Patenty so značkou «hospodářských»

Spôsob likvidácie hospodárskych zvierat v dôsledku infekčných nákaz, predovšetkým SLAK a BSE v mobilnom plazmovom splynovacom zariadení

Načítavanie...

Číslo patentu: 284326

Dátum: 29.12.2004

Autori: Albíni Július, Klenovčanová Alexandra, Imriš Ivan

MPK: F23G 1/00, H05H 1/00

Značky: infekčných, predovšetkým, zvierat, zariadení, nákaz, splynovacom, dôsledku, mobilnom, spôsob, hospodářských, plazmovom, likvidácie

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález sa týka spôsobu likvidácie hospodárskych zvierat postihnutých infekčnými nákazami, predovšetkým SLAK (slintačka a krívačka) a BSE (tzv. ,,choroba šialených kráv"), prenosnými na ľudí v mobilnom plazmovom splynovacom zariadení. Doteraz sa pri výskyte nákazy - SLAK postihnuté zvieratá likvidujú v kafilériach, pri tomto spôsobe je však nevyhnutný prevoz postihnutých kusov, čo môže spôsobiť a aj spôsobuje rozšírenie nákazy mimo ohniska...

Tester na diagnostiku nedostatku mikroelementov u hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 283659

Dátum: 24.10.2003

Autor: Sviatko Peter

MPK: A23K 1/175, A23K 1/16

Značky: nedostatku, hospodářských, zvierat, tester, diagnostiku, mikroelementov

Zhrnutie / Anotácia:

Tester na diagnostiku nedostatku mikroelementov u hospodárskych zvierat je tvorený spoločnou podložkou s rozmermi 150 x 150 x 100 mm, na ktorej je umiestnená šestica lizov s obsahom medi, mangánu, zinku, kobaltu, selénu a jódu, z každého prvku po jednom, pričom pozostávajú zo 100 dielov kŕmnej soli, 12,5 dielov sadry ako spojiva, 3 dielov vody a 0,22 až 0,44 dielov medi alebo 0,618 až 1,23 dielov mangánu, alebo 0,3 až 1,1 dielov zinku, alebo...

Spôsob chovu hospodárskych zvierat podľa ich genotypov

Načítavanie...

Číslo patentu: E 3582

Dátum: 21.05.2003

Autor: Marquess Foley Leigh Shaw

MPK: C12Q 1/68

Značky: hospodářských, genotypov, spôsob, podľa, chovu, zvierat

Text:

...(exón 2) génu ob zodpovedajúcu substitúcii arginínu (ARG) cysteinom (CYS)V polypeptide leptínu. Prítomnosť alely obsahujúcej T bola u býkov spojená s tučnejšími porazenými zvieratami, než boli porazené zvieratá býkov s alelou obsahujúcou C.Jednonukleotidové polymorfizmy sa tiež detegovali u prasacieho génu ob a jednoznačne boli tieto polymorfizmy spojené S príjmom potravy a jatočnými vlastnosťami (Kennes et al. 2001 Kulig et al....

Náhradka mlieka na chov hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 2011

Dátum: 02.12.1998

Autor: Hubinský Jozef

MPK: A23K 1/08, A23K 1/18

Značky: náhradka, mlieka, zvierat, hospodářských

Text:

...hmotn., Vitamíno-minerálnej prísady v množstve 2,4 až 2,7 hmotn., metionínu v množstve 0,15 až 0,16 hmotn. a zvyšok tvoria pšeničné otruby.SK prihláška úžitkového vzoru PÚV 70-98 popisuje kŕmnu zmes ako náhradku mlieka pre chov teliat, ktorá pozostáva z 5 až 40 dielov hmotn. sušeného odstredeného mlieka, 20 až 80 dielov hmotn. sušenej srvátky, 5 až 20 dielov hmotn. rastlinného tuku a 0,1 až 5 dielov hmotn.K) Uvedené náhradky mlieka môžu...

