Patenty so značkou «hořlavostí»

Směs na bázi houževnatého polystyrenu se sníženou hořlavostí a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269146

Dátum: 11.04.1990

Autori: Rosík Ladislav, Grmela Vladimír, Pavlíček Jiří, Trněný Jaromír, Horák Zdeněk, Růžička Jan, Kovařík Jan

MPK: C08L 51/04

Značky: polystyrenu, hořlavostí, směs, houževnatého, houževnatostí, sníženou, zvýšenou, bázi

Text:

...omezujíoími korozivní účinky a tvorbu kouře.Pod pojmom masterbatch rozumíme hmotu připravenou tepelným řzpracováním (obvykle hně tením, extruzí), blokového SB nebo SBS kaučuku s aditivy, především na bázi práškovýchanorganických přísad (například kysličníků). Masterbatch však může obsahovat (napříkladz důvodu zjednodušení manipulace nebo zlepšení hygieny práce) i toxické přísady (orgazmciničité stabilizátory, halogenovaně org. slouěeniny)...

Směs na bázi polymeru ABS se sníženou hořlavostí a zvýšenou houževnatostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 269145

Dátum: 11.04.1990

Autori: Trněný Jaromír, Konečný Dušan, Sedláček Jiří, Grmela Vladimír, Konečná Věra, Pavlíček Jiří, Rozehnal Ivan

MPK: C08L 55/02

Značky: zvýšenou, sníženou, bázi, hořlavostí, polymerů, houževnatostí, směs

Text:

...nebo extruzí) termoplastíckého kaučuku s aditivy, především na bázi prěškovýoh anorganicluých přísad (s výhodou kovových kysličníků). Masterbatch však může obsahovat (například z důvodu zlepšení hygieny práce) jedovatý organooíničitý stabilizátor, halogenovenou organickou sloučeninu, (používanou také v práškové tj. prášivá fomě), jakož i piga menty a maziva.Přednceti směsi připravených podle vynálezu jsou doloženy následujícími příklady...

Kompozitní materiály se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 266193

Dátum: 13.12.1989

Autori: Kummer Miroslav, Petrůj Jaroslav, Polouček Eduard, Svěrák Tomáš, Pospíšil Ladislav, Veselý Karel

MPK: C08L 23/00

Značky: kompozitní, materiály, sníženou, hořlavostí

Text:

...20 až 50 hmotnostních dílů polyolefinů, 25 až 75 hmotnostních dílů hydroxidových plniv a 5 až 45 hmotnostních dílů plniva schopného vázat vodu nad teplotouPředmětem vynálezu jsou zejména takové kompozitní materiály, které obsahují jako plnivo schopné vázat vodu nad teplotou rozkladu hydroxidového plniva cement anebo bezvodý síranPodstatou vynálezu je poznatek, že přísadou dalšího plniva, které za zvýšené teploty snadno a rychle reaguje s...

Houževnatý polystyrén se sníženou hořlavostí a zvýšenou odolností proti degradaci

Načítavanie...

Číslo patentu: 263834

Dátum: 12.05.1989

Autori: Horák Zdeněk, Rosík Ladislav, Večerka František, Kovařík Jan, Pavlíček Jiří, Očenášek Vojen

MPK: C09K 21/14, C08L 51/04

Značky: sníženou, polystyren, houževnatý, proti, hořlavostí, degradaci, odolností, zvýšenou

Text:

...ky se polymer zařazuje do 4 kategorií V~-0,V-l, V 2 a non V. Materiál zařazený do kategorieV-O zháší do 5 min. po oddálení definovaného plamene a neodkapává z hlediska požárnětechnického je to materiál nejbezpečnější), V-1 zhàší do 25 s a neodkapává, V-2 züast do 25 s a odkapává,non V hoří.vertikální pozice zkušebního tělesa je nejpříznlvější pro udržeuí procesu hoření a je tudíž tato zkouška přísná.Kyslíkové číslo udává minimální objem-ový...

Výbuchová komora k skúšaniu horlavosti alebo výbušnosti

Načítavanie...

Číslo patentu: 259385

Dátum: 17.10.1988

Autori: Bláha Jaromír, Zeman Svatopluk, Ország Bohumil, Dimun Milan

MPK: G01N 25/54

Značky: výbušnosti, hořlavostí, komora, skúšaniu, výbuchová

Text:

...element. AMedzi výhody vynálezu patrí časovo nenáročná rozpojlteľnosť spoja predovšetkým jeho stabilita a hermetičnosť V širokom rozmedzí tlakov od vákua až po vysoké tlaky,ktorých použitie je vymedzené statickým tlakom kvapaliny, mechanickými charakteristikami pružného elementu a konštrukčne materiálovým riešením výbuchovej komory. Využitie vynálezu je možné u výbucho 4 vých komôr rôznych tvarov napr. valcových,guľových, konických a...

