Patenty so značkou «horúcej»

Elektrické pripájacie zariadenie pre elektrický vyhrievací prvok horúcej dýzy

Načítavanie...

Číslo patentu: E 20123

Dátum: 25.10.2011

Autori: Günther Herbert, Sommer Siegrid, Zimmermann Frédéric

MPK: H05B 3/42, B29C 45/27

Značky: dýzy, elektricky, horúcej, elektrické, zariadenie, pripájacie, prvok, vyhrievací

Text:

...vyhrievací prvok na nasadenie na rúrkové vedenie alebo horúcu dýzu, pričom vyhrievací prvok je vybavený vodičom pod prúdom, ktorý je pripojiteľný cez pripájacie vedenie na prúdový zdroj. Pripájacie vedenia majú vždy na koncovej strane kontaktný kus, ktorý je privoditelný s kontaktnou plochou vyhrievacieho prvku do zariadenia. Ďalej je použité upínacie zariadenie, prostredníctvom ktorého je kontaktný kus upínaný proti vyhrievaciemu...

Zariadenie na prípravu horúcej vody a kávovar vybavený takýmto zariadením

Načítavanie...

Číslo patentu: E 8265

Dátum: 17.10.2006

Autor: Huiberts Johannes Theodorus Emerentia

MPK: A47J 31/54, A47J 31/36

Značky: takýmto, vybavený, kávovar, horúcej, přípravu, zariadením, zariadenie

Text:

...z nádrže. Horúca voda v nádrži môže byť okrem výmeny tepla použitá na prípravu horúcej vody, za použitia ktorej sa môže pripravovať horúca voda a iné nápoje než káva, ako sú čaj, čokoláda, polievky zo sáčku a podobne.0013 Druhé čerpadlo môže byť pripojené k prívodnému vodovodnému potrubiu, ktoré je určené na dodávame vody do nádrže, keď tlakové čerpadlo nie je vprevádzke, keď sa nepripravuje žiadna káva. Druhé čerpadlo môže byť vložené do...

Žiaruvzdorná zmes a spôsob opravy horúcej žiaruvzdornej steny

Načítavanie...

Číslo patentu: E 4128

Dátum: 29.03.2004

Autori: Sabre Serge, Jonas Christophe

MPK: C04B 35/66, C04B 35/18, C10B 29/00...

Značky: spôsob, stěny, horúcej, žiaruvzdorná, opravy, žiaruvzdornej

Text:

...napätiam V dôsledku zmrašťovania a môže spôsobiť podstatne poškodenie ako opravovanej pece, tak aj prilahlych pecí. Bolo dlhodobou praxou opravovať výmurovky stien koksovacích pecí prostredníctvom nanášania dočasnej záplaty na poškodenú oblasť s využitím nastrekovacej alebo rozprašovacej techniky, pričom žiaruvzdorná zmes je nanášaná buď ako riedka kaša žiaruvzdornej hmoty alebo ako suchá nástreková zmes ktorá je rozprašovaná priamo na horúcu...

Manipulátor na zasúvanie a vysúvanie horúcej formy v zariadení na riadenú kryštalizáciu

Načítavanie...

Číslo patentu: 248927

Dátum: 12.03.1987

Autori: Žitňanský Marcel, Kubala Ivan

MPK: B22D 27/15, B22D 33/02

Značky: formy, riadenú, zariadení, horúcej, kryštalizáciu, vysúvanie, manipulátor, zasúvanie

Text:

...l sú pevne pripojené ozubené kolesá 3, ktoré sú v stálom zábere.Jedno z púzdier l je na pravom konci pevne spojené s rućnou pákou 3, ktorá má aretaćné zariadenie na vymedzenie polohy. V púzdre lje asunutá matica §, ktorá na pravom konci má pevne pripojené vodiace pero É a na ľavom konci má upevnenú dvojitú vidlicu lg volne,otočne nábojom ramena 1 uloženú na excentrickom čape g.Matica § ma na Iavom konci osadenie. Púzdro l má v pozdľžnom smere...

Zapojenie pre riadenie vstupu horúcej bramy do širokopásovej válcovacej trate

Načítavanie...

Číslo patentu: 227763

Dátum: 01.11.1985

Autor: Vrlík Jozef

Značky: vstupu, tratě, širokopásovej, válcovacej, bramy, riadenie, zapojenie, horúcej

Zhrnutie / Anotácia:

Vynálezom je riešený problém automatazácie valcovacieho procesu. Televízna kamera je umiestnená v krytu nad bramou uloženou na dopravníku. Kryt je plnený pretlakovým vzduchom, ktorý uniká štrbinou vyúsťujúcou z krytu tesne nad bramou. Kamera je pripojena cez klopné obvody k vyhodnocovaču šírky. Vyhodnocovač obsahuje ďalšie klopné obvody, logický člen, čítač, prevodník a display. Okrem uvedených sú použité eště pomocné obvody obsahujúce časové...