Hlboká podstielka na chov hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: U 1520

Dátum: 09.07.1997

Autor: Škroba Václav

MPK: A01K 1/015

Značky: podstielka, hlboká, zvierat, hospodářských

Text:

...je odstránená potreba technologickej vody, sú minimalizované netechnologické procesy a je dosiahnutá požiadavka welfare prirodzených podmienok. Ďalej dochádza k zvýšeniu konverzie krmiva, zvyší sa úžitkovost a je vylúčená kontaminácia spodných vôd.Hmota výkalov sa redukuje o 80 až 90 , odstraňuje sa zápach, v stajni sa znižuje obsahčpavku o 75 až 80 . Výsledný substrát je okamžite aplikovateľný ako hnojivo, ktoré má l 2 až 20 násobnú...

Dvojzložkový prostriedok na zisťovanie optimálneho času oplodňovania z krvi u hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 279303

Dátum: 16.12.1992

Autor: Bellér Imrich

MPK: G01N 33/84, G01N 33/50

Značky: optimálneho, prostriedok, času, zisťovanie, zvierat, oplodňovania, hospodářských, dvojzložkový

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok je dvojzložkový. Prvá zložka pozostáva z 1,0 až 2,5 % hmotnosti hydrátovej soli iónu síranu (SO4)2- s chemickým prvkom dvojmocného katiónu medi alebo zinku, mangánu, kobaltu, horčíka, z 1,0 až 2,5 % objemu kyseliny octovej alebo maslovej, šťaveľovej, palmitovej, mravčej, sírovej, chlorovodíkovej a z 95,0 až 98,0 % objemu vody, s celkovým pH zložky roztoku 1,4 až 2,8, a druhá zložka pozostáva z 1,3 až 3,5 % hmotnosti kazeínu a z 96,5...

Prostriedok na zisťovanie optimálneho času oplodňovania z mlieka u hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 279302

Dátum: 16.12.1992

Autor: Bellér Imrich

MPK: G01N 33/50, G01N 33/84

Značky: prostriedok, zisťovanie, hospodářských, zvierat, mlieka, času, oplodňovania, optimálneho

Zhrnutie / Anotácia:

Prostriedok pozostáva z 1,0 až 2,0 % hmotnosti hydrátovej soli iónu síranu (SO4)2- s chemickým prvkom dvojmocného katiónu medi alebo zinku, mangánu, kobaltu, horčíka, z 1,5 až 2,5 % objemu kyseliny octovej alebo maslovej, šťaveľovej, palmitovej, mravčej, sírovej, chlorovodíkovej a z 95,5 až 97,0 % objemu vody, s celkovým pH roztoku 1,4 až 2,7.

Signálny a regulačný prístroj pre automatické zisťovanie a automatické riadenie oddelovania neštandardného mlieka v dojarniach hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 269686

Dátum: 11.04.1990

Autori: Zavadský Marián, Fantazír Jozef

MPK: G01N 33/04

Značky: zisťovanie, regulačný, oddeľovania, dojarniach, automatické, hospodářských, zvierat, riadenie, mlieka, neštandardného, signálny, prístroj

Text:

...na kontrolu zdravotného stavu mliečnej žliazy dojnic a nie na určovanie tých, ktoré sa prejavili ako zdravotne závodné pri prvom dojeni. Okrem toho je pomerne malá životnost týchto zariadeni a častâ poruchovost čo je podstatná ich nevýhodu.Tieto nedostatky odstraňuje aignálny a regulačný pristroj pre automatioké zistovanie a automatická riadenie oddelovania neštandartného mlieka podľa vynálezu.Signalny a regulačný prístroj podľa...

Způsob výroby náhražky plnotučného mléka pro mláďata hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 268767

Dátum: 11.04.1990

Autori: Prijdak Taťana, Lešina Valentina, Gordeziani Valentina, Miroljubov Viktor, Smekalov Nikolaj, Davidova Natalja

MPK: A23C 11/02

Značky: plnotučného, hospodářských, zvířat, výroby, náhražky, mléka, mláďata, způsob

Text:

...dłEFIJ/T 1460 Kl naurrepwsuuaarlrlmň Taapoxncnñ IĽUUCJFWĽITKM n cunncepxaxccmean cyxmx ucemeuątn) 5.515. znąvoanzmxrr 1. m Kyxynyanuara oKcTpaKTa v 2.5 MHK xncntumcraruL. acldvrxr-łnilus K-ą lll 24. łepea 4 H JIIZPHIJJIHVITBJIbHÚ Bruna-HT 2.02- KyllbTyFłbl fr. i zrwuannií 4.mHTusmr.-yxuu«ñ uavnanmu B, . Bupauqmnar-ame mean MVIKFJOIIIPPSHMSMOB np 301 x 911 a rana-Mne 21 tu Hf-WI 343 W. IícuIyuLex-nnyn mt 2.» 1 eHTm 0 auHH./x...

