Patenty so značkou «hračka»

Striekacia hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: E 11509

Dátum: 16.05.2005

Autor: Orlowski Boguslaw

MPK: A63H 23/10

Značky: hračka, striekacia

Text:

...vnútornú valcovú plochu komory, a tento piest je prispôsobený na pozdĺžny pohyb vo valci a vzhľadom k valcu na striedavé rozpínanie a zmršťovanie objemu v komore. Puzdro obsahuje otvor na umožnenie prepojenia medzi komorou a okolitým prostredím, pričom hračka je prispôsobená na nasávanie vody týmto otvorom, pokiaľ je otvor ponorený počas rozpínania komory, pričom hračka je prispôsobená na vypudzovanie vody týmto otvorom počas zmršťovania...

Logická hračka v tvare kocky

Načítavanie...

Číslo patentu: E 2742

Dátum: 13.05.2004

Autor: Verdes Panayotis

MPK: A63F 9/06

Značky: logická, tvare, hračka, kočky

Text:

...11, pričom logická hračka v tvare kocky 11 × 11 × 1 l je takvytvorená). Napriek tomu, že riešenie tohto problému bolouskutočnené všeobecným spôsobom, je možné pochopiteľne uplatniť aj pri logických hračkách V tvare kocky s menším počtom vrstiev, ako je klasická Rubikova kocka (N 3). Predmetné riešenie, t.j. vlastný vynález, bude podrobnejšie0006 Na základe dosiaľ známeho stavu, s výnimkoudvoma vrstvami v každom smere (ktorá je inak nazývaná...

Hračka v podobe ozubenej dráhy

Načítavanie...

Číslo patentu: 279359

Dátum: 07.10.1998

Autori: Tanner Werner, Looser Heinz, Bolli Peter

MPK: A63H 18/08, A63H 19/02, A63H 21/04...

Značky: hračka, podobě, ozubenej, dráhy

Zhrnutie / Anotácia:

Obsahuje dráhu s najmenej jednou hladkou jazdnou plochou (41, 42 53, 54) a s pozdĺž jazdnej plochy usporiadaným ozubeným prvkom (43, 55), ktorý má dve, v priečnom smere k dráhe od seba oddelené, na jazdnú plochu (41, 42 53, 54) kolmé a symetrické ozubenia (44, 45 56, 57) po jazdnej ploche (41, 42 53, 54) pohyblivé hnacie vozidlo s najmenej dvoma otáčavými osami (15), ktoré nesú po dve obežné kolesá (16), s hnacím motorom (26), ktorý je spojený...

Skladacia rozoberateľná hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1794

Dátum: 08.04.1998

Autor: Dzurňák Marcel

MPK: A63H 33/04, A63H 33/08

Značky: skladacia, hračka, rozoberateľná

Text:

...detail A V reze z obr. 2. Obr. 4 predstavuje oválny tvárový prvok. Obr. 5 predstavuje rovinný tvarový prvok. Obr. 6 znázorňuje variantné uskutočnenia spojovacieho prvku v čelnom pohľade a obr. 7 znázorňuje príklady uskutočnenia spojovacieho prvku v reze s jedným uskutočnenímv pohľade, pozostávajüceho z dvoch güľ navzájom spojených.Príklad uskutočnenia te hnickh ri šeniskladacia rozoberateľná hračka Q pozostáva z rovinných tvarových prvkov 1...

Zložená hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: 278594

Dátum: 08.03.1995

Autor: Ferrero Pietro

MPK: A63H 3/16

Značky: zložená, hračka

Zhrnutie / Anotácia:

Zložená hračka obsahuje všeobecne sférické teleso (2) a dve pomocné telesá (4, 7), z ktorých každé je spojené s prvým telesom (2) tak, že je vzhľadom naň orientované pozdĺž kruhovej dráhy na sférickom povrchu tvorenom prvým telesom (2). Prvé teleso (2) tvorí hlavné teleso hračky a dve pomocné telesá (4, 7) nesú kĺbové spojovacie prostriedky (10, 11) guľového typu, ktoré prechádzajú prvým telesom (2), pričom kĺbový stred (P) nimi vytvorený v...

