Patenty so značkou «hranic»

Zapojení k nastavování hranic časových oken pro vyhodnocování dat

Načítavanie...

Číslo patentu: 269270

Dátum: 11.04.1990

Autori: Skřivánek Leopold, Kolouch František

MPK: H03L 7/00

Značky: časových, hranic, vyhodnocování, nastavování, zapojení

Text:

...první řídící svorku 6 pro připojení na neznázorněný první číslicově-analogový převodník. Výstuplg druhého spínače § 33 je přípojen přes pátý odpor R 5 na první vstup 92 ladící kapacity druhého napětím řízenéb oscilátoru 323 g. Mezi první a druhý vstup 92, 23 ladící kapacity druhého napätím řízeného cscílátoru íje připojen šestý kondenzátor C 6. Napájecí přívod 91 druhého napätím řízeněhooscilátoru vga je připojen jednak přes pátý kondenzátor...

Způsob stanovení selektivní reaktivity hranic zrn u korozivzdorných ocelí a slitin

Načítavanie...

Číslo patentu: 262847

Dátum: 11.04.1989

Autori: Fresl Miroslav, Eremiáš Boleslav

MPK: G01N 17/00

Značky: způsob, oceli, stanovení, slitin, selektivní, reaktivity, hranic, korozivzdorných

Text:

...náboje spojeného e odleptinín oblasti hranic sro při potonciokinetickán odleptiní povrchové vrstvy, a poměr tohoto úhrnnćho elektrického níboje k ndboji spotŕebovaneau na odlsptiní této vrstvy je uírou solektivní resktivity hranic zrn. S výhodou so toto vyhodnoconí provede v roztoku silné ozidační snorgenické kyseliny s prísadou oxidočního činidls, například v roztoku 57( HNO 3 s pŕísadou 0,3 s m 0, při teplotě od 13 do 22 °c.Způsob stanovení...

Zariadenie pre zisťovanie hraníc zvarových spojov s fázovou diskrimináciou oddialenia

Načítavanie...

Číslo patentu: 261532

Dátum: 10.02.1989

Autori: Cibík Vladimír, Kuna Martin

MPK: G01R 17/00, G01N 24/14, G01N 24/00...

Značky: spojov, zariadenie, zisťovanie, hranic, diskrimináciou, oddialenia, fázovou, zvarových

Text:

...paralelne ku kolektorom tranzistorov iázového rozlíšenia,na ktoré je súčasne sériovo pripojený zatažovací odpor tranzistorov. Hlavné výhody zariadenia pre zisťovanie hraníc zvarových. spojov podľa vynálezu spočívajú v tom, že zariadenie zisťuje hranicezvarových spojov bez nutnosti zabrusovania kontrolovaného povrchu a následného naleptävanie kyselinou, pričom pomocou obvodu fázovej diskriminácie sa eliminuje inežiadúci vplyv miestneho...

Způsob stanovení ochuzení chromem v oblasti hranic zrn nízkolegovaných ocelí

Načítavanie...

Číslo patentu: 256658

Dátum: 15.04.1988

Autori: Fresl Miroslav, Eremiáš Boleslav

MPK: G01N 17/00

Značky: nízkolegovaných, oceli, ochuzení, způsob, oblastí, stanovení, hranic, chromem

Text:

...karbidu lze zjistit výpočtem, použijeme-li pro typ oceli daného chemickéhosložení a tepelného zpracování, tj. pro daný systém Fe-Cr-C korelací mezi koncentrací a aktivitou uhlíku, jakož i tabelovaných hodnot změny volné entalpie při tvorbě slitinového karbidu M 23 C 6 obsahujĺcího Fe a Cr V známém stechniometrickém poměru a znalostí aktivních isoterm pro Cr V Ku- Fe, publikovaných V odborné literatuře.Potenoiokinetická měření reaktivního...