Způsob převedení organických látek a živin koncentrovaných kapalných organických substrátů, jako jsou biologické kaly nebo kejda hospodářských zvířat, do pevné fáze

Načítavanie...

Číslo patentu: 267560

Dátum: 12.02.1990

Autori: Kühnel Egon, Mackrle Svatopluk, Paska Igor, Mackrle Vladimír

MPK: C05F 3/00, C05F 7/00

Značky: kapalných, substrátů, pevně, živin, biologické, látek, kejda, fáze, způsob, hospodářských, organických, koncentrovaných, zvířat, převedení

Text:

...°čištění například biologickýn aktivačnía čištění a dále odseparovaná tuhá část,která je vedena do nisiče 2 na nějž navazuje konpostovací reaktor Ž e výstupen 5.Mechanické vlastnosti hunusovóho substrdtu z hlediska vhodnosti pro separační procesy je při ton nožnć do značná níry ovlivňovat i sanotnýni konpostovacíni procesy. Tak např. strukturu hunusoveho sulstrátu lze příznivč ovlivnit, že se k od cs 267 560 B 1 3dřlenć pevné fázi kcjdy přidň...

Integrovaná souprava pro imunologickou detekci protilátek ve velkochovech hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267552

Dátum: 12.02.1990

Autori: Rujbr Oldřich Akademický Sochař, Černý Ludvík

MPK: A61B 10/00

Značky: integrovaná, detekci, imunologickou, zvířat, velkochovech, hospodářských, souprava, protilátek

Text:

...posunutí zajištšny vhodnč řešeným tvarem zámků.Hlavní výhody uspořádání desek s pevnými nosiči antigend podle tohoto vynälezu spočívají v tom, že zde získáme jednorázově - příkladně při plném využití devadesáti šesti jamek titrační desky a použití šesti desek s nosiči antigenů - 576 výsledků, t.j. reakcí antigenů s protilňtkou. Adsorpce jednoho druhu antigenu na všechny nosiče jedné desky se provede jednorázově poncřením konců nosičů...

Zariadenie na automatické oddelovanie neštandardného mlieka v dojarniach hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267372

Dátum: 12.02.1990

Autori: Vasilo Viktor, Krajčír Štefan

MPK: A01J 7/00

Značky: mlieka, oddeľovanie, zvierat, automatické, neštandardného, dojarniach, zariadenie, hospodářských

Text:

...koncovka indikátora, ktorý je spojený s regulačným prvkom a s indikátorom pre svetelnú signalizáciu. Akonáhle sa v rozdeľova, či objaví neštandartné mlieko. dá indikátor sve teľný signál a cez poveľovú jednotku dá poveldo trojcestného rozdeľovača a neštandartnémlieko odtieka druhým potrubím do sbernej nádrže neštandartného mlieka na ďalšie použitie. Súčasne sveteľný signál určí dojnieu, ktorá ncštandartné mlieko vydojila do potrubia.Na...

Antimykotický prostriedok pre liečenie dermatomykóz hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 267192

Dátum: 12.02.1990

Autori: Popluhár Ladislav, Kravárik Dušan, Podolinská Gizela, Széchenyi Štefan

MPK: A61K 31/04

Značky: dermatomykóz, zvierat, hospodářských, prostriedok, antimykotický, liečenie

Text:

...t. j. ošetrovatelia, ktori sa pri plnení pracovných povinností ako je kŕmenie, čistenie zvierat infikovali, použili preparát k liečbe s dobrým účinkom - vyliečenie primárnych ložísk s dermatofytmi Trichofyton verrucosum,Trichofyt mentagrophytes a Mikrosporum verrucosum a T. gypseum.Po aplikácii preparátu in vivo dôjde po jednorázovej alebo opakovanej aplikácii.k vyliečeniu. Po vyliečení boli hrané vzorky a boli sledované vlastnosti - rastová...