Adaptér k umelohmotnej fľaške na vytvorenie lietajúcej hračky, lietajúca hračka a štartovacie zariadenie pre lietajúcu hračku

Načítavanie...

Číslo patentu: U 716

Dátum: 08.02.1995

Autor: Marek Roman

MPK: A63H 27/127

Značky: adaptér, štartovacie, fľaške, vytvorenie, hračka, zariadenie, hračky, umelohmotnej, hračku, lietajúcej, lietajúcu, lietajúca

Text:

...umiestnené pružné prstencovć tesnenie. Tvar bočných stien komory v podstate zodpovedá tvaru najmenej spodnej časti vonkajšieho povrchu výtokovej trysky lietajúcej hračky. Do komory je zaústený privod tlakovćho vzduchu, vybavenýPrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie osvetlené pomocou výkre sov, na ktorých jednotlivé obrázky znázorňujúobr. 1 - adaptér podľa jedneho prevedenia technického rieše~ nia, nasadený na umelohmotnej...

Kombinační hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: 274424

Dátum: 11.04.1991

Autor: Gyovai Géza

MPK: A63F 9/12

Značky: kombinační, hračka

Píšťalová hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: 246044

Dátum: 15.12.1987

Autor: Koážek Milan

MPK: G10D 7/12

Značky: hračka, píšťalová

Text:

....potrebné prídavoné úpravy, dierky, klapky, alebo súprava vlacerých píšüall.Pĺšťnalotvú vhnačku podľa vynáiezu tvorí na obidvoch koncoch otvorená vlnowvcová trubice, nosné oko pripevnené k jednému jej ko-ncu a tyčka, voľne prechá-dzajúca týmto okom.Pišta-levá hračka podľa vynálezu pracuje nJa za-ujímavom netnadičnom princípe a jej použitie je hygienicky nezávadné.Základný typ píštalovej hračky podľa vynáieziu je zobrazený na priloženom...

Hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: 232482

Dátum: 15.06.1986

Autori: Radev Stefan, Radeva Renata

MPK: A63F 9/12

Značky: hračka

Zhrnutie / Anotácia:

Hračka, určená pro zábavy o odstupňovaných složitostech, didakticky rozvíjející samostatné logické a kombinační schopnosti, jako aktivní tvůrčí představivost hráče pro tvorbu a správné využití informace. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že hračka je jednak.demontovatelná, a jednak přitom lze stupeň složitosti hračky běžně měnit sestává z demontovatelných prstenců měnitelných délek, zalícovaných do osy, která je nejméně na jedné straně ukončená...

Hračka

Načítavanie...

Číslo patentu: 231909

Dátum: 15.06.1986

Autori: Radeva Renata, Radev Stefan

MPK: A63F 9/12

Značky: hračka

Zhrnutie / Anotácia:

Hračka, s výhodou váleček a víceboký hranol, je určena pro zábavy v různých obměnách a odstupňovaných složitostech, rozvíjejících samostatné kombinační a logické schopnosti, jako aktivní tvůrčí představivost hráče pro tvorbu a správné využití informace. Uvedeného účelu se dosáhne tím, že hračka je sestavena ze shodných hracích prvků tvaru výseče, které jsou posuvně a zároveň otáčivě zalícovány do vnitřního ústrojí hračky s tím, že stupeň...

Hračka lyžiarskeho môstku

Načítavanie...

Číslo patentu: 220981

Dátum: 15.03.1986

Autor: Roth Imrich

Značky: lyžiarskeho, hračka, môstku

Zhrnutie / Anotácia:

Zariadenie hračky napodobňuje skutočný lyžiarský môstík štartovaciu plochu, nájazdovú dráhu, odrazište, úsek dopadu, úsek dojazdu. Geometrické vytvorenie s uhľami k vodorovnej ploche, ako aj zaoblenia jednotlivých ploch. Vytvorenie výkyvných ústrojenstiev A-A', B-B' za účelom nastavenia nájazdovej plochy a paraboly (bubnu), ako aj C, D, E týk. sa figurky skokana za účelom dosiahnutia statického i aerodynamického vytvorenia v súvislosti...