáku podle vynálezu, a to na obr. 1 v podálnám řezu osou...

Hřebenový záchyt důlních vozů

Načítavanie...

Číslo patentu: 223598

Dátum: 01.09.1984

Autor: Pangl Antonín

Značky: důlních, hřebenový, vozů, záchyt

Zhrnutie / Anotácia:

Hřebenový záchyt důlních vozů, zejména pro aretaci důlního vozu v kolejišti, vyznačený tím, že sestává z nosníku (11), který je v horní části opatřen alespoň jedním záchytem (14) a je prostřednictvím ramen (13) otočně upevněných na nosníku (11) čepy (12), připojen ke kolejišti (20) otočnými hřídeli (25), přičemž alespoň na jednom hřídeli (25) je upevněna ovládací páka (22), přičemž dále v kolejišti (20) je vytvořen opěrný doraz (15).

Vícepodlažní hřebenový regál se sklápěcími podlažními příčkami

Načítavanie...

Číslo patentu: 215570

Dátum: 15.04.1984

Autori: Mach Josef, Hubálek Jan

Značky: podlažními, hřebenový, regál, sklápěcími, příčkami, vícepodlažní

Zhrnutie / Anotácia:

U nových typů vícepodlažních hřebenových regálů se samostavitelnými podlažními příčkami se k ovládání podlažních příček používá přesuvných ovládačů, které je udržují ve zvednuté poloze zajištěné a při svém přesunu o jednotlivé kroky je postupně odjišťují. Tím se podlažní příčky dostávají do sklopené polohy. Při postupném posuvu o jeden krok je nejnižší zajištěná příčka ve zvednuté poloze zajištěna na velmi krátkém rameni, takže je tento způsob...