Způsob čištění odpadních vod pocházejících z exkrementů z velkochovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266153

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Nečesaný František, Brož Zdeněk, Červenka Jan, Čermák Ján

MPK: C02F 1/28

Značky: zvířat, způsob, odpadních, hospodářských, pocházejících, exkrementů, čištění, velkochovu

Text:

...vápenatým oddělí na základě jejich rozdílných fyzikálních vlastností.V tomto stupni čištění dochází k odstranění disperzí převážně hydrofohního charakteru 3 zbytků mikroorganismů vzniklých v průběhu předcházejících pochodů.Nezkcagulovaná podily, převážně koloidní disperze hydrofilniho charakteru se podle vynálezu mohou v dalším stupni čištění odstranit přídavkem dvouvrstvých nebo třívrstvých jílů například typu bentonitu, kaolinu,...

Způsob čištění odpadních vod z velkochovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 266152

Dátum: 13.12.1989

Autori: Mostecký Jiří Akademik, Čermák Ján, Červenka Jan, Brož Zdeněk, Nečesaný František

MPK: C02F 1/28

Značky: zvířat, čištění, odpadních, velkochovu, hospodářských, způsob

Text:

...částicích a tvořících se aglomeračních komplexech, což se projeví v radíkálním snížení chemické spotŕeby kyslíku vyčištěných vod. Charakteristické pro suspenzi používaného jemné dispergovaného uhlíku je velikost jeho částic od l nm do 200 nm se schopností shlukovat se do větších aglomerátů za současného vytváření sekundární porézní struktury. V důsledku velkého aktivního povrchu a prítomnosti mikro i makroporéxní struktury v rozmezí...

Prostředek pro řízení ovariálních funkcí hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 265947

Dátum: 14.11.1989

Autori: Bílek Petr, Borovička Antonín, Král Josef, Lamprechtová Světlana, Ševčík Bohumil

MPK: A01K 67/00

Značky: zvířat, funkcí, prostředek, řízení, hospodářských, ovariálních

Text:

...náklady na výrobu substancí se vývojem technologie snižují.Úspora nákladů na výrobu účinné substance pro luteolytický přípravek je hlavním příno Za další výhodu může být považováno snížení reziduí účinnélátky v mléce. Cloprostenol je V organismu rychle odbouráván, přesto však jsou v mlécsz prvního dojení zachycována rezidua kolem 0,1/ug.ml 1. Tato relativně velmi nízká hodnota vztahují se na ni hygienické omezení. Snižování reziduí je však v...

Zariadenie na automatické čistenie, oplachovanie a desinfekciu vemien hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 264744

Dátum: 12.09.1989

Autori: Vasilo Viktor, Havelka Božej, Fronc Karol

MPK: A01J 7/00, A01K 1/12

Značky: oplachovanie, hospodářských, zariadenie, automatické, zvierat, desinfekciu, čistenie, vemien

Text:

...tlakovou vodou svojím konštrukčným riešením nevyhovuje pre Veľkokapacitné dojárne vzhladom na to, že je riešené pre stacionárne dojiská a neumožňuje vykonávať túto operáciu za plynulého pohybu dojnice. Toto zariadenie vyžaduje predĺženie času,ktorý dojnica strávi v dojárni a tým sa zužuje priechodnost dojárne. Okrem toho vyžaduje tento typ zariadenia zvýšiť stav pracovníkov. /ąUvedené nevýhody odstraňuje zariadenie na automatické čistenie,...

Zariadenie na automatickú klimatizáciu hospodárskych budov

Načítavanie...

Číslo patentu: 257823

Dátum: 15.06.1988

Autori: Chudý František, Hučala L´udovít

MPK: A01G 9/24, F24F 11/053

Značky: budov, automatickú, klimatizáciu, zariadenie, hospodářských

Text:

...5 P 0 dáŠSka budova 3 je vybavená najmenej jedným vstupným kanálem É a jedným výstupným kanálem 2. Vstupný kanál É je umiestnený V dolnej časti steny hospodárskej budovy g a výstupný kanál 3 je situovaný v najvyššom bode strechy 1 hospodárskej budovy 3. Vo vstupnom aj výstupnom kanáli Q, § sú uložené klapky 5, §, z ktorých každá je ovládaná samostatným tepelne závislým servoposúvačom l. Klapka É vstupného kanála É je pripojená pomocou...

