Patenty so značkou «hrany»

Spôsob spracovania bočnej hrany panela

Načítavanie...

Číslo patentu: E 9442

Dátum: 19.12.2008

Autor: Nezverejniť Pôvodcov Na Vlastnú Žiadosť

MPK: B27F 1/04, B27F 5/02, B27F 1/08...

Značky: spracovania, hrany, panela, bočnej, spôsob

Text:

...rýchlostiach prechodu vytvorili priebežné zárezy. Frézovaci proces by bol týmto so zabrzdením panelu do stavu pokoja, vnorením a postupom frézovacej jednotky a následným zrýchlením hotového spracováného panelu pre ďalší transport, velmi pomalý.0009 Jedna možnost vytvorenia zodpovedajúcich frézovaní s nástrojmi spočíva vtom, že sa namontujú nástroje na procesnú jednotku, ktorá manipuluje s nástrojmi vsmere posuvu (smere transportu) panelov....

Lišta hrany nástupišťa

Načítavanie...

Číslo patentu: 285898

Dátum: 17.09.2007

Autori: Herzog Walter, Partisch Friederike

MPK: E01F 1/00

Značky: hrany, nástupišťa, lišta

Zhrnutie / Anotácia:

Lišta hrany nástupišťa s profilom v podstate tvaru L, definovaným pripevňovacím ramenom (2) a pohľadovým ramenom (3), v ktorom je vytvorené najmenej jedno vybranie (4), do ktorého je vsadené najmenej jedno teleso (5) na absorpciu zvuku, pričom bočné steny vybrania (4) majú podkosený a steny telesa (5) na absorpciu zvuku k tomu komplementárny profil (9).

Obrábacie zariadenie na opracovanie hrany na čelných stranách doskovitých polotovarov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2768

Dátum: 19.05.2004

Autori: Kaser Hans, Pittrich Gerhard

MPK: B23Q 1/25, B23C 3/12

Značky: hrany, čelných, doskovitých, opracovanie, zariadenie, polotovarov, obrábacie, stranách

Text:

...na zaobľovanie predných a zadných čelných strán polotovarov, alebo tiež kapovaci agregát na odrezávanie predných a zadných0012 Príklad uskutočnenia vynálezu sa v nasledujúcom bližšie objasňuje na základe výkresov. Pritom ukazujúobr. 1 čelný pohľad na pozdĺžnu stranu doskovitého polotovaru, na ktorú je nalepená hrana, obr. 2 perspektívne znázomenie frézovacieho agregátu obrábacíeho zariadenia, obr. 3 bočný pohľad na ůézovací agregát z...

Výškovo prestaviteľná ochrana hrany

Načítavanie...

Číslo patentu: E 14276

Dátum: 08.01.2004

Autor: Sondermann Frank

MPK: E04F 11/16, E04F 19/02

Značky: prestaviteľná, ochrana, hrany, výškovo

Text:

...zhotovené ako jeden kus, je dutina v tvarepísmena U, ktorá je tvorená oporným ramenom a jednou časťou základného profilu, ktorá prečnieva smerom nadol. V tejto dutine sú umiestnené káble s osvetľovacími prostriedkami, ktoré sú orámované oporným ramenom a oblasťou základného profilu.0011 Úlohou tohto vynálezu je zdokonalit proñl na ochranu hrán schodiskových stupňov vyššie uvedeného typu takým spôsobom, aby bolo možné tento profil použiť na...

Geometria uhla hrany lyže

Načítavanie...

Číslo patentu: U 3347

Dátum: 06.11.2002

Autor: Belan Vlastimír

MPK: A63C 5/048, A63C 5/00

Značky: hrany, geometria, lyže

Text:

...cm a carvingom 10 m.Určenie geometrie brúsenía hrán na lyžiach pre disciplínu super-G. Predpokladám lyže s dĺžkou 210 cm a carvingom 40 m.Určenie geometrie brúsenía hrán na lyžiach pre disciplínu zjazd. Predpokladám lyže s dĺžkou 210 cm a carvingom 40 m.1. Geometria uhla - hrany lyže, bez podbrúsenia hrán zo strany sklznice, vyznačujúca sa tým, že uhol bočného brúsenía hrán sa mení 87 na 84 °na dĺžkovom intervale hrany lyže, ktorý je daný...

Profilová zostava na obloženie hrany schodiskového stupňa

Načítavanie...

Číslo patentu: 281502

Dátum: 04.06.1997

Autor: Kemper Hans August

MPK: E04F 11/16

Značky: profilová, schodiskového, hrany, obloženie, zostava, stupňa

Zhrnutie / Anotácia:

Profilová zostava na obloženie hrany schodiskového stupňa pozostáva z uholníkového obkladového profilu (1) so stupnicovým ramenom (2), ktorého voľný koniec je vytvorený ako krycia príruba (5) na obklad (12) stupnice, a s dorazovým ramenom (3) uloženým v podstate kolmo na stupnicové rameno, a zo základňového profilu (4) upevniteľného na schodisku. Uholníkový obkladový profil (1) je upevniteľný na základňovom profile (4) cez výškovo prestaviteľný...

Odjehlovací zařízení vnitřní hrany sacích otvorů

Načítavanie...

