Patenty so značkou «horního»

Zařízení pro upínání horního kovadla u lisů na volné kování

Načítavanie...

Číslo patentu: 265629

Dátum: 14.11.1989

Autor: Michal Miroslav

MPK: B21J 9/00

Značky: lisů, upínání, zařízení, horního, volně, kovaní, kovadla

Text:

...K upnutí horního kovadla k držáku horního kovadla může být podle potřeby použito dvou i více upínacích jednotek.V držáku l, ke kterému.se horní kovadlo g upíná, jsou dvě nebo více osazených válcových dutín. V každé osazené válcové dutině je zamontován osazený kluzák 3, na který se přenáší A upínací síla, vyvozená stlačením talířových pružin A mezi držákem l a maticí Q. Z kluzáku Q se upínací síla přenáší na horní kovadlo 3 přes čep § a upínací...

Přitlačovací zařízení horního pracovního válce válcovací stolice kvarto

Načítavanie...

Číslo patentu: 264679

Dátum: 14.08.1989

Autor: Šindel Otakar

MPK: B21B 31/00, B21B 31/08

Značky: přitlačovací, stolice, kvarto, pracovního, zařízení, horního, válce, válcovací

Text:

...osazení, na němž je nasunut opěrný kroužek nejméně jedné těsnicí manžety, na níž zdola doléhá dolní vodicí pouzdro s unášecím šroubem, uchyceným v plunžru.Výhodou přitlačovacího zařízení podle vynálezu je, že radiální namáhání plunžrů je minimální, nebot radiální síly pod malým úhlem naklápějící se vzpěry jsou v podstatě jen zlomkem sil, které vznikají smýkáním dosavadních plunžrů po opěrné ploše nosu ložiskového tělesa, čímž se docílí dlouhé...

Zařízení pro vyvažování horního pracovního válce válcovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 241934

Dátum: 01.12.1987

Autor: Eckstein Eenik

MPK: B21B 31/02, B21B 31/00

Značky: horního, zařízení, stolice, válce, válcovací, vyvažování, pracovního

Text:

...pro vyvežování horního pracovního válce válcovací stolice podle vynálezu,sestávající z hydraulických válců, uspořádaných v otvorech vytvořených ve stojanu válcovací stolice, kde volný konec pístnice každého hydraulického válce je opatřen hákem pro zavěšení ložiskových těles horního pracovního válce, jehož podstata spočívá v tom, že každé těleso hydraulického válce je opetřeno přírubou, uloženou na horním prstenci, kterýje pružně spojen...

Zařízení pro současné upínání horního kovadla a držáku u lisu

Načítavanie...

Číslo patentu: 246605

Dátum: 16.11.1987

Autori: Krojzl Lubomír, Otýs Václav, Dlauhý Milan

MPK: B30B 15/08

Značky: zařízení, upínání, horního, současné, držáku, kovadla

Text:

...spočívá jednak v tom. že zařízení slouží současně pro upnutí držáku i horního kovadla a tím je zjednodušene jak v mechanické, tak 1 v hydraulické a řídící části a jednak v tom, že při výměně horního kovodla není třeba manuální manipulace, Příklad možného provedení zařízení pro současné upínání horního kovadla a držáku podle vynálezu je znúzorněn na obr. 1. který představuje částečný řez traversy a upínaoí jednotkou,držákem, upínací čelistí...

Zařízení pro nastavení polohy, zejména horního pracovního válce slepovací stolice

Načítavanie...

Číslo patentu: 251384

Dátum: 16.07.1987

Autori: Šlesinger Miroslav, Novák Bohuslav, Teichmann Libor, Matěj Jiří

MPK: B29D 29/06

Značky: zařízení, slepovací, nastavení, polohy, válce, zejména, horního, stolice, pracovního

Text:

...1 o nad ním umíetłnćho inekoveho převodu i pro nastavení předpínací síly, ktorá jsou upevniny zhora k rňmům 5 slepovaoí otolico a kde neková převody g a i jsou spojený rozpínatolnýli Ipbjkoni á, § a spojovací hřídelon 1, 1 s převodovkou Q, B epojonou epojkou 2, 2 s elektronotoren IQ, Q.V každé společné dvojinekovć převodové skříni l, l jo v ložiokách u, n ulołono lnekové kolo lg inekovćho převodu g a v ložiskách lg, Ľje uloženo inekovć kolo...