Zařízení na úpravu vzduchu do objektů pro chov hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 256477

Dátum: 15.04.1988

Autori: Prouza Pavel, Kacetl Miroslav, Svoboda Miloš

MPK: F24F 5/00

Značky: vzduchu, hospodářských, zvířat, objektu, úpravu, zařízení

Text:

...vytvoření příznivějších podmínek a parametrů mikroklimatu ve stáji. Tím se dosáhne vyšší užitkovosti hospodářských zvířat se současným zlepšením zdravotního stavu.Zařízení na úpravu vzduchu do objektů pro chov hospodářských zvířat podle vynálezu je schematícky znázorněno na výkresoch,kde obr. l představuje pohled na zařízení v podélném řezu a obr. 2 představuje zařízení v příčném řezu v rovině A~A.Zařízení na upravu vzduchu do objektů pro...

Zábrany se skupinovou a individuální fixací hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 256015

Dátum: 15.04.1988

Autor: Sedláček Pavel

MPK: A01K 1/064

Značky: skupinovou, zábrany, hospodářských, zvířat, individuální, fixaci

Text:

...hospodářských zvířat v řadě a vzniká tak nebezpečí opětného uvolnění již fixovaných hospodářských zvířat.Výše uvedené nedostatky odstraňují zábrany podle vynálezu se skupinovou i individuální fixací hospodářských zvířat. Sestávají sez pevného rámu tvořenáho pevnými mřížemi a z kyvných mříží dole ukloubených k pevnému rámu a volným koncem spojených s táhlem stranově posunutelným vůči pevnému rámu. Volný konec kývné mříže jeopatřen vodítkem...

Zařízení pro detekci říje u hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 243706

Dátum: 01.04.1988

Autori: Kubelka Vladimír, Votava Vladimír, Hampl František, Paleeek Jaroslav

MPK: A01K 21/00, G01R 27/02

Značky: říje, zařízení, hospodářských, zvířat, detekci

Text:

...nejvyšší hladina estrogenů, jsou hodnoty intravsginální impedance nejnižší. uVýhodou zařízení podle vynálezu je dostatočné přesnost měření, nebot je odstraněn vliv přechodových odporů mezi elektrodamivynález je blíže objasněn na příkladu provedení pomocí přiložených výkresů, na nichž obr. l znázorňuje blokově ecbema zaří zení a obr. 2 znázorňuje aěřící sondu.Zařízení sestava z nízkofrekvenčního generdtoru l, který je připojen na vstup...

Způsob výroby koncentrátu mléčné krmné směsi pro telata a mláďata hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 236252

Dátum: 01.02.1988

Autor: Šulc Josef

MPK: A23K 1/08

Značky: hospodářských, mléčné, výroby, zvířat, teľatá, krmné, koncentrátů, mláďata, způsob, směsi

Zhrnutie / Anotácia:

Koncentrát se vyrábí tak, že k mléčnému tekutému nosiči, například odstředěnému mléku, podmáslí, syrovátce, se přidá v tekutém stavu nemléčný tuk například sádlo, lůj, ztužený rybí trán, rostlinné tuky a usuší se na prášek s obsahem 25 až 55% hmot. nemléčného tuku, vyjádřeno na sušinu tekutého nosiče. K usušenému produktu lze popřípadě domíchat další práškovité polotovary, jako například doplněk biofaktorů a nebo jiná práškovitá krmiva...

Zařízení pro napájení hospodářských zvířat sáním

Načítavanie...

Číslo patentu: 253872

Dátum: 17.12.1987

Autori: Jelínek Tomáš, Brož Václav

MPK: A01K 7/06

Značky: hospodářských, zvířat, zařízení, sáním, napájení

Text:

...pro obsluhu a tím neomezuje uspořádání stájových zařízení ani provoz ve stáji. Další výhodou je, že jednotlivé napájecí nádoby napojené na společný rozvod vody mohou být umístěny v lihovolné výši v rozmezí od podlahy stáje po úroveň vzduchového uzávěru.Příklady zařízení podle vynálezu jsou na přiloženém výkresu, kde na obr. 1 je příčný řez zařízením se svodem zaústěným do napájecí nádoby vertikálně a na obr. 2 je příčný řez zařízením se...