Sposob zníženia horlavosti lignocelulózových materiálov

Načítavanie...

Číslo patentu: 259239

Dátum: 17.10.1988

Autori: Šimkovič Ivan, Balog Karol, Pastýr Ján, Košík Štefan, Antal Miroslav

MPK: B27N 9/00

Značky: hořlavostí, materiálov, zníženia, spôsob, lignocelulózových

Text:

...je 32,8 E obj. kyslíka. Nemodifikované smrekové doštičky majú limitné kyslíkové číslo 23,5 obj. kyslíka. Podla ČSN 73 0862 sa horlavosť zmení z C 2 na C 1, zo stredne horľavého materiálu na tažko horlavý materiál.Postupuje sa ako v príklade 1 s tým rozdielom, že použije 200 ml 30 hmot. vodného roztoku 1,3-bis/3-chlőr-2-hydroxypropyllimidazóliumhydrogénsíranu obsahujúceho 10 hmot....

Měkčená polyvinylchloridová směs se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238478

Dátum: 01.10.1987

Autori: Toufar Jaroslav, Ponížil František, Špaňhel Karel, Varmuža Zdeněk

MPK: C08L 27/06, C08K 3/24

Značky: sníženou, směs, hořlavostí, polyvinylchloridová, měkčená

Zhrnutie / Anotácia:

Účelem vynálezu je vytvoření optimálního retardačního systému, snižujícího hořlavost měkčené polyvinylchloridové směsi. V měkčené polyvinylchloridové směsi se aplikuje dihydrát síranu vápenatého v množství 2 až 50 hmot. dílů na 100 dílů polyvinylchloridu, u něhož uvolňování vody nastává již od 160 °C. Kombinací s klasickými retardéry (hydroxidy nebo hydráty) lze teplotní interval účinnosti rozšířit i na oblast vyšších teplot. Použitelný...

Způsob výroby dřeva se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 251938

Dátum: 13.08.1987

Autori: Šutov Gennadij, Ševčenko Anatolij, Vrublevskij Eduard, Puchalskij Miroslav, Ležeň Vladimir, Erdman Manja

MPK: B27K 3/52

Značky: způsob, hořlavostí, dřeva, výroby, sníženou

Text:

...anwonna ~ 20, guammounämocàar -20 sona - 60,npH remeparype, 106 °C. Conepmaune nonHMePa 22 Z- ľHpuMep 3.-Ownnuaercs or npnuepon 1 u 2 Ten, ąro oöpaöowxy npoaonar pacräopqm conéü 3 ec.Z cynsmar awuonnn - 1533 nuaMonnňocaw - 15, Bona - 70, TeMnepaTypa 10 S°C.y V 7 ~ npgep 4. Ownnuaercx or npuMepoBA 12,3 reM,uTo nponnrny npononxr 33 L JnoHu pacrnopou Qeuonocnnpmos, fo ecrb 33 BeC.ĺEHDn 0 CHHPTOB, 67 Bec.Z Boa Á nm, a oópaôomxy - npnuum...

Náterová farba pre zníženie horľavosti natieraných materiálov na báze buničiny

Načítavanie...

Číslo patentu: 239173

Dátum: 15.05.1987

Autori: Reiser Vladimír, Košík Martin, Jurák Štefan, Obetko Dušan

MPK: C09D 5/18, C09D 3/74

Značky: nátěrová, farba, hořlavostí, zníženie, báze, natieraných, buničiny, materiálov

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález rieši náterovú farbu pre zníženie horľavosti natieraných materiálov. Jeho podstata spočíva v tom, že pozostáva z 10 až 40 % hmotnostných hydroxidu hlinitého, 60 až 90 % hmotnostných náterového kaolínu, 0,2 až 2 % hmotnostných retardérov horenia, 0,1 až 1,5 % hmotnostných molekulových koloidov, 5 až 15 % hmotnostných polyvinylacetátu so stupňom hydrolýzy acetylových skupín 95 až 100 % hmotnostných. Predmet vynálezu sa dá využívať v...