Vnitřní zařízení horního bubnu dvoububnových kotlů

Načítavanie...

Číslo patentu: 250358

Dátum: 15.04.1987

Autori: Karpíšek Jiří, Zelinka Gerhard, Rozehnalová Zlata

MPK: F22B 5/00

Značky: horního, dvoububnových, kotlů, zařízení, vnitřní, bubnu

Text:

...počtem parních bublín, oddělení vyrobené páry v cyklónech a lepší řešení s uohledem na jakost vyrobené páry proudící z těch trubek, které při jinýchuspořádáních zůstávají volně zaústěny do vodního prostoru bubnu.Příklad provedení vynálezu je znázorněn na přiloženém výkrese, jako bokorysný řez bubnem parního kotle se zařízením podle vynálezu.Do bubnu 1 jsou zaústěny přívlodní trubky parovodní směsi ze stěn spalovací komory 2, trubky přední...

Přípravek pro montáž pomocné ložiskové sestavy jehlového ložiska horního oka ojnice klikového mechanismu spalovacího motoru

Načítavanie...

Číslo patentu: 236517

Dátum: 15.11.1986

Autori: Turek Vojtěch, Blažej Ctibor

MPK: F16C 43/06, F16C 43/04

Značky: horního, motorů, mechanismu, pomocné, přípravek, sestavy, montáž, ojnice, ložiska, ložiskové, jehlového, klikového, spalovacího

Zhrnutie / Anotácia:

Přípravek podle řešení umožňuje plnění otvorů, jež jsou současně dráhou ložiska a vytvořeny přímo v součástech jehlovými válečky. Uvedeného účelu se dosáhne přípravkem sestávajícím z plnící kostky, v níž je souose s průchozím otvorem uspořádáno vybrání pro suvné uložení vnější pomocné pouzdro a průchozí otvor v němž je suvně uspořádán trn opatřený osazením a suvně uloženým pružným pouzdrem, přičemž v plnicí kostce je tangenciálně na průměr...

Zapojení řízení pohybu horního vedení u víceprošlupního tkacího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 231629

Dátum: 01.05.1986

Autori: Bezděk Miloslav, Spišiak Juraj

MPK: D03D 47/26

Značky: horního, stroje, tkacího, zapojení, vedení, pohybu, víceprošlupního, řízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zapojení řízení pohybu horního vedení u viceprošlupního tkacího stroje. Podstatou vynálezu je zapojení tlačítka stop a tlačítka startu horního vedení takovým způsobem, aby při nastartování horního vedení došlo k pohybu horního vedení směrem k jeho horní, nefunkční poloze vždy, když je výchozí stav horního vedení ve spodní, funkční poloze a směrem k jeho spodní funkční poloze vždy, když je výchozí stav horního vedení v jiné než...

Zařízení pro odstřih niti pod úrovní horního povrchu stehové desky šicího stroje

Načítavanie...

Číslo patentu: 220188

Dátum: 15.10.1985

Autori: Strya Josef, Štěpánek Miloslav

Značky: horního, desky, stroje, úrovní, stehové, odstřih, zařízení, povrchu, šicího

Zhrnutie / Anotácia:

Potřebné synchronizace mezi pohybem odstřihovacího nože a napínače horní niti je dosaženo odvozením tohoto pohybu od společného ovládacího členu, přičemž do ústrojí vyvozujícího pohyb odstřihovacího nože je s výhodou zařazen mechanický zpožďovací člen.

Zámková soustava horního jehelního válce dvouválcových maloprůměrových pletacích strojů

Načítavanie...