Repelent na ochranu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 246332

Dátum: 15.12.1987

Autori: Végh Daniel, Kríž Miroslav, Meyer Willy, Kováe Jaroslav, Fulierová Anna

MPK: A61K 7/40

Značky: repelent, zvířat, hospodářských, ochranu

Text:

...založený na. přípravě repelentního koncentrátu, který po nalití do vody samovolně vytváří emulzí. ako repe 4lelutwní látku lze s výhodou použití Z-ľenylpropandiol 1,3 (FFD), DETA nebo jejich směs, vykazující syInergický účinek.Vynalez blíže osvětlují dále uvedené příklady.20 g DETA, 20 g FFD, 35 g oxyethylenované nenasyceiíé mastné kyseliny, 15 g etthylalloohovlu 96,5 °/o, 8,35 g vazelínowého oleje, 1,5 g kyseliny olejové a 0,15 g...

Prísada do kŕmnych zmesí pre výživu hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244335

Dátum: 15.11.1987

Autori: Fajmon Antonín, Molínek Jioí, Langer Zdenik, Michna Bohuslav, Veselý Karel, Jureeka Pavel, Sekanina Milan, Burkovie Rostislav

MPK: A23K 1/12

Značky: hospodářských, zmesí, zvierat, krmných, výživu, prísada

Text:

...mikrobiálnej biomasy, čim sa rieši aj otazka ekologická a využitie ekonomicky výhodných surovín. Dosiahne sa niekoľkonásobne zhodnotenie premenou glycidového substratu na bielkovinný. Tento substrát nebol využívaný uvedeným kmeňom k príprave mikrobiáinych bielkovín.Pripraví sa kultivačné médium, na 1 liter sa použije 3 g siranu amónneho, 0,5 g kyslého fosforečnanu draselného, 1 g síranu horečnatého a 1 g kvasničného autolyzatu. Do kultivačného...

Sací napájecí zařízení hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 253488

Dátum: 12.11.1987

Autori: Brož Václav, Jelínek Tomáš

MPK: A01K 7/06

Značky: zařízení, napájecí, sací, zvířat, hospodářských

Text:

...nádrži g-je prostřednictvím rotvodu vody l připojena napájecí nádoba §, která je ve stejné výškové úrovni jako zásobní nádrž g. Napájecí nádoba Q je sestavena z horní části 4, ve které je upevněna sací trubice Q a přívodní potrubí g. Uvnitřhorní části g napájecí nádoby Q je vzduchotěsně vymezen prostor vytvářející vzduchový zvon 1, do kterého je vyvedeno přívodnípotrubí § svým vývodem 9. Výškové poloha napájeoí nádoby Q jeupravena tak,...

Stimulátory růstu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244610

Dátum: 14.10.1987

Autori: Dabrowski Jerzy, Doria Gianfederico, Machowicz Zaszko

MPK: C07C 57/42, A23K 1/16

Značky: stimulátory, zvířat, růstu, hospodářských

Text:

...přírúetkú průmłrně o 15 S, přičemž ee mlepäuje využití krmiva průměru o 10 S.Proti derivatům i-nitroftąrenm a chinoxalin-hhdiexidu mají tu výhodu, že nejsou mutagenní. V testoch podle Ameee nevykaaovalj ani při metabolické aktivaci mutagenní aktivitu. Zatím co chinexa 11 n-1 ,Q-diexid vyvolavi 3 tovaru/mmol 14 m a J-(Z-chinoxalynylaothylexnmethylkarbazat-RJI-diexid 90 reverai/nmel, bylo u kyaeliny diacetylkavové a jejího methyl-v,ethyl- e...

Zařízení pro napájení hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 243368

Dátum: 15.09.1987

Autori: Vodda Miroslav, Novák Jaroslav

MPK: A01K 7/00

Značky: hospodářských, zařízení, zvířat, napájení

Text:

...łe zarízení pro napájení hoepodáŕewoh zvířat ná rozvod vody ve výloe. která m. biť podohodná pro obsluhu a tí neolesuje provoz vo stáji ani prostorove uspořádání atájových zarízení. Dallí- výhodou je. le napájecí nizka aule být uuístäna v líbovolná výlí v rozlezí od podlalv stáje po úrovaň vzduchoveho uzáviru.22 mm zařízení pro napájení hospodářských zvířat. podlevynnlazu jsou na pŕuolenáa výkrese, kde na obr. I je příčw řez züísanía s...