Plněné polyolefiny se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 238193

Dátum: 01.05.1987

Autori: Čermák František, Novák Jaroslav, Douda Vlastimil, Křivánek Josef, Kučera Jaroslav, Foral Jiří, Pech Jaroslav, Kebrle Ondřej, Kučera Ivan, Petrůj Jaroslav Rndr, Svěrák Tomáš, Kratochvíl František, Pác Jiří, Veselý Karel

MPK: C08K 3/26, C08L 23/00, C08K 3/22...

Značky: sníženou, hořlavostí, polyolefiny, plněné

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká plněných olefínů se sníženou hořlavostí. Směsi obsahují 20 až 80 % hmotnostních polyolefinů, 10 až 50 % hmotnostních hydroxidu hořečnatého a 2 až 50 % hmotnostních uhličitanu vápenatého. Mají zvýšený modul pružnosti při zachování vysoké houževnatosti a jsou samozhášivé.

Termoplastický materiál se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242965

Dátum: 15.04.1987

Autori: Dohnal Ladislav, Kotek Miloš, Šebo Peter, Pohl Jan

MPK: C08L 51/04, C09K 21/00

Značky: termoplastický, sníženou, hořlavostí, materiál

Text:

...organociničitými sloučeninami jsou dibutylcínmaleát, dioktylcínmaleát, dibutylcíndilaurát, di-n-oktylcín-di/mono-2-ethylhexylmaleátl, dioktylcínmerkaptid, dibutylcíndilaurylmerkaptid, dibutylcín-S,S-di/isooktylthioglykolát/ a podobné, popřípadě lze užít obdobné sloučeniny organoantimonité.Jako pŕíklad solí organických kyselin lze uvést barnatou a kademnatou sůl kyseliny laurové, směs vápenaté a.zinečnaté soli kyseliny stearové,...

Polyolefiny se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 242928

Dátum: 15.04.1987

Autori: Brunnhofer Václav, Zastinker Georgij Naumovie, Doízal Zdenik, Nimeeek Zdenik, Vanik Karel, Gála Jan, Šafránková Jan

MPK: C08K 3/22, C08L 23/02

Značky: polyolefiny, sníženou, hořlavostí

Text:

...široká aplikace v oblasti elektrotechniky, stavebnictví a dopravní techniky.Ve srovnání s polyolefiny plněnými směeí hydroxidu hořeěnetého s přirodnimi karbonáty mají polyolefiny plněné eměsným plnivem lepší zatékavost ve spirale, nižší smritění a anizotropii emrätění, což umožňuje výrobu přesnějších výliaků, které jsou potřebné zejménapro potřeby elektrotechnickáho průmyslu. Rovněĺ výroba polyolerinů se sníženou hořlavostí je usnadněna,...

Směs na polymerní bázi s omezenou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 215275

Dátum: 01.08.1985

Autor: Vašátko Eduard

Značky: směs, hořlavostí, bázi, omezenou, polymerní

Zhrnutie / Anotácia:

Směs na polymerní bázi s omezenu hořlavostí, vyznačená tím, že se skládá ze 100 hmotnostních dílů pojiva na bázi polyesterové epoxidové, akrylátové nebo alkydové pryskyřice, kaučuku, asfaltu, popřípadě polystyrenového nátěru nebo vzájemné kombinace dvou nebo několika výše uvedených pojiv a z 10 až 160 hmotnostních dílů směsi aditiv, složené z 3 až 25 hmotnostních dílů melaminu a/nebo hexametylentetraminu a/nebo jeho nitroderivátů, 5 až 45...

Předimpregnovaná skelná výztuž pro výrobu skelného laminátu se sníženou hořlavostí

Načítavanie...

Číslo patentu: 217888

Dátum: 15.11.1984

Autori: Patev Nikolaj, Lachmann Zdeněk

Značky: laminátu, výztuž, sníženou, předimpregnovaná, výrobu, hořlavostí, skelného, skelná

Zhrnutie / Anotácia:

Vynález se týká předimpregnované skelné výztuže (prepregu)se sníženou hořlavostí, u které se snížení hořlavosti dosahuje přímo kombinací brom obsahující složky s ostatními složkami tvořícími pojivový systém prepregu. Systém se skládá ze 100 dílů hmotnostních tetrabromdianové pryskyřice s epoxiekvivalentem 0,180 až 0,230 molů/100 g, 20 až 50 dílů hmotnostních nízkomolekulární epoxidové pryskyřice dianového typu s epoxiekvivalentem 0,45 až 0,60...