Číslo patentu: 216718

Dátum: 01.10.1984

Autori: Třeštík Karel, Pavlát Michal

Značky: soustava, maloprůměrových, horního, strojů, pletacích, dvouválcových, válce, jehelního, zámková

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká úpravy zámkové soustavy horního válcového jehelního lůžka, která umožňuje výrobu pleteniny s chytovou vazbou v horním válci. Podstata úpravy spočívá v tom, že pevný zvedač je opatřen chytovou špičkou 20, umístěnou na jeho klapce, přičemž zámková soustava horního válce 4 je doplněna o pohyblivý zvedač 3, provedený ve tvaru klínku. Vynález je patrný a charakterizovaný obr. 1.

Zařízení pro demontáž a montáž horního nože u hutních a strojírenských nůžek

Načítavanie...

Číslo patentu: 216346

Dátum: 01.09.1984

Autori: Vyčichl Jaroslav, Holý Vladimír

Značky: horního, montáž, strojírenských, nože, hutních, nůžek, demontáž, zařízení

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká zařízení pro demontáž a montáž horního nože u hutních a strojírenských nůžek, zejména nůžek s valivým nebo kolébkovým střihem, uspořádaným ve válcovacích tratích. Vynálezem se řeší boční výměna horního pohyblivého nože nůžek. K výměně se používá zařízení, na jehož nosné desce je výkyvně uspořádáno nejméně jedno nosné rameno, opatřené výkyvným palcem, který slouží pro přenos síly pro vysouvání nebo zasouvání nože do držáku. Nosné...

Ústrojí k vertikálnímu přestavování horního pracovního válce automatiku

Načítavanie...

Číslo patentu: 216353

Dátum: 01.07.1984

Autori: Pokorný Arnošt, Tříska Vojtěch, Endryáš Antonín, Demek Zdeněk

Značky: ústrojí, horního, válce, vertikálnímu, automatiku, pracovního, přestavování

Zhrnutie / Anotácia:

Ústrojí k vertikálnímu přestavování horního pracovního válce automatiku, vyznačující se tím, že vnější radiální ložiska (5, 8) a vnitřní radiální ložiska (6, 7) obou čepů (2, 3) horního pracovního válce (1) jsou usazena v úložných dírách (24, 25) excentrických pouzder (9, 10), která jsou natáčivě uložena v kluzných pouzdrech (11, 12), zasazených do válcových děr (13, 14) horního ložiskového tělesa (15).

Zařízení pro uložení a polohové nastavení horního podávacího válce

Načítavanie...

Číslo patentu: 229767

Dátum: 01.05.1983

Autor: Ševčík Miloslav

MPK: A43D 8/48

Značky: polohové, uložení, válce, horního, zařízení, nastavení, podávacího

Zhrnutie / Anotácia:

Zařízení pro uložení a polohové nastavení horního podávacího válce, zejména u obuvnických štípacích strojů, sestávající z horních kyvných ramen uložených na konsolách pracovního ústrojí, vyznačující se tím, ze kyvná ramena (9) uchycena na nosném příčníku (23) horního podávacího válce (5) jsou opatřena vertikálně uspořádanými vidlicemi (15) spraženými prostřednictvím spojovacích čepů (14) s úhlovými pákami (12) ukotvenými kotevními čepy (13) na...

Zařízení pro přidržení horního táhla tříbodového závěsu zemědělského traktoru v nefunkční poloze

Načítavanie...

Číslo patentu: 215154

Dátum: 15.10.1982

Autori: Sobczak Wojciech, Bolimowski Wacław

Značky: horního, tříbodového, zařízení, nefunkční, táhla, přidržení, traktoru, poloze, závěsu, zemědělského

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je zajištění horního táhla tříbodového závěsu zemědělského traktoru v nefunkční poloze, které se používá v případech, kdy horní táhlo není zapojeno se zemědělským nářadím. Uvedeného účelu je dosaženo tím, že držák s torzní pružinou, které jsou součástí zařízení pro přidržení horního táhla tříbodového závěsu v nefunkční poloze, jsou umístěny na čepu, uloženém ve vzpěře traktoru. Torzní šroubová pružina je jedním koncem opřena o...