Zařízení pro napájení hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 244887

Dátum: 14.08.1987

Autori: Weinstock Lonard Maurice, Karady Sandor

MPK: A01K 7/00

Značky: hospodářských, napájení, zařízení, zvířat

Text:

...na pžesnost instalace vzhledem k doplñovací nádržce,V některých technologických uspořádáních kotcü rozvody znemožňují průchodnost a protože často vedou po podleze stájí - kotcü ztěžují jejich čištění.Nevýhodu odstraňuje zařízení podle vynálezu, jehož podstatou je napájecí miska spojenáS plovákovou komorou se samostatným plovákem, který ovláda ventil umístěný ve víku napájačky.Výhody vynálezu spočívají v tom, že zvíře /například prase/ pije s...

Stanice pro komplexní zpracování exkrementů hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 252054

Dátum: 13.08.1987

Autori: Vopálenský Miroslav, Kupf Lubomír, Hrašeovă Věra

MPK: C02F 11/00

Značky: komplexní, zpracování, zvířat, stanice, exkrementů, hospodářských

Text:

...dobytka a samostatnou linku pro zpraco- vání exkrementů ostatních hospodářských zvířat.Výhodou stanice podle vynálezu je že umožňuje úplné využití všech hodnotných složek exkrementů, při dokonalé ochraně životníhozem stanice jsou vodotěsné i vzduchotěsně nzavíratelná. Exkremeną- s ty hovězího dobytka Jsou po průchoůue prostorem spádového síta od 252054vodněny v kalolieu, kde jsou zbaveny 40 i více tekuté složky e.v mobilních kontejnerech na...

Identifikačný obojok prvotného označenia hospodárskych zvierat

Načítavanie...

Číslo patentu: 239849

Dátum: 15.06.1987

Autori: Vrba Jaromír, Škobrtalová Marie

MPK: A01K 11/00

Značky: označenia, hospodářských, prvotného, zvierat, obojok, identifikačný

Text:

...podľa vynálezu- umožňuje jeho konštrukčné prevedenie rea 4lizovať všetky časti z plastu, pričom jeho kompatktnost bez členitých výstuipkov umožňuje jednoduchú výrobu vystrekovaním a jednoduchú dezinfekcin u chovateľa. Pružné časti identifikačného obojka kompenzujú postupné zhrubnutie a zväčšenie obvodu kr,ku zvieraťa, takže identifikačný obojok sanemusi počas prvotnej identifikácie prepinat na väčší rozmer. Identifilkačný obojok podľa...

Tabule pro evidenci hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 234123

Dátum: 01.10.1986

Autor: Štěpánek Přemysl

MPK: A01K 29/00

Značky: zvířat, evidenci, tabule, hospodářských

Zhrnutie / Anotácia:

Tabule je určena pro evidenci a signalizaci změn reprodukčního cyklu hospodářských zvířat ve velkokapacitních ustájeních. Na základní tabuli se značkami znázorňuje rozmístění zvířat v prostoru ustájení. Přes tuto tabuli pojíždí jezdec ve tvaru mřížky, jejíž rozteče jsou úměrné časovým intervalům jednotlivých fází reprodukčního cyklu. Základní čára jezdce se nastavuje k současnému datu na příslušném poli tabule a ostatní vlákna mřížky pak...

Způsob výroby přípravku pro zvyšování úžitkovosti hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 232905

Dátum: 15.08.1986

Autori: Čulík Karel, Palečková Františka, Černý, Bastl Vladimír, Miroslav, Lakota Vladimír, Adl Drahomír

MPK: A23K 1/18, C12R 1/125

Značky: výroby, zvyšování, užitkovosti, přípravků, hospodářských, způsob, zvířat

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká způsobu přípravy a zpracování fermentační půdy do formy stabilního vysoce účinného a živou formu mikroorganismu obsahujícího přípravku pro zvyšování užitkovosti krmných směsí pro hospodářská zvířata. Aktivní složkou jsou spory Bacillus subtilis CCM 3623.