Číslo patentu: 267990

Dátum: 12.02.1990

Autori: Topol Vladimír, Šula Ota

MPK: B24B 33/02, B24B 9/00

Značky: odjehlovací, sacích, otvorů, hrany, vnitřní, zařízení

Text:

...vřetenem lg, nese pevně připevněnou opčrku g proti zabudovaněmu polohovecímu ěroubu 22 v držáku gg. Držák g je pevně spojen s ozubeným pístem g příčného válce 26.Těleso jednotky l (obr. 3) je výškově přestavitelné na nosné konzole 23 a přibližovací válec g (obr. 2) na pevné konzole 32.Průběh pracovního cyklu Programovací stanice g - v přibližovaoím válci gg kontrolní Jednotky ž vyjede směrem k obrobku 8 dutá pístnice 12 s odpruženým...

Způsob zviditelnění tvaru a kvality opracování hrany křemíkových desek

Načítavanie...

Číslo patentu: 247231

Dátum: 01.08.1988

Autor: Taufer Ivan

MPK: G01N 23/205

Značky: způsob, křemíkových, kvality, desek, tvaru, hrany, zviditelnění, opracování

Text:

.../um na povrchu antikatody s výsledným vznikem difrakční ho zobrazení.V podstatě se využívá schopnosti rentgenového záření po difrakoi na monokrystalu zobrazovat zvýšením intenzity oblasti mechanicky narušené krystalové mřížky. V případě dopadajíoíhodu záření za podmínek pro difrakci na vnitřních rovinách křemíkové monokrystalické desky zobrazí na fotografické desce fiktivní řez okragem křemíkové desky s dobře rozlišeným narušením povrchu...

Zariadenie na priame kopírovanie zváranej hrany

Načítavanie...

Číslo patentu: 255322

Dátum: 15.03.1988

Autori: Kisilevskij Felix Profesor ., Tóth Vladimír, Timčenko Viktor, Ceľuch Ján, Dubovecký Sergej, Kalafus Pavol, Ňachaj Eugen, Kertys Stanislav

MPK: B23K 9/12

Značky: zariadenie, zváranej, kopírovanie, priame, hrany

Text:

...aj pri náhlom poklese tlaku tlakového média. Aretáciou dvoma aretačnými valčekmi pritláčianými kuželovou alebo ihlanovou plochou k vnútorným stenám telesa sa dosiahne rovnomerné symetrické rozloženie aretačzných síl a súčasne voľbou vhodného uhla kuželovej alebo ihlanovej plochy je možné dosiahnut dostatočnú aretačnü silu pri relatívne malých rozmeroch aretačného valca, tým aj daného zariadenia. Vychyľo-vaním snímacieho valca okolo čapo-v...

Zariadenie k profilovaniu stavebných dielcov u hornej hrany formy vertikálnej baterie

Načítavanie...

Číslo patentu: 246852

Dátum: 15.01.1988

Autori: Ružieka Jioí, Svatoš Jioí, Matijka Karel

MPK: B28B 7/26

Značky: hrany, vertikálnej, baterie, hornej, profilovaniu, zariadenie, formy, stavebných, dielcov

Text:

...presnosť a kvalitu. Na uvedené nedostatky tiež vplýva nedostatočná pracovná disciplína obsluhy. Dielec profilovania dôkladne obsluha neočlstí -od betónu a nenastrieka odformovacim prostriedkom, pretože vo väčšine prípadov dielec profilovania obsluha odloží mimo jej dosah. Uvedený spôsob podstatne vplýva na veľmi rýchle znehvodnotenie a straty profilových dielcov.Uvedené nevýhody a nedostatky odstraňuje riešenie podľa vynálezu, ktorého...

Optický snímač hrany svarového úkosu

Načítavanie...

Číslo patentu: 252107

Dátum: 13.08.1987

Autori: Kocábek Vladimír, Černohorský Miroslav

MPK: B23K 9/10

Značky: hrany, snímač, svarového, opticky, úkosu

Text:

...sledování pravé hrany lgsvarového úkosu je osvětlována pravá hrana Lĺpod úhlem a k ose snímače osvětlovacím zdrojem fs fokuzaoí svetelných paprskü. Na blokovém schěmatu elektronické vyhodnooovací části optického snímače hrany svarového úkosu (obr. 2) jsou znázoměrw dva fototranzistory 11, 11, z nichž každý samostatné je připojen na vstup zesilovače 1 , u signálů. výstup zesilovače 13, Lfje samostatne propojen na vstup komparátoru u, ua...

Zařízení pro zašívání uzavírací hrany polštáře

Načítavanie...

Číslo patentu: 222490

Dátum: 01.10.1985

Autor: Pálenský Zdeněk

Značky: hrany, polštáře, zašívání, zařízení, uzavírací

Zhrnutie / Anotácia:

Výhody předmětu vynálezu spočívají v možnosti využití standardních šicích strojů pro pracovní operaci zašívání uzavírací hrany polštářů. Dále v zajištění optimální technologické polohy polštáře pro šití s řešením jednoduchého mechanického posuvu. Podstata předmětu vynálezu spočívá v tom, že na kyvný rám je pomocí dolních čepů a pružin uchycen vertikální rám posuvně uložený kladkami na horizontálních tyčích. Základní těleso upínače polštářů je...