Zařízení pro napájení hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 231449

Dátum: 15.06.1986

Autori: Jelínek Tomáš, Diblík Tomáš

MPK: A01K 7/02

Značky: zvířat, napájení, hospodářských, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení slouží pro napájení hospodářských zvířat a zejména prasat z misky. Napájecí miska je potrubím spojena se zásobní nádržkou. Potrubí je v misce vyvedeno do prostoru vzdušného zvonu, čímž je zamezeno zpětnému proudění vody z misky do přívodního potrubí.

Prostředek pro vyvolávání říje u hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 229719

Dátum: 01.05.1986

Autori: Beran Miloš, Pospíšil Arnošt, Krejčí Petr, Král Josef, Křepelka Jiří, Šeda Miroslav, Aušková Marie, Rašková Helena, Černý Antonín, Krajíček Alois, Chlebounová Jana, Řežábek Karel, Černý Jaroslav, Spáčil Jiří

MPK: C07D 457/04, C07D 457/12, A61K 31/48...

Značky: vyvolávání, říje, prostředek, zvířat, hospodářských

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká prostředku pro vyvolávání říje u hospodářských zvířat, který obsahuje jako účinnou látku ergolinový derivát obecného vzorce I nebo II, inhibující sekreci prolaktinu a tím zvyšující sekreci gonadotropinů v adenogypofýze zvířat. Prostředek, který lze podávat perorálně nebo panterálně, je určen pro regulaci říje a laktace u hospodářských zvířat, především u prasnic a krav.

Sonda k určování říje u hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 223217

Dátum: 15.03.1986

Autori: Stejskal Jaroslav, Vrana Jiří, Jelének Ladislav

Značky: říje, sonda, hospodářských, zvířat, určování

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká sondy k vyhledání místa nejmenšího úbytku vektoru napětí a jeho změření na sliznici pochvy u hospodářských zvířat. Vynález řeší problém zajištění dobrého kontaktu měřicích elektrod se sliznicí stěny pochvy měřeného zvířete. Podstatou vynálezu je systém elektrod umístěných na konci pružné izolační trubice, upevněné v držáku. Elektrody jsou umístěny tak, aby umožňovaly měření úbytku napětí na malém definovaném úseku pochvy,...

Způsob výroby specifických sušených bakteriofágů k prevenci a léčbě hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 221104

Dátum: 15.01.1986

Autor: Procházka Radomil

Značky: specifických, způsob, bakteriofágů, hospodářských, sušených, zvířat, léčbě, prevenci, výroby

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob výroby specifických sušených bakteriofágu k prevenci a léčbě hospodářských zvířat statickou kultivací, vyznačující se tím, že se na tekuté 3,0 až 4,0 % kaseinhydrolyzátové půdě s obsahem aminového dusíku 200 až 230 mg % pomnožuje kmen rodu Salmonella a jemu odpovídající specifický, virulentní bakteriofág při teplotě 36,5 až 37,5 °C při pH 7,0 až 7,6 po dobu 3 až 5 hodin, přičemž získaný surový fagolyzát se opakovaně inaktivuje při...

Způsob zpracování kapalných odpadů z chovu hospodářských zvířat

Načítavanie...

Číslo patentu: 229197

Dátum: 01.01.1986

Autori: Kurka Václav, Kudláček Vladimiír, Komárek Jindřich

MPK: C05F 3/00

Značky: zvířat, způsob, chovu, zpracování, hospodářských, odpadů, kapalných

Zhrnutie / Anotácia:

Způsob zpracování odpadů z chovu hospodářských zvířat na hnojivo, kompost nebo krmivo spočívá v tom, že se k odpadu přidá kyselina dusičná v takovém množství, aby její výsledná koncentrace ve směsi činila 2 - 5 % hmot. Směs se pak zahřeje na 70 - 100°C po dobu 5 až 45 min. Potom se neutralizuje přídavkem práškovitého uhličitanu vápenatého a filtruje se přes vrstvu práškovité dřevní hmoty. Vzniklý tuhý podíl se za účelem zkrmování promyje vodou....